Maandelijkse Archieven: juni 2019

Eredienst – zondag 7 juli 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Ferry Buitink (Heino)

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Intochtlied: Psalm 66: 1,3
 • (staande) Onze Hulp en groet
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 283
 • Gebed van verootmoediging
 • Zingen: Psalm 25: 1,5
 • Genadeverkondiging en leefregel
 • Zingen: Psalm 25: 7,10
 • Gebed voor de opening van het Woord
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 317
 • Moment met de kinderen
 • Schriftlezing: Filemon (NBV)
 • Zingen: Hemelhoog 108
 • Verkondiging
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 990: 1,2,6
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Nieuwe Liedboek 415
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Jaarlijkse barbecue

Categorie:Nieuws

Dit jaar vindt, als bedankje voor het vele vrijwilligerswerk, de jaarlijkse barbecue voor de gehele gemeente plaats op vrijdag 30 augustus. De barbecue start om 18.00 uur. Om de kosten voor iedereen laag te houden, draagt de kerkenraad bij in de kosten.

We hebben een prachtige locatie gevonden, waar voor alle leeftijden meer dan voldoende sta-, zit- en speelruimte is.

 • Datum: vrijdag 30 augustus 2019
 • Tijd: 18:00 uur
 • Locatie: Hoort u nog. Is nog even een verrassing.
 • Kosten: € 8,- p.p. (inclusief drinken), kinderen 4 t/m 11 jaar € 4,-

Terugblik mini Bethelclub

Categorie:Nieuws

Wat is het seizoen voorbij gevlogen en wat hebben we veel plezier gehad en ontzettend veel leuke dingen gedaan. Van sportieve avonden buiten tot spelletjes rond de tafel. We hebben elkaar goed leren kennen. Wat is het mooi om te merken hoeveel de kinderen al weten van de bijbel. Aan de hand van verschillende bijbelse thema’s hebben we geknutseld en vaak ook leerzame en interessante gesprekjes gehad. Helaas regende het op de slotavond en liep de hele planning in de war, maar gelukkig hebben we er met ons allen gewoon een supergezellige avond van gemaakt. Afscheid hebben we genomen van Brandon en Sander, bedankt voor de fijne jaren met jullie. We wensen jullie veel plezier bij de jeugdclub volgend seizoen.


EO Jongerendag (van de jeugdclub)

Categorie:Nieuws

Op zaterdag 25 mei zijn we naar de EO Jongerendag geweest. Het was een geweldig mooie dag met veel muziek! Er waren ook sprekers, die vol passie vertelden over hoe ze de liefde van Jezus handen en voeten proberen te geven in hun leven. We konden zelfs gratis met de bus heen en terug. Dit was goed geregeld door Unity Enschede. Unity is een initiatief vanuit de zeven gereformeerde kerken in Enschede en heeft als doel Christelijke jeugd in Enschede met elkaar in contact te brengen. We zien nu al uit naar de EO Jongerendag van volgend jaar. Vrijdag 5 juli is de laatste avond van het clubseizoen. We gaan eerst samen eten en maken er dan een gezellige avond van. Daarna is het zomervakantie. We wensen iedereen een fijne vakantie en in september zien we elkaar weer voor het nieuwe seizoen.


Diaconiecollecte zondag 1 september 2019

Categorie:Collectes diaconie

De Herberg Albanië

In februari 1994 kwam Marijan Nijhof in Albanië wonen. Nadat ze de taal in de hoofdstad Tirana had geleerd, verhuisde ze in oktober datzelfde jaar naar Gjirokastër. Ze begon hier met het geven van bijbelstudies aan vrouwen en al gauw werd zij zich bewust van de ernstige en uitzichtloze toestand van Albanese meisjes die in verwachting zijn. Daarom opende ze een huis waarin een liefdevolle, zorgende atmosfeer heerste, om deze meisjes met hun baby’s op te vangen. Ze kwam erachter dat er in de kraamklinieken in heel Albanië baby’s worden achtergelaten, meestal door ongehuwde moeders, en het idee om een kinderhuis te beginnen werd geboren. In oktober 1996 werd een huis gekocht en in december 1996 werd de Stichting ‘De Schuilplaats’ opgericht. Een maand later werd de stichting ook in Gjirokastër als Stichting ‘Vatër e Ngrohtë’ geregistreerd. Het duurde nog tot 15 juni 1998 voor het contract met de Albanese regering rond was en de eerste baby, Sara, kon komen. Toen kwamen er steeds meer baby’s en in november 1999 werd begonnen met de bouw van een nieuw huis. Vanaf het begin is de opzet geweest om zoveel mogelijk een gezin te zijn en geen instituut. Van 1998 tot 2004 groeiden 9 kinderen op in de twee huizen van De Schuilplaats. In december 2004 gingen 2 kinderen terug naar hun eigen moeder en vanaf 2005 werden de eerste kinderen geadopteerd. In totaal zijn er (september 2013) 32 kinderen via De Schuilplaats geholpen – God is getrouw: 4 kinderen konden (soms na 2, soms na 9 jaar!) terug naar hun eigen moeder. Eén is nu getrouwd en 14 kinderen hebben via adoptie een heel eigen gezin en familie gekregen. Als de biologische familie geen contact meer met hun kind onderhoudt, beslist de rechter of het kind geadopteerd moet worden of dat het in De Schuilplaats blijft. Op dit moment wonen er 13 kinderen in het nieuwe huis van De Schuilplaats, samen met Marijan. Binnenkort zullen dit er waarschijnlijk nog meer worden. Voor een tweejarig jongetje is de moeder bezig de papieren in orde te maken, zodat hij hier kan komen en twee aanstaande moeders hebben gevraagd of zo gauw hun baby geboren is, hij/zij hier mag komen wonen. De ene moeder pleegt op deze manier geen abortus en de ander is een meisje dat er (nog?) niet voor kan zorgen. Het “oude huis” (dat overigens prachtig is) wordt op dit moment gebruikt voor opvang van ieder die het nodig heeft. Door al deze jaren heen is het huis gezegend met de hulp en support van vele vrienden van over de hele wereld, maar vooral vanuit Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Uitgangscollecte zondag 11 augustus 2019

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie

Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika. Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en de jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding. U kunt dit werk steunen via de collecte in onze kerk of maak uw bijdrage over op: NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte onderwijs Zuid Afrika. Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!


Uitgangscollecte zondag 14 juli 2019

Categorie:Collectes diaconie

Eleos

Eleos betekent ‘barmhartigheid’ of ‘ontferming’. Vanuit de christelijke identiteit en in navolging van de Bijbelse oproep tot barmhartigheid bieden ze op deskundige en respectvolle wijze behandeling en begeleiding aan mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Eleos richt zich op hulpvragers die willen dat de geboden hulp aansluit bij hun christelijke levensovertuiging. De hulp van Eleos heeft als doel psychisch lijden te voorkomen, te verminderen, draaglijker te maken of op te heffen. De hulp die wordt geboden komt tot stand in samenspraak met de hulpvragers. Daarbij wordt aangesloten bij hun eigen mogelijkheden en veerkracht en wordt verbinding gezocht met de eigen omgeving. Medewerkers van Eleos geven hun werk vorm vanuit vijf kernwaarden: barmhartigheid, deskundigheid, respect, verbondenheid en vitaliteit. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Diaconiecollecte zondag 7 juli 2019

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie “actie vakantietas”

Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die in armoede opgroeien, verrassen met een vakantietas vol speelplezier. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of een pretpark in de buurt. Meer informatie is te vinden op www.kerkinactie.nl/vakantietas. Daarom collecteren wij hiervoor. Met de opbrengst ondersteunen wij deze actie en tevens profiteren ook andere organisaties, die armoede onder volwassenen én kinderen bestrijden. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Eredienst – zondag 30 juni 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Lennart Aangeenbrug (Hellendoorn)

Prediking naar aanleiding van

Efeziërs 1: 11,12

Preekpunten
 • Waar gaan we heen?
 • Zijn we er al?
 • Wil ik daar wel naartoe?
Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Hemelhoog 16
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Psalm 63: 1,3
 • Verootmoediging
 • Zingen: Hemelhoog 497: 1,2,5,6,10
 • Gebed
 • Moment met de kinderen
 • Schriftlezing: Efeziërs 1: 1-14 (NBV)
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 500: 2,4
 • Prediking
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 838: 1,2,4
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Nieuwe Liedboek 835: 1,2,4
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Avondmaalsdienst – zondag 23 juni 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Cees van Dam (Ermelo)

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 62: 1
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 62: 4
 • Gebod en belofte van God
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 173 (3x, NL-Frans-NL)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Schriftlezing: Handelingen 5: 16-42
 • Preek
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 103c: 1,3
 • Viering van het Heilig Avondmaal
  • Onderwijzing en Voorbereiding
  • Gebed
  • Instellingswoorden
  • Nodiging
  • Zingen tijdens de viering: Liedboek voor de Kerken 351: 1,2,4,3
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Slotlied: Evangelische Liedbundel 167: 1 (Engels),2 (NL),4 (NL),5 (Engels)
 • (staande) Zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten