Dankdag voor gewas en arbeid – woensdag 3 november 2021 om 19.30 uur

Dankdag voor gewas en arbeid – woensdag 3 november 2021 om 19.30 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Benno Kok (orgel)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Liedboek 978: 1-3 (Aan U behoort, o Heer der heren)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Liedboek 978: 4 (Laat dan mijn hart U toebehoren)
 • Begintekst: Psalm 104: 13,14,27,28
 • Zingen: Psalm 104: 8 (Al wat er in uw grote schepping leeft)
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: 1 Kronieken 29: 6-16
 • Zingen: Liedboek 719: 1-3 (Loof God voor de vruchten van boomgaard en land)
 • Schriftlezing: 2 Korinthiërs 9: 6-15
 • Zingen: Liedboek 719: 4,5 (Loof God voor de vruchten van kennis en brein)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Liedboek 992: 1-4 (Wat vraagt de Heer nog meer van ons)
 • Inzameling van de gaven & dankgebeden
 • Gebeden, uitmondend in het Onze Vader
 • Slotlied: Psalm 67: 1,3 (God zij ons gunstig en genadig)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten