Eredienst – zondag 18 oktober 2020 om 10.00 uur

Eredienst – zondag 18 oktober 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Schreuders (Wierden)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Anita van der Molen (zang)

 

Nevendienst

Voor de kinderen van de basisschool is er nevendienst.
 

Thema

We beginnen met danken
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed

INTOCHT

 • Zingen: Gezang 314: 1-3 (Liedboek voor de Kerken – Gij die gelooft, verheugt u samen)
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 89: 1,8

VEROOTMOEDIGING

 • Spiegelmoment (Kolossenzen 3: 1-15 – Nieuwe Bijbelvertaling)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 304: 1-3 (Vader, vol van vrees en schaamte)
 • Woord van vergeving (1 Johannes 2: 1-2)
 • Zingen: Die mij droeg op adelaarsvleugels (Huub Oosterhuis)

DIENST DES WOORDS

 • Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Geest
 • Kinderen naar de kindernevendienst
 • Eerste lezing: Psalm 145: 1-10 (Nieuwe Bijbelvertaling)
 • Tweede lezing: Kolossenzen 1: 1-8 (Nieuwe Bijbelvertaling)
 • Zingen: Psalm 145: 2,3 (Ik zal getuigen van uw heerlijk licht)
 • Preek (naar aanleiding van Kolossenzen 1: 3-6)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 343 (Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam)
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST DER OFFERANDEN

 • Dankzegging en voorbede
 • Muzikaal intermezzo tijdens digitale collecte
 • Slotlied: Psalm 146c: 1,7 (Alles wat adem heeft love de Here)

ZEGEN

 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten