Categorie Archieven: Collectes diaconie

Uitgangscollecte zondag 13 februari 2019

Categorie:Collectes diaconie

Open Doors

Wat doet Open Doors? Het hele jaar door staat Open Doors klaar voor vervolgde christenen in Centraal-Azië. Sommigen worden vanwege hun geloof door familieleden verstoten of belanden in de gevangenis. Anderen verliezen hun baan of inkomstenbron omdat ze christen zijn. Het doel van al onze projecten is: de kerk in Centraal-Azië in staat stellen om sterk te staan en te groeien. Dit doen we onder meer door:

 • Lectuur- en Bijbelverspreiding;
 • Bijbelonderwijs;
 • Diverse trainingen, waaronder de ‘Sterk Staan Tijdens de Storm- training’ (SSTS) die christenen voorbereidt op vervolging;
 • Praktische hulp, zoals microkredieten en het jaarlijkse winterpakkettenproject.

Naast giften vraagt Open Doors om gebed voor dit werk!


Uitgangscollecte zondag 3 februari 2019

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie

Overleven met cyclonen en overstromingen in Bangladesh. Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen in Bangladesh. Door klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en aantal. Steun kerkelijke Bengaalse organisaties en laat de bevolking zo veilig mogelijk leven. Bij een ramp is het belangrijk te weten wat je moet doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor hulp. Daarom werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijk noodhulpnetwerk ACT Alliance om lokale partnerkerken en –organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in staat rampen het hoofd te bieden. Kerk in Actie-partner CODEC werkt al jaren in deze kustprovincies: de organisatie ondersteunt boeren en boerinnen bij klimaatbestendige landbouw en komt op voor de rechten van boerengezinnen.

Wat kunnen de Bengaalse organisaties met uw bijdrage doen?

 • voor € 23,- krijgt een gezin zaden en landbouwgereedschap
 • voor € 902,- krijgen boeren en boerinnen een landbouwtraining
 • een rampenoefening met de Bengaalse organisaties kost € 1170,-

Lees op www.kerkinactie.nl/overstromingazie over de overstromingen die Bangladesh en buurlanden in 2017 opnieuw troffen.


Avondmaalscollecte zondag 27 januari 2019

Categorie:Collectes diaconie

Wereld Lepra Dag 2019

Hoe dichtbij durf jij te komen?

Gemeden worden en aan de rand van de samenleving moeten wonen omdat je een huidziekte hebt of verminkingen aan handen en voeten. In de Bijbel lezen we dat dit het lot was van de melaatsen. Maar ook vandaag de dag komt dit nog veel voor. Lepra eist honderdduizenden slachtoffers per jaar die bijna allemaal te maken krijgen met uitsluiting. Daarom wordt ieder jaar op de laatste zondag van januari aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte. Tijdens Wereld Lepra Dag op zondag 27 januari 2019 wordt wereldwijd stil gestaan bij het lot van leprapatiënten. Zij worden gemeden en door dorpsgenoten, kennissen en zelfs familieleden gedwongen hun dorpen te verlaten. Om in afgelegen leprakolonies te moeten wonen. Gelukkig is er hulp voor deze buitengesloten leprapatiënten. Medewerkers van het ziekenhuis in India ontfermen zich ook over de bewoners van het nabij gelegen lepradorp. Ze geven medische zorg en delen medicijnen uit. Samen met andere kerken willen we tijdens Wereld Lepra Dag in actie komen voor deze leprapatiënten. Vroegtijdige behandeling van lepra en voorlichting kan uitsluiting voorkomen.

Helpt u mee?


Diaconiecollecte zondag 6 januari 2019

Categorie:Collectes diaconie

Dorcas

Dorcas legt zich niet neer bij de nood en armoede in Oost–Europa, het Midden–Oosten en Afrika. Ze werkt samen met lokale kerken en partnerorganisaties aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de allerarmsten en de weerbaarheid van mensen in nood. Ze geven drie vormen van hulp en ontwikkeling.

Duurzame ontwikkeling: Dorcas helpt mensen hun levensomstandigheden duurzaam te verbeteren met langlopende projecten op het gebied van werk en inkomen, landbouw, kinderontwikkeling, water, hygiëne en gezondheid.

Sociale zorg: Dorcas zorgt voor mensen die kwetsbaar zijn en er vaak alleen voor staan. Ouderen, kinderen, chronisch zieken, gevangenen, mensen met een beperking. Dorcas bezoek ze, begeleidt ze en geeft wat nodig is aan eten, warmte, kleding en medische voorzieningen.

Rampenmanagement: Wereldwijd staat Dorcas mensen bij die in risicogebieden leven of getroffen zijn door een ramp. Bij een dreigende noodsituatie helpt Dorcas met preventieve maatregelen en voorbereiding. Als een ramp plaatsvindt, biedt Dorcas noodhulp en ondersteunt de wederopbouw.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Diaconiecollectes tijdens advent 2018

Categorie:Collectes diaconie

Tijdens de advent en op 1e Kerstdag collecteren we elke zondag voor Kerk in Actie. Elke zondag voor een ander doel hieronder leggen we in het kort uit waar elke collecte voor bestemd is. De diaconie beveelt deze collectes van harte bij u aan.

1e Adventszondag – 2 december: Licht voor kinderen in gewelddadige wijken van Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. We geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding afmaken. Ook bieden we bijbelonderwijs en helpen we bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

2e Adventszondag – 9 december: Licht voor werkende kinderen in Colombia
Als je door de sloppenwijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen Colombiaanse kinderen moeten werken. Ze doen zwaar, gevaarlijk werk en maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een donkere omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Via een lokale partnerorganisatie biedt Kerk in Actie wekelijks ondersteuning aan kinderen en tienermoeders. Een aantal kansarme jongeren kunnen zelfs een professionele koksopleiding volgen. De bevlogen medewerkers maken hun zware bestaan een stuk lichter. Zij vergroten de weerbaarheid van deze kinderen en hun toekomstkansen.

3e Adventszondag – 16 december: Licht voor weeskinderen in Oekraïne
Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten. Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs had moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was slecht en het personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Via het project School van onze Dromen willen we deze kinderen een hoopvolle toekomst geven. De personeelsleden leren hoe ze een liefdevol kunnen omgaan met de kinderen en hun sociale problemen en gedragsproblemen en het gebouw wordt opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen.

4e Adventszondag – 23 december: Licht voor vluchtelingenkinderen in Myanmar
In het noordoosten van Myanmar zijn ruim vierduizend Kachin, een christelijke minderheid, op de vlucht geslagen. Hun dorpen zijn in brand gestoken en er zijn gevechten tussen het leger en christelijke rebellen. Daarmee komt hun aantal op 120.000 gevluchte Kachin. Duizenden vluchtelingen zitten klem in de jungle. Ze hebben geen medicijnen en voedsel. Veel van hen zijn gehandicapten, vrouwen en kinderen. Jongeren zien geen toekomst en grijpen naar drugs. Kerk in Actie wil deze kwetsbare groepen ondersteunen en hen een lichtpuntje geven in deze donkere situatie. Doet u mee?

1e Kerstdag – 25 december: Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon
De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden als Turkije. Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.


Avondmaalscollecte zondag 4 november 2018

Categorie:Collectes diaconie

VBOK

Waarde van leven
Ieder leven is waardevol, het is uniek. Bij het begin, de conceptie ontstaat er uniek DNA materiaal, van een mens dat nog niet eerder heeft bestaan en er nooit weer zal komen. Daarom is het beschermwaardig. Het leven is het waard om geleefd te worden. Er is zoveel goeds om te ontdekken en zoveel moois om te beleven, dat gunnen we toch iedereen? Ook als omstandigheden ingewikkeld zijn, of zorgen torenhoog zijn is het leven het nog steeds waard.

Ongeboren leven is bijzonder
Het ongeboren kind kan nog niet voor zichzelf opkomen. Het kan nog niet aangeven of het pijn voelt, of het een band heeft met zijn moeder. Toch laat onderzoek steeds vaker zien dat er al vroeg sprake is van een band en het hartje klopt ook al vroeg. Als een klompje cellen leven is, dan vinden wij dat bijzonder en beschermwaardig.

Baas in eigen buik
In Nederland kan een vrouw haar zwangerschap afbreken door middel van een abortus provocatus tot ongeveer 22 weken. Zij kan hiervoor kiezen, want sinds 1982 is er de Wet Afbreking Zwangerschap. Hierbij moet er wel sprake zijn van een noodsituatie. De noodsituatie is verder niet uitgelegd en wordt dus voor alles gebruikt. Als VBOK respecteren wij deze keuzemogelijkheid en begrijpen wij heel goed de complexe situaties en de noodsituatie die er wel degelijk zijn. Wij pleiten voor goede zorg en begeleiding.

Abortuscijfer omlaag
Tegelijk willen we er alles aan doen om het aantal abortussen te verminderen. Wij pleiten ervoor in de politiek om de zorg te verbeteren en de financiële steun te verlenen die nodig is aan onbedoeld zwangere vrouwen. Daarnaast vinden wij dat vrouwen goede begeleiding moeten krijgen over de mogelijkheden bij een onbedoelde zwangerschap.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Diaconiecollecte zondag 14 oktober 2018

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie

Leven van vis en ecotoerisme in Nepal.

De grond in het bergachtige Rekum regio in het middenwesten van Nepal is arm. Landbouw is moeilijk en levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. In de regio ligt een groot meer, geschikt voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop van vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Kerk in Actie helpt de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt. Men ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers en geeft advies over watermanagement tijdens het regenseizoen en over de verkoop van vis. Het meer is ook heel erg geschikt voor het ecotoerisme. Met een waterfiets kunnen toeristen een mooie tocht over het meer maken. Men wordt ook ondersteund in het kweken van groenten en fruit tijdens de maanden dat landbouw wel mogelijk is. Ook worden de mensen getraind hun eigen geiten of groentebedrijf op te zetten. Met uw bijdrage ondersteunt u dit werk in Nepal. Doet u mee?


Diaconiecollecte zondag 7 oktober 2018

Categorie:Collectes diaconie

Christenen voor Israël

Op zondag 7 oktober is het weer Israëlzondag!

“Een arm kind is een kind dat met honger naar bed gaat”. Dat zei de Israëlische president Reuven Rivlin. Meer dan twintig procent van de Israëlische bevolking leeft onder de armoedegrens. De meesten van hen zijn kinderen: één op de drie kinderen in Israël wordt beschouwd als arm. Het Jaffa Instituut zet zich al vele jaren in om armoede in Israël te bestrijden. Veel kinderen die door het Jaffa Instituut worden geholpen, komen uit moeilijke thuissituaties van verwaarlozing, verslaving, mishandeling en soms zelfs seksueel misbruik. Christenen voor Israël wil – met uw steun – de uitbreiding van het gebouw voor naschoolse opvang Jaffa Daled helpen financieren. Jaffa Daled is elke weekdag geopend van half 2 tot 6 uur ’s middags, zelfs in de zomer. Kinderen krijgen er bijles zodat hun achterstand op school wordt weggewerkt. Ze krijgen er een voedzame maaltijd en leren er sociale vaardigheden. Het is een plek waar kinderen weer leren om kind te zijn. Waar ze mogen ervaren dat ze waardevol en geliefd zijn. Aan het eind van de dienst zal weer de krant worden uitgereikt van Christenen voor Israël.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Avondmaalscollecte zondag 16 september 2018

Categorie:Collectes diaconie

Christelijke noodhulpcluster

Het Indonesische eiland Lombok is getroffen door meerdere zware aardbevingen. Met vijf zware aardbevingen en honderden naschokken vielen tot nu toe al 436 doden. De bevingen hebben geleid tot een enorme verwoesting. Meer dan 64.000 huizen zijn beschadigd of ingestort. Zo’n 300.000 mensen slapen op straat. Tear werkt samen met de leden van het Christelijk Noodhulpcluster en biedt hulp via lokale partnerorganisaties. Noodhulp via onze lokale partners. De lokale partner van Tear verleent noodhulp met een netwerk van dertig Indonesische kerken en lokale, christelijke hulporganisaties. Dit netwerk is in 2016 in samenwerking met Tear opgericht om meer samen te werken rond noodhulp en rampenpreventie. Na de eerste aardbeving op 29 juli heeft het netwerk onmiddellijk hulpteams naar het getroffen gebied gestuurd. De teams zijn actief in het district Bayan, in het noorden van Lombok, waar het epicentrum van beide aardbevingen lag. Ze organiseren noodopvang voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, kinderen, mensen met een beperking en zwangere vrouwen. De komende tijd gaat het netwerk zich gezamenlijk inzetten in de plaats Sakundana, waar nog maar weinig hulp wordt geboden.

Het Netwerk:

 • Levert 200 noodpakketten met zeilen, matrassen en multiplex platen en 100 gereedschapskisten zodat mensen een tijdelijk onderkomen kunnen maken;
 • Geeft voorlichting over hoe je een veilig onderkomen kunt maken en over persoonlijke hygiëne in een noodsituatie;
 • Levert schoon drinkwater;
 • Bouwt 16 noodtoiletten en deelt 200 pakketten met essentiële toiletspullen en dekens uit;
 • Zorgt voor medische hulpmiddelen (zoals krukken) en extra voeding voor baby’s, kinderen en ouderen;
 • Traint hulpverleners om psychische hulp te kunnen verlenen en organiseert bijeenkomsten voor de gemeenschap rondom traumaverwerking.
 • Kwetsbare groepen zullen deze hulp als eerste ontvangen.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan en zal de opbrengst van de collecte verdubbelen.


Diaconiecollecte zondag 2 september 2018

Categorie:Collectes diaconie

De Schuilplaats

In februari 1994 kwam Marijan Nijhof in Albanië wonen. Nadat ze de taal in de hoofdstad Tirana had geleerd, verhuisde ze in oktober datzelfde jaar naar Gjirokastër. Ze begon hier met het geven van bijbelstudies aan vrouwen en al gauw werd zij zich bewust van de ernstige en uitzichtloze toestand van Albanese meisjes die in verwachting zijn. Daarom opende ze een huis waarin een liefdevolle, zorgende atmosfeer heerste, om deze meisjes met hun baby’s op te vangen. Ze kwam erachter dat er in de kraamklinieken in heel Albanië baby’s worden achtergelaten, meestal door ongehuwde moeders, en het idee om een kinderhuis te beginnen werd geboren. In oktober 1996 werd een huis gekocht en in december 1996 werd de Stichting De Schuilplaats opgericht. Een maand later werd de stichting ook in Gjirokastër als Stichting Vatër e Ngrohtë geregistreerd. Het duurde nog tot 15 juni 1998 voor het contract met de Albanese regering rond was en de eerste baby, Sara, kon komen. Toen kwamen er steeds meer baby’s en in november 1999 werd begonnen met de bouw van een nieuw huis. Vanaf het begin is de opzet geweest om zoveel mogelijk een gezin te zijn en geen instituut. Van 1998 tot 2004 groeiden 9 kinderen op in de twee huizen van De Schuilplaats. In december 2004 gingen 2 kinderen terug naar hun eigen moeder en vanaf 2005 werden de eerste kinderen geadopteerd. In totaal zijn er (september 2013) 32 kinderen via De Schuilplaats geholpen – God is getrouw: 4 kinderen konden (soms na 2, soms na 9 jaar!) terug naar hun eigen moeder. Eén is nu getrouwd en 14 kinderen hebben via adoptie een heel eigen gezin en familie gekregen. Als de biologische familie geen contact meer met hun kind onderhoudt, beslist de rechter of het kind geadopteerd moet worden of dat het in De Schuilplaats blijft. Op dit moment wonen er 13 kinderen in het nieuwe huis van De Schuilplaats, samen met Marijan. Binnenkort zullen dit er waarschijnlijk nog meer worden. Voor een tweejarig jongetje is de moeder bezig de papieren in orde te maken, zodat hij hier kan komen en twee aanstaande moeders hebben gevraagd of zo gauw hun baby geboren is, hij/zij hier mag komen wonen. De ene moeder pleegt op deze manier geen abortus en de ander is een meisje dat er (nog?) niet voor kan zorgen. Het “oude huis” (wat overigens prachtig is) wordt op dit moment gebruikt voor opvang van ieder die het nodig heeft. Door al deze jaren heen is het huis gezegend met de hulp en support van vele vrienden van over de hele wereld, maar vooral vanuit Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

YouTube
Op de pagina over de Alpha-Cursus staat een linkje naar een YouTube filmpje. Als u deze pagina opent plaatst YouTube cookies.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten