Maandelijkse Archieven: januari 2022

Avondmaalsdienst – zondag 30 januari 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Intredelied: Nieuwe Psalmberijming 84: 1,2 (Hoe lief heb ik uw woning, HEER!)
 • Votum & Groet
 • Intredelied: Nieuwe Psalmberijming 84: 3,4 (Wij smeken U, o God, ons schild)
 • Gebed
 • Oproep tot inkeer: 1 Korintiërs 3: 10-17
 • Lied: Liedboek 314: 1,2 (Here Jezus, om uw woord)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste Schriftlezing: Psalm 69: 6-10
 • Lied: Psalm 69: 3 (Het is om U dat ik word afgeweerd)
 • Tweede Schriftlezing: Johannes 2: 13-22
 • Lied: Liedboek 187: 1-4 (Runderen, schapen en duiven te koop)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Liedboek 634: 1,2 (U zij de glorie)
 • Viering van het Heilig Avondmaal
  • Onderwijzing
  • Inzameling van de gaven & muzikale meditatie
  • Gezongen tafelgebed: Liedboek 912: 1,4,5,6 (Neem mij leven, laat het, Heer)
  • Inzettingswoorden
  • Bediening van het sacrament
  • Danklied: Liedboek 375: 1,2 (God zij gezegend! Laat ons dank bewijzen)
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Liedboek 375: 3 (God geve ons allen zijn genade en zegen)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 23 januari 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Ferry Buitink (Heino)
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)


Eredienst – zondag 16 januari 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Tanja Dasselaar (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Liedboek 287: 1,2 (Rond het licht dat leven doet)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Liedboek 287: 3,4 (Rond de tafel, in de kring)
 • Gebed
 • Woorden van genade: Johannes 15: 1-8
 • Lied: Liedboek 653: 1,5 (U kennen, uit en tot U leven)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste Schriftlezing: Amos 9: 11-15
 • Lied: HemelHoog 445: 1 (Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser)
 • Tweede Schriftlezing: Johannes 2: 1-11
 • Lied: Liedboek 525: 1-3 (Wij willen de bruiloftsgasten zijn)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Liedboek 525: 4,5 (Wij mogen met Jezus gezeten zijn)
 • Inzameling van de gaven & muzikaal intermezzo
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Liedboek 939: 1-3 (Op U alleen, mijn licht, mijn kracht)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 9 januari 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Liedboek 216: 1-3 (Dit is een morgen als ooit de eerste)
 • Votum & Groet
 • Gebed
 • Leefregel: Titus 3: 3-11
 • Zingen: Liedboek 837: 2,3 (Volgen wij, Heiland, niet uw spoor)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste gedeelte van de Schriftlezing: Lucas 3: 1-14
 • Zingen: : Liedboek voor de Kerken, gezang 69: 1-4 (Johannes, wat moeten wij doen? / Wij zoeken de weg des Heren)
 • Tweede gedeelte van de Schriftlezing: Lucas 3: 15-22
 • Zingen: Liedboek voor de Kerken gezang 69: 5,6 (Johannes, wat moeten wij doen? / Zijt gij op wie wij wachten?)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Psalm 146a: 3,4,6 (Hij is de Heer, de sterke)
 • Inzameling van de gaven & muzikaal intermezzo
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Liedboek 423: 1-3 (Nu wij uiteengaan)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten