Categorie Archieven: Digipreek

Eredienst – zondag 21 februari 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Reina Marchand-Meere (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intochtslied: Psalm 25: 1,2 (Heer, ik hef mijn hart en handen)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intochtslied: Psalm 25: 4 (God is goed, Hij is waarachtig)
 • Gebed om verootmoediging
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 51b (Create in me a clean heart)
 • Genadeverkondiging
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste lezing: Psalm 25: 1-5
 • Zingen: HemelHoog 420: 1-4 (Heer, wijs mij Uw weg)
 • Tweede lezing: Marcus 1: 12-15
 • Zingen: HemelHoog 88: 1-3 (Zoek eerst het koninkrijk van God)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Psalmen voor Nu 1 (Gefeliciteerd)
 • Collecten (met instrumentaal intermezzo: Agnus Dei van G. Bizet)
 • Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 415: 1,2 (Zegen ons, Algoede)
 • Zegen
 • Antwoord: Liedboek 415: 3 (Amen, amen, amen!)
 • Orgelspel

Intrededienst – zondag 14 februari 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorgangers

Ds. Johan Wegerif en Alex Brinkman
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

Jan Schreurs (trompet)

Anita van der Molen (zang)
Reina Marchard-Meere (zang)

 

Orde van Dienst
 • Instrumentaal intermezzo (Die Anmut – G.F. Telemann)
 • Zingen voor de dienst: Psalm 84a: 1-5 (Wat hou ik van Uw huis)
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 975: 1,2 (Jezus roept hier mensen samen)
 • Votum en groet
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 975: 3 (Jezus roept ons tot de ander)
 • Verootmoedigingsgebed
 • Gezongen leefregel: Nieuwe Liedboek 320: 1-4 (Wie oren om te horen heeft)
 • Presentatie van de kandidaat-predikant
 • Opdracht aan de gemeente en aan de kandidaat
 • Gelofte
 • Stil gebed
 • Gezongen gebed om de Geest: Nieuwe Liedboek 360: 1-3,6 (Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer)
 • Bevestigingsgebed
 • Handoplegging
 • Bekleding met de stola
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 970: 1,3,4 (Vlammen zijn er vele)
 • Aanvaarding en verwelkoming
 • Zingen: Psalm 134: 3 (Dat ’s Heren zegen op u daal’ – berijming 1773)
 • Vredegroet
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Johannes 1: 1-18
 • Zingen: Hemelhoog 140 (In het licht)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Hemelhoog 365: 1-3 (Welk een vriend is onze Jezus)
 • Wij gedenken Anna Achterhuis-Tuinbeek (* 27 januari 1935, + 3 februari 2021), en zingen Johannes de Heer 256
 • Dankzegging
 • Voorbeden
 • Stil gebed
 • Onze Vader
 • Collecte met instrumentaal intermezzo (Credo – Jacob de Haan)
 • Zending & zegen
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 634: 1,2 (U zij de glorie)
 • Afsluitend instrumentaal intermezzo (March uit Occasional Oratorium van G.F. Händel)

 
Na de dienst er een online receptie, waarin de familie Brinkman en de gemeente nader kennis kunnen maken. Ook via Kerkdienst Gemist.


Eredienst – zaterdag 6 februari 2021 om 11.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: deze dienst is vanwege de slechte weersverwachtingen op zondag verplaatst naar zaterdag om 11.00 uur.

 
LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Günther Brandorff (Hardenberg)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Anita van der Molen (zang)

 

Thema

Woorden en wonderen zijn er genoeg
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Zingen: Psalm 25: 1,2 (Heer, ik hef mijn hart en handen)
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 518: 1,2,7 (Hoe helder staat de morgenster)
 • Stil gebed, groet en bemoediging
 • Drempelgebed
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 530: 1,5 (De Geest des heren is op hem)
 • Smeekgebed voor de nood van de wereld
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 675: 1,2 (Geest van hierboven)
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Schriftlezing: 2 Koningen 4: 18-24
 • Zingen: Psalm 72: 1,2 (Geef, Heer, de koning uwe rechten)
 • Schriftlezing: Marcus 1: 29-39
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 718: 1,2,4 (God, die leven hebt gegeven)
 • Preek
 • Zingen: Bachkoraal 1 (Gib dich zufrieden und sei stille)
 • Dankgebed, voorbeden en stil gebed
 • Onze Vader
 • Collecte
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 545: 1-5 (Jezus staat in majesteit)
 • Wegzending en zegen
 • Amen
 • Zingen: Bachkoraal 2 (Jesu, Jesu du bist mein)
 • Orgelspel

Avondmaalsdienst – zondag 31 januari 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Ferry Buitink (Heino)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Anita van der Molen (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Gezang 283 (Liedboek voor de Kerken)
 • Onze hulp en Groet
 • Kyriegebed
 • Glorialied: Zingt volop Gods lof
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: 1 Samuel 3: 1-10
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 317
 • Lezing: Marcus 1: 14-20
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 531: 1,3
 • Overdenking
 • Orgelspel
 • Geloofsbelijdenis
 • Wij gedenken Gerrit Jan Geels (* 10 mei 1928, + 27 januari 2021)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 389
 • Tafelgebed
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 405: 1,4
 • Avondmaalsonderwijs
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 374: 1,6
 • Gebed en Onze Vader
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 409
 • Uitdelingswoorden
 • Communie
 • Gebed na de communie
 • Collecte (met instrumentaal intermezzo: Herr Christ, der ein’ge Gott’s Sohn)
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 381: 6
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 24 januari 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Schreuders (Wierden)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Reina Marchard-Meere (zang)

 

Thema

Het verstoorde leven
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Psalm 93: 1,4
 • Votum en groet
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 360: 1,4,5
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 68: 9
 • Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de heilige Geest
 • Schriftlezing: Markus 1: 1-15,21-28; 3: 28-30
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 317: 1-3
 • Preek over Markus 1: 21-27
 • Zingen: Psalm 139 (versie van Psalmproject)
 • Wij gedenken Johanna Hendrika Geels-Jansen (* 7 oktober 1931, + 23 januari 2021)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte (met instrumentaal intermezzo: Troostlied van Gluck, God oneindig van genade, zie in liefde op ons neer)
 • Zingen: Psalm 33: 8
 • Wegzending en zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 17 januari 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Kand. Regine Agterhuis (Hattem)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Anita van der Molen (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Psalm 150 : 1,2
 • Votum en groet
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 906: 1,6 (God is tegenwoordig)
 • Gebod
 • Gebed
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 906: 7,8 (God is tegenwoordig)
 • Schriftlezing: Johannes 1:43 – 2:12
 • Zingen: Glorieklokken 38 (De vreemdeling van Galilea)
 • Verkondiging
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 837: 1,2,4 (Iedereen zoekt U, jong of oud)
 • Dankgebed en voorbede
 • Collecte (met instrumentaal intermezzo: Ouverture uit Joshua van G.F. Händel)
 • Zingen: How beautiful are the feet (Aria uit de Messiah G.F. Händel)
 • Heenzending en zegenbede
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 10 januari 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Ferry Buitink (Heino)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Eva Eenkhoorn en Sanne Gijselaar-Eenkhoorn (zang)

 

Thema

De doop van Jezus in de Jordaan
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Psalm 100 : 1-4
 • Votum en groet
 • Gebed van verootmoediging
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Gezang 365: 1,2 (Liedboek voor de Kerken)
 • Regel der dankbaarheid (uit Galaten 5)
 • Zingen: Jezus liefde voor mij (Sela)
 • Gebed om verlichting
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 675: 1,2
 • Lezing: Marcus 1: 1-11
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 526: 1,2
 • Preek
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 512: 1,3,6,7
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Collecte (met instrumentaal intermezzo: Schafen können sicher weiden, BWV 208, J.S. Bach)
 • Zingen: Opwekking 710
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 3 januari 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Johan Wegerif (Nijverdal, consulent)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Reina Marchard-Meere (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 513
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Psalm 98: 1
 • Votum en groet
 • Drempelgebed
 • Zingen: Psalm 98: 2
 • Smeekgebed voor de nood van de wereld
 • Gloria: Nieuwe Liedboek 487
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Lezing uit het oude testament: Jesaja 65: 17-25
 • Zingen: Gezang 512: 1-3 (Liedboek voor de Kerken)
 • Evangelielezing: Lukas 2: 16-21
 • Zingen: Gezang 512: 4-7 (Liedboek voor de Kerken)
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 511
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven (met muzikaal intermezzo: Jezus is ons licht en leven – J. S. Bach)
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 518: 1,4
 • Heenzending en zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Oudejaarsdienst – donderdag 31 december 2020 om 19.30 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. J. Tiggelaar (Nieuwleusen)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Anita van der Molen (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 90: 1,8
 • Gebed
 • Schriftlezing: Maleachi 3: 13-24
 • Zingen: Psalm 90: 3
 • Schriftlezing: Openbaring 20: 11-15
 • Zingen: Psalm 90: 4,5
 • Verkondiging
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 748: 1,3,4
 • Herdenking overledenen en geborenen
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 513: 2,4
 • Noemen van de namen
 • Zingen: Ich bete an die Macht der Liebe (D. Bortniansky, couplet 1-3)
 • Dankzegging en voorbeden
 • Collecten (met muziekaal intermezzo: Opwekking 488)
 • Zingen: Von guten Mächten (D. Bonhoeffer, couplet 1,2,4)
 • Heenzending en zegen
 • Amen
 • Zingen: Von guten Mächten (D. Bonhoeffer, couplet 5,6)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 27 december 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Dick Juijn (Delden)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Anita van der Molen (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Psalm 84: 1-3
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 118: 1,10
 • Tien Woorden
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 441: 3,4
 • Gebed
 • Schriftlezing: Lukas 2: 21-40
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 489: 1-3
 • Preek
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 737: 1-3
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven (met muzikaal intermezzo: O Kindeke klein)
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 481: 1,2
 • Zegen
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 481: 3
 • Orgelspel

SLUIT
CLOSE

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

YouTube
Op de pagina over de Alpha-Cursus staat een linkje naar een YouTube filmpje. Als u deze pagina opent plaatst YouTube cookies.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten