Auteur Archieven: Bethelkerk

Eredienst – zondag 28 april 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Ds. Tiggelaar (Nieuwleusen)

De orde van dienst is nog niet beschikbaar.


Paasgezinsdienst – zondag 21 april 2019 om 9.50 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Ds. Jonathan Zondag (Dedemsvaart)

 • Orgelspel
 • Zingen voor de dienst:
  • Hemelhoog 169
  • Hemelhoog 170
  • Hemelhoog 171
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Votum en groet
 • Paasquiz
 • Zingen: Lied 657: 1,2,4
 • Gebed
 • Schriftlezing: 1 Korinthiërs 15: 1-11
 • Uitreiken rugzakjes
 • Zingen: Hemelhoog 207
 • Preek
 • Zingen: Hemelhoog 167
 • Collecten (kinderen terug uit de nevendienst)
 • Gebeden
 • (staande) Zingen: Hemelhoog 200
 • (staande) Zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Goede vrijdag (avondmaalsdienst) – vrijdag 19 april 2019 om 19.30 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Ds. Johan Wegerif (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Aanvangspsalm: Psalm 22: 1
 • (staande) Bemoediging, groet, drempelgebed
 • Zingen: Lied 547: 1-3
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Johannes 18: 1-11
 • Zingen: Lied 575: 1
 • Schriftlezing: Johannes 18: 12-27
 • Muziek: Petrus der nicht denkt zurück, seinen Gott verneinet
 • Schriftlezing: Johannes 18: 28 – 19: 3
 • Zingen: Lied 576a: 1,3
 • Schriftlezing: Johannes 19: 4-16
 • Zingen: Lied 587: 3,4
 • Schriftlezing: Johannes 19: 17-30
 • Zingen: Lied 587: 5
 • Schriftlezing: Johannes 19: 31-37
 • Zingen: Lied 587: 6
 • Schriftlezing: Johannes 19: 38-42
 • Muziek: een bewerking van het slotkoor van de Johannes Passion
 • Verkondiging
 • Muziek: Stabat Mater
 • Nodiging
 • Gemeenschap van brood en wijn
  Tijdens de maaltijd muziek:

  • Na 1e tafel: Christus, der uns selig macht
  • Na 2e tafel: Ach grosser König, gross zu allen Zeiten
  • Na 3e tafel: Er nahm alles wohl in acht in der letzten Stunde
 • Dankgebed
 • Inzameling van de gaven
 • (staande) Zingen: Lied 547: 4-6
 • We verlaten de kerk in stilte

Eredienst – zondag 14 april 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Ds. Arnold Bierma (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Aanvangslied: Lied 538: 1,4
 • (staande) Moment van stilte en inkeer
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Psalm 95: 1,3
 • Inkeer en vergeving
 • Lezing van de Wet
 • Zingen: Psalm 89: 1
 • Gebed om opening van het Woord
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Schriftlezingen: Hebreeën 5: 7-9 en Mattheüs 26: 36-46 (NBV)
 • Zingen: Lied 536: 1-3
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 575: 1,6
 • Dienst der gebeden
 • Dienst der offerande (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Wegzending: Lied 425
 • (staande) Zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Ambtsdragersbevestiging – zondag 7 april 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Ds. Jonathan Zondag (Dedemsvaart)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 150
 • (staande) Votum en groet
 • Tien geboden in beeld en lied
 • Zingen: Opwekking 389
 • Gebed
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Schriftlezingen: Exodus 18: 13-24 en Efeziërs 3: 17-24
 • Zingen: Lied 971
 • Preek
 • Zingen: Lied 675
 • Afscheid ambtsdragers
 • Bevestiging ambtsdragers
 • Herbevestiging ambtsdragers
 • Zingen: Bethellied
 • Collecten (kinderen terug uit de nevendienst)
 • Gebeden
 • (staande) Zingen: Lied 416: 1,2,3
 • (staande) Zegen (3x gezongen amen)
 • (staande) Zingen: Lied 416: 4
 • Orgelspel

Paasproject zondagsschool 2019

Categorie:Nieuws

Tijdens de lijdenstijd volgen we met de kinderen van de zondagsschool het project van onze methode Vertel Het Maar getiteld: God kiest, God redt … kies jij ook? Het Paasproject neemt ons mee op de weg van de discipelen, die Jezus volgen naar Jeruzalem. Jezus vertelt de mensen over de weg die Hij wil en moet gaan. Over wat er gaat komen, maar de discipelen lijken Jezus keuzes niet te begrijpen. Jezus is in zijn keuzes een voorbeeld voor zijn discipelen en voor ons.

De eerste weken horen we hoe Jezus de mensen vertelt over de toekomst. De weken erna staan in het teken van een keuze van Jezus en zijn discipelen en mogen we ervaren welke moeilijkheden er onderweg zijn. Op Pasen staan we stil bij de nieuwe start. Ook in ons dagelijks leven moeten we veel keuzes maken. Wat is nu goed om te doen? Sommige keuzes maken we zonder er bij na te denken en andere worden voor ons gemaakt. In het paasproject staan we als eerste stil bij de belofte van een eerlijke toekomst met God die Jezus ons geeft als we met Hem op reis gaan. Als onze reis is gestart mogen we zien hoe Jezus handelt. We mogen ervaren welke keuze Jezus maakt vanuit het hemels perspectief. Om hiervan te leren voor ons dagelijks leven. God kiest,
God redt … welke keuze maak jij?

Centraal in de verbeelding staat een grote rugzak als symbool voor de reis over de weg van het leven. Voor alle kinderen is er tijdens het project een kleine rugzak als symbool dat we in het paasproject de weg van zijn discipelen achter Jezus aan volgen. Als we op reis gaan, pakken we al onze spullen bij elkaar, stoppen die in een rugzak en gaan op pad. Wat moeten we meenemen op onze reis? Hebben we genoeg bij ons? Welke weg moeten we inslaan? Elke reis is vol keuzes. Zo ook deze reis.

Wij kijken uit naar bijzondere nevendiensten rondom dit Paasproject. De leiding van de zondagsschool!


Speciale clubavond op 12 april 2019

Categorie:Nieuws

Vrijdagavond 12 april hebben we een speciale, lange jeugdclub avond. De avond begint om 18:00 uur met een hapje eten. Daarna gaan we film kijken en een spel doen. Om 23:00 uur is de clubavond afgelopen. Vriendjes en vriendinnetjes zijn hiervoor ook van harte welkom! We vragen u om de kinderen met de auto te brengen naar het jeugdhonk. De jeugdleiding brengt de kinderen dan ’s avonds met de auto weer terug naar huis, i.v.m. het late tijdstip. Groetjes van de Jeugdleiding!


Slotavond geloofsonderricht 2018-2019

Categorie:Nieuws

Op 11 maart was de laatste avond van het geloofsonderricht van dit seizoen. We zijn met een groep van 14 mensen naar het stadhuis van Enschede geweest. Daar werden we ontvangen door Hadassa Meijer, gemeenteraadslid van de ChristenUnie. Eerst konden we genieten van een lekkere maaltijd en daarna vertelde Hadassa over haar werk in de politiek en waarom zij vindt dat haar werk een roeping van God is. Haar collega Arjan Hof vertelde iets over zijn werk als statenlid van de Provincie Overijssel en waarom de verkiezingen voor de Provinciale Staten zo belangrijk zijn. Daarna mochten we in de raadzaal kijken en op de publieke tribune de raadsvergadering bijwonen. Zo hebben we een beetje politiek in Enschede meegemaakt. Het was een leuke, leerzame avond.


Diaconiecollecte zondag 5 mei 2019

Categorie:Collectes diaconie

Terwille

Terwille is een door de overheid erkende GGZ-instelling voor verslavingszorg en maakt deel uit van concern ‘De Hoop’. Zij bieden hulp aan mensen met een verslaving en aan hun omgeving. Ook heeft Terwille een gespecialiseerd programma voor vrouwen die uit de prostitutie willen stappen en slachtoffers van loverboys. Het hulpaanbod van Terwille is toegankelijk voor de breedte van de samenleving en heeft als doel: een verslavingsvrij leven. Terwille gelooft dat ieder mens bestemd is om vrij te zijn.


Avondmaalscollecte Goede Vrijdag 19 april 2019

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie – Noodhulp cycloon Idai

Op dit moment voltrekt zich in Zuidelijk Afrika een enorme humanitaire ramp. De cycloon Idai zorgt in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN zou de cycloon, die de afgelopen dagen het zuidoosten van Afrika trof, kunnen uitgroeien tot de grootste aan het weer gerelateerde natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Uw steun is heel hard nodig!

Kerk in Actie is gestart met hulpverlening. Samen met het wereldwijde netwerk ACT (Acting Churches Together) bieden we via lokale kerken en christelijke organisaties hulp in het getroffen gebied. Samen werken we aan het leveren van voedsel, onderdak, kleding, water, gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, hygiëne en psychosociale ondersteunende diensten. We zijn ook gericht op de specifieke behoeften van kwetsbare groepen, zoals kinderen, vrouwen, mensen met een handicap en ouderen. De natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar. Mensen leven hier vooral van zelfvoorzienende landbouw. Dit betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden.

Komt u ook in actie en helpt u met uw kerk de slachtoffers in Mozambique, Zimbabwe en Malawi?
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. ‘Noodhulp cycloon Idai’ of doneer online.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

YouTube
Op de pagina over de Alpha-Cursus staat een linkje naar een YouTube filmpje. Als u deze pagina opent plaatst YouTube cookies.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten