Maandelijkse Archieven: mei 2019

Aangepaste avondmaalsviering zondag 23 juni 2019

Categorie:Nieuws

Op zondag 23 juni zal er weer een aangepaste avondmaalsviering gehouden worden voor gemeenteleden, die om welke reden dan ook de gewone viering niet (meer) kunnen bijwonen.

Het is de bedoeling om weer een korte dienst te houden, die 20 minuten zal duren. Daarin willen wij het Heilig Avondmaal vieren. De dienst begint om 15.00 uur. Het geheel zal maximaal drie kwartier duren.

Als u vóór 15 juni geen uitnodiging hebt ontvangen en toch graag zou willen deelnemen, neem dan even contact op met uw diaken.

Na de dienst is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken.


Uitgangscollecte zondag 23 juni 2019

Categorie:Collectes diaconie

Kerk In Actie Werelddiaconaat

Steun vluchtelingen in Nigeria.

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa, maar in hun eigen land of regio opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Er is een enorm tekort aan voedsel door armoede, geweld, vernielingen en slechte weersomstandigheden. Via Nigeriaanse kerken en hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie wereldwijd diaconale partners, zoals in Nigeria waar kerken en hun hulporganisaties voedselhulp bieden en hongersnood voorkomen. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat juni.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/wereldvluchtelingendag

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!


Avondmaalscollecte zondag 23 juni 2019

Categorie:Collectes diaconie

Open Doors “Sri Lanka”

Christenen in Sri Lanka zijn in shock na de bomaanslagen van Eerste Paasdag. Velen van hen hebben dierbaren verloren of zijn gewond. Open Doors bezoekt hen om te horen welke hulp zij nodig hebben.

Waarvoor kan ik bidden?

 • Veel mensen, zowel jong als oud, hebben dierbaren verloren. Bid om een goed rouwverwerkingsproces waarin ze hun verdriet kunnen delen met anderen.
 • Er raakten ook veel mensen gewond. Bid om lichamelijk herstel en om moed om door te zetten. Ook de revalidatieperiode is een zware tijd voor gewonden en de mensen om hen heen.
 • Voor christenen die getraumatiseerd zijn en nog middenin een crisissituatie zitten, kan het ontzettend moeilijk zijn om te bidden. Bid daarom alstublieft namens uw Sri Lankaanse broeders en zusters die dat nu misschien niet kunnen.
 • Veel christenen zijn bang voor nieuwe aanslagen en meer geweld. Sommigen vinden het moeilijk om weer naar de kerk te gaan. Bid dat de Here God hun angsten verdrijft en hen vult met Zijn vrede.
 • Bid om veiligheid, energie en wijsheid voor Open Doors veldwerkers.
 • Kerken zijn ernstig beschadigd. Er zijn middelen en mankracht nodig om de gebouwen te repareren. Bid om vrijgevigheid, zowel binnen als buiten de christelijke gemeenschap.

Wat doet Open Doors in Sri Lanka?

 • Veldwerkers bezoeken nabestaanden en slachtoffers om te horen welke hulp zij het hardst nodig hebben.
 • Ook spreken ze met pastors om te horen welke praktische noden er zijn.
 • Open Doors werkt sinds 2000 in Sri Lanka. Er worden discipelschaps- en leiderschapstrainingen gegeven. Ook distribueren we Bijbels en christelijke boeken.
 • Laten we zorgen dat onze broeders en zusters in Sri Lanka zich gedragen voelen door gebed. Ook zijn we blij met uw gift, waarmee we vervolgde christenen kunnen bijstaan, in Sri Lanka.

De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.


Eredienst – zondag 2 juni 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Cees van Dam (Ermelo)

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 72: 6,7
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek voor de Kerken Gezang 231: 1,3
 • Gebod en belofte van God: Johannes 14: 23-27
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 598 (3x)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 222 (4x: NL,EN,D,NL)
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Schriftlezing: Handelingen 1: 6-12 (NBV)
 • Preek
 • Zingen: Psalm 148: 2,6
 • Dankgebed
 • Inzameling van de gaven (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Nieuwe Liedboek 641: 2,3
 • (staande) Zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Hemelvaartsdienst – donderdag 30 mei 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Prop. Willem Jan de Hek (Utrecht)

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 47: 1
 • (staande) Bemoediging en Groet
 • Zingen: Psalm 47: 2,3
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Hemelhoog 216
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezingen: Handelingen 1: 1-14 en Openbaring 21: 1-5
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 663: 1,2
 • Uitleg en verkondiging
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 213: 1,4,5
 • Dankgebed en voorbeden, afgesloten met het “Onze Vader”
 • Inzameling van de gaven
 • (staande) Zingen: Hemelhoog 687
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 26 mei 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Prop. Yorick Breemes (Rijssen)

Thema

Streven naar wijsheid

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 111: 1,4,5
 • (staande) Votum en Groet
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 273: 1-4
 • Bewerking op de tien geboden
 • Zingen: Hemelhoog 479: 1,3,4
 • Gebed
 • Kinderen mogen naar de nevendienst gaan
 • Schriftlezing: Spreuken 4: 1-27 (NBV)
 • Zingen: Psalm 19: 3-5
 • Prediking
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 313: 1,2,5
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Hemelhoog 579: 1,4,5
 • (staande) Zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 19 mei 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. A. Bierma (Nijverdal)

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Aanvangslied: Evangelische Liedbundel 212
 • (staande) Votum en Groet
 • Zingen: Psalm 138: 1,2
 • Verootmoediging & Schuldbelijdenis
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 413: 3
 • Genadeverkondiging
 • Leefregels
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 444: 1
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kinderen mogen naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Psalm 84 (NBV)
 • Zingen: Psalm 84: 2,6
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 276: 1,2
 • Dienst der gebeden
 • Dienst der offerande (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Nieuwe Liedboek 425
 • (staande) Zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 12 mei 2019 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Voorganger

Ds. Menko Bieuwenga (Enschede)

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 100: 1,2,4
 • (staande) Votum en Groet
 • Zingen: Liedboek voor de Kerken 1
 • Leefregel: Exodus 20: 1-17
 • Zingen: Opwekking 125
 • Gebed
 • Zingen: Psalm 66: 7
 • Kinderen mogen naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Johannes 4: 1-26
 • Zingen: Psalm 139: 1,2
 • Preek
 • Zingen: Psalm 56: 3,4
 • Gebed
 • Collecte (kinderen terug uit de nevendienst)
 • (staande) Zingen: Liedboek voor de Kerken 444
 • (staande) Zegen (3x gezongen amen)
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten