Maandelijkse Archieven: oktober 2021

Eredienst – zondag 31 oktober 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
 

Thema

Hervormingsdag (met liederen van Maarten Luther)
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Gezang 146: 1,3 (Dit is de dag, die God ons schenkt; Liedboek 1973)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Gezang 146: 4,5 (Als ik dit wonder vatten wil)
 • Gebed
 • Zingen: Psalm 130a: 1,3 (Uit angst en nood stijgt mijn gebed)
 • Moment met de kinderen
 • Gezongen gebed om de Geest bij de opening van het Woord: Liedboek 670: 1,3,6 (Kom Schepper God, o heilige Geest)
 • Schriftlezing: Romeinen 1: 1-17
 • Zingen: Liedboek 723: 1,2 (Waar God de Heer zijn schreden zet)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: HemelHoog 530: 1-3 (Bewaar ons, Here, bij uw woord)
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Gebeden, uitmondend in het Onze Vader
 • Slotlied: Liedboek 898: 1,2,4 (Een vaste burcht is onze God)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 24 oktober 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is 31 oktober.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Nieuwe Psalmberijming 138: 1,2 (Ik loof U, HEER, met hart en ziel)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Nieuwe Psalmberijming 138: 3 (Als ik in groot gevaar verkeer)
 • Gebed
 • Oproep tot inkeer: Ezechiël 18: 30-32
 • Zingen: Liedboek 422: 1,2 (Laat de woorden die we hoorden)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: Lukas 15: 1,2,11-32
 • Zingen: HemelHoog 429 (Kom tot de Vader)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Liedboek 969: 1,3,4 (In Christus is noch west noch oost)
 • Apostolische Geloofsbelijdenis
 • Zingen: HemelHoog 344: 1-3 (Ik geloof dat God mijn Vader)
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Gebeden, uitmondend in het Onze Vader
 • Slotlied: Nieuwe Psalmberijming 150: 1,2 (Halleluja, volken, kom)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 17 oktober 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
 

Thema

Toekomstbestendig bouwen
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Liedboek 314: 1,2 (Here Jezus, om Uw Woord)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Liedboek 314: 3 (O Gij glans der heerlijkheid)
 • Gebed
 • Leven door de Geest: Galaten 5: 13-26
 • Zingen: HemelHoog 494 (Uw woord is een lamp voor mijn voet)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Moment met de kinderen
 • Zingen: HemelHoog 70 (Zoals Nehemia)
 • Schriftlezing: Ezra 1: 1-11
 • Zingen: Psalm 84a: 1-3 (Wat hou ik van uw huis)
 • Schriftlezing: Nehemia 7:72b-8:12
 • Zingen: Psalm 84a: 4,5 (Ach hoor en kijk naar mij)
 • Verkondiging
 • Zingen: Liedboek 605: 1-5 (De toekomst is al gaande)
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Gebeden, uitmondend in het Onze Vader
 • Slotlied: Liedboek 426 (God zal je hoeden)
 • Zegen
 • Antwoord: Liedboek 425 (Vervuld van Uw zegen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 10 oktober 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Jonathan Zondag (Dedemsvaart)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is 17 oktober.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Liedboek 902: 1-3 (Is God de Heer maar voor mij)
 • Votum & Groet
 • Tien geboden in woord en beeld
 • Gebed
 • Moment met de kinderen
 • Schriftlezing: Matteüs 7: 1-6 (NBV21)
 • Zingen: Psalm 119: 13-15 (Geef mij een hart dat u met vreugde groet)
 • Schriftlezing: Handelingen 5: 1-11
 • Zingen: Liedboek 990: 1,4-6 (De laatsten worden de eersten)
 • Preek
 • Zingen: Hemelhoog 298 (Genade zo oneindig groot)
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Gebeden, uitmondend in het Onze Vader
 • Slotlied: Liedboek 413 (Grote God, wij loven U)
 • Zegen
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten