Maandelijkse Archieven: november 2022

1e Adventszondag – zondag 27 november 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Dr. Oane Reitsma
 

Muziek

Tanja Dasselaar (zang)
Benno Kok (piano)
Gerrit Nuis (orgel)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is op 4 december.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Zingen: Liedboek 433 (Kom tot ons de wereld wacht)
 • Bemoediging, drempelgebed, groet
 • Zingen: Psalm 66, 1, 6, 7
 • Smeekgebed
 • Zingen: Liedboek 462 (Zal er ooit en dag van vrede)
 • Gebed van de zondag
 • Eerste Schriftlezing: 1 Samuël 3: 1-12
 • Zingen: Liedboek 266 (Die ons schiep)
 • Tweede Schriftlezing: Lucas 3: 1-6
 • Zingen: Liedboek 456b (Kwam van Godswege)
 • Preek
 • Antwoordlied: Liedboek 317 (Grote God, Gij hebt het zwijgen)
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven & muzikaal intermezzo
 • Slotlied: Liedboek 444 (Nu daagt het in het oosten)
 • Heenzending en zegen
 • Gezongen amen
 • Orgelspel

Eeuwigheidszondag – zondag 20 november 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Reina Marchand (zang)
Benno Kok (piano)
Gerrit Nuis (orgel)

 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd en kinderoppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Intredelied: Psalm 91a: 1 & 2 (Wie in de schaduw Gods mag wonen)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Psalm 91a: 3 (Geen duister zal je overvallen)
 • Gebed van toenadering
 • Woorden die rust geven: Psalm 23: 1-6
 • Zingen: Psalm 23c: 1 t/m 5 (Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Kindermoment
 • Eerste Schriftlezing: Matteüs 5: 1-12
 • Zingen: Zalig hij, die in dit leven 1, 2 & 3 (op de melodie van Joh. de Heer 446)
 • Tweede Schriftlezing: Openbaring 7: 9-17
 • Zingen: Nieuwe Psalmberijming 138: 1 & 3 (Ik loof u, HEER, met hart en ziel)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: HemelHoog 460 (Ik zal er zijn)
 • Gedicht: Als je van iemand houdt (Dietrich Bonhoeffer)
 • Zingen: De mensen die we missen (Sela)
 • Herdenken van de overledenen
 • Lied: Liedboek 727: 1, 2, 4, 8 & 10 (Voor alle heiligen in de heerlijkheid)
 • Inzameling van de gaven & muzikale meditatie (Come, thou long expected Jesus)
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotzang: Psalm 68: 7 (God zij geprezen met ontzag)
 • Zegen
 • Gezongen amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 13 november 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. C.F. Klaassen (Harderwijk)
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Benno Kok (piano)
Gerrit Nuis (orgel)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is op 20 november.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Intochtslied: Psalm 139: 5,6 (Al nam ik voor mijn vlucht te baat)
 • Bemoediging en Groet
 • Kyriëgebed
 • Bemoediging uit 1 Johannes 2: 24-25,28-29 (Naardense Bijbel, aangepast)
 • Glorialied: Nieuwe Liedboek 316: 1, 3 en 4 (Het woord dat u ten leven riep)
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Eerste Schriftlezing: Genesis 32: 25-32
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 978: 1 en 4 (Aan U behoort, o Heer der heren)
 • Tweede Schriftlezing: Marcus 5: 24-34
 • Zingen: Liedboek voor de Kerken, Gezang 296: 2 en 3 (Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast)
 • Verkondiging
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 220 (‘k Ben een schip in de storm)
 • Dankgebed, Voorbeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’
 • Inzameling van de gaven met muzikaal intermezzo
 • Slotzang: Zingende Gezegend 265: 1, 2, en 4 (Dank U, Heer, voor al wat leeft)
 • Heenzending en Zegen
 • Gezongen amen
 • Orgelspel

Avondmaalsdienst – zondag 6 november 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Yorick Breemes (Hollandscheveld)
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Benno Kok (piano)
Gerrit Nuis (orgel)

 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd en kinderoppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud.
 

Thema

Boven mij Zijn vaandel van Liefde
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Intochtslied: Psalm 34: 4 en 9
 • Votum en Groet
 • Zingen: Hemelhoog 589 (Halleluja, eeuwig)
 • Bewerking op de 10 geboden
 • Zingen: Liedboek 1973 – Gezang 365: 1 en 2 (De zonden zijn vergeven)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Hooglied 1: 15 tot 2: 7
 • Zingen: Nieuw Liedboek 518: 2, 3 en 6 (Hoe helder staat)
 • Verkondiging
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Hemelhoog 579: 2, 4 en 5 (Eeuwig Woord)
 • Viering Heilig Avondmaal
  • Onderwijzing bij het Avondmaal
  • Tafel wordt gereed gemaakt
  • Collecte en Intermezzo (Come, Ye Thankful People, Come)
  • Gebed
  • Nodiging
  • Zingen: Nieuw Liedboek 791: 1, 4, 5 en 6 (Liefde eenmaal)
  • Gemeenschap van brood en wijn
  • Na eerste tafel intermezzo (Befiehl du deine Wege – Koraal van J.S. Bach)
  • Dankzegging
 • Gebed
 • Slotzang: Hemelhoog 706: 1, 2, en 3 (Licht aan)
 • Zegen
 • Gezongen amen
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten