Categorie Archieven: Collectes diaconie

Avondmaalscollecte zondag 4 november 2018

Categorie:Collectes diaconie

VBOK

Waarde van leven
Ieder leven is waardevol, het is uniek. Bij het begin, de conceptie ontstaat er uniek DNA materiaal, van een mens dat nog niet eerder heeft bestaan en er nooit weer zal komen. Daarom is het beschermwaardig. Het leven is het waard om geleefd te worden. Er is zoveel goeds om te ontdekken en zoveel moois om te beleven, dat gunnen we toch iedereen? Ook als omstandigheden ingewikkeld zijn, of zorgen torenhoog zijn is het leven het nog steeds waard.

Ongeboren leven is bijzonder
Het ongeboren kind kan nog niet voor zichzelf opkomen. Het kan nog niet aangeven of het pijn voelt, of het een band heeft met zijn moeder. Toch laat onderzoek steeds vaker zien dat er al vroeg sprake is van een band en het hartje klopt ook al vroeg. Als een klompje cellen leven is, dan vinden wij dat bijzonder en beschermwaardig.

Baas in eigen buik
In Nederland kan een vrouw haar zwangerschap afbreken door middel van een abortus provocatus tot ongeveer 22 weken. Zij kan hiervoor kiezen, want sinds 1982 is er de Wet Afbreking Zwangerschap. Hierbij moet er wel sprake zijn van een noodsituatie. De noodsituatie is verder niet uitgelegd en wordt dus voor alles gebruikt. Als VBOK respecteren wij deze keuzemogelijkheid en begrijpen wij heel goed de complexe situaties en de noodsituatie die er wel degelijk zijn. Wij pleiten voor goede zorg en begeleiding.

Abortuscijfer omlaag
Tegelijk willen we er alles aan doen om het aantal abortussen te verminderen. Wij pleiten ervoor in de politiek om de zorg te verbeteren en de financiële steun te verlenen die nodig is aan onbedoeld zwangere vrouwen. Daarnaast vinden wij dat vrouwen goede begeleiding moeten krijgen over de mogelijkheden bij een onbedoelde zwangerschap.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Diaconiecollecte zondag 14 oktober 2018

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie

Leven van vis en ecotoerisme in Nepal.

De grond in het bergachtige Rekum regio in het middenwesten van Nepal is arm. Landbouw is moeilijk en levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. In de regio ligt een groot meer, geschikt voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop van vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Kerk in Actie helpt de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt. Men ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers en geeft advies over watermanagement tijdens het regenseizoen en over de verkoop van vis. Het meer is ook heel erg geschikt voor het ecotoerisme. Met een waterfiets kunnen toeristen een mooie tocht over het meer maken. Men wordt ook ondersteund in het kweken van groenten en fruit tijdens de maanden dat landbouw wel mogelijk is. Ook worden de mensen getraind hun eigen geiten of groentebedrijf op te zetten. Met uw bijdrage ondersteunt u dit werk in Nepal. Doet u mee?


Diaconiecollecte zondag 7 oktober 2018

Categorie:Collectes diaconie

Christenen voor Israël

Op zondag 7 oktober is het weer Israëlzondag!

“Een arm kind is een kind dat met honger naar bed gaat”. Dat zei de Israëlische president Reuven Rivlin. Meer dan twintig procent van de Israëlische bevolking leeft onder de armoedegrens. De meesten van hen zijn kinderen: één op de drie kinderen in Israël wordt beschouwd als arm. Het Jaffa Instituut zet zich al vele jaren in om armoede in Israël te bestrijden. Veel kinderen die door het Jaffa Instituut worden geholpen, komen uit moeilijke thuissituaties van verwaarlozing, verslaving, mishandeling en soms zelfs seksueel misbruik. Christenen voor Israël wil – met uw steun – de uitbreiding van het gebouw voor naschoolse opvang Jaffa Daled helpen financieren. Jaffa Daled is elke weekdag geopend van half 2 tot 6 uur ’s middags, zelfs in de zomer. Kinderen krijgen er bijles zodat hun achterstand op school wordt weggewerkt. Ze krijgen er een voedzame maaltijd en leren er sociale vaardigheden. Het is een plek waar kinderen weer leren om kind te zijn. Waar ze mogen ervaren dat ze waardevol en geliefd zijn. Aan het eind van de dienst zal weer de krant worden uitgereikt van Christenen voor Israël.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Avondmaalscollecte zondag 16 september 2018

Categorie:Collectes diaconie

Christelijke noodhulpcluster

Het Indonesische eiland Lombok is getroffen door meerdere zware aardbevingen. Met vijf zware aardbevingen en honderden naschokken vielen tot nu toe al 436 doden. De bevingen hebben geleid tot een enorme verwoesting. Meer dan 64.000 huizen zijn beschadigd of ingestort. Zo’n 300.000 mensen slapen op straat. Tear werkt samen met de leden van het Christelijk Noodhulpcluster en biedt hulp via lokale partnerorganisaties. Noodhulp via onze lokale partners. De lokale partner van Tear verleent noodhulp met een netwerk van dertig Indonesische kerken en lokale, christelijke hulporganisaties. Dit netwerk is in 2016 in samenwerking met Tear opgericht om meer samen te werken rond noodhulp en rampenpreventie. Na de eerste aardbeving op 29 juli heeft het netwerk onmiddellijk hulpteams naar het getroffen gebied gestuurd. De teams zijn actief in het district Bayan, in het noorden van Lombok, waar het epicentrum van beide aardbevingen lag. Ze organiseren noodopvang voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, kinderen, mensen met een beperking en zwangere vrouwen. De komende tijd gaat het netwerk zich gezamenlijk inzetten in de plaats Sakundana, waar nog maar weinig hulp wordt geboden.

Het Netwerk:

  • Levert 200 noodpakketten met zeilen, matrassen en multiplex platen en 100 gereedschapskisten zodat mensen een tijdelijk onderkomen kunnen maken;
  • Geeft voorlichting over hoe je een veilig onderkomen kunt maken en over persoonlijke hygiëne in een noodsituatie;
  • Levert schoon drinkwater;
  • Bouwt 16 noodtoiletten en deelt 200 pakketten met essentiële toiletspullen en dekens uit;
  • Zorgt voor medische hulpmiddelen (zoals krukken) en extra voeding voor baby’s, kinderen en ouderen;
  • Traint hulpverleners om psychische hulp te kunnen verlenen en organiseert bijeenkomsten voor de gemeenschap rondom traumaverwerking.
  • Kwetsbare groepen zullen deze hulp als eerste ontvangen.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan en zal de opbrengst van de collecte verdubbelen.


Diaconiecollecte zondag 2 september 2018

Categorie:Collectes diaconie

De Schuilplaats

In februari 1994 kwam Marijan Nijhof in Albanië wonen. Nadat ze de taal in de hoofdstad Tirana had geleerd, verhuisde ze in oktober datzelfde jaar naar Gjirokastër. Ze begon hier met het geven van bijbelstudies aan vrouwen en al gauw werd zij zich bewust van de ernstige en uitzichtloze toestand van Albanese meisjes die in verwachting zijn. Daarom opende ze een huis waarin een liefdevolle, zorgende atmosfeer heerste, om deze meisjes met hun baby’s op te vangen. Ze kwam erachter dat er in de kraamklinieken in heel Albanië baby’s worden achtergelaten, meestal door ongehuwde moeders, en het idee om een kinderhuis te beginnen werd geboren. In oktober 1996 werd een huis gekocht en in december 1996 werd de Stichting De Schuilplaats opgericht. Een maand later werd de stichting ook in Gjirokastër als Stichting Vatër e Ngrohtë geregistreerd. Het duurde nog tot 15 juni 1998 voor het contract met de Albanese regering rond was en de eerste baby, Sara, kon komen. Toen kwamen er steeds meer baby’s en in november 1999 werd begonnen met de bouw van een nieuw huis. Vanaf het begin is de opzet geweest om zoveel mogelijk een gezin te zijn en geen instituut. Van 1998 tot 2004 groeiden 9 kinderen op in de twee huizen van De Schuilplaats. In december 2004 gingen 2 kinderen terug naar hun eigen moeder en vanaf 2005 werden de eerste kinderen geadopteerd. In totaal zijn er (september 2013) 32 kinderen via De Schuilplaats geholpen – God is getrouw: 4 kinderen konden (soms na 2, soms na 9 jaar!) terug naar hun eigen moeder. Eén is nu getrouwd en 14 kinderen hebben via adoptie een heel eigen gezin en familie gekregen. Als de biologische familie geen contact meer met hun kind onderhoudt, beslist de rechter of het kind geadopteerd moet worden of dat het in De Schuilplaats blijft. Op dit moment wonen er 13 kinderen in het nieuwe huis van De Schuilplaats, samen met Marijan. Binnenkort zullen dit er waarschijnlijk nog meer worden. Voor een tweejarig jongetje is de moeder bezig de papieren in orde te maken, zodat hij hier kan komen en twee aanstaande moeders hebben gevraagd of zo gauw hun baby geboren is, hij/zij hier mag komen wonen. De ene moeder pleegt op deze manier geen abortus en de ander is een meisje dat er (nog?) niet voor kan zorgen. Het “oude huis” (wat overigens prachtig is) wordt op dit moment gebruikt voor opvang van ieder die het nodig heeft. Door al deze jaren heen is het huis gezegend met de hulp en support van vele vrienden van over de hele wereld, maar vooral vanuit Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Uitgangcollecte zondag 19 augustus 2018

Categorie:Collectes diaconie

Epafras

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit onze overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten wij niemand zitten. Het leven in een gevangenis is zwaar. Je zit vaak in overbevolkte cellen. Krijgt geen gezond eten. Je kunt nauwelijks luchten. Je begrijpt de taal niet. De juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie zie je niet. En juist daar moet je jarenlang wachten op je vrijheid. Wij luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden, hun verdriet, hun hoop, hun levens. We helpen als zij hun hand uitsteken. Soms is onze hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen. Maar we geven ook geestelijke steun. Daar zijn we tenslotte professionele geestelijke verzorgers voor. We staan stil bij belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid. Met een gemiste kans en een nieuwe. Zo helpen we Nederlanders met de voorbereiding op hun terugkeer. Daarom bezoeken onze professionele geestelijk verzorgers sinds 1984 gevangenen – van Peru tot Japan. Ook begeleiden we steeds meer lokale geestelijk verzorgers in de ondersteuning van Nederlandse mannen en vrouwen die vaak jarenlang worden opgesloten. En we doen meer. Vier keer per jaar ontvangen gedetineerden het tijdschrift Comeback. Met nieuws, informatie over recht en vol brieven van andere gedetineerden. We onderhouden contacten met familieleden als gedetineerden dat zelf niet kunnen. Ook beantwoorden we brieven van gedetineerden of verwijzen hen door naar de juiste instanties. We koppelen vrijwilligers via het Correspondentieproject aan gedetineerden. En we zorgen samen met Gevangenenzorg Nederland dat kinderen van gevangenen in het buitenland een verjaardagscadeau krijgen. Zo maken we de zware tijd in detentie iets lichter.

De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.


Uitgangscollecte zondag 15 juli 2018

Categorie:Collectes diaconie

Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Graag wil Open Doors westerse Christenen betrekken bij de vervolgde kerk. Daarom houdt Open Doors speciale campagnes, organiseert zij reizen naar gesloten landen en geeft Open Doors presentaties in heel Nederland om de verhalen van vervolgde christenen te vertellen. Doelstelling van Open doors: Het Lichaam van Jezus Christus, onder (bedreiging van) beperking en/of vervolging vanwege zijn geloof in Jezus Christus, versterken, toerusten en aanmoedigen tot de wereldevangelisatie, door voorbede en:

  • door waar nodig te voorzien in bijbels, bijbelstudiemiddelen en andere communicatiemiddelen, kaderopleidingen en praktische hulpverlening;
  • door het Lichaam van Christus in bedreigde en onstabiele gebieden voor te bereiden op mogelijke vervolging en lijden;
  • door het Lichaam van Christus in de vrije wereld voor te lichten en te motiveren zich te vereenzelvigen met bedreigde en vervolgde christenen en hen actief te helpen.

Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie. Open Doors is een interkerkelijke stichting die Christenen in de wereld steunt, ongeacht hun kerkelijke gezindte. Open Doors onderschrijft de apostolische geloofsbelijdenis.

De diaconie beveelt deze collectes bij u aan.


Diaconiecollecte zondag 8 juli 2018

Categorie:Collectes diaconie

Voedselbank

Sinds de oprichting van de Voedselbank Enschede in 2006 is de behoefte aan voedselondersteuning flink toegenomen. Van 16 pakketten per week in 2006 is de behoefte gegroeid naar ongeveer 460 voedselpakketten per week in 2016, waarvan 30 via het Haaksbergse uitgiftepunt. Daarmee ondersteunen zij circa 1250 personen. De Voedselbank Enschede-Haaksbergen ontvangt via het regionale distributiecentrum in Deventer voedselproducten die landelijk zijn aangeleverd. Verder zamelen zij restpartijen levensmiddelen in bij producenten, supermarkten, bakkers, slagers en andere winkeliers in Enschede, Haaksbergen en de directe omgeving. Zij profiteren daarnaast van acties van kerken, scholen en maatschappelijke organisaties die van tijd tot tijd producten inzamelen. Ook particulieren dragen bij door bijvoorbeeld hun kerstpakket af te staan. Dankzij de samenwerking met biologische boerderij De Viermarken en diverse andere moestuinen in Enschede zijn zij momenteel ook in staat hun cliënten verse groenten aan te bieden.


Diaconiecollecte zondag 17 juni 2018

Categorie:Collectes diaconie

Binnenlands diaconaat

In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting
en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor hen is een inloophuis een ontmoetingsplek om even op adem te komen en waar aandacht is voor ieders eigen verhaal. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in Actie ook het DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden. Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte diaconaat juni.

Meer informatie vindt u hier.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!


Uitgangscollecte zondag 10 juni 2018

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie – Werelddiaconaat

Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat juni.

Meer informatie vindt u hier.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

YouTube
Op de pagina over de Alpha-Cursus staat een linkje naar een YouTube filmpje. Als u deze pagina opent plaatst YouTube cookies.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten