Maandelijkse Archieven: maart 2019

Paasproject zondagsschool 2019

Categorie:Nieuws

Tijdens de lijdenstijd volgen we met de kinderen van de zondagsschool het project van onze methode Vertel Het Maar getiteld: God kiest, God redt … kies jij ook? Het Paasproject neemt ons mee op de weg van de discipelen, die Jezus volgen naar Jeruzalem. Jezus vertelt de mensen over de weg die Hij wil en moet gaan. Over wat er gaat komen, maar de discipelen lijken Jezus keuzes niet te begrijpen. Jezus is in zijn keuzes een voorbeeld voor zijn discipelen en voor ons.

De eerste weken horen we hoe Jezus de mensen vertelt over de toekomst. De weken erna staan in het teken van een keuze van Jezus en zijn discipelen en mogen we ervaren welke moeilijkheden er onderweg zijn. Op Pasen staan we stil bij de nieuwe start. Ook in ons dagelijks leven moeten we veel keuzes maken. Wat is nu goed om te doen? Sommige keuzes maken we zonder er bij na te denken en andere worden voor ons gemaakt. In het paasproject staan we als eerste stil bij de belofte van een eerlijke toekomst met God die Jezus ons geeft als we met Hem op reis gaan. Als onze reis is gestart mogen we zien hoe Jezus handelt. We mogen ervaren welke keuze Jezus maakt vanuit het hemels perspectief. Om hiervan te leren voor ons dagelijks leven. God kiest,
God redt … welke keuze maak jij?

Centraal in de verbeelding staat een grote rugzak als symbool voor de reis over de weg van het leven. Voor alle kinderen is er tijdens het project een kleine rugzak als symbool dat we in het paasproject de weg van zijn discipelen achter Jezus aan volgen. Als we op reis gaan, pakken we al onze spullen bij elkaar, stoppen die in een rugzak en gaan op pad. Wat moeten we meenemen op onze reis? Hebben we genoeg bij ons? Welke weg moeten we inslaan? Elke reis is vol keuzes. Zo ook deze reis.

Wij kijken uit naar bijzondere nevendiensten rondom dit Paasproject. De leiding van de zondagsschool!


Speciale clubavond op 12 april 2019

Categorie:Nieuws

Vrijdagavond 12 april hebben we een speciale, lange jeugdclub avond. De avond begint om 18:00 uur met een hapje eten. Daarna gaan we film kijken en een spel doen. Om 23:00 uur is de clubavond afgelopen. Vriendjes en vriendinnetjes zijn hiervoor ook van harte welkom! We vragen u om de kinderen met de auto te brengen naar het jeugdhonk. De jeugdleiding brengt de kinderen dan ’s avonds met de auto weer terug naar huis, i.v.m. het late tijdstip. Groetjes van de Jeugdleiding!


Slotavond geloofsonderricht 2018-2019

Categorie:Nieuws

Op 11 maart was de laatste avond van het geloofsonderricht van dit seizoen. We zijn met een groep van 14 mensen naar het stadhuis van Enschede geweest. Daar werden we ontvangen door Hadassa Meijer, gemeenteraadslid van de ChristenUnie. Eerst konden we genieten van een lekkere maaltijd en daarna vertelde Hadassa over haar werk in de politiek en waarom zij vindt dat haar werk een roeping van God is. Haar collega Arjan Hof vertelde iets over zijn werk als statenlid van de Provincie Overijssel en waarom de verkiezingen voor de Provinciale Staten zo belangrijk zijn. Daarna mochten we in de raadzaal kijken en op de publieke tribune de raadsvergadering bijwonen. Zo hebben we een beetje politiek in Enschede meegemaakt. Het was een leuke, leerzame avond.


Diaconiecollecte zondag 5 mei 2019

Categorie:Collectes diaconie

Terwille

Terwille is een door de overheid erkende GGZ-instelling voor verslavingszorg en maakt deel uit van concern ‘De Hoop’. Zij bieden hulp aan mensen met een verslaving en aan hun omgeving. Ook heeft Terwille een gespecialiseerd programma voor vrouwen die uit de prostitutie willen stappen en slachtoffers van loverboys. Het hulpaanbod van Terwille is toegankelijk voor de breedte van de samenleving en heeft als doel: een verslavingsvrij leven. Terwille gelooft dat ieder mens bestemd is om vrij te zijn.


Avondmaalscollecte Goede Vrijdag 19 april 2019

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie – Noodhulp cycloon Idai

Op dit moment voltrekt zich in Zuidelijk Afrika een enorme humanitaire ramp. De cycloon Idai zorgt in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN zou de cycloon, die de afgelopen dagen het zuidoosten van Afrika trof, kunnen uitgroeien tot de grootste aan het weer gerelateerde natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Uw steun is heel hard nodig!

Kerk in Actie is gestart met hulpverlening. Samen met het wereldwijde netwerk ACT (Acting Churches Together) bieden we via lokale kerken en christelijke organisaties hulp in het getroffen gebied. Samen werken we aan het leveren van voedsel, onderdak, kleding, water, gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, hygiëne en psychosociale ondersteunende diensten. We zijn ook gericht op de specifieke behoeften van kwetsbare groepen, zoals kinderen, vrouwen, mensen met een handicap en ouderen. De natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar. Mensen leven hier vooral van zelfvoorzienende landbouw. Dit betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden.

Komt u ook in actie en helpt u met uw kerk de slachtoffers in Mozambique, Zimbabwe en Malawi?
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. ‘Noodhulp cycloon Idai’ of doneer online.


Uitgangscollecte zondag 14 april 2019

Categorie:Collectes diaconie

Epafras

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit onze overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten wij niemand zitten. Het leven in een gevangenis is zwaar. Je zit vaak in overbevolkte cellen. Krijgt geen gezond eten. Je kunt nauwelijks luchten. Je begrijpt de taal niet. De juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie zie je niet. En juist daar moet je jarenlang wachten op je vrijheid.

Wij luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop, hun levens. We helpen als zij hun hand uitsteken. Soms is onze hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen. Maar we geven ook geestelijke steun. Daar zijn we tenslotte professionele geestelijke verzorgers voor. We staan stil bij belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid. Met een gemiste kans en een nieuwe. Zo helpen we Nederlanders met de voorbereiding op hun terugkeer. Daarom bezoeken onze professionele geestelijk verzorgers sinds 1984 gevangenen – van Peru tot Japan. Ook begeleiden we steeds meer lokale geestelijk verzorgers in de ondersteuning van Nederlandse mannen en vrouwen die vaak jarenlang worden opgesloten.

En we doen meer. Vier keer per jaar ontvangen gedetineerden het tijdschrift ‘Comeback’, met nieuws, informatie over recht en vol brieven van andere gedetineerden. We onderhouden contacten met familieleden als gedetineerden dat zelf niet kunnen. Ook beantwoorden we brieven van gedetineerden – of verwijzen hen door naar de juiste instanties. We koppelen vrijwilligers via het Correspondentieproject aan gedetineerden. En we zorgen samen met Gevangenenzorg Nederland dat kinderen van gevangenen in het buitenland een verjaardagscadeau krijgen. Zo maken we de zware tijd in detentie iets lichter.

De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.


Paasgroetenactie zondag 7 april 2019

Categorie:Collectes diaconie

Vanuit protestantse gemeenten werden vorig jaar meer dan vijftigduizend paasgroetenkaarten gestuurd. De kaarten gaan naar Nederlandse gevangenen in buitenlandse gevangenissen en naar gedetineerden in Nederland. Ook dit jaar organiseert Kerk in Actie weer een paasgroetenactie. De kaarten die gebruikt worden zijn gemaakt in de gevangenis.

Onder leiding van een predikant gingen gedetineerden aan de slag met het thema van de 40dagentijdcampagne ‘Een nieuw begin’. Met elkaar bedachten ze een manier om het thema te verbeelden. Dit resulteerde in een prachtige set kaarten. Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt. Doe ook mee!

Zondag 7 april zal er een dubbele kaart in een envelop worden uitgedeeld. U hoeft alleen nog maar uw naam op de kaart te zetten waar geen postzegel op zit. Een persoonlijke groet mag ook. Geen adres van u zelf. Deze kaarten worden niet verstuurd. Zowel de kaart als de envelop zijn al van een postzegel voorzien. Graag vóór 14 april op de post doen.

De diaconie zegt alvast dank voor uw medewerking.


Eredienst – zondag 31 maart 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Prop. Yorick Breemes (Rijssen)
Thema: Wij tegen zij, Wij tegen Hem

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 105: 1,2
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Sommarpsalm (van Waldemar Ahlen, door Gerrit Nuis en Anita van der Molen-Holl)
 • Bewerking op de tien geboden
 • Zingen: Hemelhoog 466: 1,2
 • Gebed
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Schriftlezing: Jesaja 53: 3-12 (NBV)
 • Zingen: Psalm 62: 5,7
 • Schriftlezing: Romeinen 5: 1-11 (NBV)
 • Zingen: Lied 825: 9
 • Prediking
 • Zingen: Hemelhoog 182: 1,3,4
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Bethellied (samenzang, van Gerrit Nuis)
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 24 maart 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Prop. Leon van den Dool (Nederhemert)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 27a
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Lied 8a
 • Gebed, Woorden ten leven, Vergeving
 • Zingen: Lied 130c
 • Moment met de kinderen
 • Schriftlezing: Romeinen 8 (NBV)
 • Zingen: Psalm 147: 1,2
 • Prediking
 • Zingen: Lied 1005
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Lied 247
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 17 maart 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Evert Jan Hempenius (Amersfoort)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 273: 1-3
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Lied 314: 1-3
 • Gebed
 • Woorden ten leven: Romeinen 13: 8-14
 • Vergeving (zingen): Psalm 32: 1,2
 • Moment met de kinderen
 • Schriftlezingen: Mattheüs 19: 3-12 en Deuteronomium 24: 1-4 (NBV)
 • Zingen: Psalm 25: 1,2
 • Prediking
 • Zingen: Lied 795
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Lied 413
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten