eredienst zondag 24 april 2016 om 10 uur

eredienst zondag 24 april 2016 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: Snoeien is bloeien!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 98
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 80: 4, 5
 • Wet des Heren: Exodus 20: 1-17 (NBG)
 • Zingen: Reinier Kleijer: Zing nr. 9 (melodie: Liedboek 2013 nr. 972)
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Johannes 15: 1-8 (NBV)
 • Zingen: Reinier Kleijer (melodie: Altijd is Kortjakje ziek)
 • Kinderen van groep 6 t/m 8 gaan naar de nevendienst
 • Prediking n.a.v. Johannes 15: 2b (NBV)
  Iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 653: 5, 7
 • Na terugkeer van kinderen in de kerk:
  Zingen: Reinier Kleijer (melodie: Altijd is Kortjakje ziek)
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 1973 nr. 78
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Johannes 15: 2b (NBV)
Iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.

Deze week stond het nieuwste opkomende wijnland in de krant: China. In de bijbel wordt Israël in vroegste tijden al de wijngaard van de Here genoemd. Maar het volk, zo zegt de profeet Jesaja namens de Zender, brengt vooral stinkende druiven voort. Blijkbaar is géén werk ergens zo kwetsbaar als juist dat in de wijngaard.

In het Nieuwe Testament ios de wijngaard met name ook beeld voor het Koninkrijk van God. Vlak vóór het afscheid sprak de Here Jezus bewust over diepe verbondenheid tussen Hem en de leerlingen. Om ‘t duidelijk te maken gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. En wie daarnaar kijkt, kan niet zeggen waar de stam ophoudt en de rank begint.

Nauwelijks te vatten. Wij, zondige mensen, met Hem verbonden. Als takken aan een stam. Van binnen uit gezien levend van hetzelfde. Het levenssap in de stam is hetzelfde als in de ranken. Wij, mensen, die Jezus kunnen vasthouden. Én loslaten. In Adam volledig verwilderd. Het is een verbond tussen twee verschillende partijen.

Het geloof verbindt het eindige met de Oneindige, het tijdelijke met de Eeuwige, het zondige met de Heilige. Zijn kracht wordt onze kracht. Zijn leven ons leven. Zijn reinheid onze reinheid. Maar gaat dit dan allemaal zo gemakkelijk en vanzelf? Iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.

Bij wijnstok vinden twee snoeiïngen plaats. Eén, voordat deze uitloopt. Dode takken worden verwijderd. En de andere teruggesnoeid tot enkele knoppen van de stam. Het Woord aan het werk zoals in het leven van Jozef bij Potifar. Beproevingen, die op je pad komen. Onvoorziene omstandigheden. In het Grieks staat ‘airo’= ‘wegsnijden’ (vs.2a).

Andere mogelijke vertaling: oprapen, wegnemen. Bij 5000 spijziging worden 12 manden vol ‘opgeraapt’, denk aan het ‘opnemen’ van het kruis van Jezus door Simon van Cyrene. Neem de verwijzing door Johannes de Doper naar Jezus als het Lam van God, dat de zonde der wereld ‘wegneemt’.

En zodra vrucht wordt gezet, vindt er nóg een snoeiïng plaats. Van wat in Zuid-Afrika ‘waterlote’, wilde uitlopers, genoemd worden. Snoeien is dus níet slopen, maar snijden-bij-het-leven. In de vorm van een voortgaand proces van (innerlijke) reiniging. Buitengewoon teer werk door de Landman.

Zoals u misschien weet, ziet hout van de wijnstok er vaak níet uit. Heeft het de neiging omlaag te kronkelen en dan over de grond verder te groeien. Na regen raken bladeren bedekt met modder. Komt er meeldauw op ranken. Zoals bij ouders. Soms hebben ze hoge verwachting van een jonge loot: hun kind.

Zoals Sara en Abraham. Krijgt hij de vraag van God of hij het ook weer wil afstaan. Elk onzer kent eigen ‘kruispunt’. Bij beproeving blijkt bij ons wat de vrucht is van het geloof: verzet of overgave. Ja, wat is geloven? In Hem blijven. Als ranken aan de Wijnstok. En steeds vaker meemaken hoe Zijn liefde de angst uit jou verdrijft.

Hoe méér Jezus ‘t voor het zeggen krijgt, des te sterker doorstroomt Zijn Geest (=levenssap) ons. Raak ik angst kwijt voor al wat móet. Op het punt van geld, relaties, macht. Ja, wie durft de stilte in te gaan om daar te komen tot dit gebed: ‘Neem weg, reinig mij van wat níet bij mij hoort?’

Dit kan nóóit buiten de Ware Wijnstok om. Hij is aan het hout van het kruis zó kaal gesnoeid. Maar op de grote Paasmorgen botte het nieuwe leven uit in explosie van kracht. Niet naast of in de buurt van Christus, maar enkel vanuit Hem groeit de aanvankelijk tot 120 terug gesnoeide groep met groeischeuten uit tot zo’n 3000 mensen.

Zonder snoei géén groei naar bloeíend gemeenteleven! En dat kan ook nu nog, zegt nieuwe PKN-chef de Reuver: ‘Geloof is persoonlijk, maar nooit individueel. Het verbindt een mens met God én elkaar. De kerk is de geloofsgemeenschap die bestaat dankzij deze verbinding.’ Amen


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten