Categorie Archieven: Digipreek

Eredienst – zondag 12 augustus 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. A.H.J. Bierma (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Intochtslied: “Mijn hart wacht stil op U, o Heer” vers 1-3,5 (een lied van Ds. A. Troost op de melodie van Psalm 24 uit de bundel “Zingende gezegend”)
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Lied 904: 1
 • Verootmoediging en schuldbelijdenis
 • Genadeverkondiging
 • Lezing van de samenvatting van de Wet uit het Evangelie van Mattheüs
 • Zingen: Psalm 118: 10
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Lucas 21: 5-9,25-36 (NBV)
 • Zingen: Lied 837: 3,4
 • Verkondiging
 • Zingen: Opwekking 311
 • Dienst der gebeden
 • Dienst der offerande
 • (staande) Slotlied: “Bescherming is er bij de Heer” (melodie van Gezang 397, liedboek voor de kerken, 1973)
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 5 augustus 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Prof. Dr. H. Borst (Sleen)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Aanvangslied: Lied 150A: 1,2
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Lied 150A: 3,4
 • Gebed
 • Zingen: Psalm 34: 2
 • Woord van Genade
 • Zingen: Psalm 34: 7
 • Leefregel
 • Zingen: Psalm 34: 9
 • Schriftlezing: Psalm 92: 1-4,13-16
 • Zingen: Psalm 92: 1,3,4
 • Schriftlezing: Lukas 13: 10-17
 • Zingen: Psalm 92: 7,8
 • Verhaal voor de kinderen
 • Zingen: Lied 316: 1,4
 • Preek
 • Zingen: Psalm 73: 9,10
 • Gebed
 • Collecte
 • (staande) Slotlied: Lied 416
 • (staande) Wegzending en zegen
 • (staande) Zingen: Lied 425
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 29 juli 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. J. Zondag (Dedemsvaart)
Thema: De voetbank

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Aanvangslied: Lied 68: 7
 • (staande) Votum en groet
 • Drempelgebed
 • Zingen: Lied 1010
 • Lezing: Jozua 24: 14-24
 • Gebed
 • Zingen: Lied 360
 • Schriftlezing: Efeziërs 1: 15-23
 • Zingen: Lied 110: 1,2
 • Preek
 • Zingen: Lied 835
 • Gebeden
 • Collecten
 • (staande) Slotlied: Lied 864: 1-3
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 22 juli 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. C.B. Elsinga (Almelo)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intocht
  • (staande) Intochtslied: Psalm 19: 1
  • (staande) Aanvangswoord
  • (staande) Groet, zingend Hemelhoog 470: 1-3
 • Klein voor God
  • Zingen: Gezang 463: 1,2,4,5 (als gebed)
  • Woord van vergeving
  • Leefregel
  • Zingen: Psalm 32: 4
 • We luisteren naar Gods Woord
  • Gebed
  • Moment met de kinderen
  • Lezing uit de Bijbel: Efeziërs 2: 1-10 (NBV)
  • Zingen: Psalm 77: 3,4
  • Verkondiging
  • Zingen: Gezang 462: 1,2
 • We dienen God met onze gaven
  • Voorbede en dankzegging
  • Collecte
  • (staande) Slotlied: Hemelhoog 726: 1-4
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 15 juli 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. B. Trouwborst (Nieuwleusen)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Aanvangslied: Psalm 33: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 33: 7,8
 • Gebed
 • Gebod
 • Zingen: Lied 218
 • Gebed om de heilige Geest
 • De kinderen gaan naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Psalm 8
 • Zingen: Psalm 8: 1-3
 • Schriftlezing: Hebreeën 2: 5-17
 • Zingen: Psalm 8: 4-6
 • Preek
 • Zingen: Lied 705: 1,3,4
 • Gebeden
 • Collecte (de kinderen komen terug)
 • Mevrouw Kobes spreekt nav afscheid Lisa en geboorte van twee babies
 • Zingen: Lied 979: 1,2,5,7
 • (staande) Slotlied: Psalm 67: 1,2
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 8 juli 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. M. Zijlstra (Ede – interimpredikant)
Thema: Jezus Christus – struikelblok of stapsteen…

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Evangelische Liedbundel 218
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Aanvangswoord: Mattheüs 11: 6
 • Zingen: Psalm 89: 1,17
 • Lezing van de Tien Geboden
 • Zingen: Psalm 86: 4,5
 • Gebed van verootmoediging en verlichting met de Heilige Geest
 • Kindermoment
 • Schriftlezingen: Ezechiël 2: 1-7 en Markus 6: 1-6
 • Zingen: Gezang 423 (Liedboek voor de Kerken 1973)
 • Preek
 • Zingen: Lied 834
 • Dank- en voorbeden
 • Collecten
 • (staande) Zingen: Gezang 304 (Liedboek voor de Kerken 1973)
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 1 juli 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Dr. Hans Borst (Sleen)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 87: 1,2
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Psalm 87: 3,4
 • Gebed
 • Zingen: Psalm 119: 21
 • Woord van genade
 • Zingen: Psalm 119: 34
 • Leefregel
 • Zingen: Psalm 119: 65
 • Schriftlezingen: Hosea 2:1-4; 13-18; 22; Lukas 15: 18-20 (HSV)
 • Aandacht voor de kinderen
 • Zingen: Lied 1005: 1,2,4
 • Preek
 • Zingen: Lied 286
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte
 • (staande) Zingen: Lied 791: 1,4-6
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Avondmaalsdienst – zondag 24 juni 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. A.P.D. Zijlstra (Ede – interimpredikant)
Thema: Ontzag-wekkend-voedsel

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 111: 1-3
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 111: 4-6
 • Gebed verootmoediging – voorbeden – opening Schriften
 • Moment kinderen
 • Kinderlied: Evangelische Liedbundel 454
 • Schriftlezing: Psalm 111
 • Zingen: Lied 705: 1-3
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 687
 • Voorlezen formulier
 • Zingen: Apostolicum
 • Viering avondmaal
 • Dankzegging: Lezen uit Psalm 103
 • Dankgebed
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Lied 103: 2,7
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 17 juni om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. S. Hovestad-de Jong (Baard)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 65: 1, 2
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Lied 65: 5,6
 • Gebed
 • Zingen: Lied 181
 • Gebed voor de opening van het Woord
 • Moment met de kinderen
 • Schriftlezing: Ezechiël 17: 22-24 (NBV)
 • Zingen: Lied 157a: 3,4
 • Schriftlezing: Marcus 4: 26-34 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 55
 • Prediking
 • Zingen: Lied 923
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Lied 747: 1,2,8
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 10 juni 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: kand. Y.R.M. Breemes (Rijssen)
Thema: Een besef van zonde en van genade

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 103c: 1,3,5
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Lied 130: 1,2,4
 • Wetslezing: Exodus 20: 1-17 (NBV)
 • Zingen: Hemelhoog 176: 1,3,4
 • Gebed
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Schriftlezing: Psalm 130: 1-8 (NBV)
 • Zingen: Lied 315: 1,2,3
 • Prediking
 • Zingen: Hemelhoog 298: 1,2,3
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 755 ,1 en 2
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

SLUIT
CLOSE

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

YouTube
Op de pagina over de Alpha-Cursus staat een linkje naar een YouTube filmpje. Als u deze pagina opent plaatst YouTube cookies.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten