Maandelijkse Archieven: juli 2018

Levend Woord – juni 2018

Categorie:Levende Woorden

Iets is alleen onrein voor wie het als onrein beschouwt.
(Romeinen 4:14b)


Levend Woord – mei 2018

Categorie:Levende Woorden

Zegen de Heer, u allen …
(Psalm 134:1a)


Levend Woord – april 2018

Categorie:Levende Woorden

Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.
(Spreuken 4:23)


Levend Woord – maart 2018

Categorie:Levende Woorden

Jullie zijn Mijn schapen, de schapen die Ik weid; jullie zijn mensen en Ik ben jullie God – zo spreekt God de HEER.
(Ezechiël 34:31)


Eredienst – zondag 29 juli 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. J. Zondag (Dedemsvaart)
Thema: De voetbank

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Aanvangslied: Lied 68: 7
 • (staande) Votum en groet
 • Drempelgebed
 • Zingen: Lied 1010
 • Lezing: Jozua 24: 14-24
 • Gebed
 • Zingen: Lied 360
 • Schriftlezing: Efeziërs 1: 15-23
 • Zingen: Lied 110: 1,2
 • Preek
 • Zingen: Lied 835
 • Gebeden
 • Collecten
 • (staande) Slotlied: Lied 864: 1-3
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 22 juli 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. C.B. Elsinga (Almelo)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intocht
  • (staande) Intochtslied: Psalm 19: 1
  • (staande) Aanvangswoord
  • (staande) Groet, zingend Hemelhoog 470: 1-3
 • Klein voor God
  • Zingen: Gezang 463: 1,2,4,5 (als gebed)
  • Woord van vergeving
  • Leefregel
  • Zingen: Psalm 32: 4
 • We luisteren naar Gods Woord
  • Gebed
  • Moment met de kinderen
  • Lezing uit de Bijbel: Efeziërs 2: 1-10 (NBV)
  • Zingen: Psalm 77: 3,4
  • Verkondiging
  • Zingen: Gezang 462: 1,2
 • We dienen God met onze gaven
  • Voorbede en dankzegging
  • Collecte
  • (staande) Slotlied: Hemelhoog 726: 1-4
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 15 juli 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. B. Trouwborst (Nieuwleusen)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Aanvangslied: Psalm 33: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 33: 7,8
 • Gebed
 • Gebod
 • Zingen: Lied 218
 • Gebed om de heilige Geest
 • De kinderen gaan naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Psalm 8
 • Zingen: Psalm 8: 1-3
 • Schriftlezing: Hebreeën 2: 5-17
 • Zingen: Psalm 8: 4-6
 • Preek
 • Zingen: Lied 705: 1,3,4
 • Gebeden
 • Collecte (de kinderen komen terug)
 • Mevrouw Kobes spreekt nav afscheid Lisa en geboorte van twee babies
 • Zingen: Lied 979: 1,2,5,7
 • (staande) Slotlied: Psalm 67: 1,2
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 8 juli 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. M. Zijlstra (Ede – interimpredikant)
Thema: Jezus Christus – struikelblok of stapsteen…

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel 218
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Aanvangswoord: Mattheüs 11: 6
 • Zingen: Psalm 89: 1,17
 • Lezing van de Tien Geboden
 • Zingen: Psalm 86: 4,5
 • Gebed van verootmoediging en verlichting met de Heilige Geest
 • Kindermoment
 • Schriftlezingen: Ezechiël 2: 1-7 en Markus 6: 1-6
 • Zingen: Gezang 423 (Liedboek voor de Kerken 1973)
 • Preek
 • Zingen: Lied 834
 • Dank- en voorbeden
 • Collecten
 • (staande) Zingen: Gezang 304 (Liedboek voor de Kerken 1973)
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

YouTube
Op de pagina over de Alpha-Cursus staat een linkje naar een YouTube filmpje. Als u deze pagina opent plaatst YouTube cookies.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten