Categorie Archieven: Digipreek

Eredienst – zondag 9 augustus 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!

Aanmelden voor diensten kan via deze link.

Voor een ieder die niet in de dienst aanwezig kan zijn is er de mogelijk om diensten online mee te beleven.

Live kijken of later terugkijken kan via deze link.
 

Voorganger

Ds. Robbert Jan Perk (Nijverdal)
 

Muziek

Eva Eenkhoorn en Sanne Gijselaar-Eenkhoorn – zang
Gerrit Nuis – orgel
Benno Kok – piano

 

Thema

Jakob bij de Jabbok
 

Orde van Dienst
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intochtslied: Opwekking 797 (Breng Ons Samen)
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Opwekking 733 (10.000 redenen)
 • Woord van inkeer (Jakobus 4:1-8)
 • Zingen: Opwekking 518 (Heer U doorgrond en kent mij)
 • Gebed om de openings van het woord verlichting met de Heilige geest
 • Lezen: Genesis 32: 23-33 (HSV)
 • Zingen: Opwekking 123 (Groot is uw trouw o Heer)
 • Verkondiging
 • Meditatief moment: Houd vol
 • Dienst van dankzegging en voorbede
 • Collecten
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 416 (Ga met God)
 • Zegen en wegzending
 • Amen: Nieuwe Liedboek 456: 3

Eredienst – zondag 2 augustus 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!

Aanmelden voor diensten kan via deze link.

Voor een ieder die niet in de dienst aanwezig kan zijn is er de mogelijk om diensten online mee te beleven.

Live kijken of later terugkijken kan via deze link.
 

Voorganger

Ds. F. Buitink (Heino)
 

Muziek

Gerrit Nuis: orgel
Reina Marchand-Meere: zang

 

Orde van Dienst
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Openingslied: Psalm 8
 • Stil gebed
 • Onze hulp
 • Groet
 • Kyriegebed
 • Glorialied: Nieuwe Liedboek 314
 • Lezen: 1 Koningen 3: 5-12
 • Lezen: Matteüs 13: 44-50
 • Zingen: Hemelhoog 88 (Zoek eerst het koninkrijk)
 • Preek
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 700
 • Gebeden
 • Collecten
 • Zingen slotlied: Nieuwe Liedboek 418
 • Zegen

Eredienst – zondag 26 juli 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!

Aanmelden voor diensten kan via deze link.

Voor een ieder die niet in de dienst aanwezig kan zijn is er de mogelijk om diensten online mee te beleven.

Live kijken of later terugkijken kan via deze link.
 

Voorganger

Ds. Gunter Brandorff, PG Dedemsvaart / Hardenberg (Heemse)
 

Thema

Paulus in Athene: confrontatie met de Griekse goden en filosofen
 

Muziek

Benno Kok: piano
Gerrit Nuis: orgel
Christine Molenveld: klarinet
Anita van der Molen: zang

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 75: 1 en 4 (U alleen, U loven wij)
 • (staande) Stil gebed, groet, bemoediging
 • Drempelgebed
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 969: 1,2 (In Christus is noch west noch oost)
 • Smeekgebed voor de nood van de wereld
 • Zingen bij de opening van het Woord: Nieuwe Liedboek 675: 1,2 (Geest van hierboven)
 • Schriftlezing: Handelingen 17: 16-21 (Paulus in Athene – 1)
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 314: 1-3 (Here Jezus, om uw woord)
 • Schriftlezing: Handelingen 17: 22-32 (Paulus in Athene – 2)
 • Kindermoment
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 825: 1,7 (De wereld is van Hem vervuld)
 • Preek
 • Koraal J.S. Bach uit Cantate 132 (Bereitet die Wege, bereitet die Bahn, Ertöt uns durch dein Güte, erweck uns durch dein Gnad)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecten (met een muzikaal intermezzo door orgel en klarinet)
 • Slotkoraal J.S. Bach uit Cantate 29 (Wir danken dir Gott, Sei Lob und Preis mit Ehren, Gott Vater, Sohn, heilgem Geist)
 • (staande) Wegzending en zegenbede
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 19 juli 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!

Aanmelden voor diensten kan via deze link.

Voor een ieder die niet in de dienst aanwezig kan zijn is er de mogelijk om diensten online mee te beleven.

Live kijken of later terugkijken kan via deze link.
 

Voorganger

Prop. Gerda van Vliet (Geesbrug)
 

Muziek

Benno Kok: piano
Gerrit Nuis: orgel
Anita van der Molen: zang

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 84: 1,3 (Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer)
 • (staande) Votum en groet
 • Aanvangswoord: Efeziërs 1:3
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 274: 1-3 (Wij komen hier ter ere van uw naam)
 • Verootmoedigingsgebed
 • Leefregel: Kolossenzen 3: 12-17
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 841: 1 (Wat zijn de goede vruchten die groeien aan de Geest?)
 • Gebed voor de opening van het Woord
 • Kindermoment
 • Schriftlezing Oude Testament: Genesis 12: 1-9
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 23c: 1-2 (Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij)
 • Schriftlezing Nieuwe Testament: Handelingen 9: 1-4; 15-20
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 23c: 3,4 (Al moet ik door het doodsravijn)
 • Preek
 • Zingen: Opwekking 687 (Heer wijs mij uw weg, Sela)
 • Dankzegging en voorbede
 • Collecten
 • (staande) Slotlied: Nieuwe Liedboek 838: 1-3 (O grote God die liefde zijt)
 • (staande) Zending en Zegen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 12 juli 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!

Aanmelden voor diensten kan via deze link.

Voor een ieder die niet in de dienst aanwezig kan zijn is er de mogelijk om diensten online mee te beleven.

Live kijken of later terugkijken kan via deze link.
 

Voorganger

Ds. Ferry Buitink (Heino)
 

Muziek

Sanne Gijselaar-Eenkhoorn: zang
Eva Eenkhoorn: zang en piano
Rutger Vuurboom: gitaar
Benno Kok: piano

 

Orde van Dienst
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Lied 280, 1,4,6 en 7
 • Stil gebed
 • Zingen: Votumlied van Sela: Onze hulp
 • Onze hulp
 • Groet
 • Zingen: Opwekking 688: Genade zo groot
 • Kyrie en Gloria
 • Zingen: Liedboek 150A
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Lezen: Jesaja 35: 1-7
 • Lezen: Handelingen 3: 1-10
 • Zingen: Liedboek 608: De steppe zal bloeien
 • Preek
 • Zingen: Lied 534
 • Gebeden
 • Collecten
 • Zingen slotlied: Heel mijn hart, Sela
 • Zegen

Eredienst – zondag 5 juli 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Je kunt deze dienst alleen bezoeken als je je hebt aangemeld voor diensten, voor een specifieke dienst bent uitgenodigd en deze uitnodiging hebt geaccepteerd!

Aanmelden voor diensten kan via deze link.

Voor een ieder die niet in de dienst aanwezig kan zijn is er de mogelijk om diensten online mee te beleven.

Live kijken of later terugkijken kan via deze link.
 

Voorganger

Ds. Jonathan Zondag (Dedemsvaart)
 

Muziek

Reina Marchand: zang
Benno Kok: orgel en piano

 

Orde van Dienst
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Psalm 71: 1,4
 • Votum en groet
 • Evangelische Liedbundel 479 – Zoals klei in de hand van de pottenbakker
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Uitleg over Jeremia
 • Lezing: Jeremia 18: 1-13
 • Nieuwe Liedboek 713: 1-5 – Wij moeten Gode zingen
 • Lezing: Romeinen 8: 31-39
 • Preek
 • Nieuwe Liedboek 608 – De steppe zal bloeien
 • Gebeden
 • Collecten
 • Evangelische Liedbundel 374 – O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
 • Zegen

Eredienst – zondag 28 juni 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: U kunt de dienst alleen bezoeken als u bent uitgenodigd door de kerkenraad!

Voor een ieder die niet in de dienst aanwezig kan zijn is er de mogelijk om diensten online mee te beleven.

Live kijken of later terugkijken kan via deze link.
 

Voorganger

Ds . R.A. Houtman (Epe, zendingspredikant)
 

Muziek

Reina Marchand – zang
Benno Kok – orgel en piano

 

Orde van Dienst
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Lied 501 – Als een ster in lichte luister
 • Bemoediging en groet
 • Lied 723:1 – Waar God de Heer Zijn schreden zet
 • Woord van leven: 1 Petrus 1,13-21
 • Lied: Gezang 723:2 – O Heer, Uw onweerstaanbaar woord
 • Gebed voor de opening van het Woord
 • Lezing: Psalm 30
 • Psalm 30:1,4 – Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd
 • Verkondiging
 • Psalm 30:2,4,5 – Hef tot Zijn eer een lofzang aan
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Psalm 103c:1,2,3 – Loof de Koning, heel mijn wezen
 • Zegen (3x gezongen amen)

Huwelijksdienst – donderdag 25 juni om 16.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: U kunt de dienst alleen bezoeken als u bent uitgenodigd door het bruidspaar!

Voor een ieder die niet in de dienst aanwezig kan zijn is er de mogelijk om de huwelijksdienst online mee te beleven.

Live kijken of later terugkijken kan via deze link.
 

Bruidspaar

Arie Broere en Lisanne Jaarsma
 

Voorganger

Ds. J.C. Schuurman (Capelle aan den IJssel)


Huwelijksdienst – woensdag 24 juni om 15.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: U kunt de dienst alleen bezoeken als u bent uitgenodigd door het bruidspaar!

Voor een ieder die niet in de dienst aanwezig kan zijn is er de mogelijk om de huwelijksdienst online mee te beleven.

Live kijken of later terugkijken kan via deze link.
 

Bruidspaar

Corjan van den Brink en Lilian Offereins
 

Voorganger

Ds. J. Wegerif (Nijverdal, consulent)


Eredienst – zondag 21 juni 2020 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: U kunt de dienst alleen bezoeken als u bent uitgenodigd door de kerkenraad!

Voor een ieder die niet in de dienst aanwezig kan zijn is er de mogelijk om diensten online mee te beleven.

Live kijken of later terugkijken kan via deze link.
 

Voorganger

Ds. J. Wegerif (Nijverdal)
 

Muziek

Anita van der Molen – zang
Eva Eenkhoorn – zang
Benno Kok – piano
Rutger Vuurboom – gitaar

 

Orde van Dienst
 • Mededelingen van de kerkenraad
 • De eerste psalm: Psalm 27: 1
 • Stil gebed, groet, bemoediging, drempelgebed
 • Vervolg eerste psalm: Psalm 27: 3
 • Verootmoediging en genadeverkondiging
 • Onderwijs
 • U maakt ons één (Sela)
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Kindermoment
 • Wie vrees ik nog? (Opwekking 760)
 • Mattheüs 10: 16-33
 • Nieuwe Liedboek 965
 • Uitleg en prediking
 • Nieuwe Liedboek 840
 • Dankgebed en voorbeden
 • Dienst van de gaven
 • Maak ons hart onrustig (Opwekking 805)
 • Heenzending en zegen

SLUIT
CLOSE

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

YouTube
Op de pagina over de Alpha-Cursus staat een linkje naar een YouTube filmpje. Als u deze pagina opent plaatst YouTube cookies.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten