Categorie Archieven: Digipreek

Eredienst – zondag 21 juli 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Henk Zeefat (Wijhe)

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 71: 1
 • (staande) Groet en bemoediging
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 280: 1,4
 • Inleiding op de dienst
 • Verootmoedigingsgebed
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 836: 2,5
 • Oproep tot navolging
 • Zingen: Hemelhoog 344
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1-16
 • Gesprek met de kinderen over Elia
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 812
 • Verkondiging
 • Zingen: Hemelhoog 458
 • Dankgebed en voorbede
 • Collecte (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Hemelhoog 479: 1,3,4
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 14 juli 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Dr. Hans Borst (Sleen)

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 42: 1,5
 • (staande) Votum en Groet
 • Zingen: Psalm 42: 7
 • Gebed
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 1005: 1
 • Woord van genade
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 1005: 2
 • Leefregel
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 1005: 4
 • Schriftlezing: Hosea 6: 1-6
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 286: 1,2
 • Schriftlezing: Mattheus 9: 9-13
 • Aandacht voor de kinderen
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 286: 3
 • Preek
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 512: 1-3,7
 • Gebed
 • Collecte (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Nieuwe Liedboek 909
 • (staande) Zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 7 juli 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Ferry Buitink (Heino)

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Intochtlied: Psalm 66: 1,3
 • (staande) Onze Hulp en groet
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 283
 • Gebed van verootmoediging
 • Zingen: Psalm 25: 1,5
 • Genadeverkondiging en leefregel
 • Zingen: Psalm 25: 7,10
 • Gebed voor de opening van het Woord
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 317
 • Moment met de kinderen
 • Schriftlezing: Filemon (NBV)
 • Zingen: Hemelhoog 108
 • Verkondiging
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 990: 1,2,6
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Nieuwe Liedboek 415
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 30 juni 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Lennart Aangeenbrug (Hellendoorn)

Prediking naar aanleiding van

Efeziërs 1: 11,12

Preekpunten
 • Waar gaan we heen?
 • Zijn we er al?
 • Wil ik daar wel naartoe?
Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Hemelhoog 16
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Psalm 63: 1,3
 • Verootmoediging
 • Zingen: Hemelhoog 497: 1,2,5,6,10
 • Gebed
 • Moment met de kinderen
 • Schriftlezing: Efeziërs 1: 1-14 (NBV)
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 500: 2,4
 • Prediking
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 838: 1,2,4
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Nieuwe Liedboek 835: 1,2,4
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Avondmaalsdienst – zondag 23 juni 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Cees van Dam (Ermelo)

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 62: 1
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 62: 4
 • Gebod en belofte van God
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 173 (3x, NL-Frans-NL)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Schriftlezing: Handelingen 5: 16-42
 • Preek
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 103c: 1,3
 • Viering van het Heilig Avondmaal
  • Onderwijzing en Voorbereiding
  • Gebed
  • Instellingswoorden
  • Nodiging
  • Zingen tijdens de viering: Liedboek voor de Kerken 351: 1,2,4,3
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Slotlied: Evangelische Liedbundel 167: 1 (Engels),2 (NL),4 (NL),5 (Engels)
 • (staande) Zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 16 juni 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. P. van Veen (Harderwijk)

Thema

Ben jij uit de Geest geboren?

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Introïtus: Nieuwe Liedboek 25a
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 195
 • Verootmoediging
 • Genadeverkondiging: De Tien Woorden
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 411
 • Gebed
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Eerste lezing: Spreuken 8: 22-31 (NBV)
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 848
 • Tweede lezing: Johannes 2: 23 – 3: 16 (NBV)
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 339a
 • Verkondiging
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 353
 • Gebed
 • Inzameling van de gaven (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Nieuwe Liedboek 705
 • (staande) Zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Pinksterdienst – zondag 9 juni 2019 om 9.50 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Jan Scheele-Goedhart (Amsterdam)

Met medewerking van

Ds. Jonathan Zondag (bevestiging ambtsdragers)
Voices of Bethel

Thema

Geest van Jezus, Geest voor ons

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Zingen:
  • Hemelhoog 223: 1,3
  • Nieuwe Liedboek 675
  • Hemelhoog 232
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Intochtslied: Nieuwe Liedboek 84a
 • (staande) Votum en Groet
 • Voices of Bethel:
  • Nieuwe Liedboek 672
  • Hemelhoog 667
 • Verootmoediging: Efeziërs 2
 • Zingen: Hemelhoog 399
 • Epiclesegebed
 • Schriftlezingen:
  • Lukas 4: 16-19
  • Handelingen 10: 34-48
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 695: 1,2,4
 • Kindermoment
 • Kinderlied: Hemelhoog 231
 • Preek
 • Zingen: Psalm 103: 2,4
 • Bevestiging ambtsdragers
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 363
 • Voorbede, dankgebed en Onze Vader
 • Collecte (kinderen terug uit de nevendienst)
 • Voices of Bethel:
  • Keep the candle burning
  • Let the flame burn brighter
 • (staande) Slotlied: Hemelhoog 473
 • (staande) Zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 2 juni 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Cees van Dam (Ermelo)

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 72: 6,7
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek voor de Kerken Gezang 231: 1,3
 • Gebod en belofte van God: Johannes 14: 23-27
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 598 (3x)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 222 (4x: NL,EN,D,NL)
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Schriftlezing: Handelingen 1: 6-12 (NBV)
 • Preek
 • Zingen: Psalm 148: 2,6
 • Dankgebed
 • Inzameling van de gaven (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Nieuwe Liedboek 641: 2,3
 • (staande) Zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Hemelvaartsdienst – donderdag 30 mei 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Prop. Willem Jan de Hek (Utrecht)

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 47: 1
 • (staande) Bemoediging en Groet
 • Zingen: Psalm 47: 2,3
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Hemelhoog 216
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezingen: Handelingen 1: 1-14 en Openbaring 21: 1-5
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 663: 1,2
 • Uitleg en verkondiging
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 213: 1,4,5
 • Dankgebed en voorbeden, afgesloten met het “Onze Vader”
 • Inzameling van de gaven
 • (staande) Zingen: Hemelhoog 687
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 26 mei 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Prop. Yorick Breemes (Rijssen)

Thema

Streven naar wijsheid

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 111: 1,4,5
 • (staande) Votum en Groet
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 273: 1-4
 • Bewerking op de tien geboden
 • Zingen: Hemelhoog 479: 1,3,4
 • Gebed
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Schriftlezing: Spreuken 4: 1-27 (NBV)
 • Zingen: Psalm 19: 3-5
 • Prediking
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 313: 1,2,5
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Hemelhoog 579: 1,4,5
 • (staande) Zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

YouTube
Op de pagina over de Alpha-Cursus staat een linkje naar een YouTube filmpje. Als u deze pagina opent plaatst YouTube cookies.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten