Maandelijkse Archieven: juni 2017

Eredienst – zondag 18 juni 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: God (aan)geklaagd?!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 138: 1, 2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 138: 3, 4
 • Gebod van God: Galaten 5: 13-15 (BGT)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 912: 1, 2, 5, 6
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Exodus 5: 1-9; 19-23 (NBV)
 • Kinderen van groep 6 t/m 8 gaan naar de nevenruimte, terwijl wij Nevendienstlied 1 zingen (van Reinier Kleijer, melodie: ‘Altijd is Kortjakje ziek’)
 • Prediking n.a.v. Exodus 5: 22a (NBV)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 132: 2, 3
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 801: 5, 6, 7, 8
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Exodus 5: 22a (NBV)
Toen wendde Mozes zich opnieuw tot de Heer en zei: ‘Heer, waarom behandelt u dit volk zo slecht?’

In het boek ‘Excellente ondernemingen, kenmerken van een succesvol management’ staat een mooi voorbeeld over bijen en vliegen. Stop wat bijen en vliegen in een fles. Leg de fles horizontaal neer. Bijen proberen eerst door het glas heen naar buiten te komen. Vliegen gebruiken intuïtie. Ze zijn binnen 2 minuten buiten.

Moraal: Een mens kan te véél willen. Al te rechtlijnig op het doel afgaan. Als we kijken naar het optreden van Mozes en Aäron bij farao gebeurt er iets soortgelijks. Als leiders zijn zij net zulke ‘bezige bijen’ voor Israël. Tijdens hun audiëntie bij de farao vallen ze met de deur in huis: ‘Dit zegt de Heer, de God van Israël.

Laat mijn volk gaan, om in de woestijn ter ere van Mij een feest te vieren (5:1).’ Met knikkende knietjes houden ze de rug recht tegenover God en mens. Dat valt niet mee. Immers tussen Egypte en het Beloofde Land ligt de grote woestijn. Een periode waar het hele volk Israël doorheen moet. Waar het tegen opziet…

En waarvan het ook niet van weet of ze het ooit zullen kunnen navertellen. Daarom wil God, die de angsten kent, eerst féést laten houden. Nota bene in de woestijn (5:1). Als troost en bemoediging. Desondanks beginnen Mozes en Aäron werkende weg al in te binden. Na het ferme ‘laat mijn volk gaan’ klinkt al een stuk bescheidener het volgende: ‘Sta ons toe’ (vs.3).

Wat de twee níet zeggen, maar wèl bedoelen, is dit: ‘Als wíj God óngehoorzaam zijn, krijgen we de kous op de kop!’ Hoe veel te meer geldt dit ú, farao! Maar hoe is de reactie van farao? Ergens net zoals die van Elena Ceaucescu vlak vóór haar executie op 25-12-1989: ‘Wat doen jullie nú, we hebben het beste met jullie voor, hou hiermee op!’

Mozes werd als een hond weggejaagd. Veertig jaar geleden lustte zijn eigen volk hem ook niet als leider/bevrijder. En nu geven ze hem schuld van het feit, dat ze in het kader van de slavernij nog meer slaag krijgen dan eten. Ondanks de eerdere waarschuwing van Godswege, dat farao het licht níet zomaar op groen zal zetten.

Toen wendde Mozes zich opnieuw tot de Heer en zei: ‘Heer, waarom behandelt U dit volk zo slecht?’ Hij maakt zichzelf tot ‘stem des volks’. En zijn woorden klinken getergd. Wat we hier meemaken, is toch ergens God (aan)geklaagd! Menig mens zal zich ook herkennen in de teleurgestelde ‘bezige bij’ Mozes.

Uit angst voor een mens (farao), het eigen volk of het eigen zwakke ik beledigen wij soms God. Het hoeft maar even tegen te zitten en we zeggen: ‘Waarom moet ik dit meemaken? Ik ben er niet voor in de wieg gelegd.’ Juist Meerdere Mozes Jezus had kunnen zeggen: ‘Vader, Ik heb U toch gezegd, dat ze níet in Mij geloven!’

Maar dat zei Hij níet. Deze Middelaar, die als géén ander tegenwerking van het eigen volk te verduren had. Hij zei: ‘Vader, Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U Mij opgedragen hebt (Joh.17:4).’ Wie met Hem onder open hemel leeft (=geloven), kan zelfs in woestijn feestvieren.

Amen.


Avondmaalsdienst – zondag 11 juni 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: His Master’s Voice!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 150
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 232
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezingen:
  • Exodus 4: 1-17 (NBV)
  • Mattheüs 10: 16-20 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 713: 1, 2
 • Kinderen van groepen 1 t/m 8 gaan naar de nevenruimte, terwijl wij nevendienstlied 6 (melodie: Liedboek 2013 nr. 801) zingen
 • Prediking n.a.v. Exodus 4: 12 en Mattheüs 10: 20 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 680: 1, 4, 5
 • Woorden der inzetting
 • (staande) Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis
 • Nodiging
 • (staande) Gezongen dankzegging: Liedboek 2013 nr. 302: 2, 3, 4
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 705
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Exodus 4: 12 en Mattheüs 10: 20 (NBV)
Ga nu, Ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt.

Er schijnt een salon van een pedicure te zijn waar boven de deur staat: ‘Strompel binnen, huppel naar buiten.’ Je zou willen dat de kerk óók zo op mensen werkt. Wie ‘strompelde’ op het punt van welbespraaktheid, was Mozes. Die beperking deed hem in plaats van ‘huppelend’ met lood in schoenen naar farao gaan.

Nu hij als tachtiger op weg gaat om Israël te bevrijden uit de slavernij van Egypte, ziet hij zijn eigen rol hierin níet zitten. Faal-angstig zijn we ergens allemaal. De angst om uitgelachen te worden zit dikwijls diep. Daarom gaat God bewust ook uit van wat Mozes zélf in handen heeft. Zoals daar allereerst de staf is.

Zonder vlam van de Geest is een mens een stuk levenloos hout. Maar mét de Geest net zo knetterend als het brandende braambos. Vervolgens vraagt God hem als leider van het volk éérst de hand in eigen boezem te steken. En meteen ziet hij wat hem én het volk allemaal op-de-huid-zit: onreinheid door alle áfgoden van Egypte.

Want waar je mee omgaat, word je mee besmet. Stille vooruitwijzing naar de zesde plaag: zweren (Exodus 9: 10). En het derde teken is om Egypte te laten zien, dat de God van Israël ook daar werkzaam is. Het water in de Nijl verandert in bloed. De eerste van tien plagen (Exodus 7: 19). Echter nog steeds is Mozes niet gerust.

Ik ben géén spreker. Maar God aanvaardt Mozes’ ontslagaanvraag niet: Ga nu, Ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen. Niets is zo moeilijk en mooi en hachelijk als spreken namens God. In het besef, dat de vlotste sprekers niet altijd het meeste te zeggen hebben. En wat zullen ánderen denken?

Stel je voor, dat farao boos wordt. En het eigen volk heeft Mozes ook al niet op de hand. En wat te denken van het thuisfront: Zippora (vogeltje)? God neemt onvermogen lief. En zelfs onwil verdraagt Hij nog een poos. Doorbraak volgt. Laat je oudere broer Aäron dan spreekbuis zijn. Zo had David ooit Jonathan. En Paulus Silas. En wíj? Jezus!

Hij zendt ons in deze tijd om Zijn getuige te zijn. Ík (egoo) zend u. Naar wie? Naar ‘verloren schapen’, die als wolven reageren. Op schapen, die Jezus als Goede Herder hebben aangenomen. Het doelwit is Jezus Zelf, die Zichzelf als Lam ter slachtbank liet leiden. Het Heilig Avondmaal verbindt ons met deze Zijn weg.

Met de Heer, die Zijn leven voor ons over heeft. Hij zorgt. Doet voorbede. Ook dat is een vorm van met-Christus-zijn (Filippenzen 1: 23), die inhoud krijgt door de Geest. Hij die wáár dan ook in ons stem geeft aan het getuige zijn van Hem: Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, ‘t is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt.

De Geest, die uitgaat van Vader en Zoon, maakt ons tot nieuwe schepping (2 Korintiërs 4: 17). Tot Zijn getuigen. Maakt van Jacob Israël (Genesis 32: 28). Van Simon Petrus (Johannes 21). Van Saulus Paulus (Handelingen 9). De Geest maakt van onze verlegenheden gelegenheden. Strompelend naar binnen, nà tafelviering huppelend naar buiten. Als His Master’s Voice…

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten