Maandelijkse Archieven: november 2021

Doopdienst – zondag 28 november 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Dopeling

Gianni Heinhuis
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Wilt u gebruikmaken van de kinderoppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud? Mail dan even naar jeugdwerkbethel@gmail.com. Dan zorgen we dat er een oppas aanwezig is.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Psalm 8b: 1-3 (Zie de zon, zie de maan)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Psalm 8b: 4,5 (Voel je hart, voel je huid)
 • Gebed
 • De Doop
  • Binnenkomst van de dopeling, zingen: HemelHoog 506: 1,2 (Laat de kind’ren tot Mij komen)
  • Onderwijzing
  • Presentatie van de dopeling
  • Vullen van de doopvont met water
  • Dooplied: Liedboek 358: 1,4,5 (Water, water van de doop)
  • Geloofsbelijdenis voor kinderen
  • Doop en handoplegging
  • Aansteken van de doopkaars
  • Beloften door ouders en gemeente
  • Gezongen verwelkoming: HemelHoog 61: 1 (De Here zegent jou)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: Marcus 10: 1,13-16
 • Zingen: HemelHoog 500: 1-3 (Zegen de kind’ren Heer)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: HemelHoog 564: 1,2 (Voor uw liefde, Heer Jezus)
 • Inzameling van de gaven & muzikaal intermezzo
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Opwekking Kids 263: 1-3 (Zegenliedje)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eeuwigheidszondag – zondag 21 november 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is 28 november.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Psalm 91a: 1,2 (Wie in de schaduw Gods mag wonen)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Psalm 91a: 3 (Geen duister zal je overvallen)
 • Gebed van toenadering
 • Woorden die rust geven: Psalm 23: 1-6
 • Zingen: Psalm 23c: 1-5 (Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: Lukas 20: 1,27-40
 • Schriftacclamatie: Liedboek 339a (U komt de lof toe)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Liedboek 769: 1,2,5,6 (Eens, als de bazuinen klinken)
 • Wij gedenken broeder Antonius Johannes Gerhardus Badart (* 30 april 1940, † 18 november 2021) en zingen Liedboek 416: 3 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
 • Herdenken van de overledenen
 • Zingen: Liedboek 727: 1,2,4 (Voor alle heiligen in de heerlijkheid)
 • Inzameling van de gaven & muzikale meditatie
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Psalm 68: 7 (God zij geprezen met ontzag)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Avondmaalsdienst – zondag 14 november 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Reina Marchand-Meere (zang)
Sanne Gijselaar-Eenkhoorn (zang)
Eva Eenkhoorn (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Wilt u gebruikmaken van de kinderoppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud? Mail dan even naar jeugdwerkbethel@gmail.com. Dan zorgen we dat er een oppas aanwezig is.
 

Thema

Viering Avondmaal & ‘afscheid’ van zangeressen
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: U maakt ons één (Sela)
 • Votum & Groet
 • Zingen: Laudate Dominum (Taizé)
 • Kyriëgebed
 • Profetische woorden: Psalm 62: 11-13
 • Zingen: HemelHoog 282 (Maak ons hart onrustig, God)
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Moment met de kinderen
 • Schriftlezingen: Lukas 14: 16-24, Lukas 22: 7-20
 • Zingen: HemelHoog 491 (Spreek, o Heer, door uw heilig woord)
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie: Hymn of Peace (Mary McDonald)
 • Avondmaal
  • Viering en onderwijzing
  • Inzameling van de gaven & muzikale meditatie
  • Tafelgebed
  • Inzettingswoorden
  • Bediening van het sacrament
  • Lied: Jesu bleibet meine Freude (J.S. Bach – Cantate 147)
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Lied: Sei Lob und Preis mit Ehren (J.S. Bach – Cantate 29)
 • Zegen
 • Amen
 • Slotlied: Bethellied
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 7 november 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Robbert Jan Perk (Hardenberg)
 

Muziek

Reina Marchand-Meere (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is 14 november.
 

Thema

Samen groeien in bijbels onderscheidingsvermorgen
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intochtslied: Psalm 84: 1,3,4
 • Votum & Groet
 • Zingen: Liedboek 695: 1-3
 • Leefregel: Spreuken 2: 1-11
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Efeziërs 4: 14-21
 • Zingen: Liedboek 849: 1,2
 • Schriftlezing: Jakobus 1: 5 en 3: 13-18
 • Zingen: Liedboek 849: 3
 • Verkondiging
 • Meditatief moment: Heer wijs mij uw weg
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
 • Collecte (met instrumentaal intermezzo)
 • Slotlied: Liedboek 313: 1,3,4
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Dankdag voor gewas en arbeid – woensdag 3 november 2021 om 19.30 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Benno Kok (orgel)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Liedboek 978: 1-3 (Aan U behoort, o Heer der heren)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Liedboek 978: 4 (Laat dan mijn hart U toebehoren)
 • Begintekst: Psalm 104: 13,14,27,28
 • Zingen: Psalm 104: 8 (Al wat er in uw grote schepping leeft)
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: 1 Kronieken 29: 6-16
 • Zingen: Liedboek 719: 1-3 (Loof God voor de vruchten van boomgaard en land)
 • Schriftlezing: 2 Korinthiërs 9: 6-15
 • Zingen: Liedboek 719: 4,5 (Loof God voor de vruchten van kennis en brein)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Liedboek 992: 1-4 (Wat vraagt de Heer nog meer van ons)
 • Inzameling van de gaven & dankgebeden
 • Gebeden, uitmondend in het Onze Vader
 • Slotlied: Psalm 67: 1,3 (God zij ons gunstig en genadig)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten