Auteur Archieven: Bethelkerk

Eredienst – zondag 3 juli 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Benno Kok (piano)
Gerrit Nuis (orgel)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is op 10 juli.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Intredelied: Psalm 66: 1 & 2 (“Breek, aarde, uit in jubelzangen”)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Psalm 66: 5 & 7 (“Ik kom met gaven in mijn handen”)
 • Gebed
 • Woord van bevrijding: 1 Korintiërs 10: 13
 • Zingen: Psalm 135: 2, 9 & 10 (“Prijs de Heer, want Hij is goed”)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: Ruth 3: 1-18
 • Zingen: Die mij droeg op adelaarsvleugels (Huub Oosterhuis, solozang)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Psalm 25: 2, 7 & 10 (“Here, maak mij uwe wegen”)
 • Inzameling van de gaven & muzikaal intermezzo
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Psalm 148: 2 & 6 (“Naam van de Heer die heilig zijt”)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 26 juni 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Reina Marchand-Meere (zang)
Benno Kok (piano)
Gerrit Nuis (orgel)

 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Wilt u gebruikmaken van de kinderoppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud? Mail dan even naar jeugdwerkbethel@gmail.com. Dan zorgen we dat er een oppas aanwezig is.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Intredelied: HemelHoog 399: 1 & 2 (“Samen in de naam van Jezus”)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: HemelHoog 399: 3 (“Prijst de Heer: de weg is open”)
 • Gezongen gebed om verootmoediging: Liedboek 859: 1 & 2 (“Schuldig staan wij voor U, Heer”)
 • Genadeverkondiging: Johannes 8: 7-11
 • Zingen: Liedboek 859: 4 (“Onze ontrouw hebt Gij ver”)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Kindermoment
 • Schriftlezing: Handelingen 3: 1-10
 • Zingen: Liedboek 1000: 1 & 3 (“Wij zagen hoe het spoor van God”)
 • Schriftlezing: Handelingen 3: 11-26
 • Zingen: Nieuwe Psalmberijming 62: 1, 4 & 6 (“Bij God alleen kom ik tot rust”)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: HemelHoog 453: 1, 2, 3 & 4 (“Wat komt en weer gaat, rotsvast blijft mijn God”)
 • Inzameling van de gaven & muzikaal intermezzo
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: HemelHoog 472: 1 & 2 (“Ga nu heen in vrede”)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 19 juni 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. R. Houtman (Epe)
 

Muziek

Tanja Dasselaar (zang)
Benno Kok (piano)
Gerrit Nuis (orgel)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is op 26 juni.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Intredelied: Psalm 102: 1,6 (Heer, hoor mijn gebed, laat blijken / dat mijn klachten U bereiken)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Psalm 102: 2,8 (Zie mijn leven, Heer, verkwijnen)
 • Gebed voor de opening van Gods Woord
 • Schriftlezing: 2 Korintiërs 1: 1-11
 • Zingen: Lied 800: 1,2 (Wat zou ik zonder U geweest zijn?)
 • Preek n.a.v. 2 Korintiërs 1: 8
 • Zingen: Opwekking 778 (Hoe lang, o Heer, vergeet U mij nog? – solozang)
 • Woord van leven: Matteüs 5: 3-10
 • Zingen: Psalm 42: 7 (Hart, onrustig, vol van zorgen)
 • Gebed
 • Inzameling van de gaven & muzikaal intermezzo (Een toekomst vol van hoop)
 • Slotlied: Psalm 102: 9,13 (Uit de hemel hoog verheven ziet Hij neer op ’t aardse leven)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 12 juni 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Wubbo van Herwijen (GKV Noord)
 

Muziek

Tanja Dasselaar (zang)
Benno Kok (piano en orgel)

 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Wilt u gebruikmaken van de kinderoppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud? Mail dan even naar jeugdwerkbethel@gmail.com. Dan zorgen we dat er een oppas aanwezig is.
 

Thema

WAAR HET HART VOL VAN IS daar loopt de mond van over
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Intredelied: Psalm 121: 1
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Psalm 121: 2,3,4
 • Gebed (opening van Gods Woord)
 • Kort moment met de kinderen
 • Opwekking 221, voor kids: Gods Heilige Geest
 • Schriftlezing: Handelingen 1: 8, 8: 1-8, 28: 16,30-31
 • Zingen: Psalm 138:1,2,3
 • Preek naar aanleiding van Handelingen 1:8
 • Zingen: Opwekking 167 (Samen in de Naam van Jezus)
 • Leefregels: Woorden van nieuw leven (NT bewerking van de wet)
 • Zingen: Ik zal er zijn (Sela)
 • Gebed
 • Inzameling van de gaven & muzikaal intermezzo
 • Slotlied: Liedboek 416: 1,2,3,4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Pinkster- en doopdienst – zondag 5 juni 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Dopeling

Tim Joël Evers
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Tanja Dasselaar (zang)
Sanne Gijselaar (zang)
Benno Kok (piano)
Gerrit Nuis (orgel)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is op 12 juni.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Zingen: Liedboek 681 (“Veni sancte Spiritus”, door de solisten)
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Intredelied: Liedboek 672: 1, 2 & 3 (“Kom laat ons deze dag”)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Liedboek 672: 6 & 7 (“Vul aan wat ons ontbreekt”)
 • Gebed
 • Genadeverkondiging: Romeinen 15: 7-13
 • Zingen: Psalm 68: 9 & 11 (“God is de bron, de klare wel”)
 • Bediening van de doop aan Tim Joël Evers
  • Binnenkomst van de dopeling; tijdens dit moment zingen wij: Liedboek 350: 1, 2, 3, 4 & 5 (“Het water van de grote vloed”)
  • Onderwijzing
  • Presentatie van de dopeling
  • Doopgebed
  • Doopgelofte door ouders
  • Geloofsbelijdenis
  • Vullen van de doopvont met water (door Benjamin)
  • Zingen: Liedboek 348: 1, 2 & 5 (“Heer van uw kerk”)
  • Doop en handoplegging
  • Zingen: Liedboek 363 (“Dat ’s Heren zegen op u daal’”)
  • Aansteken van de doopkaars (door Esther)
  • Doopgelofte door gemeente
  • Zingen: Liedboek 348: 9 (“Er is gedoopt!”)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Kindermoment
 • Eerste Schriftlezing: Jeremia 32: 36-41
 • Zingen: HemelHoog 226: 1 & 3 (“God is getrouw”)
 • Tweede Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13
 • Zingen: HemelHoog 228: 1 & 3 (“Heer, ik hoor van rijke zegen”)
 • Derde Schriftlezing: Handelingen 2: 37-42
 • Zingen: HemelHoog 228: 5 & 6 (“Liefde Gods, zo rein, zo krachtig”)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: “Gracious Spirit” (door de solisten en de gemeente)
 • Inzameling van de gaven & muzikaal intermezzo: “Safe in the shadow of the Lord” (door de solisten)
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Liedboek 675: 1 & 2 (“Geest van hierboven”)
 • Zegen
 • Amen
 • Zingen: “I thank you Lord” (door de solisten)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 29 mei 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Sanne Gijselaar-Eenkhoorn, Eva Eenkhoorn (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Wilt u gebruikmaken van de kinderoppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud? Mail dan even naar jeugdwerkbethel@gmail.com. Dan zorgen we dat er een oppas aanwezig is.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Intredelied: Nieuwe Psalmberijming 31: 1 & 6 (“Ik schuil bij U met al mijn zorgen”)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Nieuwe Psalmberijming 31: 8 & 10 (“Hoe groot is, HEER, wat U zult geven”)
 • Gebed
 • De belofte van God: Joël 2:26-3:2
 • Zingen: HemelHoog 221 (“De wind steekt op”)
 • Afscheid & herbevestiging van ambtsdragers
  • Afscheid van aftredende ambtsdragers Benjamin Walet en Jaap Zevenbergen
  • Zingen: Psalm 90: 8 (“Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven”)
  • Herbevestiging van ambtsdragers Johan Harberink, Feite Jaarsma en Joke Uiterwijk Winkel
  • Toezingen: Liedboek 670: 1, 4, 5 & 7 (“Kom Schepper God, o heilige Geest”)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Kindermoment
 • Schriftlezing: Ruth 2: 1-13
 • Zingen: Zingende Gezegend 10: 1, 2 & 3 (“Kom, bedroefde vrouw”, op de Geneefse melodie van Psalm 81)
 • Schriftlezing: Ruth 2: 14-23
 • Zingen: Zingende Gezegend 10: 4, 5 & 6 (“Kom wat dichterbij”)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Mag ik jou tot zegen zijn? (Sela)
 • Inzameling van de gaven & muzikaal intermezzo
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Liedboek 423: 1, 2 & 3 (“Nu wij uiteengaan”)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Hemelvaartsdienst – donderdag 26 mei 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Benno Kok (piano)
Gerrit Nuis (orgel)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is op 29 mei.
 

Thema

Toegerust op weg
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Intredelied: Psalm 47: 1 & 2 (“Volken wees verheugd”)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Psalm 47: 3 (“Maak het dan bekend”)
 • Gebed
 • Aansporing tot vertrouwen op God: Matteüs 7: 7-11
 • Zingen: Liedboek 905: 1 & 4 (“Wie zich door God alleen laat leiden”)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Kindermoment
 • Schriftlezing: Lucas 24: 44-53
 • Lied: Jesu, Jesu, du bist mein (J.S. Bach, solozang door Anita)
 • Verkondiging: Toegerust op weg
  1. Hij heeft de Schrift aan ons geopenbaard
  2. Hij geeft ons een duidelijke opdracht
  3. Hij zegent ons
 • Antwoordlied: Liedboek 663: 1 & 2 (“Al heeft Hij ons verlaten”)
 • Inzameling van de gaven & muzikaal intermezzo
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Liedboek 667: 1 t/m 6 (“Hij leeft”)
 • Zegen
 • Amen
 • Lied: Hoe kan er in de wereld vrede zijn (lied over de oorlog in Oekraïne, geschreven door Ria Borkent, solozang door Anita)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 22 mei 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Prop. Marcelle van Schoonhoven (Barneveld)
 

Muziek

Tanja Dasselaar (zang)
Gerrit Nuis (orgel)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is op 29 mei.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Intredelied: Hemelhoog 729: 1 en 2 (“Mijn hart wacht stil op U, o Heer”)
 • Stil gebed
 • Votum
 • Zingen: Psalm 130: 1, 3 en 4 (“Uit diepten van ellende”)
 • Leefregel: 1 Petrus 1: 13-23
 • Zingen: Liedboek 834: 1, 2 en 3 (“Vernieuw Gij mij o eeuwig licht”)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Kindermoment
 • Kinderlied: Hemelhoog 88: 1, 2 en 3 (“Zoek eerst het koninkrijk van God”)
 • Schriftlezing 1: Ezechiël 37: 11-14 en 22-28
 • Zingen: Liedboek 610: 1 en 2 (“Zo dor en doods”)
 • Schriftlezing 2: Handelingen 1: 1-8
 • Zingen: Lieboek 610: 3 en 4
 • Verkondiging
 • Zingen: Liedboek 662: 1, 2, 3 en 4 (“Heer, komt in deze tijd”)
 • Inzameling van de gaven & muzikaal intermezzo (Look at the world – John Rutter)
 • Dankgebed en voorbeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Psalm 145: 1, 2 en 6 (“O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal”))
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 15 mei 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Reina Marchand (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Wilt u gebruikmaken van de kinderoppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud? Mail dan even naar jeugdwerkbethel@gmail.com. Dan zorgen we dat er een oppas aanwezig is.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Intredelied: Liedboek 975: 1 & 2 (“Jezus roept hier mensen samen”)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Liedboek 975: 3 & 4 (“Jezus roept ons tot de ander”)
 • Gebed
 • Leefregel: 1 Petrus 4: 7-11
 • Zingen: HemelHoog 715: 3, 4 & 5 (“Uw huis sta open, welgemeend”)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Kindermoment
 • Schriftlezing: Ruth 1
 • Lied van Ruth (door Reina, in het Afrikaans)
 • Verkondiging
 • Gezongen geloofsbelijdenis: Liedboek 340b (“Ik geloof in God de Vader”)
 • Inzameling van de gaven & muzikaal intermezzo
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Liedboek 415: 1 & 2 (“Zegen ons, Algoede”)
 • Zegen
 • Zingen: Liedboek 415: 3 (“Amen, amen, amen”)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 8 mei 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Eva & Sanne Eenkhoorn (zang)
Rutger Vuurboom (gitaar)
Benno kok (piano)
Gerrit Nuis (orgel)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is op 15 mei.
 

Orde van Dienst
 • Zingen: Opwekking 602 (Vrede van God)
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Intredelied: Psalm 116: 1 & 3 (“God heb ik lief, want die getrouwe Heer”)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Psalm 116: 6 & 8 (“Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan”)
 • Genadeverkondiging: Johannes 15: 9-14
 • Zingen: HemelHoog 297: 1, 2, 3 & 4 (“Genade zo groot”)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste Schriftlezing: Johannes 21: 15-19
 • Tweede Schriftlezing: Korintiërs 13: 1-13
 • Zingen: Jezus’ liefde voor mij (Sela)
 • Verkondiging
 • Luisterlied: De liefde
 • Inzameling van de gaven & muzikaal intermezzo (Opwekking 849 – Goedheid van God)
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Ga maar gerust (op de melodie van HemelHoog 445: “Ik bouw op U, mijn
  Schild en mijn verlosser”)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten