Periodieke gift

De Bethelkerk heeft als onderdeel van de PKN bij de Belastingdienst de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Iedereen die dat wil kan nu eenvoudig een overeenkomst met ons als ANBI instelling sluiten met daarin een toezegging van een periodieke betaling zonder tegenprestatie voor tenminste 5 jaren. Het bedrag mag iets variëren en er mag als voorwaarde in staan dat het inkomen niet significant daalt.

Een dergelijke overeenkomst en betaling voldoet vanaf 1-1-2014 voor de belastingdienst aan de voorwaarden van een periodieke gift; hiervoor geldt geen drempel. Het gehele bedrag van de jaarlijkse betaling kan zonder aftrek worden opgevoerd als persoonsgebonden aftrek voor de inkomstenbelasting. Het bedrag dat valt onder de overeenkomst mag bestaan uit de optelling van kerkelijke bijdrage, collectemunten, solidariteitskas, etc., mits deze maar periodiek zijn, met andere woorden, jaarlijks (ongeveer) hetzelfde zijn!

Betalingen aan ons (kerkelijke bijdrage, collectemunten, solidariteitskas) door iemand die geen overeenkomst is aangegaan of die niet periodiek zijn vallen onder de gewone giften. Die kunnen ook worden afgetrokken, maar er is een drempel van toepassing. Dus als u bijvoorbeeld een inkomens-afhankelijke drempel van 500 euro hebt en u doet een (eenmalige) gift van 1000 euro, dan is de aftrek die u geniet voor de eenmalige gift 1000-500= 500 euro.

Als u van plan bent de komende 5 jaren bij de Bethelkerk te blijven, ongeveer weet wat u opgeteld in een jaar aan ons overmaakt en verwacht dat je dat de komende jaren zult blijven doen, dan is het aantrekkelijk om een overeenkomst te sluiten. Hetzelfde geldt voor elke andere ANBI-instelling die u eventueel steunt. Wat overblijft zijn “incidentele” gewone giften. De kans is groot dat het bedrag daarvan lager is dan de drempel. Met deze overeenkomst(en) kunt u vaak dus meer aftrekken dan wanneer u geen overeenkomst(en) sluit.

Via deze link kunt u een model-overeenkomst downloaden. Ga daarna als volgt te werk:

  • print het formulier uit
  • vul de onderdelen 1, 2, 3, 5 en (indien van toepassing) 6 in (op beide exemplaren)
  • geef beide exemplaren aan een van de kerkrentmeesters; de penningmeester vult van beide exemplaren 4 en 7 in en geeft er daarna 1 aan u terug.

Als u hierover vragen heeft kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten