Categorie Archieven: Nieuws

Onthulling gedenkplaat geallieerde bombardement op Veldkamp

Categorie:Nieuws

Afgelopen dinsdag 22 februari was het 78 jaar geleden dat de geallieerden de wijk Veldkamp bombardeerden. Door deze oorlogshandelingen vielen veertig dodelijke slachtoffers, raakten velen gewond en raakte menigeen dakloos. Ook de eerste Bethelkerk, die aan de Haaksbergerstraat 348 stond, werd geraakt en brandde uit.

In 2019 was er een eerste kranslegging bij ons kerkgebouw. Er gingen dat jaar stemmen op dat een permanente plaats van herinnering op zijn plaats zou zijn. De Historische Sociëteit pakte de handschoen op. Er werd gekozen voor een typisch Twents gebruik: een veldkei met een opschrift.

In het voorjaar van 2020 waren de voorbereidingen klaar. De coronapandemie gooide echter roet in het eten. Toen begin februari de regering aankondigde te gaan versoepelen, hebben de betrokkenen onder tijdsdruk de onthulling voorbereid. 22 februari, de dag van het bombardement, was een voor de hand liggende datum. Het was een sobere en bescheiden onthulling. Ons gemeentelid Gerrit Heersink, die het bombardement meemaakte, onthulde samen met Marcel Meijer Hof (Historische Sociëteit) het monument. Vervolgens is er voor de slachtoffers een krans gelegd.

Vanwege de regen van afgelopen week kon de plaquette nog niet bevestigd worden. De veldkei moet blijkbaar droog zijn wil de lijm hechten. Op een nader moment zal dit alsnog gebeuren.


Open kerk

Categorie:Nieuws

Hoewel we dat natuurlijk wisten heeft de corona lockdown opnieuw heel duidelijk gemaakt hoe belangrijk de persoonlijke ontmoeting is.

Om deze ontmoeting weer mogelijk te maken is de kerk elke maandagochtend tussen 10-12 uur open, zodat iedereen die het wil even binnen kan lopen voor een gesprekje of een gebed. Alex Brinkman en Elly Slottje zijn aanwezig.

De kerk is open voor ieder die het wil. Dus niet alleen voor gemeenteleden, maar bijvoorbeeld ook voor buurtbewoners uit de wijk rondom de kerk.

Wees welkom!


Verkiezingen ambtsdragers

Categorie:Nieuws

Op 6 juni houden we de verkiezingen voor ambtsdrager welke oorspronkelijk gepland stonden voor 7 februari j.l. Het betreffen de verkiezing van twee ouderlingen, één kerkrentmeester en twee diakenen.

Kieslijst

De kieslijst wordt bekendgemaakt via de digitale weekbrief en via de Bethelbode.

Procedure

In verband met de corona maatregelen vragen we u gespreid naar de kerk te komen. Wij verzoeken de kerkgangers van zondag 6 juni om vóór de dienst hun stem uit te brengen. Na het uitbrengen van uw stem neemt u plaats in de kerk. Het zou fijn zijn als u een beetje op tijd bent.

De gemeenteleden die de kerkdienst niet kunnen bezoeken kunnen na de dienst, tot 13.00 uur, naar de kerk komen om hun stem uit te brengen. Als de belangstelling op een bepaald moment te groot is kan u worden gevraagd even in de kerkzaal plaats te nemen.

Volmacht

U kunt ook per volmacht stemmen. Het volmachtformulier kunt u hier downloaden. Lukt het u niet om dit formulier te printen of in te vullen neem dan contact op met Renate Kok. Ook bij andere vragen mag u bellen.

De uitslag

Om 14:00 uur wordt de uitslag van de stemming bekend gemaakt via Kerkdienst Gemist.

Looproutes en mondkapjes

Stemmen Ingang via de zijdeur van de kerk, uitgang via het jeugdhonk
Kerkdienst Ingang en uitgang via de hoofdingang
.

In het hele kerkgebouw geldt een mondkapjesplicht, dus ook tijdens de verkiezing! Wilt u ook zelf een mondkapje meenemen?
Volg aub de aanwijzingen op.

Corona gerelateerde klachten

Heeft u corona gerelateerde klachten of verschijnselen? Kom niet zelf, maar stem per volmacht.


Alex Brinkman als onze nieuwe predikant

Categorie:Nieuws

Zondag 14 februari jl. hebben we allemaal de feestelijke intrededienst van inmiddels ds. Alex Brinkman mee mogen maken. Als gemeente en als kerkenraad zijn we heel erg blij en dankbaar dat hij zijn verkiezing heeft aanvaard en dat hij nu onze nieuwe herder enleraar is.

Met zijn komst hebben we een periode van 3,5 jaar afgesloten waarin wij als gemeente vacant zijn geweest. Deze periode is veel langer geworden dan dat wij voorzien hadden. Na het vertrek van ds. Laseur hebben we bewust gekozen om eerst een toekomstvisie voor onze gemeente te formuleren. De verwachting was dat we, na het formuleren van de toekomstvisie, binnen maximaal een jaar de vacature wel vervuld zouden hebben. Maar de realiteit bleek een periode van 3,5 jaar.

Sinds begin 2018 is ds. Johan Wegerif onze consulent geweest. Soms is dit werk in de schijnwerpers, maar ook vaak minder zichtbaar. Denk daarbij aan pastoraat en de ondersteuning van de kerkenraad. We zijn hem heel dankbaar dat hij met verve deze rol heeft vervuld.

Alex start nu in onze gemeente als onze predikant. Als zodanig is Alex het eerste aanspreekpunt voor een waaier van taken in de gemeente. Echter: wij doen dit als gemeente samen met Alex en hij werkt samen met ons. Alleen samen zijn we gemeente van Christus.

De meest zichtbare taak van Alex is uiteraard het voorgaan in kerkdiensten. Naast de gewone diensten zijn dat uiteraard ook de bijzondere diensten, zoals trouw-, rouw- en doopdiensten. Mocht u dus te maken hebben met een bijzondere dienst, dan zal Alex deze vervullen namens de gemeente.

Een minder zichtbare, maar wel heel belangrijke taak is die van het pastoraat. Voor Alex staat dit als een paal boven water en hij kan goed luisteren. Omdat iedereen anders is, zal hij het zeker anders doen dan ds. Johan Wegerif of ds. Laseur. Maar als getrainde pastor wil hij graag het luisterend oor zijn.

Contact opnemen met onze nieuwe dominee? Kijk dan even op de contact pagina.


Uitnodiging

Categorie:Nieuws

Bevestiging en intrede Alex Brinkman

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente van bijzondere aard Bethelkerk te Enschede nodigt u van harte uit voor het digitaal meevieren van de bevestigings- en intrededienst van proponent Alex Brinkman.
 

 
Hij wordt bevestigd in het ambt door ds. Johan Wegerif.

Deze dienst zal plaats vinden op zondag 14 februari 2021 om 10:00 uur in de Bethelkerk te Enschede. De dienst is vanwege de coronamaatregelen alleen digitaal te volgen.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar online te ontmoeten en Alex Brinkman, echtgenote Anja en zoon Lukas te begroeten en geluk te wensen.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bethelkerk te Enschede,
Henk Abbring – voorzitter
Frank Brouwer – scriba

De dienst is live te volgen via Kerkdienst Gemist.


Intrededienst 14 februari 2021

Categorie:Nieuws

Het is zover! Op zondag 14 februari zal proponent Alex Brinkman door ds. Johan Wegerif worden bevestigd tot predikant van de Bethelkerk. Dit zal een bijzondere dienst worden in een bijzondere tijd. Er zullen alleen naaste familieleden van de fam. Brinkman in de dienst aanwezig zijn en gemeenteleden met een taak. Maar natuurlijk is de kerkdienst live te volgen via Kerkdienst Gemist.
 

Ontwerp: Aafke Hiemstra

 
De commissie die de dienst voorbereidt zal de gemeente actief bij de dienst betrekken. Na de dienst is er een naprogramma waar u online aan deel kunt nemen. De voorbereidingen zijn in volle gang en u wordt de komende tijd op de hoogte gehouden.

Na een lange vacante periode is er weer een eigen predikant. Een predikant die u binnenkort graag wil ontmoeten! We kijken ernaar uit naar de tijd die komt met een nieuwe voorganger. Onderweg naar Zijn toekomst.


Heilig Avondmaal 31 januari 2021

Categorie:Nieuws

De dienst van zondag 31 januari is een avondmaalsdienst. Omdat we dit niet gezamenlijk kunnen vieren, kunt u thuis, met uw eigen brood en wijn, aan het Heilig Avondmaal deelnemen. Ook al zijn we niet in de kerk, we kunnen één zijn in Christus door dit op deze manier samen te vieren.


Kerst 2020

Categorie:Nieuws

Dit jaar zullen we kerst anders vieren dan de jaren daarvoor. Voor alle aspecten van het leven gelden grote beperkingen. Desondanks willen we als gemeente de geboorte van Jezus Christus samen vieren en gedenken. Maar wel coronaproof, dus alleen online.

Meditatieve momenten
In de week voor kerst is er op 21, 22 en 23 december om 19:00 uur een kort meditatief moment, dat te bekijken is via Kerkdienst Gemist. In deze meditatieve momenten is er ruimte voor muziek, gebed en overdenking, rondom het thema Advent.

Kerstavondviering
Op kerstavond, op 24 december om 20:00 uur, is er een viering die in het teken staat van de geboorte van het Kerstkind. Deze viering, met muziek, vertelling en gebed, wordt live uitgezonden op Kerkdienst Gemist. Heb je een gebedsintentie voor de kerstavondviering? Geef het door via de brievenbus van de kerk, of via scriba.bethel@gmail.com.

Kerstdienst
Op 1e Kerstdag is er een online kerkdienst om 10:00 uur, die ook weer live wordt uitgezonden op Kerkdienst Gemist.

Je vindt onze kerstactiviteiten ook terug in de agenda.


We hebben een nieuwe predikant!

Categorie:Nieuws

Na ruim drie jaar zoeken is het zover: we hebben een nieuwe predikant: Alex Brinkman.

Op donderdag 29 oktober zijn twee kerkenraadsleden in de auto gestapt, op weg naar Lunteren, om de beroepingsbrief aan te bieden aan proponent Alex Brinkman. Ze werden zeer hartelijk ontvangen door Anja en Alex. Koffie en taart stonden klaar. Na de koffie werd de beroepingsbrief aangeboden samen met een Twents pakket met lokale biertjes en een Twentse worst. Na het officiële moment kwamen de hapjes en drankjes op tafel en is er nog uitgebreid en ontspannen gesproken.

Op 2 november kwam het antwoord van Alex Brinkman: “Bij deze wil ik jullie laten weten dat ik na enkele dagen van gebed, bezinning en beraad met Anja besloten heb het uitgebrachte beroep van harte te aanvaarden. Ik zie uit naar onze toekomstige samenwerking!”

Ook wij als gemeente zien erg naar uit naar de komst van Alex, Anja en Lukas!


Verkiezing ambtsdragers

Categorie:Nieuws

De termijn van twee ouderlingen en één ouderling kerkrentmeester loopt binnenkort af. Daarnaast zijn er ook nog twee vacatures in de diaconie onvervuld. Daarom zal op 7 februari 2021 de verkiezing van deze ambtsdragers plaatsvinden.

U kunt aanbevelingen doen van gemeenteleden voor de verkiezingslijst. Het formulier daarvoor ligt klaar in de hal van de kerk. Tevens is het formulier te downloaden via deze link.

Aanbevelingen kunnen ingeleverd worden tot uiterlijk 28 november 2020.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten