Categorie Archieven: Digipreek

Eredienst – zondag 10 juni 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: kand. Y.R.M. Breemes (Rijssen)
Thema: Een besef van zonde en van genade

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 103c: 1,3,5
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Lied 130: 1,2,4
 • Wetslezing: Exodus 20: 1-17 (NBV)
 • Zingen: Hemelhoog 176: 1,3,4
 • Gebed
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Schriftlezing: Psalm 130: 1-8 (NBV)
 • Zingen: Lied 315: 1,2,3
 • Prediking
 • Zingen: Hemelhoog 298: 1,2,3
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 755 ,1 en 2
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 3 juni 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: dr. Henk Post (Veenendaal)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 33:1,3,7
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Hemelhoog 2
 • Wetslezing
 • Zingen: Lied 131a
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Zingen: Hemelhoog 506
 • Schriftlezingen: Job 28 en 1 Korintiërs 13: 1-7
 • Zingen: Hemelhoog 16
 • Prediking
 • Zingen: Lied 340b
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Hemelhoog 234
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Ambtsdragersbevestiging – zondag 27 mei 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. A.P.D. Zijlstra (Ede – interimpredikant)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 63: 1,2
 • (staande) Votum, bemoediging en groet
 • Toelichting op het thema van de dienst
 • Zingen: Hemelhoog 336 en Opwekking 123
 • Leefregel: Mattheüs 22: 34-40
 • Zingen: Lied 320: 2,3
 • Gebed
 • Moment met de kinderen – aansluitend gaan kinderen naar nevendienst
 • Schriftlezing: Psalm 134 (NBV)
 • Zingen: Lied 705: 1,4
 • Preek
 • Zingen: Opwekking 710
 • Gebed om zegen
 • Terrugtreden van ambtsdragers
 • Bevestiging van nieuwe ambtsdragers
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Pinksterdienst – zondag 20 mei 2018 om 9.50 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. H. Eschbach (Amersfoort)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Intochtslied: Psalm 33: 1,2,8
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Hemelhoog 241
 • Zingen: Hemelhoog 484
 • Gebed om vergeving en verlichting
 • Tijd voor de kinderen Johannes 7: 37-39
 • Kinderlied: Opwekking 88
 • Schriftlezingen:
  • Exodus 20: 1-21
  • Handelingen 2: 1-13,32-39
 • Samenzang: Hemelhoog 221
 • Verkondiging
 • Gebed
 • Samenzang: Lied 687
 • Dienst der gebeden
 • Aanbiddingslied (a capella): Opwekking 320: 1
 • Collecten – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Slotzang: Lied 675
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 13 mei 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: kand. Y.R.M. Breemes (Rijssen)
Thema: Laat hen één zijn

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 87: 1-3
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Hemelhoog 667: 1-3
 • Opdracht voor de gemeente: Romeinen 12:9-21 (NBV)
 • Zingen: Hemelhoog 214: 1,2
 • Gebed
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Schriftlezing: Johannes 17: 14-26 (NBV)
 • Zingen: Psalm 133: 1,3
 • Prediking
 • Zingen: Lied 968: 2,3,5
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Hemelhoog 677: 1-3
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Hemelvaartsdienst – donderdag 10 mei 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: prop. R. van der Kaap (Enschede)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 146C: 1,2
 • (staande) Gezongen votum en groet
 • Zingen: Lied 146C: 4
 • Kyriegebed
 • Zingen Gloria: Psalm 148: 1,2
 • Moment met de kinderen
 • Schriftlezing: Handelingen 1: 1-11 (NBV)
 • Zingen: Lied 666
 • Schriftlezing: Lucas 24: 46-53 (NBV)
 • Zingen: Acclamatie na de lezingen
 • Prediking
 • Zingen: Lied 886
 • Danken en bidden, stil gebed, gezongen Onze Vader (lied 369B)
 • Inzameling der gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 663
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 6 mei 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: dr. J.D.Th.W. Wassenaar (Hellendoorn)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 93: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 93: 3,4
 • Gebed van verootmoediging
 • Genadeverkondiging en gebod van God: Kolossenzen 3: 1-17
 • Zingen: Lied 632
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Schriftlezing: Genesis 8: 6-22
 • Zingen: Lied 350: 1-4,7
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 823
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed, “Onze Vader”
 • Inzameling van de gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 981
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 29 april 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. J. Woudenberg (Beerzerveld)
Thema: Tot Ziens! – de meest gestelde vragen over het Leven hierna

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 116: 1-3
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 130: 3,4
 • Leefregels
 • Zingen: Psalm 73: 9,10
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Schriftlezing: 1 Corinthiërs 15: 35-44,50-54 (NBG)
 • Zingen: Hemelhoog 445: 1-3
 • Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 4: 13-18 (NBG)
 • Zingen: Lied 642: 1,2,5,6
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 758: 1,3
 • Gebeden
 • Collecten – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 769: 1,4,6
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 22 april 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: kandidaat Y.R.M. Breemes (Rijssen)
Thema: Genieten in het geloof

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 65: 1-3
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Lied 215: 3,5,7 (Liedboek 1973)
 • Wetslezing: Exodus 20: 1-17 (NBV)
 • Zingen: Hemelhoog nr. 275: 1-4
 • Gebed
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Schriftlezing: Prediker 9: 1-12 (NBV)
 • Zingen: Psalm 19: 1,2
 • Prediking
 • Zingen: Psalm 145: 2-4
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 624: 2,3,5
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 15 april 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. A.P.D. Zijlstra (Ede – interimpredikant)
Thema: Weet wat je eet

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 86: 1,3
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Gezang 255: 1,4 (Liedboek 1973)
 • Wet des Heren
 • (staande) Zingen: Psalm 86: 4,5
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Vreugde van mijn hart (gezongen door Reina Marchand e.a.)
 • Eerste lezing: Genesis 3: 1-15
 • Zingen: Lied 654: 1,2
 • Tweede lezing: Romeinen 7: 13-25
 • Zingen: Lied 654: 3,4
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Preek
 • Zingen: Lied 654: 5,6
 • Een weg naar U (gezongen door Reina Marchand e.a.)
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 630
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

SLUIT
CLOSE

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

YouTube
Op de pagina over de Alpha-Cursus staat een linkje naar een YouTube filmpje. Als u deze pagina opent plaatst YouTube cookies.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten