Categorie Archieven: Digipreek

Avondmaalsdienst – zondag 17 november 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Johnathan Zondag (Dedemsvaart)

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Intochtslied: Nieuwe Liedboek 207
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 98
 • Lezing der Wet: Spreuken 3: 1-6
 • Gebed
 • Schriftlezing: Lukas 14: 16-24
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 316: 1,4
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Preek
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 340b
 • Collecten
 • Gebeden
 • Onderwijzing
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 405
 • Tafelgebed
 • Viering Heilig Avondmaal
  Bij de tafels zingen wij:
  • 1e tafel: Nieuwe Liedboek 381: 3
  • 2e tafel: Nieuwe Liedboek 381: 4
  • 3e tafel: Nieuwe Liedboek 381: 5,6
 • (staande) Slotlied: Nieuwe Liedboek 767
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 10 november 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Henk Zeefat (Wijhe)

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Intochtslied: Hemelhoog 399: 1,2
 • (staande) Groet en bemoediging
 • Inleiding op de dienst
 • Verootmoedigingsgebed
 • Zingen: Psalm 25: 7,8
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 704: 1-3
 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • Kindermoment (waarna zij naar de nevendienst gaan)
 • Eerste lezing: Psalm 1
 • Tweede lezing: Johannes 15: 1-17
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 841
 • Verkondiging
 • Zingen: Hemelhoog 460
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven (kinderen komen terug uit de nevendienst en we zingen Hemelhoog 365)
 • (staande) Slotlied: Hemelhoog 479
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Dankdag voor gewas en arbeid – woensdag 6 november 2019 om 19.30 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Johan Wegerif (Nijverdal)

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Nieuwe Liedboek 717: 1,2
 • (staande) Stil gebed, groet, bemoediging
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 717: 3,4
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Eerste lezing: Genesis 8: 15-22
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 603: 1,2,4
 • Tweede lezing: Marcus 4: 26-29
 • Lofprijzing: Nieuwe Liedboek 422: 1,3
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 765
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • (staande) Zingen: Nieuwe Liedboek 243
 • (staande) Heenzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 3 november 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Prop. Daniël Maassen van den Brink (Kampen)

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Intochtslied: Psalm 98: 1-3
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Lied van verootmoediging: Nieuwe Liedboek 1008
 • Genadeverkondiging
 • Leefregel: Lucas 18: 18-30
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 816
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Gesprek met de kinderen (waarna zij naar de nevendienst gaan)
 • Eerste lezing: Genesis 12: 1-8
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 42
 • Tweede lezing: Lucas 19: 1-10
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 531
 • Verkondiging
 • Zingen: Hemelhoog 386
 • Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’)
 • Inzameling van de gaven (kinderen komen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Slotlied: Hemelhoog 333
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 27 oktober 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Ferry Buitink (Heino)

Thema

Weet u niet dat u een tempel van God bent, en dat de Geest van God in uw midden woont?

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 84: 1,3,6
 • (staande) Onze Hulp en groet
 • Verootmoediging
 • Zingen: Hemelhoog 275
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Hemelhoog 298
 • Apostolische vermaning
 • Gebed bij de Schriften
 • Kinderen mogen naar de nevendienst
 • Eerste lezing: Johannes 2: 13-23
 • Tweede lezing: 1 Korinthiërs 3: 16
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 512: 1-3,6,7
 • Preek
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 975: 1-3
 • Gebeden
 • Collecte (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Nieuwe Liedboek 416
 • (staande) Zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 20 oktober 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Prop. Harry van Toor (Zetten)

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Nieuwe Liedboek 216: 1-3
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Hemelhoog 23
 • Gebed om ontferming en voor de nood van de wereld
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 136: 1,2,12,13
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Kinderen mogen naar de nevendienst
 • Lezing Oude Testament: 1 Koningen 19: 19-21
 • Evangelielezing: Lucas 9: 57-62
 • Zingen: Opwekking 689
 • Verkondiging
 • Zingen: Hemelhoog 386
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Nieuwe Liedboek 835: 1-4
 • (staande) Zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 13 oktober 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Henk Zeefat (Wijhe)

Thema

Stilte na de storm

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Intochtslied : Hemelhoog 539: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Hemelhoog 539: 3
 • Inleiding op de dienst
 • Verootmoedigingsgebed
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 836: 2,5
 • Oproep tot navolging van Christus
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 634: 1,2
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1-18
 • Gesprek met de kinderen over Elia
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 812
 • Verkondiging
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 852
 • Dankgebed en voorbede
 • Collecte (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Hemelhoog 479: 1,3,4
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 6 oktober 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. J.H. Adriaanse (Uelsen)

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Nieuwe Liedboek 218: 1-5
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 280: 1-4,6,7
 • Lezing van Gods gebod
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 51: 5
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kinderen naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Jona 3 en 4
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 315: 1,2
 • Verkondiging
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 100: 1,2,4
 • Gebed
 • Inzameling van de gaven (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Nieuwe Liedboek 416: 1-4
 • (staande) Heenzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 29 september 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Prop. Gert de Kok (Groningen)

Thema

Zodat Jezus Christus steeds groter wordt

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 117a: 1,2
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Psalm 96: 1,3
 • Gebed van verootmoediging
 • Zingen: Hemelhoog 286: 1,2
 • Genadeverkondiging
 • Leefregel: Galaten 5: 13-22 (NBV)
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 923: 1-3
 • Gebed om de opening van het Woord en verlichting met de heilige Geest
 • Kinderen naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Efeziërs 3 (NBV)
 • Zingen: Psalm 98: 1,2
 • Uitleg en verkondiging
 • Zingen: Hemelhoog 399: 1-3
 • Dankgebed, voorbeden en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Nieuwe Liedboek 969: 1-4
 • (staande) Heenzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 22 september 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Johan Wegerif (Nijverdal)

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 84: 1,3
 • (staande) Groet, bemoediging en drempelgebed
 • Zingen: Psalm 84: 6
 • Smeekgebed voor de nood van de wereld
 • Gloria: Nieuwe Liedboek 305
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Kinderen naar de nevendienst
 • Lezing uit het oude testament: Amos 8: 4-7
 • Zingen: Psalm 79: 1,5
 • Evangelielezing: Lucas 16: 1-17
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 1001
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 823: 1,4,5
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Nieuwe Liedboek 1010
 • (staande) Heenzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

YouTube
Op de pagina over de Alpha-Cursus staat een linkje naar een YouTube filmpje. Als u deze pagina opent plaatst YouTube cookies.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten