Maandelijkse Archieven: oktober 2020

Eredienst – zondag 1 november 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Johan Wegerif (Nijverdal, consulent)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Anita van der Molen (zang)

 

Nevendienst

Voor de kinderen van de basisschool is er nevendienst.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Bachkoraal – Erhalt uns Herr bei deinem Wort (Tekst: M. Luther, muziek: J.S. Bach, Nederlandse tekst: Nieuwe Liedboek 721)
 • Bemoediging, groet, drempelgebed
 • Openingspsalm: Psalm 98: 1
 • Smeekgebed voor de nood van de wereld
 • Gloria: Bachkoraal – Nun freut uns lieben Christen g’mein. (Tekst: M. Luther, muziek: J.S. Bach, Nederlandse tekst: Gezang 402 – Liedboek voor de kerken)
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Evangelielezing: Mattheus 25: 1-13
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 908: 1,2
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Ein feste Burg ist unser Gott (Tekst: M. Luther, muziek: J.S. Bach, Nederlandse tekst: Gezang 401 – Liedboek voor de kerken)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven (met muzikaal intermezzo: BWV 79 Gott der Herr ist Sonn und Schild)
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 726
 • Heenzending en zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 25 oktober 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Johan Wegerif (Nijverdal, consulent)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Reina Marchand-Meere (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 802: 1,5
 • Stil gebed, groet, bemoediging, drempelgebed
 • De eerste Psalm: Psalm 84a: 1,2
 • Smeekgebed voor de nood van de wereld
 • Glorialied: Nieuwe Liedboek 302
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Lezing uit het oude testament: Deuteronomium 6: 1-9
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 314: 1
 • Evangelielezing: Mattheus 22: 34-46
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 314: 2,3
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 345
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 316: 1,4
 • Heenzending en zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 18 oktober 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Schreuders (Wierden)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Anita van der Molen (zang)

 

Nevendienst

Voor de kinderen van de basisschool is er nevendienst.
 

Thema

We beginnen met danken
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed

INTOCHT

 • Zingen: Gezang 314: 1-3 (Liedboek voor de Kerken – Gij die gelooft, verheugt u samen)
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 89: 1,8

VEROOTMOEDIGING

 • Spiegelmoment (Kolossenzen 3: 1-15 – Nieuwe Bijbelvertaling)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 304: 1-3 (Vader, vol van vrees en schaamte)
 • Woord van vergeving (1 Johannes 2: 1-2)
 • Zingen: Die mij droeg op adelaarsvleugels (Huub Oosterhuis)

DIENST DES WOORDS

 • Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Geest
 • Kinderen naar de kindernevendienst
 • Eerste lezing: Psalm 145: 1-10 (Nieuwe Bijbelvertaling)
 • Tweede lezing: Kolossenzen 1: 1-8 (Nieuwe Bijbelvertaling)
 • Zingen: Psalm 145: 2,3 (Ik zal getuigen van uw heerlijk licht)
 • Preek (naar aanleiding van Kolossenzen 1: 3-6)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 343 (Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam)
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST DER OFFERANDEN

 • Dankzegging en voorbede
 • Muzikaal intermezzo tijdens digitale collecte
 • Slotlied: Psalm 146c: 1,7 (Alles wat adem heeft love de Here)

ZEGEN

 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Verkiezing predikant

Categorie:Nieuws

Datum 18 oktober 2020
Tijd 9:00 – 13:00 uur
Plaats grote zaal Bethelkerk
.

Volmachtformulier

Download hier het volmachtformulier voor de verkiezing.

Stemmen

U heeft de gelegenheid om uw stem uit te brengen op, de door de kerkenraad verkiesbaar gestelde kandidaat, prop. Alex Brinkman uit Lunteren als nieuwe predikant van de Bethelkerk.

Wij verzoeken de kerkgangers van zondag 18 oktober om voor de dienst hun stem uit te brengen. Na het uitbrengen van uw stem kunt u dan plaatsnemen in de kerk. Het zou fijn zijn als u een beetje op tijd bent.

De overige gemeenteleden die de kerkdienst niet kunnen bezoeken kunnen na de dienst naar de kerk komen om hun stem uit te brengen. Als de belangstelling op een bepaald moment te groot is kan u worden gevraagd even in de kerkzaal plaats te nemen.

Volmacht

Bent u niet in de gelegenheid om zelf te stemmen dan kunt u een ander gemeentelid uw volmacht geven.

In de bijlage van de nieuwsbrief vind u het volmacht formulier. Lukt het u niet om dit formulier te printen (pagina 4) of in te vullen neem dan contact op met Renate Kok (06 52 11 21 97) Ook bij andere vragen mag u bellen.

In de hal van de kerk liggen volmacht formulieren die u zondag 10 oktober mee kunt nemen.

Uitslag

Als 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen voor de kandidaat is, kan proponent Alex Brinkman worden beroepen.

Om 13:30 uur wordt de uitslag van de stemming bekend gemaakt via Kerkdienstgemist.

Looproutes

Stemmen Ingang via de zijdeur van de kerk, uitgang via het jeugdhonk
Kerkdienst Ingang en uitgang via de hoofdingang
.

Volg aub de aanwijzingen op.

Corona gerelateerde klachten

Heeft u corona gerelateerde klachten of verschijnselen: niet stemmen.


Eredienst – zondag 11 oktober 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!

Het ging even mis vanochtend met de live stream, maar je kunt de dienst zonder haperingen terugkijken.

 

Voorganger

Prop. N.H. de Graaf (Apeldoorn)
 

Muziek

Eva Eenkhoorn en Sanne Gijselaar-Eenkhoorn (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 84a: 1-5 (Wat hou ik van uw huis)
 • Votum
 • Zingen: Hemelhoog 16 (Als een hert dat verlangt naar water)
 • Wetslezing
 • Zingen: Hemelhoog 2 (Welzalig de man, die niet wandelt)
 • Gebed
 • Schriftlezingen: Daniël 1 en Romeinen 8: 31-39 (Nieuwe Bijbelvertaling)
 • Zingen: Psalm 33: 7,8
 • Preek
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 675: 1,2 (Geest van hierboven, leer ons geloven)
 • Dankzegging, voorbede, stil gebed en Onze Vader
 • Collecte
 • Slotzang: Hemelhoog 460: 1-4 (Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam)
 • Zegenbede
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 4 oktober 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Van Gelderop (Vaassen, Justitiepredikant)
 

Muziek

Reina Marchand (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Nevendienst

Voor de kinderen van de basisschool is er nevendienst.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Psalm 34: 1
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 34: 2
 • De Wet des Heeren
 • Zingen: Psalm 34: 5
 • Gebed
 • Zingen: Psalm 92: 2
 • Kinderen naar de nevendienst
 • Inleiding bij de lezing
 • Schriftlezing: Romeinen 9
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 802: 1 (Door de wereld gaat een Woord)
 • Preek
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 382: 1 (Heer, uw licht en uw liefde schijnen)
 • Kinderen komen terug uit de nevendienst
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte (met muzikaal intermezzo: Jeruzalem stad van goud)
 • Slotzang: Evangelische Liedbundel 257 (Halleluja, eeuwig dank en ere)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten