Maandelijkse Archieven: maart 2021

Goede Vrijdag – vrijdag 2 april 2021 om 19.30 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Adi Hogeboom en Anita van der Molen (zang)

 

Orde van Dienst

Intrede

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Psalm 22: 1,3 (Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Psalm 22: 10 (Want geenszins achtte mij de Heer gering)

Het Passieverhaal

 • Gebed om ontferming en om de opening van de Schrift
 • Eerste lezing: Marcus 14: 17-25
 • Zingen: Als Jesus Christus in der Nacht (BWV 265 arr. J.S. Bach – melodie Joh. Crüger)
 • Tweede lezing: Marcus 14: 32-46
 • Zingen: Koraal 25 (Mattheus Passion – J.S. Bach)
 • Derde lezing: Marcus 14: 53,55-65
 • Zingen: Koraal 32 (Mattheus Passion – J.S. Bach)
 • Vierde lezing: Marcus 15: 1-15
 • Zingen: Koraal 46 (Mattheus Passion – J.S. Bach)
 • Vijfde lezing: Marcus 15: 22-32
 • Zingen: Koraal 54 (Mattheus Passion – J.S. Bach)
 • Laatste lezing: Marcus 15: 33-39
 • Zingen: Koraal 62 (Mattheus Passion – J.S. Bach)
 • Overdenking
 • Antwoordlied: O Quam Tristis et Afflicta (Stabat Mater, deel 3 – G.B. Pergolesi)

Avondmaal

 • Nodiging & onderwijzing
 • Collecten (met instrumentaal intermezzo)
 • Gebed
 • Inzettingswoorden & bediening
 • Zingen: I adore Thee (Crucifixion – John Stainer)

Richting het einde van de dienst

 • Gebeden
 • Zingen: Stabat Mater dolorosa (Stabat Mater, deel 1 – G.B. Pergolesi)
 • Zegen
 • Amen
 • Uitblazen van kaarsen & weggaan in stilte

Palmpasen – zondag 28 maart 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Eva Eenkhoorn en Sanne Gijselaar-Eenkhoorn (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Openingslied: Nieuwe Liedboek 601: 1,2 (Licht dat ons aanstoot in de morgen)
 • Votum & Groet
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 601: 3 (Alles zal zwichten en verwaaien)
 • Kyriëgebed
 • Zingen: HemelHoog 162: 1-3 (Agnus Dei)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste lezing: Marcus 11: 1-11
 • Zingen: HemelHoog 190 (Juich Hosanna)
 • Eerste deel van de verkondiging
 • Tweede lezing: Marcus 11: 12-20
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 187: 1-4 (Runderen, schapen en duiven te koop)
 • Tweede deel van de verkondiging
 • Antwoordlied: Nieuwe Liedboek 939: 1-3 (Op U alleen, mijn licht, mijn kracht)
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Gebeden
 • Slotlied: HemelHoog 617a (Tienduizend redenen)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 21 maart 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Marchand (Groningen)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Reina Marchand-Meere (zang)

 

Thema

Verraad en overgave
 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Votum & Groet
 • Zingen: Psalm 84: 1,2
 • Wetslezing
 • Zingen: Psalm 84: 6
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Eerste lezing: Jeremia 32: 6-15
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 556: 1,2,5 (Alles wat over ons geschreven is)
 • Tweede lezing: Mattheus 27: 1-14
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 562: 1,3 (Ik wil mij gaan vertroosten)
 • Prediking
 • Antwoordlied: Psalm 119: 27,33
 • Wij gedenken Johannes Rafaël Michiel van den Daal ‘Chiel’, en zingen Psalm 23b: 1 (De Heer is mijn Herder)
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo: Ruht wohl ihr heiligen gebeine – Johannes Passion, J.S. Bach)
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 578: 1,2,5,6 (O, kostbaar kruis)
 • Zegen
 • Amen
 • Uitgangslied: Via Dolorosa (Sela)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 14 maart 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Anita van der Molen (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intochtslied: Psalm 146c: 1,3 (Alles wat adem heeft love de Here)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intochtslied: Psalm 146c: 7 (Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen)
 • Drempelgebed
 • Woord van genade: Matteüs 11: 28-30
 • Zingen: HemelHoog 90 (Kom tot Mij)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste lezing: Marcus 8: 27-33
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 533: 1 (Daar komt een man uit Nazaret)
 • Eerste deel van de verkondiging
 • Tweede lezing: Marcus 9: 2-9
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 533: 4 (Wie is die vreemde Joodse man)
 • Tweede deel van de verkondiging
 • Derde lezing: Marcus 10: 32-45
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 533: 5 (Jeruzalem, de koningsstad)
 • Derde deel van de verkondiging
 • Antwoordlied: HemelHoog 181: 1-4 (Hij kwam bij ons, heel gewoon)
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Gebeden
 • Slotlied: HemelHoog 171: 1,2 (Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft)
 • Zegen
 • Amen
 • Vervolg slotlied: HemelHoog 171: 3 (Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht)
 • Orgelspel

Biddag voor gewas en arbeid – woensdag 10 maart 2021 om 19.30 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Anita van der Molen (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Psalm 33: 2,3 (Zing al wie leeft van Gods genade)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Psalm 33: 8 (Wij wachten stil op Gods ontferming)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste deel van de Schriftlezing: Marcus 4:1-9
 • Zingen: Zingende Gezegend 284: 1,2 (Heer, spreek mij aan zodat ik hoor)
 • Tweede deel van de Schriftlezing: Marcus 4: 10-20
 • Zingen: Zingende Gezegend 284: 3,4
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: HemelHoog 443: 1-4 (Ach, blijf met uw genade)
 • Apostolische Geloofsbelijdenis
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo)
 • Gebeden
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 263: 1-3 (Wees Gij mijn toevlucht)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 7 maart 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.

Het ging vanochtend even mis met het geluid van de live stream. Inmiddels is een goede opname online gezet en kun je de dienst naar behoren terugkijken.

 

Voorganger

Ds. Jonathan Zondag (Dedemsvaart)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano)
Reina Marchand-Meere (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Psalm 68: 7 (God gij geprezen met ontzag)
 • Votum & Groet
 • Leefregel: Kolossenzen 3: 5-17
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 317 (Grote God, Gij hebt het zwijgen)
 • Gebed
 • Eerste lezing: Genesis 2: 8-17
 • Tweede lezing: Openbaring 21: 1-6
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 737: 1,2,21 (Jeruzalem, mijn vaderstad)
 • Preek
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 885 (Groot is uw trouw)
 • Gebeden
 • Collecten
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 913 (Wat de toekomst brengen moge)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten