Maandelijkse Archieven: september 2022

Startzondag – zondag 25 september 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Erik van der Arend (zang en gitaar)
Reina Marchand (zang)
Gerrit Nuis (orgel en piano)

 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd en kinderoppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud.
 

Jaarthema

Missionaire gemeente
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Voorafgaand aan de dienst zingen wij: HemelHoog 654: 1, 2 & 3 (“O, Heer mijn God / Hoe groot zijt Gij!” – Erik van der Arend / gemeente)
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Intredelied: Psalm 23c: 1, 2 & 3 (“Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij”)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Psalm 23c: 4 & 5 (“Terwijl de vijand toe moet zien”)
 • Gezongen gebed om de komst van de Geest: HemelHoog 282: 1, 2, 3 & 4 (“Maak ons hart onrustig, God” – Reina Marchand / gemeente)
 • Kindermoment
 • Schriftlezing: Matteüs 28: 16-20
 • Zingen: Johannes de Heer 699: 1, 2 & 3 (“Vrede zij u, vrede zij u”)
 • Schriftlezing: Romeinen 3: 21-31 en 5: 1-5
 • Zingen: HemelHoog 591: 1, 3 & 4 (“Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam”)
 • Verkondiging
 • Luisterlied: “Heel mij” (Erik van der Arend)
 • Leefregel: Micha 6: 8
 • Inzameling van de gaven & muzikaal intermezzo: Liedboek 1005: 1, 2, 3, 4 & 5 (“Longing for light, we wait in darkness”)
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Liedboek 415: 1 & 2 (“Zegen ons, Algoede”)
 • Zegen
 • Vervolg slotlied: Liedboek 415: 3 (“Amen, amen, amen!”)
 • Orgelspel

Avondmaalsdienst – zondag 18 september 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Tanja Dasselaar (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is op 25 september.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Intredelied: Liedboek 868: 1 & 4 (“Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere”)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Liedboek 868: 5 (“Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen”)
 • Gebed
 • Samenvatting van de Wet: Matteüs 22: 34-40
 • Zingen: Psalm 136: 1, 11 & 12 (“Loof de Heer, want Hij is goed”)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1-9a
 • Zingen: Nieuwe Psalmberijming 142: 5 & 2 (“Geef antwoord, HEER, ik word belaagd”)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Nieuwe Psalmberijming 142: 4 & 6
 • Viering van het Heilig Avondmaal
  • Nodiging & onderwijzing
  • Inzameling van de gaven i.c.m. luisterlied: Liedboek 388: 1, 2, 3, 4 & 5 (“Voor ieder van ons een plaats aan de tafel”)
  • Tafelgebed
  • Inzettingswoorden
  • Nemen van brood en wijn
  • Na de eerste tafel: Liedboek 912: 1 (“Neem mijn leven, laat het, Heer”)
  • Na de tweede tafel: Liedboek 912: 3 (“Neem mijn stem, opdat mijn lied”)
  • Na de derde tafel: Liedboek 912: 5 (“Neem mijn wil en maak hem vrij”)
  • Na de vierde tafel: Liedboek 912: 6 (“Neem ook mijne liefde, Heer”)
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Liedboek 423: 1 & 3 (“Nu wij uiteengaan”)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 11 september 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd en kinderoppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Intredelied: Liedboek 280: 1, 2, 3 & 4 (“De vreugde voert ons naar dit huis”)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Liedboek 280: 5, 6 & 7 (“Onthul ons dan uw aangezicht”)
 • Gebed
 • Zingen: Psalm 51B (“Create in me a clean heart”)
 • Genadeverkondiging: 1 Johannes 1: 5-9
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: Leviticus 25: 8-17 & 35-38
 • Zingen: Liedboek 992: 1, 2, 3 & 4 (“Wat vraagt de Heer nog meer van ons”)
 • Schriftlezing: Matteüs 6: 26-34
 • Zingen: Liedboek 981: 1, 2 & 3 (“Zolang er mensen zijn op aarde”)
 • Verkondiging
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Kindermoment
 • Antwoordlied: Liedboek 422: 1 & 2 (“Laat de woorden die we hoorden”)
 • Inzameling van de gaven & muzikaal intermezzo
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Liedboek 416: 1, 2 & 4 (“Ga met God en Hij zal met je zijn”)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten