Avondmaalsdienst – zondag 18 september 2022 om 10.00 uur

Avondmaalsdienst – zondag 18 september 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Tanja Dasselaar (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is op 25 september.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Intredelied: Liedboek 868: 1 & 4 (“Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere”)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Liedboek 868: 5 (“Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen”)
 • Gebed
 • Samenvatting van de Wet: Matteüs 22: 34-40
 • Zingen: Psalm 136: 1, 11 & 12 (“Loof de Heer, want Hij is goed”)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1-9a
 • Zingen: Nieuwe Psalmberijming 142: 5 & 2 (“Geef antwoord, HEER, ik word belaagd”)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Nieuwe Psalmberijming 142: 4 & 6
 • Viering van het Heilig Avondmaal
  • Nodiging & onderwijzing
  • Inzameling van de gaven i.c.m. luisterlied: Liedboek 388: 1, 2, 3, 4 & 5 (“Voor ieder van ons een plaats aan de tafel”)
  • Tafelgebed
  • Inzettingswoorden
  • Nemen van brood en wijn
  • Na de eerste tafel: Liedboek 912: 1 (“Neem mijn leven, laat het, Heer”)
  • Na de tweede tafel: Liedboek 912: 3 (“Neem mijn stem, opdat mijn lied”)
  • Na de derde tafel: Liedboek 912: 5 (“Neem mijn wil en maak hem vrij”)
  • Na de vierde tafel: Liedboek 912: 6 (“Neem ook mijne liefde, Heer”)
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Liedboek 423: 1 & 3 (“Nu wij uiteengaan”)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten