Categorie Archieven: Digipreek

Eredienst – zondag 1 november 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!

Aanmelden voor diensten kan via deze link.

Diensten live kijken of later terugkijken kan via deze link.
 

Voorganger

Ds. Johan Wegerif (Nijverdal, consulent)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Anita van der Molen (zang)

 

Nevendienst

Voor de kinderen van de basisschool is er nevendienst.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Bachkoraal – Erhalt uns Herr bei deinem Wort (Tekst: M. Luther, muziek: J.S. Bach, Nederlandse tekst: Nieuwe Liedboek 721)
 • Bemoediging, groet, drempelgebed
 • Openingspsalm: Psalm 98: 1
 • Smeekgebed voor de nood van de wereld
 • Gloria: Bachkoraal – Nun freut uns lieben Christen g’mein. (Tekst: M. Luther, muziek: J.S. Bach, Nederlandse tekst: Gezang 402 – Liedboek voor de kerken)
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Evangelielezing: Mattheus 25: 1-13
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 908: 1,2
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Ein feste Burg ist unser Gott (Tekst: M. Luther, muziek: J.S. Bach, Nederlandse tekst: Gezang 401 – Liedboek voor de kerken)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven (met muzikaal intermezzo: BWV 79 Gott der Herr ist Sonn und Schild)
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 726
 • Heenzending en zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 25 oktober 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Johan Wegerif (Nijverdal, consulent)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Reina Marchand-Meere (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 802: 1,5
 • Stil gebed, groet, bemoediging, drempelgebed
 • De eerste Psalm: Psalm 84a: 1,2
 • Smeekgebed voor de nood van de wereld
 • Glorialied: Nieuwe Liedboek 302
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Lezing uit het oude testament: Deuteronomium 6: 1-9
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 314: 1
 • Evangelielezing: Mattheus 22: 34-46
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 314: 2,3
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 345
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 316: 1,4
 • Heenzending en zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 18 oktober 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Schreuders (Wierden)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Anita van der Molen (zang)

 

Nevendienst

Voor de kinderen van de basisschool is er nevendienst.
 

Thema

We beginnen met danken
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed

INTOCHT

 • Zingen: Gezang 314: 1-3 (Liedboek voor de Kerken – Gij die gelooft, verheugt u samen)
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 89: 1,8

VEROOTMOEDIGING

 • Spiegelmoment (Kolossenzen 3: 1-15 – Nieuwe Bijbelvertaling)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 304: 1-3 (Vader, vol van vrees en schaamte)
 • Woord van vergeving (1 Johannes 2: 1-2)
 • Zingen: Die mij droeg op adelaarsvleugels (Huub Oosterhuis)

DIENST DES WOORDS

 • Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Geest
 • Kinderen naar de kindernevendienst
 • Eerste lezing: Psalm 145: 1-10 (Nieuwe Bijbelvertaling)
 • Tweede lezing: Kolossenzen 1: 1-8 (Nieuwe Bijbelvertaling)
 • Zingen: Psalm 145: 2,3 (Ik zal getuigen van uw heerlijk licht)
 • Preek (naar aanleiding van Kolossenzen 1: 3-6)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 343 (Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam)
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST DER OFFERANDEN

 • Dankzegging en voorbede
 • Muzikaal intermezzo tijdens digitale collecte
 • Slotlied: Psalm 146c: 1,7 (Alles wat adem heeft love de Here)

ZEGEN

 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 11 oktober 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!

Het ging even mis vanochtend met de live stream, maar je kunt de dienst zonder haperingen terugkijken.

 

Voorganger

Prop. N.H. de Graaf (Apeldoorn)
 

Muziek

Eva Eenkhoorn en Sanne Gijselaar-Eenkhoorn (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 84a: 1-5 (Wat hou ik van uw huis)
 • Votum
 • Zingen: Hemelhoog 16 (Als een hert dat verlangt naar water)
 • Wetslezing
 • Zingen: Hemelhoog 2 (Welzalig de man, die niet wandelt)
 • Gebed
 • Schriftlezingen: Daniël 1 en Romeinen 8: 31-39 (Nieuwe Bijbelvertaling)
 • Zingen: Psalm 33: 7,8
 • Preek
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 675: 1,2 (Geest van hierboven, leer ons geloven)
 • Dankzegging, voorbede, stil gebed en Onze Vader
 • Collecte
 • Slotzang: Hemelhoog 460: 1-4 (Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam)
 • Zegenbede
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 4 oktober 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Van Gelderop (Vaassen, Justitiepredikant)
 

Muziek

Reina Marchand (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Nevendienst

Voor de kinderen van de basisschool is er nevendienst.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Psalm 34: 1
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 34: 2
 • De Wet des Heeren
 • Zingen: Psalm 34: 5
 • Gebed
 • Zingen: Psalm 92: 2
 • Kinderen naar de nevendienst
 • Inleiding bij de lezing
 • Schriftlezing: Romeinen 9
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 802: 1 (Door de wereld gaat een Woord)
 • Preek
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 382: 1 (Heer, uw licht en uw liefde schijnen)
 • Kinderen komen terug uit de nevendienst
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte (met muzikaal intermezzo: Jeruzalem stad van goud)
 • Slotzang: Evangelische Liedbundel 257 (Halleluja, eeuwig dank en ere)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 27 september 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Johan Wegerif (Nijverdal, consulent)
 

Muziek

Eva Eenkhoorn en Sanne Gijselaar-Eenkhoorn (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Votum en Groet (Sela)
 • Bemoediging
 • Drempelgebed
 • Zingen: Opwekking 640 (Mijn hulp is van U Heer)
 • Smeekgebed voor de nood van de wereld
 • Glorialied: Opwekking 354: 1,3 (Glorie aan God)
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Matteüs 21: 28-32
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 990: 1-3,6
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 840: 1-3
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: You Raise me up
 • Heenzending en zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Ambtsdragersbevestiging – zondag 20 september 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!

Tijdens de live-uitzending waren er geluidsproblemen, maar gelukkig kun je de dienst terugkijken met goed geluid.

 

Voorganger

Ds. Johan Wegerif (Nijverdal, consulent)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Anita van der Molen (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Aanvangslied: Nieuwe Liedboek 210: 1,3
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 121: 1,2
 • Verootmoediging
 • Verkondiging van Gods genade
 • Vermaning
 • Zingen: Gezang 463: 1,2,4 (Liedboek voor de kerken)
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Matteüs 20: 1-16
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 991: 1-3,6,7
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 361: 1-4
 • Afscheid en bevestiging
 • Zingen: Psalm 90: 8
 • Bevestiging ambtsdragers uitlopend op de vraag aan de gemeente
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 363
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Von guten Mächten 1,2,4 (Dietrich Bonhoeffer)
 • Heenzending en zegen
 • Amen
 • Zingen: Von guten Mächten 5,6 (Dietrich Bonhoeffer)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 13 september 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Günther Brandorf (Hardenberg)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Anita van der Molen (zang)

 

Thema

Van harte vergeven, of …
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Aanvangslied: Psalm 119: 1,59 (Welzalig wie de rechte wegen gaan)
 • Stil gebed, groet en bemoediging
 • Drempelgebed
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 316: 1,4 (Het woord dat u ten leven riep)
 • Smeekgebed voor de nood van de wereld
 • Lied bij de opening van het Woord: Nieuwe Liedboek 209: 1-3 (Heer Jezus, o Gij dageraad)
 • Schriftlezing Oude Testament: Exodus 32: 7-14
 • Zingen: Psalm 120: 1,2 (Ik hief mijn stem in vrees en beven)
 • Schriftlezing Nieuwe Testament: Mattheus 18: 21-35
 • Kindermoment
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 796: 1-3 (U Here Jezus roep ik aan)
 • Preek
 • Have mercy, Lord (David Wilson, arr. Gerrit Nuis)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Onze Vader
 • Collecte met muzikaal intermezzo
 • Slotlied: Largo (Händel)
 • Zegenbede
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 6 september 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Gerda van Vliet (Geesbrug)
 

Muziek

Reina Marchand-Meere (zang)
Gerrit Nuis (orgel)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Aanvangslied: Lied 314: 1,3 (Here Jezus, om uw woord)
 • Votum en groet
 • Aanvangswoord: Efeziërs 5: 2
 • Verootmoedigingsgebed
 • Leefregel: Efeziërs 4: 25-32
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 912: 1,2 (Neem mijn leven, laat het, Heer)
 • Gebed voor de opening van het Woord
 • Kindermoment
 • Schriftlezing Oude Testament: Genesis 22: 1-19
 • Zingen: Psalm 95: 1 (Steek nu voor God de loftrompet)
 • Schriftlezing Nieuwe Testament: Hebreeën 10: 1-10
 • Zingen: Psalm 95: 3 (Kom, werpen wij ons voor de Heer)
 • Preek
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 800: 1,4 (Wat zou ik zonder U geweest zijn)
 • Kinderen komen terug in de dienst
 • Dankzegging en voorbede
 • Collecte met muzikaal intermezzo (Jesus , unser Trost und leben – J.S.Bach)
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 913: 1,2 (Wat de toekomst brenge moge)
 • Zending en zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Jeugddienst – zondag 30 augustus 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Alex Brinkman (Lunteren)
 

Muziek

Anita v.d. Molen (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Thema

Twee ruziënde broers
Deze zondag is er in de eredienst speciaal aandacht voor de kinderen en jongeren. Gastvoorganger is predikant-in-opleiding Alex Brinkman uit Lunteren. Het Bijbelverhaal van deze ochtend gaat over twee ruziënde broers. Blijkbaar komt dat ook voor in de Bijbel. Herken je dat misschien van thuis? Hoe zal dit verhaal aflopen? Kom zondag met jouw familie naar de kerk of kijk thuis live mee om te horen hoe dat nu zit!
 

Orde van Dienst
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Openingslied: Hemelhoog 38: 1 (Ik hef mijn ogen op naar de bergen)
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Gebed om toenadering
 • Lezen: Filippenzen 2: 5-11 (Bijbel in gewone taal)
 • Zingen: Hemelhoog 600: 1-3 (Jezus, wat een heerlijke naam)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kindermoment
 • Zingen: Hemelhoog 284 (Ik geef wel eens een harde duw)
 • Lezen: Genesis 32: 4-13 (Nieuwe Bijbelvertaling)
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 130c: 1 (Het gebed van Jakob)
 • Lezen: Genesis 32: 14-22 (Nieuwe Bijbelvertaling)
 • Eerste deel van de verkondiging
 • Lezen: Genesis 32: 23-33 (Nieuwe Bijbelvertaling)
 • Tweede deel van de verkondiging
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 130c: 4 (Antwoord op Jakobs gebed)
 • Lezen: Genesis 33: 1-16 (Nieuwe Bijbelvertaling)
 • Derde deel van de verkondiging
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 422: 1-3 (Laat de woorden)
 • Gebeden
 • Inzameling der gaven
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 416 (Ga met God)
 • Zegen
 • Amen

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

YouTube
Op de pagina over de Alpha-Cursus staat een linkje naar een YouTube filmpje. Als u deze pagina opent plaatst YouTube cookies.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten