Auteur Archieven: Bethelkerk

Eredienst – zondag 18 november 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Prop. Yorick Breemes (Rijssen)
Thema: Ik kom spoedig

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 130: 3,4
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Hemelhoog 715: 1,3,4
 • Wetslezing: bewerking op de 10 geboden
 • Zingen: Hemelhoog 367: 2,4
 • Gebed
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Schriftlezing: Openbaring 22: 6-21 (NBV)
 • Zingen: Psalm 31: 1,4,12
 • Prediking
 • Zingen: Lied 751: 1-4
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven (Kinderen terug uit de nevendienst.)
 • (staande) Zingen: Lied 747: 3,4,7
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 11 november 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Prop. Willem Jan de Hek (Utrecht)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Aanvangslied: Psalm 139: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 139: 9,14
 • Leefregel voor ons leven: 1 Petrus 2: 9-17
 • Zingen: Hemelhoog 321: 1,2,4
 • Moment met de kinderen
 • Kinderlied: Lied 8b: 1-5
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Jeremia 29: 1-14
 • Zingen: Lied 90a: 1,3,6
 • Uitleg en verkondiging
 • Zingen: Hemelhoog 687: 1-5
 • Dankgebed en voorbeden, afgesloten met het “Onze Vader”
 • Collecte (Kinderen terug uit de nevendienst.)
 • (staande) Slotlied: Lied 413: 1-3
 • (staande) Zending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Dankstond voor gewas en arbeid – woensdag 7 november 2018 om 19.30

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. M. Biewenga (Enschede)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 145: 3,5
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Psalm 67: 1,3
 • Gebed
 • Schriftlezing: Kolossenzen 3: 1-4, 12-17
 • Zingen: Psalm 147: 1,3
 • Preek (n.a.v. Kolossenzen 3: 15c)
 • Zingen: Johan de Heer 256
 • Dankgebed
 • Zingen: Lied 978
 • Collecte
 • (staande) Zingen: Lied 704
 • (staande) Zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Avondmaalsdienst – zondag 4 november 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. J. Wegerif (Nijverdal – consulent)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 98: 1
 • (staande) Groet en bemoediging
 • Verootmoedigingsgebed
 • Zingen: Lied 834: 1
 • Verkondiging van Gods genade
 • Zingen: Lied 834: 2
 • Vermaning
 • Zingen: Lied 834: 3
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Openbaring 7: 2-4,9-17
 • Zingen: Lied 726: 1-3
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Lied 726: 4-6
 • Tafelgebed
 • Zingen: Lied 405: 2,4
 • Voortzetting tafelgebed; onze Vader
 • Tijdens breken van brood en volschenken van de beker lied 409
 • Nodiging – Uitdelingswoorden – Gemeenschap met brood en wijn
 • Zingen aan tafel: Lied 361: 1,2 (1e tafel); 3,4 (2e tafel); 5-7 (3e tafel)
 • Dankgebed
 • Inzameling van de gaven (Kinderen terug uit de nevendienst.)
 • (staande) Slotlied: Lied 753: 1,2,5
 • (staande) Heenzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Levende Woorden – voor altijd

Categorie:Levende Woorden

Hoe kan je als volgeling van Jezus staande blijven in de wereld, zonder steeds weer Gods Woord tot je te nemen? In Deuteronomium 8: 3 staat: De mens leeft niet van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. Dit was het Woord van God dat Jezus nodig had toen Hij verzocht werd in de woestijn. Hoe hard hebben wij het dan wel niet nodig?

Twee jaar lang mochten we als gemeente Levende Woorden van God uit Zijn Bijbel overpeinzen met behulp van even zovele geknutselde geheugensteuntjes. Door onze gedachten met elkaar te delen, hebben we veel mogen leren. Een weergave daarvan kunt u hier zien.

De arbeidsintensieve manier waarop dit onder de aandacht van de hele gemeente gebracht is, gaan we verlaten. Maar het overpeinzen van Gods Woord, elk uur, elke dag (Psalm 119) moge blijven toenemen, opdat geloof, hoop en liefde blijven groeien tegen de verdrukking in van een wereld die erom smacht, maar haar tegelijk vertrappen wil!

We kondigen hierbij aan dat de bijeenkomst van november 2018 de laatste zal zijn.


Levend Woord – november 2018

Categorie:Levende Woorden

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer.
(Jesaja 60: 1)


Actie Roemenië

Categorie:Nieuws

De diaconie heeft besloten om de projecten van de Hongaarse gemeenschap te steunen met het geld dat in de spaarpot zit. Fijn nieuws voor de mensen daar, ze zijn er erg blij mee en danken iedereen voor de steun. Dit betekent wel dat de spaarpot bijna leeg is, we hopen dat u weer mee spaart voor een volgend project.

U kunt alweer meedoen tijdens het stamppot restaurant op zaterdag 17 november 2018, de diaconie zal de opbrengst verdubbelen, wat natuurlijk een extra stimulans is om te komen! Voor de invulling van de lange winteravonden zullen er legpuzzels te koop worden aangeboden. Tevens hebben dames van de crea-club hun creaties aangeboden om te verkopen, ook deze opbrengst gaat naar de actie Roemenië.

Genoeg te doen, we zien u graag 17 november.


Eredienst – zondag 28 oktober 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. A. Groeneveld (Lunteren)
Thema: Een volhardend gebed…?!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Intochtspsalm: Psalm 42: 1
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Psalm 42: 5,7
 • Verootmoedigingsgebed
 • Zingen: Psalm 86: 2
 • Woord van bemoediging en apostolisch vermaan (Romeinen 13: 8 ev)
 • Zingen: Psalm 86: 4
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Handelingen 12: 1-17
 • Zingen: Psalm 3: 2,3
 • Verkondiging (n.a.v. Handelingen 12: 5,6)
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Gezang 470: 1,3,4 (Liedboek voor de Kerken 1973)
 • Dankgebed, voorbede en gezongen Onze Vader
 • Inzameling van de gaven (Kinderen terug uit de nevendienst.)
 • (staande) Slotlied: Lied 416
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 21 oktober 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Kand. D. Maassen van den Brink (Kampen)

 • Orgelspel
 • Lied voor de dienst Hemelhoog 2
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Intochtslied: Psalm 148: 1,4,6
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Aanvangstekst: Leviticus 19: 2
 • Gebed van verootmoediging
 • Woord van vergeving en genade
 • Antwoordlied: Psalm 40: 1,7
 • Leefregel: Matteüs 19: 16-30
 • Antwoordlied: Lied 990: 1-6
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Gesprek met de kinderen (waarna zij naar de nevendienst gaan)
 • 1e Schriftlezing: Micha 7: 1-7
 • Antwoordlied: Psalm 14: 2,3,5
 • 2e Schriftlezing: Marcus 11: 12-25
 • Antwoordlied: Lied 187: 1-4
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Hemelhoog 233: 1-4
 • Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’)
 • Inzameling van de gaven (Kinderen terug uit de nevendienst.)
 • (staande) Slotlied: Hemelhoog 321: 1,2,5
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Levend Woord – oktober 2018

Categorie:Levende Woorden

Met mijn God spring ik over een muur.
(Psalm 18:30b)


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

YouTube
Op de pagina over de Alpha-Cursus staat een linkje naar een YouTube filmpje. Als u deze pagina opent plaatst YouTube cookies.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten