Maandelijkse Archieven: februari 2018

Actie Roemenië

Categorie:Nieuws

In november is er door de diaconie van onze kerk € 4000,- overgemaakt voor alle gezinnen in Kisfülpös. Hiervan hebben ze zelf weer een
kerstpakket samengesteld en voor de kerst uitgedeeld. Op de foto’s kunt u zien wat er in de pakketten zat, voor elk wat wils.

Naar aanleiding van deze actie hebben we van ds. Levente Nagy een brief ontvangen voor de hele gemeente, deze is hieronder te lezen. De brief is vertaald vanuit het Hongaars naar het Engels en van daaruit in het Nederlands door een familielid van Ds. Nagy.

Beste broeders in Jezus Christus! Het gebeurt vaak dat we met neergeslagen ogen lopen. Meestal kijken we alleen naar de grond. Soms heffen we ons hoofd op tot een bepaalde hoogte om vooruit of achteruit te kijken. Onze ogen zijn aan het bladeren, zoeken naar een stabiel punt om vast te houden, maar vaak zien ze niets belovend of bemoedigend bij de uitdagingen en beproevingen van het leven. Hoewel het grootste deel van ons leven gaat over hoe we omgaan met mensen, gemeenschappen en gemeenten met verliezen, mislukkingen, successen en prestaties, wat kunnen we leren voelen: God heeft ons meer vertrouwd gemaakt dan we vaak denken. We kunnen ook zien dat we van goede daden van anderen kunnen leren, we kunnen hun goede voorbeeld volgen, zodat we kunnen groeien of zelfs ten goede kunnen veranderen.

Sinds de Bethel gemeente uit Enschede de relatie met de hervormde gemeente vanuit Kisfülpös heeft gevestigd, voelen we jullie oprechte bereidheid om ons te helpen, wat alleen uit liefde kan komen. Bijna elk jaar nam Bethel het leeuwendeel op zich voor een van de projecten op onze agenda: renovatie van de kerk, orgel, pastorie (dak, deuren en ramen veranderen), ontwikkeling van de school en sinds een paar jaar levert Bethel de financiële achtergrond om de pakketten voor gezinnen te maken. We zijn bijzonder dankbaar dat jullie dit deden ongeacht de denominatie. In december 2017 hebben we met uw steun 205 pakketten met een waarde van € 4.000,- gecreëerd voor gezinnen uit de gereformeerde, orthodoxe (Oosters-orthodoxe kerk), Oost-katholieke, Baptisten- en andere gemeenten. Zoals je ook in je begroetingsbrief hebt benadrukt, is dit een geschenk. Heel erg bedankt !!!

Het komt niet van dit geschenk, hoewel het bijdraagt tot de ontwikkeling van de hulpeloosheid van de mensen en tot de christelijke missie van ons allemaal, dat 215 leden van de Kisfülpös-gemente, waarvan 185 volwassenen in 2017 3.840 RON (€ 830,-) om een door een vuur getroffen gezin te helpen, 1.775 RON (€ 380,-) om de kerkrenovatie te helpen in een veel kleinere gemeente (Toldalag, 45 zielen), betaalden we 250 RON (€ 50,-) aan kinderen met een handicap en verzamelde producten in een waarde van € 250,- voor de bewoners van “Szivárványház” (Regenbooghuis) in Nagyfülpös. Ik noemde er slechts een paar, niet voor rechtvaardiging, maar gewoon om te laten zien dat dienen in de verschillende gebieden van de missie een goed voorbeeld kan zijn.

Dit kan niet echt worden gewaardeerd uit het bovenstaande. De opbeurende intentie, het gezaghebbende mededogen en de actie zijn degenen die in het dagelijks leven kunnen worden gevoeld en gewaardeerd. Dit gevoel en deze waarden zorgen ervoor dat we ook gaan doen. Daarom is het belangrijk niet alleen om naar achteren of naar voren te kijken, maar ook om vaak naar boven te kijken: “Heer, wat wilt u dat ik doe?” Voor een christen wordt deze vraag beantwoord door het leven: Wanneer, waar, naar wie en hoe te handelen?

Ik geloof dat de relatie tussen de Bethel gemeente in Enschede en de hervormde gemeente van Kisfülpös niet alleen over geld en steun zou moeten gaan. Godzijdank gaat het daar ook niet om. De gemeenschap van Kisfülpös verwelkomt altijd gemeenschapsleden van de Bethel gemeente uit Enschede, die ons als gast, vriend, helper of discipel van Christus in Transsylvanië wil bezoeken. Laten we niet lopen met neergeslagen ogen. Laten we niet alleen achterwaarts of voorwaarts kijken, maar elke dag opnieuw naar boven kijken om leiding van de Almachtige God te ontvangen. De vraag voor de toekomst ligt hierin voor ons allemaal: Ben ik bereid om naar boven te kijken, wil ik dat Christus mijn leven richt, mijn familie, mijn gemeenschap?

Moge God de Bethel gemeente van Enschede zegenen en behouden!!!

Met respect en liefde:
Levente Nagy Vajda, predikant

Ik hoop dat u samen met ons wilt blijven sparen om deze mensen te kunnen blijven ondersteunen.
Namens de werkgroep, Bonny Hiemstra


Diaconiecollecte zondag 11 maart 2018

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie

Kerken in Almere runnen een sociale supermarkt.

Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en veel armoede en werkloosheid voorkomt. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in (financiële) nood bij met praktische hulp, waaronder een sociale supermarkt. Hier krijgen klanten niet een standaard voedselpakket maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Ook is er een kleding-, meubel- en witgoedloket. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Al de verschillende activiteiten vinden plaats op zeven locaties verspreid over de stad. De kerken willen alles onderbrengen in één pand.

Collecteert u mee voor dit speciale project en voor de inrichting van het nieuwe pand?


Diaconiecollecte zondag 25 februari 2018

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie

Uit de schulden.

Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. ‘Ik heb geen gat in mijn hand maar moet alles in m’n eentje regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag kwam ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje dat mij helpt’, vertelt een moeder uit Amsterdam. Kerk in actie nam met andere kerken en Christelijke organisaties het initiatief voor het project SchuldHulpMaatjes. Jaarlijks worden zo’n 6000 mensen persoonlijk begeleid. Ook is er een speciale website waar jongeren meer te weten kunnen komen over geldzaken en risico’s van schulden en waar ze ontdekken hoe ze schulden
kunnen voorkomen. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak.


Diaconiecollecte zondag 18 februari 2018

Categorie:Collectes diaconie

Kerk in Actie

Met je kinderen op de vlucht.

Meer dan vier miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. Onder hen bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa – vallei in Oost Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Onder zeer moeilijke omstandigheden proberen moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC ondersteunt gevluchte moeders met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting. De medewerkers van het IOCC redden zo niet alleen kinderlevens, maar ze helpen bovendien moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te bieden.

Collecte van harte aanbevolen.


Eredienst – zondag 4 februari 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. A.P.D. Zijlstra (interimpredikant, Ede)
Thema: Johannes’ getuigenis

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Psalm 115: 1,5
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 19: 1,3
 • Wet des Heren
 • Zingen: Psalm 19: 5,6
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezingen: Johannes 1: 19-34
 • Moment voor de kinderen
 • Zingen: Evangelische Liedbundel 351
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Preek
 • Zingen: Liedboek 1973, gezang 451
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • (staande) Zingen: Lied 705: 1-3
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Levend Woord – november 2017

Categorie:Levende Woorden

Wie overwint, zal samen met Mij op Mijn troon zitten.
(Openbaring 3: 21)

Deze tekst komt uit de laatste brief die Jezus in een visioen aan Johannes dicteert en is gericht aan de christenen in Laodicea. Nabij het rijke Laodicea bevond zich in de heuvels een kuuroord dat gevoed werd met water uit de hete waterbronnen van Pamukkale (vroeger Hierapolis) genoemd. Het kalkrijke water stroomde van het kuuroord naar Laodicea, waar het zijn warmte dan al grotendeels verloren was. Het stroomde langs de stad als lauw kalkrijk water, dat te koud was om in te kuren en te warm en smerig van smaak was om de dorst te lessen. Het water was onbruikbaar.

Laodicea was een rijke stad. Het kende een artsenopleiding en een laboratorium waar een beroemde ogenzalf gemaakt werd. Ook was er een bedrijvige linnenindustrie en zetelde er een belangrijke internationale bank. De mensen waren zelfvoldaan en rijk in vele opzichten. Maar niet in Jezus’ ogen.

Als deze laatste brief wellicht ook bedoeld is voor de laatste tijd vlak voor Jezus terugkomst, moeten wij deze brief nu wellicht extra ter harte nemen. Eén overeenkomst is in ieder geval duidelijk: wij leven ook in een rijke maatschappij, waar veel belang gehecht wordt aan geld, opleiding en positie (kleding). De sociale en economische druk om daaraan mee te doen is zeer groot. De offers die dit kost zijn tegelijkertijd ook wezenlijk. Meer en meer jongeren bijvoorbeeld krijgen tijdens hun studie al een burn-out!

Hoe kunnen we onze jongeren daarin bijstaan? Hoe kunnen we hen voorleven dat we het moeten hebben van Gods kracht en leiding en niet van ons eigen kunnen en onze eigen prestaties? (Jes. 40: 29-31). Onze eigen maatschappij is blind voor die goddelijke waarheid. Haar ogen azen op geld, zelfontplooiing en (liefst snelle) bevrediging van als maar meer verlangens. Zij erkent de levensvisie van Jezus niet Die ons vraagt om ons voor te bereiden op het Koningschap dat Hij ons geeft, door goed te doen aan onze naaste en door de mensen in alle nederigheid te dienen. (Lucas 22: 24-30)

Hoe kijkt Jezus dan naar Laodicea en hoe kijkt Hij wellicht ook naar onze maatschappij? Zal Hij trots zijn op onze rijke positie, hoog in de ranglijst van de wereldeconomie?

Vrij vertaald zegt Jezus hierover in de brief aan het rijke Laodicea:

Bah! Ik kan niets met jullie! Jullie zijn zo nutteloos als het lauwe, smerige water dat langs jullie stad stroomt, Laodicea! Jullie leven lijkt rijk en gelukkig, maar het is leeg en waardeloos. Jullie kijken met vreugde naar jullie goud en geld, maar het zal je niet helpen als God gaat oordelen. Koop van Mij goud (genade) dat gelouterd is en wel stand zal houden in het goddelijke vuur. Jullie denken goed gekleed te gaan, maar zonder mijn vergeving van zonden ben je naakt. Kom bij Mij toch je zuivere witte kleding halen! Jullie denken goed te zien, maar zijn blind voor de goddelijke waarheid. Koop toch van Mij zalf voor je ogen om echt te kunnen zien!

Ik geef om jullie, Laodicea, daarom waarschuw Ik jullie. Ik schrijf jullie dit zodat jullie je leven radicaal kunnen veranderen. Aan ieder van jullie zeg ik: Laat Mij toch je leven binnenkomen, dan mag je bij Mij aan tafel zitten. Je leven wordt dan opvallend anders en dat zal niet altijd even makkelijk zijn. Maar als je volhoudt en overwint, mag je met Mij op Mijn troon zitten, net zoals ik volgehouden heb en met Mijn Vader op Zijn troon mag zitten.

En dat zegt jezus ook tegen ons, via de Bijbel. Maar is het nog wel mogelijk om tegenwoordig Jezus’ weg te gaan? Ja, want het is naar Gods wil dat we deze weg gaan. Jezus zegt: Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven. (Lucas 12: 32)

Wie overwint zal samen met Jezus op Zijn troon zitten!


Levend Woord – oktober 2017

Categorie:Levende Woorden

Tijdens de bijeenkomsten wordt inmiddels zoveel levendig besproken en komen zoveel onderwerpen aan bod, dat we in de verslaggeving in het vervolg slechts enkele treffende onderwerpen naar voren zullen laten komen, om het schrijven en ook het lezen van de verslagen behapbaar te houden. Tegelijk is er de hartelijke uitnodiging om zelf de bijeenkomsten te bezoeken, indien dat in uw vermogen ligt. Dan hoeft u geen detail van het besprokene te missen.

De zaaier is hij die het Woord zaait.
(Markus 4: 14)

Wat bijzonder dat Jezus in gelijkenissen spreekt. Zou het niet veel makkelijker zijn als Hij gewoon direct zegt wat Hij bedoelt? Nu blijken we allemaal andere beelden en ideeën te hebben bij deze gelijkenis. We praten er een hele avond over en moeten elkaar steeds weer uitleggen wat wij er in zien.

Maar wat een rijke avond is het daardoor geworden. Door het moeten verwoorden van onze visie en het luisteren naar andere inzichten, is de gelijkenis tot leven gekomen en dieper in ons verstand en in ons hart doorgedrongen. We hebben geluisterd naar de woorden van Jezus, ze overwogen diep in ons hart en ervan getuigd naar anderen. Dat lijkt wel heel erg veel op het volgen van Jezus! Het spreken in gelijkenissen van Jezus was zo gek nog niet. Zo zaait de Zaaier Zijn Woord!

En welke vruchten levert dat dan op?

Interne vruchten: Je leven richt zich in doen en laten steeds meer naar Gods wil. Dit kan op het ene levensvlak sneller gaan dan op het andere vlak, maar vruchten mogen zich uiteindelijk op alle gebieden in je leven gaan vormen.

Externe vruchten: Het doorgeven van het Evangelie in woord en daad, zodat nieuwe mensen van Gods Koninkrijk horen en zich bekeren en Jezus’ redding aanvaarden. Zij mogen op hun beurt ook weer zaad gaan dragen en zo groeit het Koninkrijk van God tot eer van Zijn Naam.

Dat opgroeien uit zaad tot zaaddragende halm gaat niet vanzelf. Zorgen en aardse genoegens kunnen zo onze aandacht opeisen, dat er geen ruimte meer over is in ons leven voor het zaad om te groeien. Het wordt weggedrukt door al het andere kruid dat uiteindelijk onkruid blijkt te zijn, omdat de aandacht daaraan besteed, geen waar geluk brengt en eeuwig leven.

Het zaad kan ook ontkiemen en vervolgens te weinig wortel hebben om staande te blijven onder verdrukking. Als je bijvoorbeeld moet kiezen tussen je status of het volgen van Jezus, of als je moet kiezen tussen je veiligheid of het volgen van Jezus, dan blijkt pas echt hoe diep je keuze voor Jezus is. Jezus windt daar geen doekjes om. In Lukas 9: 23 zegt Hij: “Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal om wille van Mij, die zal het behouden.”

Kiezen voor Jezus is een ingrijpende keuze. Maar tegelijk staat er de belofte dat, áls wij ons daadwerkelijk overgeven aan Jezus met ons hele leven, ons leven vrucht zal dragen, veel vrucht: dertig, zestig of zelfs wel honderdvoudig!


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten