Maandelijkse Archieven: april 2021

Eredienst – zondag 2 mei 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano, zang)
Anita van der Molen (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Nieuwe Psalmberijming 89: 1,2 (Ik wil Uw liefde, HEER, bezingen voor altijd)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Nieuwe Psalmberijming 89: 4,5 (Hemel en aarde zijn van U, met al wat leeft)
 • Gezongen gebed om ontferming: Liedboek 314: 1,2 (Here Jezus, om Uw Woord)
 • Woord van bevrijding: Johannes 8: 30-36
 • Loflied: Nieuwe Liedboek 314: 3 (O Gij glans der heerlijkheid)
 • Afscheid van ouderling-kerkrentmeester Henk-Jan Hiemstra
 • Toezingen: Nieuwe Liedboek 416: 1 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste Schriftlezing: Psalm 62: 1-13
 • Zingen: HemelHoog 436 (U bent mijn schuilplaats, Heer)
 • Tweede Schriftlezing: Romeinen 8: 18-27
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 756: 4,5,8 (Zal ooit een dag bestaan?)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: HemelHoog 282: 1-4 (Maak ons hart onrustig, God)
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo: “Nooit meer nacht” – Martin Zonnenberg)
 • Gebeden en Onze Vader
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 416: 2-4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
 • Zegen
 • Amen
 • Volkslied: Nieuwe Liedboek 708: 1,6 (Wilhelmus van Nassouwe)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 25 april 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano, zang)
Eva Eenkhoorn en Sanne Gijselaar-Eenkhoorn (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: HemelHoog 25: 1,2 (Mijn toevlucht – Sela)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: HemelHoog 25: 3
 • Gebed van toenadering
 • Samenvatting van de Wet: Matteüs 22: 36-40
 • Zingen: HemelHoog 477 (Heb de Heer je God lief)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste lezing: Exodus 19: 1-8a, Exodus 20: 1-17, Exodus 24: 3
 • Zingen: HemelHoog 266: 1 (Hoor Israël)
 • Tweede lezing: Matteüs 5: 17-20
 • Zingen: HemelHoog 266: 2,3
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Niet meer ik, maar U in mij
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo: bewerking en melodie “Ruisch o Godsstroom der genade”)
 • Gebeden en Onze Vader
 • Slotlied: HemelHoog 473 (Gebed om zegen – Sela)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 18 april 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Prof. Dr. Edward van ’t Slot (Zwolle)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Reina Marchand-Meere (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Psalm 84: 2
 • Onze hulp en groet
 • Gebed
 • Zingen: Hemelhoog 188: 1,3
 • Schriftlezingen: 1 Korinthiërs 3: 18-23, Mattheüs 10: 28-31, Psalm 11
 • Zingen: Psalm 32: 3
 • Verkondiging
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 979: 1,7,10,11,14
 • Gebeden, stil gebed
 • Onze Vader (gezongen, versie Elly en Rikkert)
 • Collecte (met instrumentaal intermezzo: Arioso, J.S. Bach)
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 978: 3,4
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 11 april 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano, zang)
Anita van der Molen (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Psalm 100: 1,2 (Juich Gode toe, bazuin en zing)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Psalm 100: 3,4 (Treed statig binnen door de poort)
 • Gebed van toenadering
 • Leefregel: Filippenzen 2: 6-11
 • Zingen: Hemelhoog 600: 1-3 (Jezus, wat een heerlijke naam)
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Eerste lezing: Psalm 88: 1-19
 • Zingen: Psalm 88: 1,6 (Heer, die mijn heil, mijn helper zijt)
 • Tweede lezing: Johannes 20: 18-31
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 633: 1,4,5 (De lichtvorst, de ontluisterde)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Psalm 116: 2-4 (Toen de benauwdheid dreigend op mij viel)
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo: Andante Religioso van F. Mendelssohn-Bartholdy)
 • Gebeden en Onze Vader
 • Slotlied: Psalm 103c: 1,3,4 (Loof de koning, heel mijn wezen)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Paasdienst – zondag 4 april 2021 om 9.50 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Jan Schreurs (trompet)
Eva Eenkhoorn, Sanne Gijselaar-Eenkhoorn, Adi Hogeboom en Anita van der Molen (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 608: 1-3 (De steppe zal bloeien)
 • Zingen: HemelHoog 170: 1-7 (De Heer is waarlijk opgestaan)
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: HemelHoog 169: 1,2 (Daar juicht een toon, daar klinkt een stem)
 • Votum & Groet
 • Zingen: HemelHoog 169: 3,4 (Nu jaagt de dood geen angst meer aan)
 • Gebed
 • Woord van genade: 1 Korintiërs 15: 1-4,54b-58
 • Zingen: Hemelhoog 728: 1, 2 (Jezus leeft in eeuwigheid)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste lezing: Marcus 16: 1-8
 • Zingen: HemelHoog 198: 1-4 (The angel roll the stone away)
 • Tweede lezing: Marcus 16: 9-15
 • Zingen: Lied “Glory, glory, hallelujah”: 1, 2, 4
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Nieuwe Liedboek 624: 1-3 (Christus, onze Heer, verrees)
 • Wij gedenken mevrouw J.B. Pluimers-Tuinbeek (* 8 maart 1926, † 2 april 2021), en zingen Psalm 23b: 1
 • Inzameling van de gaven (met intermezzo: Heut triumphieret Gottes sohn)
 • Gebeden
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 641: 1-4 (Jezus leeft en ik met Hem)
 • Zegen
 • Amen
 • Toegift: HemelHoog 200: 1-3 (U zij de glorie)

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten