Maandelijkse Archieven: oktober 2018

Levende Woorden – voor altijd

Categorie:Levende Woorden

Hoe kan je als volgeling van Jezus staande blijven in de wereld, zonder steeds weer Gods Woord tot je te nemen? In Deuteronomium 8: 3 staat: De mens leeft niet van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. Dit was het Woord van God dat Jezus nodig had toen Hij verzocht werd in de woestijn. Hoe hard hebben wij het dan wel niet nodig?

Twee jaar lang mochten we als gemeente Levende Woorden van God uit Zijn Bijbel overpeinzen met behulp van even zovele geknutselde geheugensteuntjes. Door onze gedachten met elkaar te delen, hebben we veel mogen leren. Een weergave daarvan kunt u hier zien.

De arbeidsintensieve manier waarop dit onder de aandacht van de hele gemeente gebracht is, gaan we verlaten. Maar het overpeinzen van Gods Woord, elk uur, elke dag (Psalm 119) moge blijven toenemen, opdat geloof, hoop en liefde blijven groeien tegen de verdrukking in van een wereld die erom smacht, maar haar tegelijk vertrappen wil!

We kondigen hierbij aan dat de bijeenkomst van november 2018 de laatste zal zijn in de huidige vorm.


Levend Woord – november 2018

Categorie:Levende Woorden

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer.
(Jesaja 60: 1)


Actie Roemenië

Categorie:Nieuws

De diaconie heeft besloten om de projecten van de Hongaarse gemeenschap te steunen met het geld dat in de spaarpot zit. Fijn nieuws voor de mensen daar, ze zijn er erg blij mee en danken iedereen voor de steun. Dit betekent wel dat de spaarpot bijna leeg is, we hopen dat u weer mee spaart voor een volgend project.

U kunt alweer meedoen tijdens het stamppot restaurant op zaterdag 17 november 2018, de diaconie zal de opbrengst verdubbelen, wat natuurlijk een extra stimulans is om te komen! Voor de invulling van de lange winteravonden zullen er legpuzzels te koop worden aangeboden. Tevens hebben dames van de crea-club hun creaties aangeboden om te verkopen, ook deze opbrengst gaat naar de actie Roemenië.

Genoeg te doen, we zien u graag 17 november.


Eredienst – zondag 28 oktober 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. A. Groeneveld (Lunteren)
Thema: Een volhardend gebed…?!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Intochtspsalm: Psalm 42: 1
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Psalm 42: 5,7
 • Verootmoedigingsgebed
 • Zingen: Psalm 86: 2
 • Woord van bemoediging en apostolisch vermaan (Romeinen 13: 8 ev)
 • Zingen: Psalm 86: 4
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Handelingen 12: 1-17
 • Zingen: Psalm 3: 2,3
 • Verkondiging (n.a.v. Handelingen 12: 5,6)
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Gezang 470: 1,3,4 (Liedboek voor de Kerken 1973)
 • Dankgebed, voorbede en gezongen Onze Vader
 • Inzameling van de gaven (Kinderen terug uit de nevendienst.)
 • (staande) Slotlied: Lied 416
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 21 oktober 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Kand. D. Maassen van den Brink (Kampen)

 • Orgelspel
 • Lied voor de dienst Hemelhoog 2
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Intochtslied: Psalm 148: 1,4,6
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Aanvangstekst: Leviticus 19: 2
 • Gebed van verootmoediging
 • Woord van vergeving en genade
 • Antwoordlied: Psalm 40: 1,7
 • Leefregel: Matteüs 19: 16-30
 • Antwoordlied: Lied 990: 1-6
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Gesprek met de kinderen (waarna zij naar de nevendienst gaan)
 • 1e Schriftlezing: Micha 7: 1-7
 • Antwoordlied: Psalm 14: 2,3,5
 • 2e Schriftlezing: Marcus 11: 12-25
 • Antwoordlied: Lied 187: 1-4
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Hemelhoog 233: 1-4
 • Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’)
 • Inzameling van de gaven (Kinderen terug uit de nevendienst.)
 • (staande) Slotlied: Hemelhoog 321: 1,2,5
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Levend Woord – oktober 2018

Categorie:Levende Woorden

Met mijn God spring ik over een muur.
(Psalm 18:30b)


Eredienst – zondag 14 oktober 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. K. van Staveren (Dedemsvaart)
Thema: Out of control

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 919: 1,2,4
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: God van Liefde, God van trouw (Psalmproject, door Reina samen met de gemeente)
 • Gebed, Woorden ten leven, vergeving
 • Zingen: Psalm 32 (door Reina)
 • Moment met de kinderen
 • Schriftlezing: Marcus 10: 17-31
 • Zingen: Lied 718
 • Verkondiging
 • Zingen: Hemelhoog 386 (met de tekst van Sela, door Reina samen met de gemeente)
 • Pastorale mededelingen en gebed
 • Inzameling van de gaven (tijdens de inzameling: Ik zal er zijn, van Sela, door Reina. Kinderen terug uit de nevendienst.)
 • (staande) Zegen
 • (staande) Slotlied: Hemelhoog 321: 1,2,4 (door Reina samen met de gemeente)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 7 oktober 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Drs. Bor (Valkenburg)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Aanvangslied: Psalm 99: 1,4
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Psalm 138: 1,3
 • Wetslezing
 • Zingen: Lied 705: 1-3
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Hebreeën 4: 15 – 5: 10
 • Zingen: Lied 275: 1,2,4
 • Kinderen mogen naar de nevendienst
 • Preek
 • Zingen: Lied 512: 1-3,5
 • Dank- en voorbede
 • Collecte (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Slotlied: Lied 415
 • (staande) Zegenbede (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Start jeugdseizoen iets teveel geslaagd

Categorie:Nieuws

Het was weer gezellig afgelopen vrijdag 14 september! We hebben als startactiviteit met de jeugd midgetgolf gespeeld. De bedoeling is met zo min mogelijk slagen te winnen, maar de meesten hebben dat omgedraaid en kwamen op iets te veel slagen uit. Wat een lol. De avond hebben we gezellig afgesloten met wat te drinken, bitterballen én een ijsje!


Actie Roemenië

Categorie:Nieuws

We hebben afgelopen september een bezoek gebracht aan de familie Nagy-Vajda in Kisfülpös, de camper was goed volgepakt met allerlei artikelen. We kwamen natuurlijk voor het nieuwe gezinslid:
Jonathan. Namens de Bethelgemeente hebben we hen bloemen aangeboden voor de geboorte. De hele familie maakt het goed, Laborc en Frida gaan weer naar school, ook voor hen is de vakantie voorbij.

De betonnen trap naar de kerk is klaar, ze maken zich nu op voor het volgende project: de drainage rondom de kerk en het omzagen van de bomen rondom de kerk. Zoals u op de foto kunt zien is er schade aan de kerk ontstaan door de storm vorige zomer, de scheuren liegen er niet om.

Voor de projecten is geld nodig, hiervoor organiseren we op zaterdag 17 november 2018 weer een stamppotrestaurant, noteert u de datum alvast in uw agenda. Op deze avond zullen legpuzzels te koop worden aangeboden, leuk om te doen tijdens de lange winteravonden. Komt allen!


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten