Maandelijkse Archieven: december 2021

Eredienst – zondag 2 januari 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Psalm 98: 1,2 (uitvoering Perry, Engelse hymne: Sound loud the trumpet and strings)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Psalm 98: 3
 • Gebed
 • Lezen van de Tien Geboden: Exodus 20: 1-17
 • Zingen: Psalm 119: 60 (Zie hoe ik uw vermaningen bemin)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste lezing: Lucas 2: 22-35
 • Zingen: Liedboek 159b: 1-3 (Nu laat Gij, Heer, mij gaan)
 • Tweede lezing: Lucas 2: 36-40
 • Zingen: Liedboek 482: 3 (Godlof, een kind is ons geboren)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Liedboek 499: 1-3,5 (Nu gaat de hemel open)
 • Inzameling van de gaven & muzikaal intermezzo (Alzo lief heeft God de wereld gehad)
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Liedboek 415: 1,2 (Zegen ons algoede)
 • Zegen
 • Vervolg slotlied: Liedboek 415: 3 (Amen, amen, amen)
 • Orgelspel

Oudejaarsdienst – vrijdag 31 december 2021 om 19.30 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Johan Wegerif (Nijverdal)
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Orde van Dienst
 • Voorzang: Lied 512: 1-4
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Zingen: Psalm 90: 1
 • Bemoediging en groet
 • Drempelgebed
 • Zingen: Lied 512: 5-7
 • Smeekgebed voor de nood van de wereld
 • Gloria: Lied 487
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Lezen van de Schrift: 2 Samuel 7: 18-29
 • Zingen: Lied 912: 1, 2
 • Lezen van de Schrift: Hebreeën 13: 1-8
 • Zingen: Lied 912: 3,4
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Lied 511 (Von guten Mächten – D.Bonhoeffer)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Aandacht voor de gaven
 • Zingen Lied 90a
 • Zegen
 • Amen

2e Kerstdag – zondag 26 december 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. J.H. Dekkers (Wierden)
 

Muziek

Reina Marchand-Meere (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)


1e Kerstdag – zaterdag 25 december 2021 om 9.50 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Tanja Dasselaar (zang)
Sanne en Eva Eenkhoorn (zang)
Anita van der Molen (zang)
Jan Schreurs (trompet)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Met medewerking van

Dick Budding
 

Thema

God-met-ons, kwetsbaar en ontwapenend
 

Orde van Dienst
 • Voorafgaand aan de dienst luisteren wij naar
  • Liedboek 477: 1,2,4 (Komt allen tezamen)
  • Liedboek 483: 1-3 (Stille nacht, heilige nacht)
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Lied: HemelHoog 140: 1-4 (In het licht)
 • Votum & Groet
 • Moment met de kinderen
 • Gezamenlijk aansteken van het licht
 • Woorden die in vervulling zijn gegaan: Jesaja 9: 5-6
 • Lied: HemelHoog 156: 1,2 (Vrolijk kerstfeest)
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Eerste gedeelte van het Kerstverhaal: Lucas 2: 1-7
 • Lied: Liedboek 478: 1,4 (Komt, verwondert u hier, mensen)
 • Tweede gedeelte van het Kerstverhaal: Lucas 2: 8-14
 • Lied: Liedboek 487: 1-3 (Eer zij God in onze dagen)
 • Slot van het Kerstverhaal: Lucas 2: 15-20
 • Lied: Christmas night
 • Verkondiging
 • Lied: Coventry carol
 • Het kerstverhaal in dichtvorm in het Twents
 • Inzameling van de gaven & muzikaal intermezzo (As with gladness men of old)
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Hark! The herald-angels sing
 • Zegen
 • Amen
 • Buiten de kerk zingen alle kerkgangers samen: “Ere zij God”
 • Toegift: “We wish you a merry Christmas”

Eredienst – zondag 19 december 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is op 1e kerstdag.

Thema

Verlangend naar het Licht
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Liedboek 1005: 1,2,4 (Zoekend naar licht, hier in het duister)
 • Votum & Groet
 • Zingen: Liedboek 1005: 5 (Met zoveel gaven aan ons gegeven)
 • Kyriëgebed
 • Woorden van verwachting: Jesaja 41: 1-7
 • Zingen: Liedboek 459: 1-3,6
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Eerste deel van de Schriftlezing: Lucas 1: 57-66
 • Zingen: Liedboek 158a: 1 (God zij geloofd uit alle macht)
 • Tweede deel van de Schriftlezing: Lucas 1: 67-80
 • Zingen: Liedboek 158a: 2 (Bevrijding uit de vijandschap)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Liedboek 158a: 3 (Gij zijt de stem der profetie)
 • Inzameling van de gaven & muzikaal intermezzo
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Liedboek 461: 1-4 (Wij wachten op de koning)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Ambtsdragersbevestiging – zondag 12 december 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Reina Marchand-Meere (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Wilt u gebruikmaken van de kinderoppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud? Mail dan even naar jeugdwerkbethel@gmail.com. Dan zorgen we dat er een oppas aanwezig is.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Nieuwe Psalmberijming 85: 1,2 (HEER, U was liefdevol voor Israël)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Nieuwe Psalmberijming 85: 3 (God redt zijn volk, zijn eer komt in ons land)
 • Gebed
 • Zingen: Liedboek 441: 1 (Hoe zal ik U ontvangen?)
 • Bevestiging van mevr. Froukje Hulzinga-Knol in het ambt van diaken
  • Presentatie aantredende ambtsdrager
  • Opdracht
  • Gelofte
  • Gebed om de Geest
  • Gezongen epiklese: Liedboek 672: 1,4 (Kom laat ons deze dag)
  • Handoplegging
  • Aanvaarding en verwelkoming
  • Lied voor de nieuwe ambtsdrager: Liedboek 363 (Dat ’s Heren zegen up u daal)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Moment met de kinderen
 • Eerste gedeelte van de Schriftlezing: Lucas 1: 39-45
 • Zingen: Maria, had je door? (melodie HemelHoog 146)
 • Tweede gedeelte van de Schriftlezing: Lucas 1: 46-56
 • Lied: Magnificat (Sela)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Liedboek 441: 5,7,10 (Niets dreef U uit den hoge)
 • Inzameling van de gaven & muzikaal intermezzo
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Liedboek 442: 1,2 (Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 5 december 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Keesfrank Klaassen
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is 12 december.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intochtslied: Gezang 125: 1,3,5 (O kom, o kom, Immanuël – Liedboek voor de Kerken)
 • Votum & Groet
 • Zingen: Liedboek 314: 1,2 (Here Jezus, om uw woord)
 • Gebed van verootmoediging
 • Samenvatting van de Wet: Marcus 12: 28-34 (Naardense Bijbel)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 86: 1-3 (Bekleedt u met de nieuwe mens)
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Eerste Schriftlezing: Lukas 1: 26-38 (NBG)
 • Zingen: Gezang 117: 1,3,4 (Hoe zal ik U ontvangen – Liedboek voor de Kerken)
 • Tweede Schriftlezing: Johannes 3: 1-21 (NBG)
 • Zingen: Liedboek 444, vers 1,2,4 (Nu daagt het in het oosten)
 • Preek
 • Antwoordlied: Evangelische Liedbundel 186a (Leid mij Heer)
 • Dankgebed, Voorbeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader
 • Collecten & muzikaal intermezzo
 • Slotlied: Evangelische Liedbundel 203 (Genade, zo oneindig groot)
 • Heenzending en Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten