Categorie Archieven: Digipreek

Eredienst – zondag 18 november 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Prop. Yorick Breemes (Rijssen)
Thema: Ik kom spoedig

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 130: 3,4
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Hemelhoog 715: 1,3,4
 • Wetslezing: bewerking op de 10 geboden
 • Zingen: Hemelhoog 367: 2,4
 • Gebed
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Schriftlezing: Openbaring 22: 6-21 (NBV)
 • Zingen: Psalm 31: 1,4,12
 • Prediking
 • Zingen: Lied 751: 1-4
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven (Kinderen terug uit de nevendienst.)
 • (staande) Zingen: Lied 747: 3,4,7
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 11 november 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Prop. Willem Jan de Hek (Utrecht)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Aanvangslied: Psalm 139: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 139: 9,14
 • Leefregel voor ons leven: 1 Petrus 2: 9-17
 • Zingen: Hemelhoog 321: 1,2,4
 • Moment met de kinderen
 • Kinderlied: Lied 8b: 1-5
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Jeremia 29: 1-14
 • Zingen: Lied 90a: 1,3,6
 • Uitleg en verkondiging
 • Zingen: Hemelhoog 687: 1-5
 • Dankgebed en voorbeden, afgesloten met het “Onze Vader”
 • Collecte (Kinderen terug uit de nevendienst.)
 • (staande) Slotlied: Lied 413: 1-3
 • (staande) Zending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Dankstond voor gewas en arbeid – woensdag 7 november 2018 om 19.30

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. M. Biewenga (Enschede)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 145: 3,5
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Psalm 67: 1,3
 • Gebed
 • Schriftlezing: Kolossenzen 3: 1-4, 12-17
 • Zingen: Psalm 147: 1,3
 • Preek (n.a.v. Kolossenzen 3: 15c)
 • Zingen: Johan de Heer 256
 • Dankgebed
 • Zingen: Lied 978
 • Collecte
 • (staande) Zingen: Lied 704
 • (staande) Zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Avondmaalsdienst – zondag 4 november 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. J. Wegerif (Nijverdal – consulent)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 98: 1
 • (staande) Groet en bemoediging
 • Verootmoedigingsgebed
 • Zingen: Lied 834: 1
 • Verkondiging van Gods genade
 • Zingen: Lied 834: 2
 • Vermaning
 • Zingen: Lied 834: 3
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Openbaring 7: 2-4,9-17
 • Zingen: Lied 726: 1-3
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Lied 726: 4-6
 • Tafelgebed
 • Zingen: Lied 405: 2,4
 • Voortzetting tafelgebed; onze Vader
 • Tijdens breken van brood en volschenken van de beker lied 409
 • Nodiging – Uitdelingswoorden – Gemeenschap met brood en wijn
 • Zingen aan tafel: Lied 361: 1,2 (1e tafel); 3,4 (2e tafel); 5-7 (3e tafel)
 • Dankgebed
 • Inzameling van de gaven (Kinderen terug uit de nevendienst.)
 • (staande) Slotlied: Lied 753: 1,2,5
 • (staande) Heenzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 28 oktober 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. A. Groeneveld (Lunteren)
Thema: Een volhardend gebed…?!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Intochtspsalm: Psalm 42: 1
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Psalm 42: 5,7
 • Verootmoedigingsgebed
 • Zingen: Psalm 86: 2
 • Woord van bemoediging en apostolisch vermaan (Romeinen 13: 8 ev)
 • Zingen: Psalm 86: 4
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Handelingen 12: 1-17
 • Zingen: Psalm 3: 2,3
 • Verkondiging (n.a.v. Handelingen 12: 5,6)
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Gezang 470: 1,3,4 (Liedboek voor de Kerken 1973)
 • Dankgebed, voorbede en gezongen Onze Vader
 • Inzameling van de gaven (Kinderen terug uit de nevendienst.)
 • (staande) Slotlied: Lied 416
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 21 oktober 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Kand. D. Maassen van den Brink (Kampen)

 • Orgelspel
 • Lied voor de dienst Hemelhoog 2
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Intochtslied: Psalm 148: 1,4,6
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Aanvangstekst: Leviticus 19: 2
 • Gebed van verootmoediging
 • Woord van vergeving en genade
 • Antwoordlied: Psalm 40: 1,7
 • Leefregel: Matteüs 19: 16-30
 • Antwoordlied: Lied 990: 1-6
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Gesprek met de kinderen (waarna zij naar de nevendienst gaan)
 • 1e Schriftlezing: Micha 7: 1-7
 • Antwoordlied: Psalm 14: 2,3,5
 • 2e Schriftlezing: Marcus 11: 12-25
 • Antwoordlied: Lied 187: 1-4
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Hemelhoog 233: 1-4
 • Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’)
 • Inzameling van de gaven (Kinderen terug uit de nevendienst.)
 • (staande) Slotlied: Hemelhoog 321: 1,2,5
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 14 oktober 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. K. van Staveren (Dedemsvaart)
Thema: Out of control

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 919: 1,2,4
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: God van Liefde, God van trouw (Psalmproject, door Reina samen met de gemeente)
 • Gebed, Woorden ten leven, vergeving
 • Zingen: Psalm 32 (door Reina)
 • Moment met de kinderen
 • Schriftlezing: Marcus 10: 17-31
 • Zingen: Lied 718
 • Verkondiging
 • Zingen: Hemelhoog 386 (met de tekst van Sela, door Reina samen met de gemeente)
 • Pastorale mededelingen en gebed
 • Inzameling van de gaven (tijdens de inzameling: Ik zal er zijn, van Sela, door Reina. Kinderen terug uit de nevendienst.)
 • (staande) Zegen
 • (staande) Slotlied: Hemelhoog 321: 1,2,4 (door Reina samen met de gemeente)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 7 oktober 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Drs. Bor (Valkenburg)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Aanvangslied: Psalm 99: 1,4
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Psalm 138: 1,3
 • Wetslezing
 • Zingen: Lied 705: 1-3
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Hebreeën 4: 15 – 5: 10
 • Zingen: Lied 275: 1,2,4
 • Kinderen mogen naar de nevendienst
 • Preek
 • Zingen: Lied 512: 1-3,5
 • Dank- en voorbede
 • Collecte (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Slotlied: Lied 415
 • (staande) Zegenbede (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 30 september 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. H. Zeefat (Wijhe)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Intochtslied: Psalm 121: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 121: 3,4
 • Inleiding op de dienst
 • Gebed
 • Woorden ten leven
 • Zingen: Lied 835: 1-4
 • Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de schrift
 • Gesprekje met de kinderen (zij mogen daarna naar de nevendienst)
 • Schriftlezingen: Numeri 13: 30-33, Numeri 14: 23-25, Johannes 5: 1-18
 • Zingen: Lied 756: 1,2,4-6
 • Verkondiging
 • Zingen: Hemelhoog 373: 1-3
 • Lezen: Heel worden lukt nooit in je eentje!
 • Voorbede en dankzegging, stil gebed en het Onze Vader
 • Inzameling van de gaven (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Slotlied: Hemelhoog 479
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 23 september 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. J. Wegerif (Nijverdal – consulent)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 217: 1,2
 • (staande) Groet, bemoediging
 • De eerste psalm: Psalm 121: 1,3
 • Verootmoedigingsgebed
 • Zingen: Lied 287: 1
 • Verkondiging van Gods genade
 • Zingen: Lied 287: 2
 • Vermaning
 • Zingen: Lied 287: 5
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Kinderen mogen naar de nevendienst
 • Lezing uit het oude testament: Deuteronomium 13: 2-6
 • Zingen: Psalm 139: 13,14
 • Evangelielezing: Marcus 9: 30-37
 • Zingen: Lied 782
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Lied 990: 1,2,3
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven (Kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Slotlied: Lied 838: 1,2
 • (staande) Heenzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

YouTube
Op de pagina over de Alpha-Cursus staat een linkje naar een YouTube filmpje. Als u deze pagina opent plaatst YouTube cookies.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten