Maandelijkse Archieven: april 2016

eredienst zondag 24 april 2016 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: Snoeien is bloeien!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 98
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 80: 4, 5
 • Wet des Heren: Exodus 20: 1-17 (NBG)
 • Zingen: Reinier Kleijer: Zing nr. 9 (melodie: Liedboek 2013 nr. 972)
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Johannes 15: 1-8 (NBV)
 • Zingen: Reinier Kleijer (melodie: Altijd is Kortjakje ziek)
 • Kinderen van groep 6 t/m 8 gaan naar de nevendienst
 • Prediking n.a.v. Johannes 15: 2b (NBV)
  Iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 653: 5, 7
 • Na terugkeer van kinderen in de kerk:
  Zingen: Reinier Kleijer (melodie: Altijd is Kortjakje ziek)
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 1973 nr. 78
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Johannes 15: 2b (NBV)
Iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.

Deze week stond het nieuwste opkomende wijnland in de krant: China. In de bijbel wordt Israël in vroegste tijden al de wijngaard van de Here genoemd. Maar het volk, zo zegt de profeet Jesaja namens de Zender, brengt vooral stinkende druiven voort. Blijkbaar is géén werk ergens zo kwetsbaar als juist dat in de wijngaard.

In het Nieuwe Testament ios de wijngaard met name ook beeld voor het Koninkrijk van God. Vlak vóór het afscheid sprak de Here Jezus bewust over diepe verbondenheid tussen Hem en de leerlingen. Om ‘t duidelijk te maken gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. En wie daarnaar kijkt, kan niet zeggen waar de stam ophoudt en de rank begint.

Nauwelijks te vatten. Wij, zondige mensen, met Hem verbonden. Als takken aan een stam. Van binnen uit gezien levend van hetzelfde. Het levenssap in de stam is hetzelfde als in de ranken. Wij, mensen, die Jezus kunnen vasthouden. Én loslaten. In Adam volledig verwilderd. Het is een verbond tussen twee verschillende partijen.

Het geloof verbindt het eindige met de Oneindige, het tijdelijke met de Eeuwige, het zondige met de Heilige. Zijn kracht wordt onze kracht. Zijn leven ons leven. Zijn reinheid onze reinheid. Maar gaat dit dan allemaal zo gemakkelijk en vanzelf? Iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.

Bij wijnstok vinden twee snoeiïngen plaats. Eén, voordat deze uitloopt. Dode takken worden verwijderd. En de andere teruggesnoeid tot enkele knoppen van de stam. Het Woord aan het werk zoals in het leven van Jozef bij Potifar. Beproevingen, die op je pad komen. Onvoorziene omstandigheden. In het Grieks staat ‘airo’= ‘wegsnijden’ (vs.2a).

Andere mogelijke vertaling: oprapen, wegnemen. Bij 5000 spijziging worden 12 manden vol ‘opgeraapt’, denk aan het ‘opnemen’ van het kruis van Jezus door Simon van Cyrene. Neem de verwijzing door Johannes de Doper naar Jezus als het Lam van God, dat de zonde der wereld ‘wegneemt’.

En zodra vrucht wordt gezet, vindt er nóg een snoeiïng plaats. Van wat in Zuid-Afrika ‘waterlote’, wilde uitlopers, genoemd worden. Snoeien is dus níet slopen, maar snijden-bij-het-leven. In de vorm van een voortgaand proces van (innerlijke) reiniging. Buitengewoon teer werk door de Landman.

Zoals u misschien weet, ziet hout van de wijnstok er vaak níet uit. Heeft het de neiging omlaag te kronkelen en dan over de grond verder te groeien. Na regen raken bladeren bedekt met modder. Komt er meeldauw op ranken. Zoals bij ouders. Soms hebben ze hoge verwachting van een jonge loot: hun kind.

Zoals Sara en Abraham. Krijgt hij de vraag van God of hij het ook weer wil afstaan. Elk onzer kent eigen ‘kruispunt’. Bij beproeving blijkt bij ons wat de vrucht is van het geloof: verzet of overgave. Ja, wat is geloven? In Hem blijven. Als ranken aan de Wijnstok. En steeds vaker meemaken hoe Zijn liefde de angst uit jou verdrijft.

Hoe méér Jezus ‘t voor het zeggen krijgt, des te sterker doorstroomt Zijn Geest (=levenssap) ons. Raak ik angst kwijt voor al wat móet. Op het punt van geld, relaties, macht. Ja, wie durft de stilte in te gaan om daar te komen tot dit gebed: ‘Neem weg, reinig mij van wat níet bij mij hoort?’

Dit kan nóóit buiten de Ware Wijnstok om. Hij is aan het hout van het kruis zó kaal gesnoeid. Maar op de grote Paasmorgen botte het nieuwe leven uit in explosie van kracht. Niet naast of in de buurt van Christus, maar enkel vanuit Hem groeit de aanvankelijk tot 120 terug gesnoeide groep met groeischeuten uit tot zo’n 3000 mensen.

Zonder snoei géén groei naar bloeíend gemeenteleven! En dat kan ook nu nog, zegt nieuwe PKN-chef de Reuver: ‘Geloof is persoonlijk, maar nooit individueel. Het verbindt een mens met God én elkaar. De kerk is de geloofsgemeenschap die bestaat dankzij deze verbinding.’ Amen


zingen voor Israël op 28 mei in Rijssen

Categorie:Nieuws

Onder het motto “Zingen voor Israël” organiseert de Stichting Christenen voor Israël te Nijkerk een koor- en samenzangavond op zaterdag 28 mei 2016 in Kerkelijk centrum Sion, Johannes Vermeerstraat 2 in Rijssen. Aanvang: 19.30 uur, maar vanaf 19.15 uur zal er samenzang zijn. Muzikale medewerking wordt verleend door de Chr. Gemengde Zangvereniging “Looft den Heer” uit Notter onder leiding van Jan Quintus Zwart en door mannenkwartet “Pacem” uit Enschede. Alinda Veldstra begeleidt het mannenkwartet op piano. Jorrit Woudt bespeelt het orgel bij koor- en samenzang. Naast koorzang zal er namelijk ook veel samenzang zijn. De avond wordt geopend door ds. J.W. Arendshorst. Ds. Willem J.J. Glashouwer zal een meditatie houden. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij, wel zal er een collecte worden gehouden voor het internationale werk van Christenen voor Israël, waar ds. Glashouwer nauw bij betrokken is. Er is gelegenheid om producten uit Israël te kopen en er zal een (kleine) boekentafel zijn. Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Wilma Mensink, tel. 0548 – 52 25 25.


eredienst zondag 17 april om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: Bij dit Brood alléén!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen (staande): Liedboek 2013 nr. 111: 1, 2, 3
 • Bemoediging en groet (staande)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 111: 4, 5, 6
 • Geloofsaansporing: 1 Corinthiërs 5: 6-8 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 618: 5
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Johannes 6: 32-40 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 687: 3
 • Schriftlezing: Johannes 6: 48-51 (NBV)
 • Zingen: Reinier Kleijer (melodie: Altijd is Kortjakje ziek)
 • Kinderen van groep 1 t/m 5 en 6 t/m 8 gaan naar de nevendienst
 • Prediking n.a.v. Johannes 6: 35a (NBV)
  ‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben.’
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 653: 1, 2
 • Na terugkeer van kinderen in de kerk:
 • Zingen: Reinier Kleijer (melodie: Altijd is Kortjakje ziek)
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • Zingen (staande): Liedboek 2013 nr. 981
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Johannes 6: 35a (NBV)
‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben

Wie nu jong is, zal steeds langer en meer moeite moeten doen voor het aardse brood. Net als iedereen willen we goed verdienen, royaal wonen én gezond leven, zeggen we op deze marathonzondag. En de tegenwoordige mens in dit deel van de wereld zegt: ‘Als je een goede boterham hebt, wat wil je dan eigenlijk nog meer?’

Niet teveel vluchtelingen erbij, zeggen sommigen dan. En tegelijkertijd knaagt er iets van binnen bij een groeiend aantal mensen, die de buik vol hebben van het materialisme. Waarom anders zo druk met MVO? Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Toch wisten Romeinen: ‘Geef het volk bróód en spelen!’

Vandaag zien we Jezus ‘de gewone man’ in Israël op andere gedachten brengen. Op een buitenparty bij het meer van Tiberias te midden van 5000 mensen regelt Hij de catering op buitengewone wijze. Dankzij een kind, dat van zijn moeder vijf broden en twee vissen meegekregen had. Met al overschot: 12 manden.

Johannes zegt terloops dat het Pascha, feest der Joden (dit jaar begint ’t op sabbat 23 april), nabij was (vs.4). Dit is de sleutel om de gelijkenis van het brood te begrijpen. Pesach: feest van de ongezuurde broden. Zuurdesem, oud gegist deeg, staat voor oud en vervuild denken. Vérs deeg staat voor nieuw/rein mens.

Met bloed van het lam aan de deurposten, kan de Here Zijn volk uitleiden uit het diensthuis (van slavernij aan de zonde). Immers wat is bekeren? Niets anders dan: deserteren uit rijk van duisternis (Mizraiim, Egypte) en duivel. Onder aanvoering van Hem, die daarbij altijd weer verwijst naar Zijn/onze Vader in de hemel.

Jezus zegt met de woorden van de tekst: Ik ben het brood dat leven geeft. Ja, als een soort hemels manna. Met dit verschil dat hemel-brood ten tijde van Mozes enkel maar tijdelijk verlichting gaf tijdens de 40 jaar in de woestijn. En met als punt van overeenkomst, dat je dagelijks op de knieën mag om te bukken en rapen.

En nu de boodschap van de Heiland met ándere woorden: ‘Neem je Mij niet, dan zul je sterven!’ Dus enkel met kijken naar Jezus blijf je níet op de been. Dan ga je vroeg of laat onderuit. Maar waarom lusten velen Hem niet? Zien sommigen viering van Zijn kruisdood met brood en wijn zelfs als soort kannibalisme?

Het is heel apart. Aan de ene kant zijn we op zoek naar vervuld leven. Leven dat zin heeft en geeft. Belooft de Heiland: Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben. Aan de andere kant reageren we hierop als kind, dat bij aantoonbaar lege maag géén trek heeft in de door moeder sterk aangeraden boterham met spek.

Nee, dan houden we het liever bij ‘moderne snoepjes’. Zoals deze: ‘Ik ben de telefoon, die jou aansluiting bij het leven geeft. Je honger naar contact kan zo dag en nacht gestild worden.’ Hoezo nog bidden? Hoe zegt Visje ‘t ook al weer: ‘Wie overal een graantje meepikt, laat het Brood des levens op den duur vanzelf liggen…’

Jezus leert de leerlingen tegen Hemelpapa te zeggen: ‘Geef ons heden ons dágelijks brood (Mt.6:11).’ Filosoof Feuerbach (1804-1872) zei: ‘De mens is wat hij eet.’ Anders gezegd: Enkel wie zich dagelijks met Jezus voedt, gaat op Hem lijken. Leef bij dít Brood alleen. Geloven is: de smaak goed van Hem te pakken krijgen.
Amen.


eredienst zondag 10 april 2016 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: Alles draait om Hem!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed (door ambtsdrager)
 • Zingen (staande): Liedboek nr. 23b: 1, 2, 5
 • Bemoediging en groet (staande)
 • Eva en Sanne Eenkhoorn, Rutger Vuurboom en Martijn Gijselaar:
 • Opwekking 598: Uw sterke hand
 • Geloofsaansporing: Johannes 9: 39-41 (NBV)
 • Zingen: Liedboek nr. 654: 2, 5
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Johannes 10: 1-21 (NBV)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 452
 • Kinderen van groep 6 t/m 8 gaan naar de nevendienst
 • Prediking over Johannes 10: 16 en 17 (NBV)
  Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. De Vader heeft Mij lief omdat Ik mijn leven geef om het ook weer terug te nemen.
 • Eva en Sanne Eenkhoorn, Rutger Vuurboom en Martijn Gijselaar:
 • De Heer is mijn Herder (Marcel en Lydia)
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • Eva en Sanne Eenkhoorn, Rutger Vuurboom en Martijn Gijselaar:
 • Opwekking 668: Heer U bent goed
 • (staande): Zingen: Liedboek nr. 653: 1, 6
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Johannes 10: 16 en 17 (NBV)

Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. De Vader heeft Mij lief omdat Ik mijn leven geef om het ook weer terug te nemen.

De angst van schapen er níet bij te horen is er één van alle plaatsen en alle tijden. Alleen al op basis van uiterlijk. Kinderen zijn onderling soms bikkelhard. Reageren niet als lammetjes op elkaar. Zegt het ene kind tegen het andere: ‘Je gaat mank.’ Zegt de ander tegen het ene: ‘Je hebt een zwart vlekje.’ Hoezo mák…?

Lammetjes kijken het leven vaak af bij ooi en ram. En zijn vaak op zoek naar zichzelf én naar hun weg in de wetenschap. Net als de jonge Albert Einstein (1879-1955). In een gesprek met zijn professor stelde hij ooit, dat wetenschap zonder geloof mank gaat. Maar óók dat geloof zonder wetenschap in wezen blind is.

Toen de professor volhield dat geloof en wetenschap níet samengaan, zei student Einstein: ‘Bestaat volgens u warmte én kou?’ Toen zei de professor: ‘Ja!’ Toen zei Einstein: ‘Toch is ‘t níet zo. We kunnen 273 graden onder nul meten, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat ‘t ook koud is. Want wat is nu kou?

Dat is een toestand, waarmee we het gebrek aan warmte beschrijven. Kou is níet het tegenovergestelde van warmte. Zoals duisternis niet het tegenovergestelde van licht is, maar gebrek eraan. Zijn prof zei: ‘Wat is ermee bewezen?’ Einstein: ‘Dít, dood is niet het tegenovergestelde van, maar juist gebrek aan leven.’

Ergens is dat een prachtige samenvatting van de boodschap van Pasen. Mozes en profeten na hem hebben geprobeerd om Israël bij de les van het geloof te bewaren door de wet. En Farizeeërs gingen in Jezus’ tijd in dat spoor verder. Totdat Johannes de Doper bij de Jordaan aandacht begon te vragen voor het Lam Gods.

Bij de Schaapspoort, die naar de tempel leidde, maakte Jezus Zich als een soort tweede Mozes bekend. Als Goede Herder (Neh.12:39). Vlakbij kuuroord Bethesda waar Hij eerder een man genas, die 38 jaar ziek was. En een man, die blindgeboren was. Leerlingen vroegen zich af of handicap mogelijk straf van God was.

Daar bij die Schaapspoort is Jezus als een Deur naar wereld bij God. In Woord en (genezings)daad. En dat niet enkel voor Israël. Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

Ook niet-Joden voelden zich in die dagen, net als vaak nu, als schapen zonder herder. Schapen werden meer bekeken op economische waarde: wol, melk en vlees. Maar wie heeft oog voor het innerlijk? Al zou ik de hele wereld winnen, maar schade lijden aan mijn ziel… (Mt.16:26). Schapen-slachter satan heeft er niet op gerekend, dat Herder Jezus Zich

liever als Lam liet slachten dan één schaap op te geven.
De Vader heeft Mij lief omdat Ik mijn leven geef om ‘t ook weer terug te nemen. Nee, ‘t waren niet touwen en spijkers, die Hem aan het kruis hielden. Het was Zijn verlangen om van minuut tot minuut de wil van Zijn Vader te doen. En ‘t is wil van Vader om aan het kleine kuddeke Zijn nieuwe wereld te geven (Lc.12:32).

Maar eerst zullen volgens apostel Paulus tijden komen waarin ‘woeste wolven zullen binnendringen die de kudden níet zullen ontzien (Hand. 20:29).’ Ja, ook wij schieten als schapen in schaapskooi bókken als we er níet zijn voor zieke/vreemdeling/dakloze (Mt.25:31). Tenzij ook wíj weer gaan zien, dat alles draait om Hem. En dat ’t Hem gaat om ons. En dat ’t Hem in ons ook weer gaat om de ander… Amen.


God is goed, God is liefde en God is rechtvaardig

Categorie:Mini Bethelclub

Februari 2016

Tijdens het afleggen van een hindernisbaan, waarlangs jullie lekkere snoepjes konden verzamelen uit een grote voorraadpot, gebeurde allerlei narigheid. Jullie botsten tegen elkaar, waren teleurgesteld over de snelheid, lieten snoepjes vallen… Waren jullie daarna boos op mij? Nee, natuurlijk niet. Ik had juist het goede, namelijk de snoepjes, gegeven; de ongelukjes kwamen ergens anders door. Ik kon jullie juist troosten en aanwijzingen geven hoe het beter kon. Zó is het ook bij God.

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
Alle góede dingen die je in je leven krijgt, komen van God. (Jak. 1:17) Je krijgt nóóit iets slechts van God. Moeilijkheden in je leven hebben een andere bron, zoals bijvoorbeeld:

 • doordat jijzelf of andere mensen verkeerde keuzes maken, kiezen voor wat ze zélf willen, maar tegen Gods wil en advies in (Jak 1:13-15). Dat heeft vaak hele nare gevolgen en God moet ons zelfs soms corrigeren/straffen om erger te voorkomen.
 • door de gevolgen van de zondeval, zoals ziekte, natuurrampen, sterven (Rom. 8:18-23).
 • doordat mensen je aanvallen op jouw geloof in God (Matt. 5:10-12). Ze zijn dan eigenlijk boos op God en jaloers op jou. Denk maar aan de reden waarom Kaïn Abel doodsloeg.
 • doordat we op onszelf vertrouwen of op andere mensen of dingen in plaats van op God. We vragen of verwachten dan veel te veel van onszelf of anderen. Dat breekt ons op (1Kor 3:11).

Wat een moeilijkheden in deze wereld! (net zoals op de hindernisbaan)

Maar God wil ons juist bevrijden uit deze situatie. Hij wil ons vrede geven die alle verstand te boven gaat (Fil. 4:6-7). Hij wil ons erbovenuit tillen door ons kinderen van God te maken in plaats van kinderen van deze wereld (Rom. 8:12-16). Daartoe kwam Jezus op aarde. Door Zijn dood voor onze zonden mogen wij nu zomaar naar God toe gaan en “bij Hem binnenlopen” (Hebr. 4:14-16, 10:19-22), zelfs zonder bang te zijn voor Zijn rechtvaardig oordeel (1 Joh. 4:17-18). En we mogen God alles vragen wat we nodig hebben en Hij zal ons het goede, Zijn vrede, met blijdschap geven. Sterker nog, God is zo goed en liefdevol, dat Hij ons niet alleen Zijn vrede aanreikt, maar ons zelfs sméékt om haar aan te nemen in Jezus’ Naam (2 Kor. 5:20).

Daarop riep één van jullie: “Hé zeg, dat is gemeen. We hebben die hindernisbaan helemaal voor niets gelopen. Jezus gunt ons die snoepjes zomaar!”

Jullie hadden het helemaal begrepen!!


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten