Categorie Archieven: Digipreek

Eredienst – zondag 19 september 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Psalm 121: 1,2 (Ik sla mijn ogen op en zie)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Psalm 121: 3,4 (De Heer brengt al uw heil tot stand)
 • Gebed
 • Woorden van hoop: Johannes 7: 37-38
 • Zingen: HemelHoog 294: 1-3 (De rivier)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste lezing: Daniël 7: 1-14
 • Zingen: Liedboek 713: 3,5 (Al leeft uw volk verschoven)
 • Eerste deel van de verkondiging
 • Tweede lezing: Matteüs 25: 31-46
 • Zingen: Liedboek 748: 1,4,5 (Het duurt niet lang meer tot de tijd)
 • Tweede deel van de verkondiging
 • Antwoordlied: HemelHoog 444: 1-3 (Als God, mijn God, maar voor mij is)
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Gebeden, uitmondend in het Onze Vader
 • Slotlied: Liedboek 634: 1,2 (U zij de glorie)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Avondmaalsdienst – zondag 12 september 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is 19 september.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Psalm 26: 1,5 (O Heer, op wie ik pleit)
 • Votum & Groet
 • Klein Gloria: Liedboek 195 (Ere zij de Vader en de Zoon)
 • Gebed
 • Tien Geboden: Deuteronomium 5: 6-21, 6: 1-2
 • Zingen: Liedboek 905: 1,4 (Wie zich alleen door God laat leiden)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste Schriftlezing: 1 Johannes 1:5 – 2:2
 • Zingen: HemelHoog 297: 1,2 (Genade zo groot)
 • Tweede Schriftlezing: Romeinen 3: 21-26
 • Zingen: HemelHoog 297: 3,4 (Liefde zo groot)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Nieuwe Liedboek 885: 1,2 (Groot is uw trouw, o Heer)
 • Avondmaal: uitnodiging & onderwijzing
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Tafelgebed
 • Inzettingswoorden & bediening
 • Danklied: Psalm 146c: 1,3,5 (Alles wat adem heeft love de Here)
 • Gebeden, uitmondend in het Onze Vader
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 418: 1-3 (God, schenk ons de kracht)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 5 september 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Adi Hogeboom (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Nieuwe Liedboek 906: 1,4 (God is tegenwoordig)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Nieuwe Liedboek 906: 5 (Oorzaak aller dingen)
 • Schuldbelijdenis
 • Woord van genade: Jesaja 1: 16-20
 • Zingen: Zingende Gezegend 20: 3,4 (Waarom toch komt gij voor mijn aangezicht?)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste Schriftlezing: Psalm 51: 1-11
 • Zingen: Psalm 130: 1,3 (Uit diepten van ellende)
 • Tweede Schriftlezing: Romeinen 5: 12-19
 • Zingen: HemelHoog 557 (Er is een Verlosser)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: HemelHoog 679: 1-3 (Heer, uw licht en uw liefde schijnen)
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Gebeden, uitmondend in het Onze Vader
 • Slotlied: Psalm 150a: 2,4 (Geprezen zij God)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 29 augustus 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is 5 september.
 

Thema

Herdenken van het leed als gevolg van COVID-19
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Psalm 139: 1 (Heer, die mij ziet zoals ik ben)
 • Votum & Groet
 • Zingen: Psalm 139: 2,7 (Gij zijt zo diep vertrouwd met mij)
 • Gebed
 • Woorden van Jezus: Matteus 11: 28-30
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 835: 1,2 (Jezus, ga ons voor)
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Eerste lezing: Jeremia 31: 13-16a
 • Zingen: Psalm 81: 1 (Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte)
 • Tweede lezing: Marcus 8: 22-25
 • Zingen: Liedboek 534: 1 (Hij die de blinden weer liet zien)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Psalm 91a: 1,3 (Wie in de schaduw Gods mag wonen)
 • Herdenken van al het door COVID-19 veroorzaakte leed
 • Zingen: Een toekomst vol van hoop (Sela)
 • Wij gedenken zuster Nina Middag (* 10 mei 1965, † 24 augustus 2021) en zingen Psalm 139: 9 (Gij zijt mij overal nabij)
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Gebeden, uitmondend in het Onze Vader
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 22 augustus 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Ferry Buitink (Heino)
 

Muziek

Reina Marchand-Meere (zang)
Sanne Gijselaar-Eenkhoorn (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intochtslied: Laudate Dominum (naar Psalm 117)
 • Onze Hulp
 • Groet
 • Gebed van toenadering
 • Lezen: Psalm 105: 1-11 en 39-45
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 195
 • Kyriegebed
 • Glorialied: Evangelische Liedbundel 245: 1-3
 • Gebed voor de opening van het Woord
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 317
 • Schriftlezingen: Exodus 15: 22-27 en Marcus 1: 12,13
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 801: 1,4,7
 • Preek
 • Zingen: Johannes de Heer 916: 1,3,4
 • Wij gedenken broeder Jacobus Arend Jan de Klark (* 31 juli 1933, † 16 augustus 2021) en zingen Johannes de Heer 150: 1 (Welk een vriend is onze Jezus)
 • Gebeden
 • Collecte (met instrumentaal intermezzo: Mijn Gebed)
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 416
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 15 augustus 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Tiggelaar (Nieuwleusen)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Wegens vakantie is er GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is 22 augustus.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intochtslied: Nieuwe Liedboek 906: 1,2
 • Votum & Groet
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 906: 7
 • Gebed van verootmoediging
 • Zingen: Gezang 470: 2 (Liedboek voor de Kerken 1973)
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: Gezang 470: 3,4 (Liedboek voor de Kerken 1973)
 • Leefregel
 • Zingen: Psalm 19: 3,4
 • Gebed voor de opening van het Woord
 • Schriftlezingen: Jesaja 35: 1-7 en Marcus 7: 31-37
 • Zingen: Psalm 25: 2
 • Verkondiging
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 534: 1-4
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo: O for the wings of a dove – F.Mendelssohn)
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 903: 1,6
 • Heenzending en Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 8 augustus 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Nick de Graaf (Den Ham)
 

Muziek

Reina Marchand-Meere (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Wegens vakantie is er GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is 22 augustus.
 

Thema

Als de Heer het wil
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 8b: 1-5 (Zie de zon, zie de maan)
 • Votum & Groet
 • Zingen: Hemelhoog 40: 2-4 (Ik kijk omhoog naar de hoge bergen)
 • Verootmoedigingsgebed
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 86: 4,5
 • Wetslezing: Exodus 20: 1-17
 • Zingen: Hemelhoog 299: 1,2 (‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven)
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Jakobus 4: 13-17
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 127: 1,2
 • Verkondiging
 • Zingen: Hemelhoog 420: 1-4 (Heer, wijs mij uw weg)
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Dankgebed, Voorbede, Stil gebed, Onze Vader
 • Slotlied: Hemelhoog 338 (‘k Stel mijn vertrouwen)
 • Wegzending en Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 1 augustus 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Robert Jan Perk (Hardenberg)
 

Muziek

Adi Hogeboom (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Wegens vakantie is er GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is 22 augustus.
 

Thema

Jonge wijn hoort in nieuwe zakken
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intochtslied: Psalm 139: 1,11,14
 • Votum & Groet
 • We luisteren naar: In de schuilplaats (Carin van Essen)
 • Woord van inkeer: Kolossenzen 3: 1-17
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 653: 1,6,7 (U kennen en tot U leven)
 • Gebed om de opening van het het Woord en verlichting met de heilige Geest
 • Eerste Schriftlezing: Lukas 5: 34-39
 • Tweede Schriftlezing: Handelingen 2: 41-47
 • Zingen: Opwekking 797 (U roept ons samen)
 • Verkondiging
 • Zingen: Hemelhoog 479: 1-3 (Heer, U bent mijn leven)
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 687: 1-3 (Wij leven van de wind)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 25 juli 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Wegens vakantie is er GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is 22 augustus.
 

Thema

Het “Onze Vader”
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Psalm 136: 1,2 (Loof de Heer, want Hij is goed)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Psalm 136: 6,8,12 (Die de grote Schelfzee spleet)
 • Gebed tot inkeer
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 836: 1,5 (O Heer die onze Vader zijt)
 • Lezen van de Tien Geboden (Exodus 20: 1-17)
 • Zingen: Psalm 119: 60 (Zie hoe ik Uw vermaningen bemin)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: Matteüs 6: 5-15
 • Zingen: HemelHoog 547 (Onze Vader)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Nieuwe Liedboek 1006 (Onze Vader in de hemel)
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 415: 1,2 (Zegen ons, Algoede)
 • Zegen
 • Vervolg slotlied: Nieuwe Liedboek 415: 3 (Amen, amen, amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 18 juli 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Reina Marchand-Meere (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Wegens vakantie is er GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is 22 augustus.
 

Thema

Dementie, de zorg om wat verloren is
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: HemelHoog 727: 1,2 (Kom, o bron van zegeningen)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: HemelHoog 727: 3 (Nooit kan ik mijn schuld vergoeden)
 • Kyriëgebed
 • Glorialied: Psalm 146c: 5,6 (O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden)
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Lukas 15: 3,8-10
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 333 (Kom, Geest van God)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Wanneer een mist herkenning laat vervagen
 • Wij gedenken zuster Tine Altena – de Graaf (* 27 maart 1942, † 3 juli 2021) en zingen Psalm 68: 10 (Gelooft zij God met diepst ontzag)
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: HemelHoog 699: 1-3 (Draag de last, die de ander buigt)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

YouTube
Op de pagina over de Alpha-Cursus staat een linkje naar een YouTube filmpje. Als u deze pagina opent plaatst YouTube cookies.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten