Maandelijkse Archieven: februari 2018

Avondmaalscollecte zondag 30 maart 2018

Categorie:Collectes diaconie

Nationale Vereniging de Zonnebloem

Nationale Vereniging de Zonnebloem is een Nederlandse landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, leeftijd of handicap. Het is met ruim 40.000 vrijwilligers één van de grootste vrijwilligersorganisaties in Nederland. De vereniging kent ongeveer 1200 plaatselijke comités, die individueel of in samenwerking activiteiten organiseren. Jaarlijks worden meer dan een miljoen bezoekjes afgelegd bij mensen die door een lichamelijke beperking moeilijk de deur uit kunnen. Voor 7800 mensen organiseert de Zonnebloem aangepaste vakanties in binnen en buitenland met verzorging en medische begeleiding in speciaal aangepaste accommodaties.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Uitgangscollecte zondag 18 maart 2018

Categorie:Collectes diaconie

Stichting de Hoop

Mensen worden bij ‘De Hoop’ gezien. We bieden hen hoop en werken samen aan herstel in een liefdevolle omgeving. Goede, deskundige zorg mét een hoopvol toekomstperspectief, dat is waar wij iedere dag voor gaan. De Hoop is een christelijke ggz-instelling met een krachtige boodschap. Vanuit onze deskundigheid en met als bron ons geloof, bieden we hulp aan mensen, ongeacht hun achtergrond, wanneer zij te maken hebben met psychische problemen of verslavingsproblemen. We bieden onze hulp in Amersfoort, Apeldoorn, Dordrecht, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen (afdeling Sta op zorg).

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Diaconiecollecte zondag 18 maart 2018

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in actie

Ouders kiezen voor onderwijs.

In Tirupur, een industriestad in Zuid India, werken maar liefst een miljoen mensen in de textielindustrie. Veel textielarbeiders zijn afkomstig uit andere delen van India. Eenmaal in de stad aangekomen, moeten hun kinderen bijdragen aan het gezinsinkomen, waardoor ze niet naar school kunnen. Hoewel kinderarbeid verboden is in India, werken duizenden kinderen onder slechte omstandigheden in de textielfabrieken. De organisatie Save spoort deze kwetsbare kinderen op. Als medewerkers van deze organisatie zien dat een kind aan het werk is, lichten ze de autoriteiten in. Deze halen het kind daar weg en nemen juridische stappen tegen de eigenaar. Vervolgens zoekt men samen met de ouders naar mogelijkheden om het kind naar school te laten gaan. Collecteer mee zodat ouders hun kinderen naar school kunnen laten gaan in plaats van naar de fabriek.


Eredienst – zondag 4 maart 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. Johan Wegerif (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 25: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 25: 7,8
 • Verootmoediging
 • Zingen: Lied 536: 1,2
 • Genadeverkonding
 • Zingen: Lied 536: 2
 • Vermaning: Exodus 20
 • Zingen: Lied 536: 4
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Kinderen gaan naar de nevendienst – inleiding paasproject De Nieuwe Schepping
 • Schriftlezing: Johannes 2: 13-25
 • Zingen: Psalm 69: 3
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Lied 562
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 345: 1,3
 • (staande) Heenzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 25 februari 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: dr. Jan Dirk Wassenaar (Hellendoorn)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 25: 2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 25: 4
 • Gebed van verootmoediging
 • Schriftlezing: Jesaja 52: 13 – 53: 12
 • Zingen: Lied 651
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kinderen gaan naar de nevendienst – inleiding paasproject De Nieuwe Schepping
 • Schriftlezing: Johannes 11: 45-57
 • Zingen: Lied 587: 2
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 575: 1, 6
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’
 • Inzameling der gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 536
 • (staande) Zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 18 februari 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. Elsbeth Gruteke (Hilversum)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 91a: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 91a: 3
 • Inleiding
 • Zingen: Opwekking 595
 • Gebod of belofte van God
 • Zingen: Lied 51b
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Genesis 2: 15 – 3: 9
 • Zingen: Lied 538: 1
 • Schriftlezing: Matteüs 4: 1-11
 • Zingen: Lied 538: 3,4
 • Kinderen gaan naar de nevendienst – inleiding paasproject De Nieuwe Schepping
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 840
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 536: 1,2,4
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 11 februari 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: ds. Johan Wegerif (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 31: 1,2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 31: 3
 • Verootmoedigingsgebed
 • Zingen: Lied 836: 1
 • Verkondiging van Gods genade
 • Zingen: Lied 836: 2
 • Vermaning/onderwijs
 • Zingen: Lied 836: 5
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Kinderen gaan naar de nevendienst – inleiding paasproject De Nieuwe Schepping
 • Schriftlezing: 2 Koningen 5: 1-3,9–15b
 • Zingen: Lied 350: 1,2,6
 • Schriftlezing: Marcus 1: 40-45
 • Zingen: Lied 534
 • Uitleg en prediking
 • Zingen: Lied 911: 1-3
 • Dankgebed en voorbeden
 • Dienst van de gaven – kinderen terug uit de nevendienst
 • (staande) Zingen: Lied 422
 • (staande) Heenzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Kampweekend Bethelkerk

Categorie:Nieuws

Ja, hij komt er weer aan! Het jeugdkamp van de Bethelkerk. Het kamp valt dit jaar in het weekend van 13 t/m 15 april. Schrijven jullie het alvast op in jullie agenda? De uitnodiging om je op te geven komt er ook al snel aan! Dus hou je mailbox in de gaten! Daarin kan je lezen wat je mee mag nemen, waar het is, de kosten en niet onbelangrijk…. het thema!

Dit jaar gaan we iets nieuws doen. Op zaterdagmiddag 14 april worden nu ook de kinderen van de zondagsschool en van de Mini-Bethelclub uitgenodigd om daar een middagje mee te draaien. Het is de bedoeling dat de kinderen die graag die kant op willen, samen met hun ouders komen. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van de zondagsschool en Mini-Bethelclub!!

Er komt nog verdere informatie over hoe jullie je kunnen opgeven en om welke tijden het precies gaat! Maar het zou heel leuk zijn om jullie én jullie ouders daar ook te zien! Al met al wordt er achter de schermen druk gewerkt aan een mooi kamp!


Paasproject zondagsschool

Categorie:Nieuws

Op 11 februari starten wij met het paasproject “De nieuwe schepping”. In dit project wordt de verbinding gelegd tussen de schepping zoals die was en is geworden aan de ene kant en de vernieuwing van de schepping die door het werk van Jezus heeft plaatsgevonden en zal plaatsvinden aan de andere kant. Tijdens de lijdenstijd zullen we met de kinderen aan de hand van de verhalen uit Johannes 1 t/m 20 stil staan bij de thema’s
“Begin van vernieuwing”, “Hoopvol door de pijn”, “Hou-vast voor onderweg”, “Speciaal voor Hem”, “Meer dan genoeg”, “Geven brengt leven” en “Geen gewone Koning”. Op Eerste Paasdag zal het thema “Leven in Gods Licht” centraal staan. Dit keer zal er voor in de kerk geen projectverbeelding staan. Voordat wij naar de nevendienst gaan zullen wij door middel van een PowerPointpresentatie het thema voor die zondag uitleggen. Op zondag 18 februari starten we tijdens de nevendienst met een speciale verwerking bij het Paasproject. Iedere week zullen we hier verder aan gaan werken. Daarom zou het extra fijn en leuk zijn als de kinderen er iedere week zijn! Tijdens de dienst op Eerste Paasdag zullen wij u laten zien waaraan wij hebben gewerkt.


Startavond van de jeugdclubs

Categorie:Nieuws

Op vrijdag 12 januari hadden we de aftrap van het jeugdwerk van dit jaar. De beide clubs waren er! Het was een spelletjesavond waarin onze kennis van de geschiedenis werd getest: waar er werd gestreden, wie de wereld mocht regeren en waar je een weg mocht zoeken naar een schat. Er werd flink gelachen en iedereen werd goed uitgedaagd. Een heerlijke gezellige ouderwetse spelletjesavond! En dan een glas cola (of heeeeel veel “bier” Eline!) en wat chips… dan komen wij de avond wel door!


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten