plaatselijke werkgroep nederlands Bijbelgenootschap (NBG)

plaatselijke werkgroep nederlands Bijbelgenootschap (NBG)

Categorie:Nieuws

Deze werkgroep is een interkerkelijke werkgroep en stelt derhalve deelname van zoveel mogelijk kerkelijke gezindten op prijs. Momenteel zijn de volgende kerken vertegen-woordigd: de Protestantse Kerken in Nederland, de Christelijke Gereformeerde kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. De leden vergaderen als werkgroep zo’n 5 tot 6 keer bij één van de leden thuis, waarbij volgens schema de voorzittersrol door één van de leden wordt ingevuld. Afhankelijk van wat er wordt georganiseerd worden het een paar vergaderingen meer.
Sinds 2 jaar organiseert de werkgroep in oktober de plaatselijke Bijbelquiz. Afgelopen jaar is men ook druk geweest met allerlei zaken rond de plaatselijke organisatie van The Passion. Ook houdt men zich bezig met jaarlijkse ledenwerfacties, vaak binnen de eigen achterban. Op de Esther-ochtenden is men altijd aanwezig met een stand. Verder wordt er voor gezorgd dat er binnen de eredienst van de “eigen” kerk aandacht is voor het NBG op de Nationale Bijbelzondagen, waarbij er, als het kan, ook ruimte is voor een (deur)col-lecte. Er worden dan onder de gemeenteleden folders verspreid over het NBG met de mogelijkheid lid/contribuant te worden. Vaak zijn er dan ook zaken voor de jeugd die de werkgroep verspreidt; vorig jaar is er reclame gemaakt voor het nieuwe jeugdblad ALEF. Dit jaar zal worden bezien wat de werkgroep kan betekenen voor het AZC dat in Enschede is gepland.De werkgroep is op zoek naar medewerkers die een actieve rol willen vervullen en met frisse ideeën komen. Het zou fijn zijn dat “de jeugd” wat meer vertegenwoordigd gaat worden in de werkgroep.
Indien u belangstelling hebt, kunt u contact opnemen met de familie Drost (e-mailadres: dromein@kpnmail.nl) of met de heer P. Scheert (e-mailadres: pascheer@versatel.nl).


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten