Maandelijkse Archieven: maart 2019

Eredienst – zondag 31 maart 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Prop. Yorick Breemes (Rijssen)

De orde van dienst is nog niet beschikbaar.


Eredienst – zondag 24 maart 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Prop. Leon van den Dool (Nederhemert)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 27a
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Lied 8a
 • Gebed, Woorden ten leven, Vergeving
 • Zingen: Lied 130c
 • Moment met de kinderen
 • Schriftlezing: Romeinen 8 (NBV)
 • Zingen: Psalm 147: 1,2
 • Prediking
 • Zingen: Lied 1005
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Lied 247
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 17 maart 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Evert Jan Hempenius (Amersfoort)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 273: 1-3
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Lied 314: 1-3
 • Gebed
 • Woorden ten leven: Romeinen 13: 8-14
 • Vergeving (zingen): Psalm 32: 1,2
 • Moment met de kinderen
 • Schriftlezingen: Mattheüs 19: 3-12 en Deuteronomium 24: 1-4 (NBV)
 • Zingen: Psalm 25: 1,2
 • Prediking
 • Zingen: Lied 795
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Lied 413
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Bidstond voor gewas en arbeid – woensdag 13 maart 2019 om 19.30 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Dr. Henk Post (Veenendaal)
Thema: Ons vragen en Gods geven

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Aanvangslied: Hemelhoog 510: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Hemelhoog 510: 3-5
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Schriftlezingen: Matteüs 7: 1-12; 2 Korintiërs 12: 5b-10
 • Zingen: Psalm 19: 4,6
 • Verkondiging: naar aanleiding van Mattheüs 7:11
 • Antwoord verkondiging: Lied 995
 • Belijdenis van het geloof
 • Antwoord belijdenis van het geloof: Psalm 139: 8,10
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling liefdegaven
 • (staande) Slotlied: Lied 978: 1,2,4
 • (staande) Zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Doopdienst – zondag 10 maart 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Jonathan Zondag (Dedemsvaart)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 105: 1,3
 • (staande) Votum en groet
 • Leefregel: 1 Petrus 4: 1-5
 • Zingen: Opwekking 599
 • Kinderen mogen naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Genesis 9: 8-17
 • Zingen: Lied 350: 1-4
 • Schriftlezing: 1 Petrus 3: 18-22
 • Zingen: Lied 350: 5-7
 • Preek
 • Zingen: Hemelhoog 502 (door Reina Marchand)
 • Collecten (kinderen terug uit de nevendienst)
 • Doop van Charlotte Bazen en Levi van der Steen
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 444
 • Gebeden
 • (staande) Zingen: Lied 413
 • (staande) Zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 3 maart 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Dr. Hans Borst (Sleen)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 87: 1,3
 • (staande) Stil gebed
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Psalm 87: 4
 • Gebed
 • Zingen: Psalm 119: 14
 • Woord van genade
 • Zingen: Psalm 119: 34
 • Leefregel
 • Zingen: Psalm 119: 65
 • Kindernevendienst / verhaaltje voor de kinderen
 • Zingen: Lied 885
 • Schriftlezingen: Zacharia 8: 1-8,23 en Marcus 8: 22-26
 • Zingen: Lied 536: 1,4
 • Preek
 • Zingen: Lied 755
 • Gebed
 • Collecte (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Lied 791: 1,4-6
 • (staande) Zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Diaconiecollecte zondag 24 maart 2019

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 erkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!


Diaconiecollecte zondag 17 maart 2019

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie

In de 40dagentijd leven we toe naar het feest van nieuw begin, Pasen. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet wanneer je als ex-gevangene je leven weer op wilt bouwen. In deze 40dagentijd zetten we ons in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden. Wij ondersteunen ex-gedetineerden, genocideslachtoffers in Rwanda om een nieuw begin te maken.

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Samen met Gevangenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers – veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten – werken in deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden.

Met de opbrengst van deze collecte steunt u dit werk van Kerk in Actie voor (ex)gevangenen. Helpt u mee?


Uitgangscollecte zondag 17 maart 2019

Categorie:Collectes diaconie

St. Zuid Oost Azië (ZOA)

ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat we in de gebieden zelf actief zijn, weten we wat de mensen nodig hebben. Eerst richten we ons op primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee richten we ons op zowel noodhulp als wederopbouw.

Op lange termijn: De wederopbouw doen we samen met de lokale bevolking. Zij gaan bijvoorbeeld aan de slag als programmamedewerker, beveiliger of docent. Ook overheden,
kerken en banken betrekken we bij ons werk. Zo ontstaat de oplossing van binnenuit. En realiseren we een stabiele basis voor de toekomst.

Hulp, hoop en herstel: In totaal telt onze organisatie ruim achthonderd medewerkers. Dit zijn voornamelijk mensen uit de ramp- en conflictgebieden zelf. Bij het hoofdkantoor en de landenkantoren beschikken we over vaste teams. Daarnaast worden we ondersteund door duizenden vrijwilligers. Samen zetten we ons in voor hulp, hoop en herstel in ramp- en conflictgebieden.

Zodat alles weer zo wordt als het ooit was. En misschien zelfs wel beter.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

YouTube
Op de pagina over de Alpha-Cursus staat een linkje naar een YouTube filmpje. Als u deze pagina opent plaatst YouTube cookies.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten