Levend Woord – mei 2018

Levend Woord – mei 2018

Categorie:Levende Woorden

Zegen de Heer, u allen …
(Psalm 134:1a)

Wat een verwarrende zin! Hoe kunnen mensen God nu zegenen? Dat is toch altijd andersom? Het is toch juist God die mensen zegent? Zelfs de Hebreeënbrief zegt dat “het buiten kijf staat dat de mindere altijd gezegend wordt door de meerdere (Hebreeën 7: 7).

En in het derde en laatste vers van deze korte Psalm 134 wordt het zegenen ook inderdaad zo gebruikt: “Moge de Heer u zegenen, Die hemel en aarde gemaakt heeft”. En toch wordt in vers 1a precies hetzelfde woord gebruikt als in vers 3.

Wat betekent dat woord zegenen dan eigenlijk? Zegenen is onder andere goede woorden uitspreken over iemand. Eigenlijk doen wij dat ongemerkt in ons dagelijks leven heel vaak. Als we iemand tegenkomen kunnen we bijvoorbeeld zomaar zeggen: Goede morgen. Daarmee wensen we iemand een goed dagdeel toe. Dat is een zegen. Maar het zegt meer. Wij vinden ook dat het die persoon toe mag komen dat hij een goede morgen zal ontvangen. Hij is het waard, anders liepen we hem nors voorbij. Door “goede morgen” tegen hem te zeggen, geef je de persoon dus tegelijk eer. Zo heeft het grondwoord voor zegenen tegelijk ook de betekenis van groeten en eren.

En het mooie is, dat deze beide betekenissen in elkaar overvloeien in de Psalm 134. De mensen worden opgeroepen om de Heer te prijzen, te loven en te eren door goede woorden over Hem uit te spreken, dus door Hem te zegenen. En dat met name ook ’s nachts! In de stilte van de nacht is het soms veel makkelijker om je geheel op God te richten. En hoe mooi is het ook om, bij het scheiden van de nacht, je dag te beginnen met je toe te keren tot de Heer en Hem te prijzen.

Opvallend is dat vers 2 van Psalm 134 ons voorhoudt hoe we dat mogen doen, namelijk door tijdens ons zegenen van de Heer onze handen op te heffen naar het heiligdom, de verblijfplaats van onze Heer. Ook een dominee verheft zijn handen als hij de zegen uitspreekt over de gemeente vanaf de kansel. De handen opheffen bij het zegenen van de Heer richting de Heer is dus een gebaar dat bij zegenen hoort.

Het bijzondere is dat direct in het volgende vers van de psalm staat dat we daarna Gods zegen mogen ontvangen. We hoeven na onze zegen van God onze handen maar om te draaien met de handpalmen naar boven om de zegen van God te ontvangen. Hoe belangrijk is het dat we onze Heer vanuit het diepst van ons hart zegenen en prijzen om wie Hij is en Hem daarmee ook danken voor al Zijn zegeningen. En hoe wonderlijk mooi dat dit loven van de Heer in een handomdraai overgaat in het ontvangen van (nog meer) zegen van Hem.

Alles wat adem heeft, loof de HEER! (Psalm 150)


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten