Maandelijkse Archieven: januari 2016

werkgroep kerk en Israël

Categorie:Nieuws

Lezing over “Onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël”.

Op woensdag 9 maart aanstaande houdt ds. Gosker ’s avonds om 20.00 uur in de Bethelkerk, Berfloplein 18, Hengelo, een lezing over artikel 1, lid 7, van de Kerkorde. Het thema is “Onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël”. Ds. Gosker is mederedacteur van het tijdschrift Kerk&Israël Onderweg, is deskundig op dit vlak en kent de discussie binnen de PKN in Nederland.
Hoe zien wij de verbondenheid met het volk Israël in deze tijd van toenemende span-ningen, aanslagen?
Namens de Classicale Werkgroep Kerk&Israël van de Classis Enschede, Bertus Kuipers


Informatie avond SGJ Pleegzorg

Categorie:Nieuws

Heeft u ruimte in uw hart en huis?
SGJ Pleegzorg is sinds 1 januari 2016 onderdeel van Timon. We zijn op zoek naar aspirant pleeggezinnen. Heeft u interesse? Kom naar de informatieavond!
Datum: 11 februari 2016.
Tijd: 19.45 – 22.00 uur.
Locatie: Ichthuskerk , Campherbeeklaan 69, 8024 BT Zwolle.
Graag vooraf aanmelden via: pleegzorgnoord@timon.nl of tel. 030 – 694 00 70 (vragen naar secretariaat pleegzorg).
Meer informatie www.sgj.nl en www.timon.nl


plaatselijke werkgroep nederlands Bijbelgenootschap (NBG)

Categorie:Nieuws

Deze werkgroep is een interkerkelijke werkgroep en stelt derhalve deelname van zoveel mogelijk kerkelijke gezindten op prijs. Momenteel zijn de volgende kerken vertegen-woordigd: de Protestantse Kerken in Nederland, de Christelijke Gereformeerde kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. De leden vergaderen als werkgroep zo’n 5 tot 6 keer bij één van de leden thuis, waarbij volgens schema de voorzittersrol door één van de leden wordt ingevuld. Afhankelijk van wat er wordt georganiseerd worden het een paar vergaderingen meer.
Sinds 2 jaar organiseert de werkgroep in oktober de plaatselijke Bijbelquiz. Afgelopen jaar is men ook druk geweest met allerlei zaken rond de plaatselijke organisatie van The Passion. Ook houdt men zich bezig met jaarlijkse ledenwerfacties, vaak binnen de eigen achterban. Op de Esther-ochtenden is men altijd aanwezig met een stand. Verder wordt er voor gezorgd dat er binnen de eredienst van de “eigen” kerk aandacht is voor het NBG op de Nationale Bijbelzondagen, waarbij er, als het kan, ook ruimte is voor een (deur)col-lecte. Er worden dan onder de gemeenteleden folders verspreid over het NBG met de mogelijkheid lid/contribuant te worden. Vaak zijn er dan ook zaken voor de jeugd die de werkgroep verspreidt; vorig jaar is er reclame gemaakt voor het nieuwe jeugdblad ALEF. Dit jaar zal worden bezien wat de werkgroep kan betekenen voor het AZC dat in Enschede is gepland.De werkgroep is op zoek naar medewerkers die een actieve rol willen vervullen en met frisse ideeën komen. Het zou fijn zijn dat “de jeugd” wat meer vertegenwoordigd gaat worden in de werkgroep.
Indien u belangstelling hebt, kunt u contact opnemen met de familie Drost (e-mailadres: dromein@kpnmail.nl) of met de heer P. Scheert (e-mailadres: pascheer@versatel.nl).


Landelijke Eva-dag

Categorie:Nieuws

Stichting Present organiseert op 26 en 27 februari 2016 een landelijke Eva-dag. Door het hele land zetten Eva-lezeressen zich in voor hun medemens. Lijkt het jou leuk om samen met andere Eva-lezeressen een dag(deel) aan de slag te gaan bij een project van Present? Meld je dan aan via info@presentenschede.nl voor de Eva-Presentdagen! In Enschede kun je kiezen uit twee projecten:
o Vrijdag 26 februari: opruimen bij een gezin dat graag een nieuwe start wil maken.
o Zaterdag 27 februari: samen met verstandelijk beperkte mensen bij ’t Veldhoes van Aveleijn een lunch klaarmaken en gezellig samen opeten.
Stichting Present is een organisatie die een brug slaat tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Hun uitgangspunt is dat mensen bereid zijn iets voor anderen te betekenen, maar niet altijd weten hoe ze dat het beste kunnen doen. De formule van Stichting Present biedt mensen een lage drempel om zich effectief en vrijwillig in te zetten omdat de werkwijze zich aanpast aan de agenda en mogelijkheden van drukke mensen en niet andersom


Een anders dan-anders vakantiebesteding: iets voor jou

Categorie:Nieuws

Ben jij:
o Christen
o Tussen de 18 en 28 jaar
o Iemand die het leuk vindt om verschillende activiteiten te organiseren
o Niet bang om je handen uit de mouwen te steken
o Iemand die het leuk vindt om te werken met mensen van verschillende leeftijden
o Een echte teamplayer
o Flexibel en vooral ook superenthousiast?
Dan is de GWT op zoek naar jou!
De GWT?
GWT staat voor Grote Witte Tent. We zijn een organisatie die al meer dan 50 jaar kerk en recreatiewerk organiseert in een toeristisch gedeelte van Luxemburg. Elk jaar zijn daar duizenden Nederlan-ders en Vlamingen op vakantie. Als GWT teamlid organiseer je samen met je team voor de campinggasten allerlei verschil-lende activiteiten zoals kerkdiensten, kinder- en tienerclubs, kampvuur, sport-toernooien enz. Dit doen we niet zonder reden. Door al onze activiteiten en jouw houding als teamlid heen willen we iets van God laten zien.
Wat bieden wij jou?
o Een te gekke ervaring van 2 weken
teamwork in Dillingen – Luxemburg
o De mogelijkheid om studiepunten te
behalen voor sommige opleidingen
(vraag dit ff na bij je opleiding!)
o Een kleine vergoeding
o Een interkerkelijke omgeving waarin je mensen uit diverse kerken ontmoet
o Een leerzame en uitdagende tijd
o Een voorbereidingsweekend waarin je je team leert kennen, het programma voorbereidt en toegerust wordt voor het werk.
Om een indruk te krijgen van onze activiteiten check www.grotewittetent.nl of kijk op onze facebookpagina: facebook.com/grotewittetent
Meer info? Mail Lianne en Carolien: teamleden@grotewittetent.nl
Of bel even met Lianne: 0252-685183
 data team 1: 20-07-2016 t/m 03-08-2016
 data team 2: 03-08-2016 t/m 16-08-2016


Woensdag 10 februari 2016 pcob ontmoetingsmiddag

Categorie:Nieuws

Op woensdag 10 februari 2016 is er weer een thema/ontmoetingsmiddag van de Prote-stants Christelijke Ouderen Bond, afd. Enschede.
In het kader van voorlichting en educatie is voor deze middag als spreker uitgenodigd de welbekende pastor Marinus van den Berg. Hij heeft meerdere boeken geschreven over verlieservaring en rouwverwerking en is vooral bekend geworden als begeleider van de ouders van Tim Ribberink en na de nieuwjaarsbrand van café ‘het hemeltje’ in 2001 in Volendam.
In onze tijd is genieten een soort elfde gebod geworden. Boekjes over geluk doen het goed. We gunnen elkaar het goede, geluk en plezier, maar als het anders is..? Een lezing over zijn nieuwe in november 2015 verschenen boek: LIJDEN VERLICHTEN. Lijden is geen eenvoudig begrip. Wanneer lijden we en waaraan? Is er iets te zeggen over uitzichtloos lijden? Wat is dat? Kunnen we lijden ook verlichten? Is er ook een hogere waarde dan het goede leven? Kan het lijden ook meer zijn dan machteloosheid?
Pastor Marinus van den Berg werkt als geestelijk verzorger in het hospice Cadenza te Rotterdam, woonde en werkte tot 1988 in Almelo. Op 1 december 2015 werkte hij als pastor/geestelijk verzorger 40 jaar in de zorg.
Het belooft met deze spreker en het bijzondere onderwerp een leerzame middag te worden. Alle reden dus voor u, om hierbij aanwezig te zijn.
De bijeenkomst is van 14.30 uur tot 16.30 uur en zal gehouden worden in een lokaal van de Immanuëlkerk aan de Wich Nijkampstraat 95. Te bereiken met buslijn 4 en 5.
Wij ontmoeten graag 50-plussers, nieuwe leden en gasten; iedereen wordt van harte uitgenodigd op deze bijeenkomst! De thee en de koffie met koek staat op tijd voor u klaar. De toegang is gratis. Voor meer informatie en aanmelding nieuwe leden, tel. 432 34 13 of www.pcob.nl


Leven met verlies

Categorie:Nieuws

Verlies hoort bij het leven, zeggen we wel eens. Was het maar zo gemakkelijk als soms zo achteloos wordt opgemerkt! Een verlies kan ons helemaal van ons stuk brengen, het leven is niet meer zoals het was.
Een interkerkelijke werkgroep in Twente organiseert in Hengelo vijf bijeenkomsten voor mensen die hun verlieservaring willen delen met anderen. Deze kring is bedoeld om met elkaar in alle openheid en vertrouwen te praten over de rouwgevoelens die verlies met zich meebrengt. Na een korte inleiding kunt u in een deskundig geleide gespreksgroep uw verhaal delen met lotgenoten. Deze gespreksgroep sluit zoveel mogelijk aan bij uw eigen verlieservaring. U kunt aan één bijeenkomst deelnemen, maar ook aan meerdere.
Deze bijeenkomsten zijn op vrijdagmiddag: 19 februari 2016 en 18 maart 2016 telkens om 14.00 uur (tot 16.00 uur) in Hengelo in het parochiecentrum van de Onze Lieve Vrouwekerk aan het O.L. Vrouwestraat nr. 6, 7557 HX Hengelo. Verdere informatie en eventuele aanmelding via Marian van Loenen (tel. 074 2662487) of www.kcwo.nl. De kosten zijn € 5,- per persoon. Deze bijeenkomsten zijn voor alle mensen die te maken hebben met een verlies door overlijden van een dierbaar medemens:
o zoals partner, broer/zus, kind, ouder of vriend,
o of u nu jong bent of oud,
o of het nu kort of lang geleden is.
Aanmelding is niet verplicht, maar we stellen het wel op prijs vanwege de indeling van de gespreksgroepen.


Jeugdkamp Bethelkerk 15 april t/m 17 april

Categorie:Nieuws

Het kamp krijgt steeds meer vorm. De jeugdleiding is hard bezig om een leuk programma in elkaar te draaien. En wat ik nu hoor….maak je borst maar nat!!
Het kamp gaat, net zoals vorig jaar, € 27,50 p.p. kosten. In februari gaan de uitnodigin-gen weer de deur uit. Het is dan de bedoeling dat je voor 1 april je op geeft!
Zetten jullie het weekend alvast in jullie agenda? En hou je mailbox in de gaten!


Actie Roemenie

Categorie:Nieuws

Voor de kerstdagen van 2015 kregen we het leuke bericht dat Kadosa (de broer van Katinka) op zakenreis in Nederland was en bij ons langs zou komen. Snel gingen we op zoek naar spullen die we aan hem mee terug konden geven. We hadden enkele desk-tops met toetsenborden van iemand gekregen en gingen op zoek naar monitoren. Helaas was de tijd om dit te organiseren te kort om de computers compleet te maken, maar Kadosa kon toch vier desktops met Windows 10 meenemen.
Met de kerstdagen kregen we een telefoontje van ds. Nagy, hij wenste ons fijne en gezegende kerstdagen en bedankte voor de computers. Tevens moesten we aan de gemeente van de Bethelkerk de hartelijke groeten overbrengen, dus bij deze.
In Kisfülpös is het nu ook winter, op facebook staan verschillende foto’s van de gemeente waarbij ze aan het hout verzamelen zijn voor de kachels. Nu willen we natuurlijk graag weer geld inzamelen voor Kisfülpös, denkt u nog maar eens aan de lokalen van de school.
Hiervoor gaan we op zaterdag 2 april een pannenkoekenrestaurant organiseren, wilt u de datum vast in uw agenda noteren?
De werkgroep,
– Lisanne Jaarsma, Fernando Mollenhorst, Bert Roders, Henk-Jan en Bonny Hiemstra


Uitgangscollecte zondag 7 februari kerk in actie “geef voor gezond eten”

Categorie:Collectes diaconie

Vandaag collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in actie. In het bijzonder vragen we aandacht voor het landbouwwerk van Trukajaya in Indonesië. Trukajaya maakt als diaconale organisatie deel uit van de Javaanse kerk. Op Centraal Java werkt men met succes aan verbetering van de voedselsituatie op het platteland. Het voedingspa-troon van de Javanen op het platteland is zo eenzijdig dat kinderen ondervoed raken. Men wil nu dat de mensen op Java het locale voedsel weer gaan waarderen en dat de landbouw productie toeneemt. Trukajaya helpt de boeren bij de irrigatie en de bemesting van hun land en leert de boeren nieuwe, milieuvriendelijke landbouwtechnieken. De vrouwen leren om van de locale gezonde gewassen die minder gebruikt worden lekkere maaltijden te bereiden. Ook helpt men met microkredieten, zodat de boeren hun land-bouwproducten kunnen bewerken en verkopen, om zo een eigen inkomen te verdienen. In 6 dorpen helpt Trukajaya 150 gezinnen met de aanleg van moestuinen, waterreservoirs en biogasinstallaties.
Dankzij deze hulp zijn deze armste boerengezinnen nu zelfvoorzienend.
Uw gift is meer dan welkom in de collecte.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten