Maandelijkse Archieven: juni 2021

Avondmaalsdienst – zondag 27 juni 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano, zang)
Anita van der Molen (zang)

 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
 

Thema

Jezus zien
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Psalm 25: 2,3 (Here, maak mij Uwe wegen)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Psalm 25: 7 (Gods verborgen omgang vinden)
 • Kyrië-gebed
 • Zingen: Psalm 62: 5 (Voorwaar, Hij is mijn hiel, mijn rots)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Zingen: HemelHoog 16 (Als een hert dat verlangt naar water)
 • Schriftlezing: Handelingen 9: 1-9
 • Zingen: Zingende Gezegend 78: 1,2 (Heer, wat wilt Gij dat ik doe?)
 • Schriftlezing: Handelingen 9: 10-22
 • Zingen: Zingende Gezegend 78: 3,4 (Alles wat ik had aan winst)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Liedboek 636: 1,3 (Liefde is licht, opnieuw geboren)
 • Avondmaal: uitnodiging & onderwijzing
 • Inzameling van de gaven (tijdens dit moment klinkt: Liedboek 840: 1-3 “Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom”)
 • Tafelgebed
 • Inzettingswoorden & bediening
 • Danklied: HemelHoog 629: 1,2 (De kracht van Uw liefde)
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 754: 1,3 (Liefde Gods die elk beminnen)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 20 juni 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Eva Eenkhoorn en Sanne Gijselaar-Eenkhoorn (zang)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is 27 juni.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Nieuwe Psalmberijming 47: 1 (Juich, applaudisseer voor de hoogste Heer)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Nieuwe Psalmberijming 47: 2 (Juich want God stijgt op; vreugde klimt ten top)
 • Gebed tot inkeer
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 278 (Dit huis vol mensen)
 • Wetslezing: Exodus 20: 1-17
 • Zingen: Psalm 78a: 1-3 (Luister, volk van God)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 358: 1,4,5 (Water, water van de doop)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Laat ons samen één zijn (Sela)
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Gebeden en Onze Vader
 • Slotlied: Psalm 150a: 1,2 (Geprezen zij God)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 13 juni 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Johan Wegerif (Nijverdal)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano, zang)
Reina Marchand-Meere (zang)

 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Nieuwe Liedboek 940 (Hide me now)
 • Bemoediging, groet en drempelgebed
 • Zingen: Psalm 8: 1,3,4
 • Smeekgebed voor de nood van de wereld
 • Glorialied: Nieuwe Liedboek 725: 1-3 (Gij boden rond Gods troon)
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Evangelielezing: Johannes 4: 5-26
 • Zingen: Gereformeerd kerkboek: Bij de Jacobsbron
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 653: 1,3 (U kennen uit en tot u leven)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo: God is mijn Licht, bewerking naar Psalm 27)
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 904: 1,3 (Beveel gerust uw wegen)
 • Heenzending en zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Open kerk

Categorie:Nieuws

Hoewel we dat natuurlijk wisten heeft de corona lockdown opnieuw heel duidelijk gemaakt hoe belangrijk de persoonlijke ontmoeting is.

Om deze ontmoeting weer mogelijk te maken is de kerk elke maandagochtend tussen 10-12 uur open, zodat iedereen die het wil even binnen kan lopen voor een gesprekje of een gebed. Alex Brinkman en Elly Slottje zijn aanwezig.

De kerk is open voor ieder die het wil. Dus niet alleen voor gemeenteleden, maar bijvoorbeeld ook voor buurtbewoners uit de wijk rondom de kerk.

Wees welkom!


Eredienst – zondag 6 juni 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano, zang)
Anita van der Molen (zang)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is 13 juni.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Nieuwe Liedboek 288 (Goedemorgen, welkom allemaal)
 • Votum & Groet
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 212: 3,5 (Het is Zijn zegen, dat wij ons bewegen)
 • Kyriëgebed
 • Klein Gloria: Nieuwe Liedboek 195 (Ere zij de Vader en de Zoon)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste Schriftlezing: Psalm 133: 1-3
 • Zingen: Nieuwe Psalmberijming 133: 1,2 (Wat goed is het om eensgezind te leven)
 • Tweede Schriftlezing: Handelingen 2: 41-47
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 981: 2,4,5 (Zolang de mensen woorden spreken)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: HemelHoog 391 (Breng ons samen)
 • Wij gedenken zuster Gerry Nuis – van Halen (* 1 september 1946, † 29 mei 2021) en zingen Gereformeerd Kerkboek 91 (In het Kruis zal ik eeuwig roemen)
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo: Samen in de naam van Jezus)
 • Gebeden en Onze Vader
 • Slotlied: HemelHoog 472: 1,2 (Ga nu heen in vrede)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten