Maandelijkse Archieven: maart 2022

Eredienst – zondag 3 april 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Wilt u gebruikmaken van de kinderoppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud? Mail dan even naar jeugdwerkbethel@gmail.com. Dan zorgen we dat er een oppas aanwezig is.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Intredelied: Nieuwe Psalmberijming 126: 1 & 2 (“Het leek een droom, toch was het waar”)
 • Votum & Groet
 • Zingen: Klein Gloria: Liedboek 195 (“Ere zij de Vader en de Zoon”)
 • Gebed om ontferming
 • Zingen: HemelHoog 413: 2 (“Als alles duister is”)
 • Genadeverkondiging: Matteüs 11: 28-30 (NBV21)
 • Zingen: HemelHoog 90 (“Kom tot Mij” – solist)
 • Voorstellen van vertrouwenspersoon Erica Moes
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Kindermoment
 • Eerste Schriftlezing: Matteüs 22: 34-40 (NBV21)
 • Zingen: Liedboek 320: 1, 2 & 3 (“Wie oren om te horen heeft”)
 • Tweede Schriftlezing: Efeziërs 4:32-5:20 (NBV21)
 • Zingen: Liedboek 320: 4 & 5 (“De macht der liefde is zo groot”)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: HemelHoog 433: 1, 2 & 3 (“Stil, mijn ziel, wees stil”)
 • Inzameling van de gaven & muzikaal intermezzo (“The Adoration of the Crucified” uit de Crucifixion van John Stainer)
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Liedboek 416: 1, 2, 3 & 4 (“Ga met God en Hij zal met je zijn”)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 27 maart 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Prop. E.M. Hadnagy (Kampen)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is op 3 april.

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Samenzang: Psalm 103 : 1,3,5
 • Stil gebed
 • Votum & Groet
 • Samenzang: Liedboek 463: 1-5
 • Kyriëgebed
 • Samenzang: Liedboek 463: 6-8
 • Gebed ter verootmoediging en om verlichting met de Heilige Geest
 • Hemelhoog 349 (“Jezus roept alle kleine kinderen”)
 • Schriftlezing: Johannes 15 : 9-17 (NBV)
 • Samenzang: Evangelische Liedbundel 374 (“O Heer mijn God”)
 • Verkondiging
 • Samenzang: Hemelhoog 602 (“Liefde was het”)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven & muzikaal meditatie
 • Samenzang: Evangelische Liedbundel 10 (“Create in me a clean heart”)
 • Zegen
 • Samenzang: Liedboek 415: 1-3
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 20 maart 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Anita van der Molen (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Wilt u gebruikmaken van de kinderoppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud? Mail dan even naar jeugdwerkbethel@gmail.com. Dan zorgen we dat er een oppas aanwezig is.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Intredelied: Liedboek 971: 1 & 2 (“Zing een nieuw lied voor God de Here”)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Liedboek 971: 3 (“De heilige Geest geeft taal en teken”)
 • Kyriëgebed
 • God ziet naar ons om: Klaagliederen 3: 22-31
 • Loflied: Psalm 136: 1, 2, 11 & 12 (“Loof de Heer, want Hij is goed”)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Kindermoment
 • Eerste Schriftlezing: Ezechiël 17: 22-24
 • Lied: Psalm 92: 7 (“Zoals de cederbomen hoog op de Libanon”)
 • Tweede Schriftlezing: Marcus 4: 26-34
 • Lied: Liedboek 923: 1, 2 & 3 (“Wil je wel geloven dat het groeien gaat”)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Liedboek 756: 1, 4, 5 & 6 (“Laat komen, Heer, uw rijk”)
 • Inzameling van de gaven & muzikaal meditatie
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Liedboek 415: 1 & 2 (“Zegen ons, Algoede”)
 • Zegen
 • Vervolg slotlied: Liedboek 415: 3 (“Amen, amen, amen”)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 13 maart 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is op 20 maart.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Intredelied: Psalm 100: 1,2 (Juich Gode toe, bazuin en zing)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Psalm 100: 3,4 (Treed statig binnen door de poort)
 • Gebed
 • Tien Geboden: Exodus 20: 1-17
 • Lied: Liedboek 317: 2-3 (Heer, uw boodschap staat geschreven)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste Schriftlezing: Lukas 9: 18-24;28-36
 • Lied: Liedboek 545: 1-5 (verzen 1, 2 & 4 solist; verzen 3 & 5 gemeentezang)
 • Tweede Schriftlezing: Johannes 12: 23-36
 • Lied: HemelHoog 326: 1,2 (Daar ruist langs de wolken)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: HemelHoog 344: 1-3 (Ik geloof dat God mijn Vader)
 • Inzameling van de gaven & muzikaal meditatie
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Psalm 68: 2,3,7 (Draag op een lied, aan Hem gewijd!)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Onthulling gedenkplaat geallieerde bombardement op Veldkamp

Categorie:Nieuws

Afgelopen dinsdag 22 februari was het 78 jaar geleden dat de geallieerden de wijk Veldkamp bombardeerden. Door deze oorlogshandelingen vielen veertig dodelijke slachtoffers, raakten velen gewond en raakte menigeen dakloos. Ook de eerste Bethelkerk, die aan de Haaksbergerstraat 348 stond, werd geraakt en brandde uit.

In 2019 was er een eerste kranslegging bij ons kerkgebouw. Er gingen dat jaar stemmen op dat een permanente plaats van herinnering op zijn plaats zou zijn. De Historische Sociëteit pakte de handschoen op. Er werd gekozen voor een typisch Twents gebruik: een veldkei met een opschrift.

In het voorjaar van 2020 waren de voorbereidingen klaar. De coronapandemie gooide echter roet in het eten. Toen begin februari de regering aankondigde te gaan versoepelen, hebben de betrokkenen onder tijdsdruk de onthulling voorbereid. 22 februari, de dag van het bombardement, was een voor de hand liggende datum. Het was een sobere en bescheiden onthulling. Ons gemeentelid Gerrit Heersink, die het bombardement meemaakte, onthulde samen met Marcel Meijer Hof (Historische Sociëteit) het monument. Vervolgens is er voor de slachtoffers een krans gelegd.

Vanwege de regen van afgelopen week kon de plaquette nog niet bevestigd worden. De veldkei moet blijkbaar droog zijn wil de lijm hechten. Op een nader moment zal dit alsnog gebeuren.


Biddag voor gewas en arbeid – woensdag 9 maart 2022 om 19.30 uur

Categorie:Digipreek

Iedereen kan weer naar de dienst komen, zonder reservering!
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Reina Marchand-Meere (zang)
Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is GEEN kindernevendienst. De eerstvolgende kindernevendienst is op 20 maart.
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen
 • Stil gebed
 • Intredelied: Liedboek 704: 1 (Dank, dank nu allen God – solozang)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: 704: 2,3 (Die eeuwig rijke God – solozang)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: Psalm 67 (NBV21)
 • Lied: Nieuwe Psalmberijming 67: 1-3 (God, geef genade, geef Uw zegen – solozang)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Wonderwereld vol geheimen: 1-4 (samenzang)
 • Inzameling van de gaven & van de gebedsintenties
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Liedboek 982: 1-3 (In de bloembol is de krokus – samenzang)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 6 maart 2022 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Iedereen kan weer naar de dienst komen, zonder reservering!
 

Voorganger

Ds. C. F. Klaassen (Harderwijk)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)

 

Kindernevendienst

Er is nevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Wilt u gebruikmaken van de kinderoppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud? Mail dan even naar jeugdwerkbethel@gmail.com. Dan zorgen we dat er een oppas aanwezig is.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten