Categorie Archieven: Collectes diaconie

Diaconiecollecte zondag 20 oktober 2019

Categorie:Collectes diaconie

Stichting Chris

Chris biedt een luisterend oor aan kinderen en tieners door middel van chat en Chrisconnect (mail). Op deze wijze stelt men kinderen/jongeren in staat hun problemen op verschillende gebieden te bespreken met één van de vele vrijwilligers, om hen zo een helpende hand toe te steken op momenten waarop zij dat nodig hebben. Naast een luisterend oor geeft Chris ook verschillende voorlichtingen en trainingen op scholen, kerken en
andere organisaties. Samen sta je sterk (pestaanpak) en LEV! (het weerbaarheidsprogramma).

Chris is gefundeerd op de grondslag van de Bijbel. De stichting inspireert en stimuleert kinderen, jongeren, ouders en opvoeders bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Uitgangscollecte zondag 13 oktober 2019

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in actie


Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia

In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen op een ander spoor met een ambitieus project. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee?

Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat Colombia.


Diaconiecollecte zondag 1 september 2019

Categorie:Collectes diaconie

De Herberg Albanië

In februari 1994 kwam Marijan Nijhof in Albanië wonen. Nadat ze de taal in de hoofdstad Tirana had geleerd, verhuisde ze in oktober datzelfde jaar naar Gjirokastër. Ze begon hier met het geven van bijbelstudies aan vrouwen en al gauw werd zij zich bewust van de ernstige en uitzichtloze toestand van Albanese meisjes die in verwachting zijn. Daarom opende ze een huis waarin een liefdevolle, zorgende atmosfeer heerste, om deze meisjes met hun baby’s op te vangen. Ze kwam erachter dat er in de kraamklinieken in heel Albanië baby’s worden achtergelaten, meestal door ongehuwde moeders, en het idee om een kinderhuis te beginnen werd geboren. In oktober 1996 werd een huis gekocht en in december 1996 werd de Stichting ‘De Schuilplaats’ opgericht. Een maand later werd de stichting ook in Gjirokastër als Stichting ‘Vatër e Ngrohtë’ geregistreerd. Het duurde nog tot 15 juni 1998 voor het contract met de Albanese regering rond was en de eerste baby, Sara, kon komen. Toen kwamen er steeds meer baby’s en in november 1999 werd begonnen met de bouw van een nieuw huis. Vanaf het begin is de opzet geweest om zoveel mogelijk een gezin te zijn en geen instituut. Van 1998 tot 2004 groeiden 9 kinderen op in de twee huizen van De Schuilplaats. In december 2004 gingen 2 kinderen terug naar hun eigen moeder en vanaf 2005 werden de eerste kinderen geadopteerd. In totaal zijn er (september 2013) 32 kinderen via De Schuilplaats geholpen – God is getrouw: 4 kinderen konden (soms na 2, soms na 9 jaar!) terug naar hun eigen moeder. Eén is nu getrouwd en 14 kinderen hebben via adoptie een heel eigen gezin en familie gekregen. Als de biologische familie geen contact meer met hun kind onderhoudt, beslist de rechter of het kind geadopteerd moet worden of dat het in De Schuilplaats blijft. Op dit moment wonen er 13 kinderen in het nieuwe huis van De Schuilplaats, samen met Marijan. Binnenkort zullen dit er waarschijnlijk nog meer worden. Voor een tweejarig jongetje is de moeder bezig de papieren in orde te maken, zodat hij hier kan komen en twee aanstaande moeders hebben gevraagd of zo gauw hun baby geboren is, hij/zij hier mag komen wonen. De ene moeder pleegt op deze manier geen abortus en de ander is een meisje dat er (nog?) niet voor kan zorgen. Het “oude huis” (dat overigens prachtig is) wordt op dit moment gebruikt voor opvang van ieder die het nodig heeft. Door al deze jaren heen is het huis gezegend met de hulp en support van vele vrienden van over de hele wereld, maar vooral vanuit Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Uitgangscollecte zondag 11 augustus 2019

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie

Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika. Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en de jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding. U kunt dit werk steunen via de collecte in onze kerk of maak uw bijdrage over op: NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte onderwijs Zuid Afrika. Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!


Uitgangscollecte zondag 14 juli 2019

Categorie:Collectes diaconie

Eleos

Eleos betekent ‘barmhartigheid’ of ‘ontferming’. Vanuit de christelijke identiteit en in navolging van de Bijbelse oproep tot barmhartigheid bieden ze op deskundige en respectvolle wijze behandeling en begeleiding aan mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Eleos richt zich op hulpvragers die willen dat de geboden hulp aansluit bij hun christelijke levensovertuiging. De hulp van Eleos heeft als doel psychisch lijden te voorkomen, te verminderen, draaglijker te maken of op te heffen. De hulp die wordt geboden komt tot stand in samenspraak met de hulpvragers. Daarbij wordt aangesloten bij hun eigen mogelijkheden en veerkracht en wordt verbinding gezocht met de eigen omgeving. Medewerkers van Eleos geven hun werk vorm vanuit vijf kernwaarden: barmhartigheid, deskundigheid, respect, verbondenheid en vitaliteit. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Diaconiecollecte zondag 7 juli 2019

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie “actie vakantietas”

Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die in armoede opgroeien, verrassen met een vakantietas vol speelplezier. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of een pretpark in de buurt. Meer informatie is te vinden op www.kerkinactie.nl/vakantietas. Daarom collecteren wij hiervoor. Met de opbrengst ondersteunen wij deze actie en tevens profiteren ook andere organisaties, die armoede onder volwassenen én kinderen bestrijden. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Uitgangscollecte zondag 23 juni 2019

Categorie:Collectes diaconie

Kerk In Actie Werelddiaconaat

Steun vluchtelingen in Nigeria.

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa, maar in hun eigen land of regio opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Er is een enorm tekort aan voedsel door armoede, geweld, vernielingen en slechte weersomstandigheden. Via Nigeriaanse kerken en hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie wereldwijd diaconale partners, zoals in Nigeria waar kerken en hun hulporganisaties voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat juni.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/wereldvluchtelingendag

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!


Avondmaalscollecte zondag 23 juni 2019

Categorie:Collectes diaconie

Open Doors “Sri Lanka”

Christenen in Sri Lanka zijn in shock na de bomaanslagen van Eerste Paasdag. Velen van hen hebben dierbaren verloren of zijn gewond. Open Doors bezoekt hen om te horen welke hulp zij nodig hebben.

Waarvoor kan ik bidden?

  • Veel mensen, zowel jong als oud, hebben dierbaren verloren. Bid om een goed rouwverwerkingsproces waarin ze hun verdriet kunnen delen met anderen.
  • Er raakten ook veel mensen gewond. Bid om lichamelijk herstel en om moed om door te zetten. Ook de revalidatieperiode is een zware tijd voor gewonden en de mensen om hen heen.
  • Voor christenen die getraumatiseerd zijn en nog middenin een crisissituatie zitten, kan het ontzettend moeilijk zijn om te bidden. Bid daarom alstublieft namens uw Sri Lankaanse broeders en zusters die dat nu misschien niet kunnen.
  • Veel christenen zijn bang voor nieuwe aanslagen en meer geweld. Sommigen vinden het moeilijk om weer naar de kerk te gaan. Bid dat de Here God hun angsten verdrijft en hen vult met Zijn vrede.
  • Bid om veiligheid, energie en wijsheid voor Open Doors veldwerkers.
  • Kerken zijn ernstig beschadigd. Er zijn middelen en mankracht nodig om de gebouwen te repareren. Bid om vrijgevigheid, zowel binnen als buiten de christelijke gemeenschap.

Wat doet Open Doors in Sri Lanka?

  • Veldwerkers bezoeken nabestaanden en slachtoffers om te horen welke hulp zij het hardst nodig hebben.
  • Ook spreken ze met pastors om te horen welke praktische noden er zijn.
  • Open Doors werkt sinds 2000 in Sri Lanka. Er worden discipelschaps- en leiderschapstrainingen gegeven. Ook distribueren we Bijbels en christelijke boeken.
  • Laten we zorgen dat onze broeders en zusters in Sri Lanka zich gedragen voelen door gebed. Ook zijn we blij met uw gift, waarmee we vervolgde christenen kunnen bijstaan, in Sri Lanka.

De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.


Uitgangscollecte zondag 19 mei 2019

Categorie:Collectes diaconie

Friedensstimme

Stichting Friedensstimme staat al 35 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt honderd evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer. Daarnaast heeft Friedensstimme als doel christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en omliggende landen.


Diaconiecollecte zondag 5 mei 2019

Categorie:Collectes diaconie

Terwille

Terwille is een door de overheid erkende GGZ-instelling voor verslavingszorg en maakt deel uit van concern ‘De Hoop’. Zij bieden hulp aan mensen met een verslaving en aan hun omgeving. Ook heeft Terwille een gespecialiseerd programma voor vrouwen die uit de prostitutie willen stappen en slachtoffers van loverboys. Het hulpaanbod van Terwille is toegankelijk voor de breedte van de samenleving en heeft als doel: een verslavingsvrij leven. Terwille gelooft dat ieder mens bestemd is om vrij te zijn.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

YouTube
Op de pagina over de Alpha-Cursus staat een linkje naar een YouTube filmpje. Als u deze pagina opent plaatst YouTube cookies.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten