Maandelijkse Archieven: januari 2021

Avondmaalsdienst – zondag 31 januari 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Ferry Buitink (Heino)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Anita van der Molen (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Gezang 283 (Liedboek voor de Kerken)
 • Onze hulp en Groet
 • Kyriegebed
 • Glorialied: Zingt volop Gods lof
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: 1 Samuel 3: 1-10
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 317
 • Lezing: Marcus 1: 14-20
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 531: 1,3
 • Overdenking
 • Orgelspel
 • Geloofsbelijdenis
 • Wij gedenken Gerrit Jan Geels (* 10 mei 1928, † 27 januari 2021)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 389
 • Tafelgebed
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 405: 1,4
 • Avondmaalsonderwijs
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 374: 1,6
 • Gebed en Onze Vader
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 409
 • Uitdelingswoorden
 • Communie
 • Gebed na de communie
 • Collecte (met instrumentaal intermezzo: Herr Christ, der ein’ge Gott’s Sohn)
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 381: 6
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Intrededienst 14 februari 2021

Categorie:Nieuws

Het is zover! Op zondag 14 februari zal proponent Alex Brinkman door ds. Johan Wegerif worden bevestigd tot predikant van de Bethelkerk. Dit zal een bijzondere dienst worden in een bijzondere tijd. Er zullen alleen naaste familieleden van de fam. Brinkman in de dienst aanwezig zijn en gemeenteleden met een taak. Maar natuurlijk is de kerkdienst live te volgen via Kerkdienst Gemist.
 

Ontwerp: Aafke Hiemstra

 
De commissie die de dienst voorbereidt zal de gemeente actief bij de dienst betrekken. Na de dienst is er een naprogramma waar u online aan deel kunt nemen. De voorbereidingen zijn in volle gang en u wordt de komende tijd op de hoogte gehouden.

Na een lange vacante periode is er weer een eigen predikant. Een predikant die u binnenkort graag wil ontmoeten! We kijken ernaar uit naar de tijd die komt met een nieuwe voorganger. Onderweg naar Zijn toekomst.


Heilig Avondmaal 31 januari 2021

Categorie:Nieuws

De dienst van zondag 31 januari is een avondmaalsdienst. Omdat we dit niet gezamenlijk kunnen vieren, kunt u thuis, met uw eigen brood en wijn, aan het Heilig Avondmaal deelnemen. Ook al zijn we niet in de kerk, we kunnen één zijn in Christus door dit op deze manier samen te vieren.


Eredienst – zondag 24 januari 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Schreuders (Wierden)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Reina Marchard-Meere (zang)

 

Thema

Het verstoorde leven
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Psalm 93: 1,4
 • Votum en groet
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 360: 1,4,5
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 68: 9
 • Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de heilige Geest
 • Schriftlezing: Markus 1: 1-15,21-28; 3: 28-30
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 317: 1-3
 • Preek over Markus 1: 21-27
 • Zingen: Psalm 139 (versie van Psalmproject)
 • Wij gedenken Johanna Hendrika Geels-Jansen (* 7 oktober 1931, † 23 januari 2021)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte (met instrumentaal intermezzo: Troostlied van Gluck, God oneindig van genade, zie in liefde op ons neer)
 • Zingen: Psalm 33: 8
 • Wegzending en zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 17 januari 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Kand. Regine Agterhuis (Hattem)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Anita van der Molen (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Psalm 150 : 1,2
 • Votum en groet
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 906: 1,6 (God is tegenwoordig)
 • Gebod
 • Gebed
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 906: 7,8 (God is tegenwoordig)
 • Schriftlezing: Johannes 1:43 – 2:12
 • Zingen: Glorieklokken 38 (De vreemdeling van Galilea)
 • Verkondiging
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 837: 1,2,4 (Iedereen zoekt U, jong of oud)
 • Dankgebed en voorbede
 • Collecte (met instrumentaal intermezzo: Ouverture uit Joshua van G.F. Händel)
 • Zingen: How beautiful are the feet (Aria uit de Messiah G.F. Händel)
 • Heenzending en zegenbede
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 10 januari 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Ferry Buitink (Heino)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Eva Eenkhoorn en Sanne Gijselaar-Eenkhoorn (zang)

 

Thema

De doop van Jezus in de Jordaan
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Psalm 100 : 1-4
 • Votum en groet
 • Gebed van verootmoediging
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Gezang 365: 1,2 (Liedboek voor de Kerken)
 • Regel der dankbaarheid (uit Galaten 5)
 • Zingen: Jezus liefde voor mij (Sela)
 • Gebed om verlichting
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 675: 1,2
 • Lezing: Marcus 1: 1-11
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 526: 1,2
 • Preek
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 512: 1,3,6,7
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Collecte (met instrumentaal intermezzo: Schafen können sicher weiden, BWV 208, J.S. Bach)
 • Zingen: Opwekking 710
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 3 januari 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Johan Wegerif (Nijverdal, consulent)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Reina Marchard-Meere (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 513
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Psalm 98: 1
 • Votum en groet
 • Drempelgebed
 • Zingen: Psalm 98: 2
 • Smeekgebed voor de nood van de wereld
 • Gloria: Nieuwe Liedboek 487
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Lezing uit het oude testament: Jesaja 65: 17-25
 • Zingen: Gezang 512: 1-3 (Liedboek voor de Kerken)
 • Evangelielezing: Lukas 2: 16-21
 • Zingen: Gezang 512: 4-7 (Liedboek voor de Kerken)
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 511
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven (met muzikaal intermezzo: Jezus is ons licht en leven – J. S. Bach)
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 518: 1,4
 • Heenzending en zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten