Maandelijkse Archieven: november 2019

Terugblik stamppotrestaurant 16 november 2019

Categorie:Nieuws

Zaterdag 16 november hebben we weer een stamppotrestaurant in de grote zaal van de kerk gehad voor de actie Roemenië en de kerkrentmeesters van de Bethelkerk. De taken waren mooi verdeeld, verse worst en spekjes werden in huis gebakken, in de kerk werden de winterpeen en uien gesneden. De tafels mochten we gelukkig weer van de school lenen, dus deze werden voor het buffet opgehaald. De grote pannen werden aangesloten op het gas en het koken kon beginnen.

Om 17.00 uur was alles klaar en kwamen de eerste gasten al binnen. Dit jaar was iedereen mooi op tijd, om 18.00 uur waren alle stoelen bezet en was het
gezellig druk. Iedereen kon voldoende eten en het smaakte goed.

Bij de kassa was er nog het één en ander te koop aan puzzels en creatieve cadeautjes. Na afloop moest er weer worden opgeruimd en de laatste afwas gedaan worden. Ook werd het geld geteld; de opbrengst van het restaurant was bijna € 900,- en de verkoop van legpuzzels en creatieve cadeautjes bracht € 111,- op. Totaal dus € 1000,- !!!!

Dit betekent dat de kerkrentmeesters € 500,- krijgen en de diaconie ook € 500,-. De diaconie heeft aangegeven dat zij het bedrag voor de actie Roemenië verdubbelen, dit betekent dat er € 1000,- in de pot van Roemenië komt.

Iedereen bedankt, voor het meewerken, meehelpen, sponsoren en het komen naar de kerk om te eten. Het is fijn om dit samen te kunnen en mogen doen.


Diaconiecollecte woensdag 25 december 2019

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie – Geef licht aan kinderen in Moldavië

De Advent & Kerst collectes 2019 staan in het teken van het thema: Geef licht! Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Advent inspireert ons om uit te zien naar iets nieuws, iets mooiers, een belofte die uitkomt. De geboorte van Jezus brengt licht in een donkere wereld. Met de kerstcampagne van ‘Kerk in Actie’ delen we dit licht met kinderen in Zambia, Colombia, Nederland, Myanmar en Moldavië. Zo verlichten we hun leven met geloof, hoop en liefde.

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum ook psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Met de opbrengst van deze collecte wil ‘Kerk in Actie’ kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund.

Voor meer informatie: https://www.kerkinactie.nl/projecten/advent-en-kerst


Diaconiecollecte zondag 22 december 2019

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie – Opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen in Myanmar

De Advent & Kerst collectes 2019 staan in het teken van het thema: Geef licht! Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Advent inspireert ons om uit te zien naar iets nieuws, iets mooiers, een belofte die uitkomt. De geboorte van Jezus brengt licht in een donkere wereld. Met de kerstcampagne van ‘Kerk in Actie’ delen we dit licht met kinderen in Zambia, Colombia, Nederland, Myanmar en Moldavië. Zo verlichten we hun leven met geloof, hoop en liefde.

Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen de grens met Thailand over gevlucht. ‘Kerk in Actie’ steunt via partnerorganisatie Mae Tao Clinic (MTC) de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Want ondanks dat de politieke- en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen veel kinderen niet terug, omdat ze geen ouders meer hebben of omdat hun ouders als illegale arbeiders in Bangkok werken. Terug in de dorpen in Myanmar zijn vaak nog geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen.

Voor meer informatie: https://www.kerkinactie.nl/projecten/advent-en-kerst


Diaconiecollecte zondag 15 december 2019

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie – Een stabiel thuis voor kinderen in Nederland

De Advent & Kerst collectes 2019 staan in het teken van het thema: Geef licht! Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Advent inspireert ons om uit te zien naar iets nieuws, iets mooiers, een belofte die uitkomt. De geboorte van Jezus brengt licht in een donkere wereld. Met de kerstcampagne van ‘Kerk in Actie’ delen we dit licht met kinderen in Zambia, Colombia, Nederland, Myanmar en Moldavië. Zo verlichten we hun leven met geloof, hoop en liefde.

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. In jeugddorp De Glind wonen 120 getraumatiseerde en kwetsbare kinderen en jongeren die door allerlei problemen niet meer thuis kunnen wonen. Ze worden opgevangen in gezinshuizen, die gerund worden door ouders die er vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week zijn. Het biedt kinderen structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de omgeving van een bestaand gezin. De Rudolphstichting, eigenaar van De Glind, gelooft sterk in de helende kracht van het gewone gezinsleven. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Nederland licht op hun pad bieden richting een goede toekomst. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund. Helpt u mee?

Voor meer informatie: https://www.kerkinactie.nl/projecten/advent-en-kerst


Diaconiecollecte zondag 8 december 2019

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie – Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia

De Advent & Kerst collectes 2019 staan in het teken van het thema: Geef licht! Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Advent inspireert ons om uit te zien naar iets nieuws, iets mooiers, een belofte die uitkomt. De geboorte van Jezus brengt licht in een donkere wereld. Met de kerstcampagne van ‘Kerk in Actie’ delen we dit licht met kinderen in Zambia, Colombia, Nederland, Myanmar en Moldavië. Zo verlichten we hun leven met geloof, hoop en liefde.

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten iedere dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de markt of in de vuilnis. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting Kleine Arbeider, partner van Kerk in Actie, geeft de kinderen onderwijs en maakt ze meer weerbaar, om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. 120 jongeren volgen vakonderwijs en leren producten te maken die ze zelf kunnen verkopen. De Kleine Arbeider heeft daarnaast een eigen internetcafé, een cafetaria en een koksopleiding waar kansarme jongeren een beroepsopleiding kunnen volgen.

Voor meer informatie: https://www.kerkinactie.nl/projecten/advent-en-kerst


Diaconiecollecte zondag 1 december 2019

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie – Aidswezen in Zambia

De Advent & Kerst collectes 2019 staan in het teken van het thema: Geef licht! Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Advent inspireert ons om uit te zien naar iets nieuws, iets mooiers, een belofte die uitkomt. De geboorte van Jezus brengt licht in een donkere wereld. Met de kerstcampagne van ‘Kerk in Actie’ delen we dit licht met kinderen in Zambia, Colombia, Nederland, Myanmar en Moldavië. Zo verlichten we hun leven met geloof, hoop en liefde.

Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje zorgen sinds zijn ouders overleden zijn aan aids. Conwa hakte hout voor de bouw, geen vetpot en zwaar werk. Hij was steeds te moe om te leren. Zijn cijfers op school holden achteruit. Geen mens die hem hielp, uit angst dat hij besmet was met het hiv-virus. Laat geen kind er alleen voor staan! In Zambia zijn zo’n 20.000 gezinnen met tieners zoals Conwa als gezinshoofd. Zambiaanse
kerken sporen deze gezinnen op. Conwa’s schoolgeld werd betaald, zodat hij zijn middelbare school kon afronden. Toch blijkt geld niet voldoende. Zijn zorgen drukken zwaar op zijn jonge schouders. Gemeenteleden en kerkleiders leren nu hoe ze ‘maatje’ kunnen zijn voor tieners zoals Conwa.

De 28-jarige Mwakoi is zo’n maatje: iedere twee weken bezoekt hij drie weeskinderen en hun gezinnen. Hij geniet van hun vorderingen op school.

We collecteren in onze kerk voor dit werk van ‘Kerk in Actie’. Dankzij uw steun kunnen meer maatjes getraind en meer weeskinderen gesteund worden. Laat geen kind er alleen voor staan!

Voor meer informatie: https://www.kerkinactie.nl/projecten/advent-en-kerst


Eredienst (1e Advent) – zondag 1 december 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Ferry Buitink (Heino)

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 87
 • (staande) Onze Hulp en Groet
 • Gebed om ontferming
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Psalm 103: 4,5
 • Leefregel: Romeinen 13: 8-10
 • Gebed bij de opening
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 441: 1,10
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Schriftlezing: Jesaja 2: 1-5
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 447
 • Schriftlezing: Mattheus 25: 1-13
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 751
 • Preek
 • Belijdenis: Hemelhoog 370
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte (kinderen komen terug uit de nevendienst en we zingen Nieuwe Liedboek 442)
 • (staande) Slotlied: Nieuwe Liedboek 422
 • (staande) Zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 24 november 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Ferry Buitink (Heino)

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 89: 1,3
 • (staande) Onze Hulp en Groet
 • Verootmoediging
 • Zingen: Hemelhoog 886
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Hemelhoog 885
 • Leefregel
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 320
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Gebed om verlichting
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 680: 1,3,5
 • Schriftlezing: Openbaring 21: 1-8
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 766
 • Preek
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 747: 1,2
 • Dienst der gebeden
 • Collecte (kinderen komen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Slotlied: Nieuwe Liedboek 748: 1,5
 • (staande) Zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Avondmaalsdienst – zondag 17 november 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Johnathan Zondag (Dedemsvaart)

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Intochtslied: Nieuwe Liedboek 207
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 98
 • Lezing der Wet: Spreuken 3: 1-6
 • Gebed
 • Schriftlezing: Lukas 14: 16-24
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 316: 1,4
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Preek
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 340b
 • Collecten
 • Gebeden
 • Onderwijzing
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 405
 • Tafelgebed
 • Viering Heilig Avondmaal
  Bij de tafels zingen wij:
  • 1e tafel: Nieuwe Liedboek 381: 3
  • 2e tafel: Nieuwe Liedboek 381: 4
  • 3e tafel: Nieuwe Liedboek 381: 5,6
 • (staande) Slotlied: Nieuwe Liedboek 767
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 10 november 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Henk Zeefat (Wijhe)

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Intochtslied: Hemelhoog 399: 1,2
 • (staande) Groet en bemoediging
 • Inleiding op de dienst
 • Verootmoedigingsgebed
 • Zingen: Psalm 25: 7,8
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 704: 1-3
 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • Kindermoment (waarna zij naar de nevendienst gaan)
 • Eerste lezing: Psalm 1
 • Tweede lezing: Johannes 15: 1-17
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 841
 • Verkondiging
 • Zingen: Hemelhoog 460
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven (kinderen komen terug uit de nevendienst en we zingen Hemelhoog 365)
 • (staande) Slotlied: Hemelhoog 479
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten