Categorie Archieven: Nieuws

Uitnodiging

Categorie:Nieuws

Bevestiging en intrede Alex Brinkman

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente van bijzondere aard Bethelkerk te Enschede nodigt u van harte uit voor het digitaal meevieren van de bevestigings- en intrededienst van proponent Alex Brinkman.
 

 
Hij wordt bevestigd in het ambt door ds. Johan Wegerif.

Deze dienst zal plaats vinden op zondag 14 februari 2021 om 10:00 uur in de Bethelkerk te Enschede. De dienst is vanwege de coronamaatregelen alleen digitaal te volgen.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar online te ontmoeten en Alex Brinkman, echtgenote Anja en zoon Lukas te begroeten en geluk te wensen.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bethelkerk te Enschede,
Henk Abbring – voorzitter
Frank Brouwer – scriba

De dienst is live te volgen via Kerkdienst Gemist.


Intrededienst 14 februari 2021

Categorie:Nieuws

Het is zover! Op zondag 14 februari zal proponent Alex Brinkman door ds. Johan Wegerif worden bevestigd tot predikant van de Bethelkerk. Dit zal een bijzondere dienst worden in een bijzondere tijd. Er zullen alleen naaste familieleden van de fam. Brinkman in de dienst aanwezig zijn en gemeenteleden met een taak. Maar natuurlijk is de kerkdienst live te volgen via Kerkdienst Gemist.
 

Ontwerp: Aafke Hiemstra

 
De commissie die de dienst voorbereidt zal de gemeente actief bij de dienst betrekken. Na de dienst is er een naprogramma waar u online aan deel kunt nemen. De voorbereidingen zijn in volle gang en u wordt de komende tijd op de hoogte gehouden.

Na een lange vacante periode is er weer een eigen predikant. Een predikant die u binnenkort graag wil ontmoeten! We kijken ernaar uit naar de tijd die komt met een nieuwe voorganger. Onderweg naar Zijn toekomst.


Heilig Avondmaal 31 januari 2021

Categorie:Nieuws

De dienst van zondag 31 januari is een avondmaalsdienst. Omdat we dit niet gezamenlijk kunnen vieren, kunt u thuis, met uw eigen brood en wijn, aan het Heilig Avondmaal deelnemen. Ook al zijn we niet in de kerk, we kunnen één zijn in Christus door dit op deze manier samen te vieren.


Kerst 2020

Categorie:Nieuws

Dit jaar zullen we kerst anders vieren dan de jaren daarvoor. Voor alle aspecten van het leven gelden grote beperkingen. Desondanks willen we als gemeente de geboorte van Jezus Christus samen vieren en gedenken. Maar wel coronaproof, dus alleen online.

Meditatieve momenten
In de week voor kerst is er op 21, 22 en 23 december om 19:00 uur een kort meditatief moment, dat te bekijken is via Kerkdienst Gemist. In deze meditatieve momenten is er ruimte voor muziek, gebed en overdenking, rondom het thema Advent.

Kerstavondviering
Op kerstavond, op 24 december om 20:00 uur, is er een viering die in het teken staat van de geboorte van het Kerstkind. Deze viering, met muziek, vertelling en gebed, wordt live uitgezonden op Kerkdienst Gemist. Heb je een gebedsintentie voor de kerstavondviering? Geef het door via de brievenbus van de kerk, of via scriba.bethel@gmail.com.

Kerstdienst
Op 1e Kerstdag is er een online kerkdienst om 10:00 uur, die ook weer live wordt uitgezonden op Kerkdienst Gemist.

Je vindt onze kerstactiviteiten ook terug in de agenda.


We hebben een nieuwe predikant!

Categorie:Nieuws

Na ruim drie jaar zoeken is het zover: we hebben een nieuwe predikant: Alex Brinkman.

Op donderdag 29 oktober zijn twee kerkenraadsleden in de auto gestapt, op weg naar Lunteren, om de beroepingsbrief aan te bieden aan proponent Alex Brinkman. Ze werden zeer hartelijk ontvangen door Anja en Alex. Koffie en taart stonden klaar. Na de koffie werd de beroepingsbrief aangeboden samen met een Twents pakket met lokale biertjes en een Twentse worst. Na het officiële moment kwamen de hapjes en drankjes op tafel en is er nog uitgebreid en ontspannen gesproken.

Op 2 november kwam het antwoord van Alex Brinkman: “Bij deze wil ik jullie laten weten dat ik na enkele dagen van gebed, bezinning en beraad met Anja besloten heb het uitgebrachte beroep van harte te aanvaarden. Ik zie uit naar onze toekomstige samenwerking!”

Ook wij als gemeente zien erg naar uit naar de komst van Alex, Anja en Lukas!


Verkiezing ambtsdragers

Categorie:Nieuws

De termijn van twee ouderlingen en één ouderling kerkrentmeester loopt binnenkort af. Daarnaast zijn er ook nog twee vacatures in de diaconie onvervuld. Daarom zal op 7 februari 2021 de verkiezing van deze ambtsdragers plaatsvinden.

U kunt aanbevelingen doen van gemeenteleden voor de verkiezingslijst. Het formulier daarvoor ligt klaar in de hal van de kerk. Tevens is het formulier te downloaden via deze link.

Aanbevelingen kunnen ingeleverd worden tot uiterlijk 28 november 2020.


Op weg naar Kerst

Categorie:Nieuws

In deze bijzondere tijd van gemis aan samenkomsten en ontmoetingen gaan we op weg naar Kerst. Advent en Kerst die er anders uit zullen zien dan andere
jaren. Geen adventsvieringen, geen concerten, geen kerstnachtdienst met glühwein en lekkers, geen volle dienst met samenzang en koor op Kerstmorgen.

Om in deze omstandigheden de boodschap van Kerst, boodschap van hoop en licht, toch zichtbaar te kunnen maken willen we in de week van Kerst met lezing, meditatie en muziek samen toeleven naar Kerstmorgen. De gedachte is om op de avonden in de week van kerst (21, 22 en 23 december) een opgenomen meditatief moment uit te delen en op kerstavond, 24 december, een muzikale viering via live-stream en opname te realiseren.

Op deze wijze hopen wij dat het Licht van Kerst ons in deze moeilijke tijd mag verwarmen en wij dit ook mogen uitdelen en uitstralen naar de mensen om ons heen!


Update actie Roemenië

Categorie:Nieuws

U hebt kunnen lezen dat we met zijn allen een bijdrage hebben geleverd aan het opknappen van de speeltuin, iedereen bedankt daarvoor.

Hunor heeft alle materialen besteld, maar door corona zijn deze nog niet geleverd. Dit is natuurlijk erg jammer, maar Hunor houdt ons op de hoogte.

Hij had nog wel ander nieuws: Hij en Kinga (zijn vriendin) zijn op 5 september voor de wet getrouwd en de kerkelijke inzegening staat gepland op 10 april 2021.

Ook vertelde hij dat zij alle twee zijn getroffen door het coronavirus en op dit moment in quarantaine zijn. De ziekteverschijnselen zijn tot nu toe gelukkig mild en ze hopen snel weer op te knappen. Wij wensen hen allebei
Gods Zegen toe en beterschap.

Het stamppotrestaurant, dat we altijd in november organiseren, gaat dit jaar helaas niet door. U kunt natuurlijk wel uw bijdrage storten op het rekeningnummer van de diaconie, hulp blijft altijd welkom.


Verkiezing predikant

Categorie:Nieuws

Datum 18 oktober 2020
Tijd 9:00 – 13:00 uur
Plaats grote zaal Bethelkerk
.

Volmachtformulier

Download hier het volmachtformulier voor de verkiezing.

Stemmen

U heeft de gelegenheid om uw stem uit te brengen op, de door de kerkenraad verkiesbaar gestelde kandidaat, prop. Alex Brinkman uit Lunteren als nieuwe predikant van de Bethelkerk.

Wij verzoeken de kerkgangers van zondag 18 oktober om voor de dienst hun stem uit te brengen. Na het uitbrengen van uw stem kunt u dan plaatsnemen in de kerk. Het zou fijn zijn als u een beetje op tijd bent.

De overige gemeenteleden die de kerkdienst niet kunnen bezoeken kunnen na de dienst naar de kerk komen om hun stem uit te brengen. Als de belangstelling op een bepaald moment te groot is kan u worden gevraagd even in de kerkzaal plaats te nemen.

Volmacht

Bent u niet in de gelegenheid om zelf te stemmen dan kunt u een ander gemeentelid uw volmacht geven.

In de bijlage van de nieuwsbrief vind u het volmacht formulier. Lukt het u niet om dit formulier te printen (pagina 4) of in te vullen neem dan contact op met Renate Kok (06 52 11 21 97) Ook bij andere vragen mag u bellen.

In de hal van de kerk liggen volmacht formulieren die u zondag 10 oktober mee kunt nemen.

Uitslag

Als 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen voor de kandidaat is, kan proponent Alex Brinkman worden beroepen.

Om 13:30 uur wordt de uitslag van de stemming bekend gemaakt via Kerkdienstgemist.

Looproutes

Stemmen Ingang via de zijdeur van de kerk, uitgang via het jeugdhonk
Kerkdienst Ingang en uitgang via de hoofdingang
.

Volg aub de aanwijzingen op.

Corona gerelateerde klachten

Heeft u corona gerelateerde klachten of verschijnselen: niet stemmen.


Zangavonden

Categorie:Nieuws

Zoals u wel weet hebben wij helaas op het laatste moment de zangavond van 15 maart 2020 moeten afblazen i.v.m. de uitbraak van het coronavirus. Nadat wij ook de zangavond van 17 mei 2020 niet door konden laten gaan, hadden wij de hoop in september 2020 weer te kunnen starten.
Echter, in verband met de richtlijnen van het R.I.V.M. inzake het coronavirus, mogen wij momenteel in de kerk helaas nog niet met elkaar (uit volle borst!) zingen.

Als zangavondcommissie geven wij hierbij aan dat wij er nu van uitgaan dat dit de rest van het jaar niet zal veranderen. Dus de zangavonden van 20 september 2020 en 15 november 2020 komen ook te vervallen. Mocht het toch mogelijk zijn dit jaar nog een zangavond te organiseren dan hoort u dit natuurlijk van ons.

Een hartelijke groet van de Zangavondcommissie met de wens de lofzang ter ere van onze Heer thuis gaande te houden.


SLUIT
CLOSE

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

YouTube
Op de pagina over de Alpha-Cursus staat een linkje naar een YouTube filmpje. Als u deze pagina opent plaatst YouTube cookies.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten