Maandelijkse Archieven: november 2018

Zondagschool (december 2018)

Categorie:Nieuws

Ook dit jaar volgen we met de kinderen een adventsproject. Het thema van het project is “Lichtdragers van God”. We lezen de Bijbelgedeelten uit het Lucas-evangelie die vooraf gaan aan de geboorte van Jezus. We concentreren ons op vijf personen die ieder op hun eigen manier reageren op de boodschap van God die verlossend in hun leven en in de wereld komt. Tijdens de loop van het project volgen we hun verhalen en komen op het Kerstfeest uit bij Jezus. We zien hoe Gods Licht zichtbaar wordt. Iedere zondag zullen we bij terugkomst uit de nevendienst vertellen waar we die zondag in de nevendienst over hebben gesproken.


Mini Bethelclub (december 2018)

Categorie:Nieuws

Even wat eerste nieuws van de mini Bethelclub! We zijn begonnen met een “kennismakingsavond” om elkaar nog wat beter te leren kennen en een beetje vertrouwd met elkaar te raken. Wat is het steeds weer mooi om te zien hoe snel kinderen zich op hun gemak kunnen voelen. We hebben een parcourtje boerengolf gedaan en het gezellige kubbspel, bij campinggangers vast bekend. En met wat lekkers erbij is het al gauw gezellig. De avonden erna hebben we het thema dankdag en vriendschap en de bijbel behandeld. Hoe ga je met je vrienden om en wat vraagt Jezus van ons als we zien dat er gepest wordt?! Zijn wij net zulke fijne vrienden als degene die de verlamde man door het dak lieten zakken om bij Jezus te komen?! Kortom het is supergezellig maar we leren ook veel van elkaar en uit de bijbel.


Uitgangscollecte zondag 13 februari 2019

Categorie:Collectes diaconie

Open Doors

Wat doet Open Doors? Het hele jaar door staat Open Doors klaar voor vervolgde christenen in Centraal-Azië. Sommigen worden vanwege hun geloof door familieleden verstoten of belanden in de gevangenis. Anderen verliezen hun baan of inkomstenbron omdat ze christen zijn. Het doel van al onze projecten is: de kerk in Centraal-Azië in staat stellen om sterk te staan en te groeien. Dit doen we onder meer door:

 • Lectuur- en Bijbelverspreiding;
 • Bijbelonderwijs;
 • Diverse trainingen, waaronder de ‘Sterk Staan Tijdens de Storm- training’ (SSTS) die christenen voorbereidt op vervolging;
 • Praktische hulp, zoals microkredieten en het jaarlijkse winterpakkettenproject.

Naast giften vraagt Open Doors om gebed voor dit werk!


Uitgangscollecte zondag 3 februari 2019

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie

Overleven met cyclonen en overstromingen in Bangladesh. Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen in Bangladesh. Door klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en aantal. Steun kerkelijke Bengaalse organisaties en laat de bevolking zo veilig mogelijk leven. Bij een ramp is het belangrijk te weten wat je moet doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor hulp. Daarom werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijk noodhulpnetwerk ACT Alliance om lokale partnerkerken en –organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in staat rampen het hoofd te bieden. Kerk in Actie-partner CODEC werkt al jaren in deze kustprovincies: de organisatie ondersteunt boeren en boerinnen bij klimaatbestendige landbouw en komt op voor de rechten van boerengezinnen.

Wat kunnen de Bengaalse organisaties met uw bijdrage doen?

 • voor € 23,- krijgt een gezin zaden en landbouwgereedschap
 • voor € 902,- krijgen boeren en boerinnen een landbouwtraining
 • een rampenoefening met de Bengaalse organisaties kost € 1170,-

Lees op www.kerkinactie.nl/overstromingazie over de overstromingen die Bangladesh en buurlanden in 2017 opnieuw troffen.


Avondmaalscollecte zondag 27 januari 2019

Categorie:Collectes diaconie

Wereld Lepra Dag 2019

Hoe dichtbij durf jij te komen?

Gemeden worden en aan de rand van de samenleving moeten wonen omdat je een huidziekte hebt of verminkingen aan handen en voeten. In de Bijbel lezen we dat dit het lot was van de melaatsen. Maar ook vandaag de dag komt dit nog veel voor. Lepra eist honderdduizenden slachtoffers per jaar die bijna allemaal te maken krijgen met uitsluiting. Daarom wordt ieder jaar op de laatste zondag van januari aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte. Tijdens Wereld Lepra Dag op zondag 27 januari 2019 wordt wereldwijd stil gestaan bij het lot van leprapatiënten. Zij worden gemeden en door dorpsgenoten, kennissen en zelfs familieleden gedwongen hun dorpen te verlaten. Om in afgelegen leprakolonies te moeten wonen. Gelukkig is er hulp voor deze buitengesloten leprapatiënten. Medewerkers van het ziekenhuis in India ontfermen zich ook over de bewoners van het nabij gelegen lepradorp. Ze geven medische zorg en delen medicijnen uit. Samen met andere kerken willen we tijdens Wereld Lepra Dag in actie komen voor deze leprapatiënten. Vroegtijdige behandeling van lepra en voorlichting kan uitsluiting voorkomen.

Helpt u mee?


Diaconiecollecte zondag 6 januari 2019

Categorie:Collectes diaconie

Dorcas

Dorcas legt zich niet neer bij de nood en armoede in Oost–Europa, het Midden–Oosten en Afrika. Ze werkt samen met lokale kerken en partnerorganisaties aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de allerarmsten en de weerbaarheid van mensen in nood. Ze geven drie vormen van hulp en ontwikkeling.

Duurzame ontwikkeling: Dorcas helpt mensen hun levensomstandigheden duurzaam te verbeteren met langlopende projecten op het gebied van werk en inkomen, landbouw, kinderontwikkeling, water, hygiëne en gezondheid.

Sociale zorg: Dorcas zorgt voor mensen die kwetsbaar zijn en er vaak alleen voor staan. Ouderen, kinderen, chronisch zieken, gevangenen, mensen met een beperking. Dorcas bezoek ze, begeleidt ze en geeft wat nodig is aan eten, warmte, kleding en medische voorzieningen.

Rampenmanagement: Wereldwijd staat Dorcas mensen bij die in risicogebieden leven of getroffen zijn door een ramp. Bij een dreigende noodsituatie helpt Dorcas met preventieve maatregelen en voorbereiding. Als een ramp plaatsvindt, biedt Dorcas noodhulp en ondersteunt de wederopbouw.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Diaconiecollectes tijdens advent 2018

Categorie:Collectes diaconie

Tijdens de advent en op 1e Kerstdag collecteren we elke zondag voor Kerk in Actie. Elke zondag voor een ander doel hieronder leggen we in het kort uit waar elke collecte voor bestemd is. De diaconie beveelt deze collectes van harte bij u aan.

1e Adventszondag – 2 december: Licht voor kinderen in gewelddadige wijken van Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. We geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding afmaken. Ook bieden we bijbelonderwijs en helpen we bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

2e Adventszondag – 9 december: Licht voor werkende kinderen in Colombia
Als je door de sloppenwijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen Colombiaanse kinderen moeten werken. Ze doen zwaar, gevaarlijk werk en maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een donkere omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Via een lokale partnerorganisatie biedt Kerk in Actie wekelijks ondersteuning aan kinderen en tienermoeders. Een aantal kansarme jongeren kunnen zelfs een professionele koksopleiding volgen. De bevlogen medewerkers maken hun zware bestaan een stuk lichter. Zij vergroten de weerbaarheid van deze kinderen en hun toekomstkansen.

3e Adventszondag – 16 december: Licht voor weeskinderen in Oekraïne
Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten. Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs had moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was slecht en het personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Via het project School van onze Dromen willen we deze kinderen een hoopvolle toekomst geven. De personeelsleden leren hoe ze een liefdevol kunnen omgaan met de kinderen en hun sociale problemen en gedragsproblemen en het gebouw wordt opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen.

4e Adventszondag – 23 december: Licht voor vluchtelingenkinderen in Myanmar
In het noordoosten van Myanmar zijn ruim vierduizend Kachin, een christelijke minderheid, op de vlucht geslagen. Hun dorpen zijn in brand gestoken en er zijn gevechten tussen het leger en christelijke rebellen. Daarmee komt hun aantal op 120.000 gevluchte Kachin. Duizenden vluchtelingen zitten klem in de jungle. Ze hebben geen medicijnen en voedsel. Veel van hen zijn gehandicapten, vrouwen en kinderen. Jongeren zien geen toekomst en grijpen naar drugs. Kerk in Actie wil deze kwetsbare groepen ondersteunen en hen een lichtpuntje geven in deze donkere situatie. Doet u mee?

1e Kerstdag – 25 december: Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon
De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden als Turkije. Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.


Stamppotrestaurant 17 november 2018

Categorie:Nieuws

Afgelopen zaterdag 17 november organiseerden we voor de actie Roemenië een stamppot restaurant in de grote zaal van de kerk. ’s Morgens begonnen we met het bakken van de verse worst en het snijden van de winterwortelen en uien. Dit kostte de nodige tranen maar lukte wonderwel (groente en aardappelen gesponsord door leden van de kerk). Ook moesten buiten de pannen worden aangesloten om de stamppot in te koken. De tafels mochten we weer uit de school halen, hierbij hadden we hulp van de jongens die bij het fietsenhok aan het helpen waren met het leggen van nieuwe bestrating. Alles verliep soepel, om vijf uur ging het restaurant open en iedereen kon aanschuiven. Om zes uur was de zaal gevuld, de meeste stoelen waren bezet, het was erg gezellig. De creagroep had leuke spullen ter beschikking gesteld om te verkopen en er waren verschillende puzzels te koop, de opbrengst mochten we bij de actie optellen: samen € 150,- Nadat om half acht alle mensen weg waren, moest alles weer worden opgeruimd en kon de balans worden opgemaakt. Het was een groot succes, we kregen complimenten over de lekkere smaak van de stamppot en de chili en de netto opbrengst was € 1207,25 !!!! Het mooie is dat de diaconie dit jaar de opbrengst verdubbelt voor de actie Roemenië. Iedereen bedankt, voor het meewerken, mee helpen en het komen naar de kerk om te eten. Het is fijn om dit samen te kunnen en mogen doen.


Eredienst – zondag 2 december 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. P. van Veen (Harderwijk)
Thema: De Eindtijd

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Introïtus: Lied 25a
 • (staande) Votum en groet
 • Verootmoediging: Zingen en bidden gebedspsalm 50
 • Gebed
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Zingen: Lied 461
 • Eerste lezing: Zacharia 14: 4-9 (NBV)
 • Zingen: Lied 451
 • Tweede lezing: Lucas 21: 25-31 (NBV)
 • Zingen: Lied 462
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 445
 • Geloofsbelijdenis zingen: Lied 342
 • Gebed
 • Inzameling der gaven (Kinderen terug uit de nevendienst.)
 • (staande) Zingen: Lied 433
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 25 november 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Prop. Leon van den Dool (Nederhemert)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Lied 971: 1,3
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Psalm 18: 8-10
 • Gebed
 • Woorden ten leven: 1 Korinthiërs 10
 • Vergeving
 • Zingen: Psalm 119: 37-39
 • Moment met de kinderen
 • Zingen met de kinderen: Hemelhoog 382
 • Schriftlezing: Hebreeën 12: 1-14 (NBV)
 • Zingen: Hemelhoog 420
 • Prediking
 • Zingen: Hemelhoog 209
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven (Kinderen terug uit de nevendienst.)
 • (staande) Zingen: Lied 263
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten