Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van de Bethelkerk, zowel op organisatorisch vlak als op geestelijk vlak. Binnen de kerkenraad staan verschillende ambten naast elkaar om samen leiding te geven aan de Bethelkerk, tot eer van God en tot opbouw van de gemeente en haar leden.

Hieronder een beschrijving van het werk en de samenstelling van de kerkenraad.

 

Ambtsdrager worden

Voor een ieder die voorgedragen is als ambtsdrager of verkozen is tot ambtsdrager, maar ook voor ieder ander die meer in detail wil weten wat het inhoudt om ambtsdrager te zijn, is er het document “Ambtsdrager worden”. Het is hier te downloaden.

 

Moderamen

Het moderamen treedt op als dagelijks bestuur en heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de kerkelijke vergadering, de uitvoering van de besluiten van die vergadering waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel dulden.

 

Predikant

De Bethelkerk heeft een full-time predikant, ds. Alex Brinkman. Hij is verbonden aan de Bethelkerk sinds 14 februari 2021.
 

 

College van diakenen

Het diaconaat in de gemeente is gestoeld op de Bijbelse Boodschap van naastenliefde. Deze taak richt zich op zowel de eigen gemeente als op de wereld om ons heen. Concreet zien we deze doelen uiteenvallen in:

  • de bewustwording dat alle christenen, inclusief alle leden van de Bethelgemeente, op grond van onze Bijbelse opdracht, de taak hebben om de naaste lief te hebben als onszelf;
  • zoveel mogelijk mensen betrekken bij deze opdracht in de vorm van diaconale werkzaamheden;
  • vanuit deze Bijbelse opdracht een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, zowel binnen kerkverband als in de burgerlijke maatschappij en hierdoor uiteindelijk een “beter leefbare” samenleving, zowel in geestelijke als stoffelijke zin, te verkrijgen.

Om haar taak uit te kunnen voeren houdt de diaconie collectes. Elke tweede collecte tijdens de erediensten is voor het werk van de diaconie. Daarnaast houdt de diaconie collectes voor speciale diaconale doelen, waarover zij onder andere via een blog op deze website informatie geeft.

 

Ouderlingen

De Bethelkerk kent drie soorten ouderlingen:

  • de wijkouderling,
  • de jeugdouderling en
  • de ouderling-kerkrentmeester

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende soorten ouderlingen.

 

Wijkouderlingen

Wijkouderlingen zijn belast met het pastoraat aan leden van de Bethelkerk die wonen in een bepaalde wijk. Het doel van het pastoraat is omzien naar de mensen in de wijk. Dit gebeurt door mensen op te zoeken en in gesprek te raken over leven in het licht van het geloof en geloven in het licht van het leven.

De wijkindeling op basis van postcode, is als volgt:

Wijk I 7511AA t/m 7521EV, 48599 (D), 7482AD, 7552JJ, 7553DG, 7555LH, 7557VZ, 7558BC, 7558JM, 7582RC, 7587SC
Wijk II 7521EX t/m 7536ZZ
Wijk III 7541AA t/m 7544MZ
Wijk IV 7544NA t/m 7548ZZ, 7571CN, 7623PN, 7665DL

 
Leden buiten deze postcodegebieden zijn verdeeld over de wijken.
 

Jeugdouderlingen

Jeugdouderlingen zijn belast met het pastoraat aan alle jonge mensen van de Bethelkerk. Het doel van het pastoraat is omzien naar jonge mensen, in het besef dat zij de kerk van vandaag en van morgen zijn. Alle jonge mensen worden opgezocht, soms thuis, maar soms wordt ook in de stad afgesproken. In een open en vertrouwelijks sfeer wordt er bijgepraat met de jongeren en is er aandacht voor hun verhaal.

 

College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters heeft het beheer over de goederen van de kerkelijke gemeente. Hieronder vallen het kerkgebouw, de pastorie en de kosterswoning. Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het onderhoud en verhuur van deze gebouwen.

De financiële middelen die het college nodig heeft voor de uitvoering van zijn taken is afkomstig van de actie Kerkbalans en eventueel legaten. Daarnaast ook van collectes. Zo is elke eerste collecte tijdens de erediensten bestemd voor het werk van het college van kerkrentmeesters.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten