Maandelijkse Archieven: maart 2018

Geloofsonderricht

Categorie:Nieuws

Op maandag 19 maart was daar alweer de laatste avond van het Geloofsonderricht van dit jaar. Het thema van het afgelopen jaar was “Jongeren in de bijbel”. Onder anderen zijn David, Jozef, Timoteüs, Samuel en Jezus besproken. Ik wil hierbij de leiding heel hartelijk danken voor hun inzet. Hun trouw en inzet voor de jeugd heb ik zeer gewaardeerd! Top! Ik ben heel blij dat het Geloofsonderricht dit jaar ook gewoon gedraaid heeft. De opkomst was heel wisselend. Van een groep waar elke keer maar 2 kinderen waren tot een groep van ongeveer 8/9 jongelui.

De laatste avond was een hele bijzondere indrukwekkende avond. Petra Pelties was aanwezig om haar levensverhaal te vertellen. Petra staat beter bekend onder de naam “Queen P”. Ze is een rapper en heeft ook tijdens de avond 2 liederen voor ons gezongen/gerapt. Wilt u ook horen wat zij voor ons gezongen heeft dan zijn hier de YouTube links:

Look Forward
God Maakt Vrij (Laat Je Niet Binden)

Het was heel mooi om te horen hoe God in haar leven heeft ingegrepen. Hoe Hij haar gered heeft na een zware mishandeling terwijl Petra hoog zwanger was. Het maakte ook diepe indruk op ons! Ook heeft zij een boek uitgegeven die onder andere bij boekhandel David te koop is. Met de titel: “Queen P! een bewogen leven”. Het liet mij weer zien hoe dichtbij God is! Hoe Hij haar redde terwijl wij denken: dit is hopeloos!…ik zou haast zeggen: lees het boek, het laat je niet koud!


Uitgangscollecte zondag 15 april 2018

Categorie:Collectes diaconie

Friedensstimme

Stichting Friedensstimme staat al 35 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt honderd evangelisten
in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer. Daarnaast heeft Friedensstimme als doel christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en omliggende landen.


Paasgezinsdienst – zondag 1 april 2018 om 9.50 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst


Voorganger: ds. A. F. Troost (Ermelo)
Muzikale medewerking: Voices of Bethel

Thema: Licht raakt onze twijfel aan

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Aanvangslied: Psalm 118: 6
 • (staande) Groet en bemoediging
 • Inleiding op de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Lofzegging
 • Samenzang: Lied 624
 • Woorden ten leven
 • Voices of Bethel: He is risen!
 • Gebed om de heilige Geest
 • Voices of Bethel: Alleluia! Alleluia!
 • Schriftlezing: Hooglied 3: 1-5 (NBV)
 • Samenzang: Evangelische Liedbundel 132: 1,3
 • Schriftlezing: Johannes 20: 11-18 (NBV)
 • Samenzang: Evangelische Liedbundel 427 (kinderlied)
 • Moment met de kinderen
 • Preek n.a.v. Johannes 20: 17
 • (staande) Gezongen geloofsbelijdenis uit de bundel ‘Voorzichtig licht’ lied 100, melodie gezang 103c Liedboek 1973
 • Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 • Samenzang: Zingende gezegend 165 (melodie: gezang 208 Liedboek 1973)
 • Inzameling van de gaven
 • Voices of Bethel
  • Aan God is de glorie
  • Nu is het Pasen – Jezus leeft
 • (staande) Slotlied: Lied 637
 • (staande) Heenzending en zegen

Goede vrijdag (avondmaalsdienst) – vrijdag 30 maart 2018 om 19.30 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst


Voorganger: ds. J. Wegerif (Nijverdal)
Orgel: Benno Kok
Klarinet: Christine Molenveld
Sopraan: Anita van der Molen-Holl
Mezzo-sopraan: Miek Zevenbergen-van Saarloos

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Samenzang: Psalm 22: 1-3
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Samenzang: Psalm 22: 8
 • Gebed om Gods Geest
 • Motet BWV 227 Jesu, Meine Freude van J.S. Bach ‘Gute Nacht’
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Johannes 19: 28-37 (NBV)
 • Zingen: Lied 590: 1-3
 • Prediking
 • Zingen: Lied 578: 1-6
 • Nodiging en vredegroet
 • Uitdelingswoorden
 • Gemeenschap met brood en wijn
 • Liederen aan tafel (uit Motet BWV 227 Jesu, meine Freude van J.S. Bach)
  • Choral: Jesu, meine Freude
  • Choral: Unter Deinem Schirmen
  • Choral: Weg mit allen Schätzen
  • Choral: Weicht, ihr Trauer
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven, muziekaal begeleid met – “Clarinet Concerto KV622 a-major” W.A. Mozart – Stay with me till the morning
 • (staande) Samenzang: Lied 547: 1-3
 • (staande) Zegen
 • De kaars wordt gedoofd
 • Eerste duet uit het Stabat Mater van G.B. Pergolesi
 • We verlaten in stilte de kerk

Eredienst – zondag 25 maart 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. J. Zondag (Middenmeer)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 73: 1,3,10
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Lied 550: 1,2
 • Tien geboden: Exodus 20:1-17
 • Zingen: Lied 552: 1-3
 • Gebed
 • Kinderen gaan naar de nevendienst – inleiding paasproject De Nieuwe Schepping
 • Schriftlezingen:
  • Jesaja 50: 4-7
  • Johannes 12: 12-20
 • Zingen: Lied 556: 1,4,5
 • Preek
 • Zingen: Lied 558
 • Gebeden
 • Collecten – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 871
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Levend Woord – februari 2018

Categorie:Levende Woorden

Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: ”Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie gehoorzamen.
(Lucas 17: 6)

Ga er maar aanstaan. Je vraagt Jezus heel nederig om meer geloof, om een sterker geloof, en je krijgt dit antwoord. In eerste instantie zou je in je schulp kruipen van schaamte: blijkbaar is mijn geloof nog kleiner dan het allerkleinste mosterdzaadje, want voor mij gaan de bomen echt niet aan de loop. Mijn geloof is veel te klein om dat te verwachten.

Het lezen van de tekst in meerdere Bijbelvertalingen liet gelukkig echter een heel ander licht schijnen op deze tekst. Neem bijvoorbeeld de Willibrord vertaling of de Bijbel in gewone taal. Zij geven de tekst met een iets andere inval weer “De Heer zei: ‘Al heb je maar een vertrouwen als een mosterdzaadje, als je tegen die moerbeiboom daar zegt: “Kom met wortel en al uit de grond en verplant je naar zee”, dan zou hij je gehoorzamen.’ Jezus zegt daarmee: Jullie vragen om een groter geloof, een sterker geloof, maar daar gaat het niet om. Al is je geloof maar zo klein als een miezerig zaadje, het is groot genoeg voor God om wonderen te doen.

Pfff…opluchting, we kunnen weer tevoorschijn kruipen uit onze schulp met ons miezerig klein geloof. Voor God is het genoeg om wonderen door ons heen te doen. Het hangt blijkbaar helemaal niet van de grootte van ons eigen geloof af!

En wat blijkt bij navraag onder elkaar? Het blijkt inderdaad precies zo te werken in de praktijk!
Nee, er zijn géén bomen letterlijk gaan lopen naar de zee, maar er zijn wél andere wonderlijke en verstrekkende dingen gebeurd in mensenlevens van hier en nu. Het overkomt hen onverwacht. Plotseling heb je de moed om op te staan en anderen voor te gaan, spontaan mag je in kwetsbare momenten Gods liefde en vrede ervaren met een ander, zonder idee waar vandaan, weet je ineens zeker dat God iets bijzonders gaat doen en het gebeurt. Plotseling overkomt het je. Je wordt als het ware door God in je nekvel gegrepen en …voor je het weet is er iets gebeurd waar je achteraf zelf van staat te kijken: “Dat was ik niet….dat is onmogelijk. Dat deed God door mij!”

En hoe reageer je daarna? Jezelf op de borst slaan omdat jij door God bent uitgekozen om zoiets te mogen doen of beleven? Dat komt niet eens in je op. Je weet maar al te goed dat je er uit jezelf niet het lef of de kracht toe had gehad. Jezus Zelf laat de juiste reactie op zo’n wonder zien in Zijn onderwijs direct aansluitend op zijn uitspraak over de boom die zich verplaatst: Je gaat een werknemer die gewoon zijn werk doet toch ook niet opeens uitbundig prijzen. Het is niet meer dan normaal dat hij de taak uitvoert die zijn baas hem opdraagt.

Zo moeten wij dit ook zien: Ja, wij mogen soms bijzondere dingen doen en meemaken, maar het overkomt ons gewoon tijdens ons dagelijks werk in Zijn Koninkrijk. Het feit dat God daarbij soms prachtige dingen door ons heen doet, maakt Hém groot, niet onszelf, want we doen alleen maar wat God ons te doen geeft. En het zegt al helemaal niets over de grootte van ons eigen geloof, want een kruimeltje geloof is blijkbaar al genoeg voor God om grootse dingen tot stand te brengen.

Laten we dan met volle verwachting ons dagelijks leven met Hem weer ingaan, omdat God Zelf de wonderen door ons heen zal doen op Zijn tijd, op Zijn wijze en door Zijn kracht.


Eredienst – zondag 18 maart 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. A.P.D. Zijlstra (Ede)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 67: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 67: 3
 • Wet des Heren
 • Zingen: Lied 51: 1,5
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Kinderen gaan naar de nevendienst – inleiding paasproject De Nieuwe Schepping
 • Schriftlezingen:
  • Johannes 12: 20-33
  • Jesaja 52: 13-15
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 118
 • Prediking
 • Zingen: Lied 635: 1,2,7
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Gezang 464
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Opbrengst inzamelingsactie in 2017 van postzegels, kaarten, buitenlands geld, oude mobieltjes en cartridges

Categorie:Collectes diaconie

Ook in 2017 zijn er in plaatselijke gemeenten weer dozen vol postzegels en ansicht- en geboortekaarten ingezameld. Vrijwilligers hebben alles vervoerd, uitgezocht en gesorteerd om het
materiaal uiteindelijk te kunnen verkopen op beurzen voor verzamelaars en aan handelaren. De opbrengst in 2017 is totaal € 31533,00. Een heel mooi bedrag! Heel hartelijk dank aan alle
vrijwilligers, die met veel inzet en enthousiasme voor een mooie opbrengst hebben gezorgd voor Kerk in Actie en de GZB. Hiermee kunnen beide organisaties mensen ondersteunen hun leven
waardevol te leven. Zo kan Li uit China naar school, kan Kwazi uit Afrika aan het werk en kan Itje naailes geven aan vrouwen in Papoea. Namens hen, hartelijk dank!

Spaart u ook dit jaar weer mee!


Bidstond voor gewas en arbeid – woensdag 14 maart 2018 om 19.30 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger: ds. A.H.J. Bierma (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel 158: 1,3,5
 • (staande) Votum en Groet
 • Zingen: Psalm 33: 2,4,5
 • Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (Lied 340b)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Jacobus 4: 13-17 (HSV)
 • Zingen: Psalm 104: 5,8,9
 • Overdenking
 • Zingen: Lied 919: 1-3
 • Gebed, Stil Gebed, Onze Vader
 • Collecte
 • (staande) Zingen: Lied 985: 1-3
 • (staande) Zegenbede (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 11 maart 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. A.H.J. Bierma (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Gezang 177: 1,5 (Liedboek 1973)
 • (staande) Votum & Groet
 • Zingen: Lied 562: 1,2
 • Verootmoediging en schuldbelijdenis
 • Genadeverkonding
 • Lezing van de Wet: Galaten 5: 13-23
 • Zingen: Psalm 72: 7
 • Gebed bij de opening van de Schrift (onder orgelspel)
 • Kinderen gaan naar de nevendienst – inleiding paasproject De Nieuwe Schepping
 • Schriftlezingen:
  • Psalm 35: 1-9
  • Marcus 14: 43-52
 • Zingen: Lied 547: 1,4,5,6
 • Verkondiging n.a.v. Marcus 14: 49b
 • Zingen: Lied 835: 1,2,4
 • Dienst der gebeden
 • Dienst der offerande – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 575: 1,4
 • (staande) Zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten