Maandelijkse Archieven: februari 2022

Eredienst – zondag 27 februari 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Vanaf nu kan iedereen weer naar de dienst komen, zonder reservering!
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Reina Marchand-Meere (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is op 6 maart.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Intredelied: Liedboek 280: 1-3 (De vreugde voert ons naar dit huis – solozang)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Liedboek 280: 4,7 (Zal dit een huis, een plaats zijn waar – solozang)
 • Gebed
 • Genadeverkondiging: Hebreeën 4: 12-16 (NBV21)
 • Lied: HemelHoog 219: 1,3 (Een grote hogepriester – solozang)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste Schriftlezing: Psalm 122: 1-9 (NBV21)
 • Lied: Nieuwe Psalmberijming 122: 1,3 (Ik spring van blijdschap op wanneer – gemeentezang)
 • Tweede Schriftlezing: 1 Korintiërs 12: 12-27 (NBV21)
 • Lied: Liedboek 276: 1 (Zomaar een dak, boven wat hoofden – solozang)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Liedboek 675: 1,2 (Geest van hierboven, leer ons geloven – gemeentezang)
 • Inzameling van de gaven & muzikale meditatie
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Psalm 150a: 1-4 (Geprezen zij God – gemeentezang)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 20 februari 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Tanja Dasselaar (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Wilt u gebruikmaken van de kinderoppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud? Mail dan even naar jeugdwerkbethel@gmail.com. Dan zorgen we dat er een oppas aanwezig is.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Intredelied: HemelHoog 554: 1,2 (Dank U voor deze nieuwe morgen)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: HemelHoog 554: 5,6 (Dank U dat U hebt willen spreken)
 • Gebed
 • God zorgt voor ons: Matteüs 6: 26-30 (NBV21)
 • Lied: Liedboek 981: 3,4 (Gij voedt de vogels in de bomen)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Moment met de kinderen
 • Lied: Evangelische Liedbundel 447 (Is je deur nog op slot?)
 • Inleiding op de lezingen (zie ook: dit SIRE spotje)
 • Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 33: 1-29 (NBV21)
 • Lied: HemelHoog 472: 1 (Ga nu heen in vrede)
 • Tweede Schriftlezing: Deuteronomium 34: 1-12 (NBV21)
 • Lied: Liedboek 753: 1,2,4,6 (Er is een land van louter licht)
 • Verkondiging
 • Gezongen geloofsbelijdenis: Liedboek 340b (Ik geloof in God de Vader – gemeentezang)
 • Inzameling van de gaven & muzikale meditatie
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Antwoordlied: HemelHoog 473: 1,2 (Gebed om zegen – gemeentezang)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 13 februari 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Sanne Gijselaar-Eenkhoorn (zang)
Eva Eenkhoorn (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is op 20 februari.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Intredelied: HemelHoog 49: 1 (Heer, U bent altijd bij mij)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: HemelHoog 49: 2 (Heer, U doorgrondt en kent mij)
 • Gebed
 • Genadeverkondiging: 1 Korintiërs 15: 20-23
 • Lied: Liedboek 637: 2-4 (De Vader laat niet in het graf)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste Schriftlezing: Jeremia 17: 5-10
 • Eerste deel van de verkondiging
 • Lied: Gelukkig, wie niet volgt de slechte raad
 • Tweede Schriftlezing: Lucas 6: 27-38
 • Tweede deel van de verkondiging
 • Lied: Liedboek 537: 3,4 (En Jezus sprak: bemin uw vijand ook)
 • Inzameling van de gaven & muzikale meditatie
 • Gebeden, uitmondend in een gezongen ‘Onze Vader’ (Liedboek 1006: Onze Vader in de hemel – gemeentezang)
 • Zegen
 • Amen
 • Antwoordlied: Liedboek 425 (Vervuld van uw zegen – gemeentezang)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 6 februari 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. E.H.J. Egberts (Rijssen)
 

Muziek

Tanja Dasselaar (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Wilt u gebruikmaken van de kinderoppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud? Mail dan even naar jeugdwerkbethel@gmail.com. Dan zorgen we dat er een oppas aanwezig is.
 

Thema

Geen goed begin …
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Solozang: Psalm 133: 1,2
 • Gebedsstilte
 • Aanvangswoorden en groet
 • Solozang: Psalm 133: 3
 • Gebeden
 • Solozang: Liedboek 1005: 1,4,5
 • Leefregel
 • Solozang: Psalm 118: 1
 • Kindermoment
 • Solozang: Hemelhoog 388: 1,4 (Kinderlied)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Genesis 4: 1-12 (NBV2021)
 • Solozang: Hemelhoog 395: 1-3
 • Overdenking
 • Gemeentezang: Liedboek 1010: 1,2
 • Voorbede en dankgebed
 • Collectemoment (met muzikaal intermezzo: Raise me up)
 • Slotlied: Liedboek 375: 3 (God geve ons allen zijn genade en zegen)
 • Zegen
 • Amen
 • Gemeentezang: Hemelhoog 472: 1,2
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten