Eredienst – zondag 13 november 2022 om 10.00 uur

Eredienst – zondag 13 november 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. C.F. Klaassen (Harderwijk)
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Benno Kok (piano)
Gerrit Nuis (orgel)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is op 20 november.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Intochtslied: Psalm 139: 5,6 (Al nam ik voor mijn vlucht te baat)
 • Bemoediging en Groet
 • Kyriëgebed
 • Bemoediging uit 1 Johannes 2: 24-25,28-29 (Naardense Bijbel, aangepast)
 • Glorialied: Nieuwe Liedboek 316: 1, 3 en 4 (Het woord dat u ten leven riep)
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Eerste Schriftlezing: Genesis 32: 25-32
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 978: 1 en 4 (Aan U behoort, o Heer der heren)
 • Tweede Schriftlezing: Marcus 5: 24-34
 • Zingen: Liedboek voor de Kerken, Gezang 296: 2 en 3 (Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast)
 • Verkondiging
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 220 (‘k Ben een schip in de storm)
 • Dankgebed, Voorbeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’
 • Inzameling van de gaven met muzikaal intermezzo
 • Slotzang: Zingende Gezegend 265: 1, 2, en 4 (Dank U, Heer, voor al wat leeft)
 • Heenzending en Zegen
 • Gezongen amen
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten