Levend Woord – november 2017

Levend Woord – november 2017

Categorie:Levende Woorden

Wie overwint, zal samen met Mij op Mijn troon zitten.
(Openbaring 3: 21)

Deze tekst komt uit de laatste brief die Jezus in een visioen aan Johannes dicteert en is gericht aan de christenen in Laodicea. Nabij het rijke Laodicea bevond zich in de heuvels een kuuroord dat gevoed werd met water uit de hete waterbronnen van Pamukkale (vroeger Hierapolis) genoemd. Het kalkrijke water stroomde van het kuuroord naar Laodicea, waar het zijn warmte dan al grotendeels verloren was. Het stroomde langs de stad als lauw kalkrijk water, dat te koud was om in te kuren en te warm en smerig van smaak was om de dorst te lessen. Het water was onbruikbaar.

Laodicea was een rijke stad. Het kende een artsenopleiding en een laboratorium waar een beroemde ogenzalf gemaakt werd. Ook was er een bedrijvige linnenindustrie en zetelde er een belangrijke internationale bank. De mensen waren zelfvoldaan en rijk in vele opzichten. Maar niet in Jezus’ ogen.

Als deze laatste brief wellicht ook bedoeld is voor de laatste tijd vlak voor Jezus terugkomst, moeten wij deze brief nu wellicht extra ter harte nemen. Eén overeenkomst is in ieder geval duidelijk: wij leven ook in een rijke maatschappij, waar veel belang gehecht wordt aan geld, opleiding en positie (kleding). De sociale en economische druk om daaraan mee te doen is zeer groot. De offers die dit kost zijn tegelijkertijd ook wezenlijk. Meer en meer jongeren bijvoorbeeld krijgen tijdens hun studie al een burn-out!

Hoe kunnen we onze jongeren daarin bijstaan? Hoe kunnen we hen voorleven dat we het moeten hebben van Gods kracht en leiding en niet van ons eigen kunnen en onze eigen prestaties? (Jes. 40: 29-31). Onze eigen maatschappij is blind voor die goddelijke waarheid. Haar ogen azen op geld, zelfontplooiing en (liefst snelle) bevrediging van als maar meer verlangens. Zij erkent de levensvisie van Jezus niet Die ons vraagt om ons voor te bereiden op het Koningschap dat Hij ons geeft, door goed te doen aan onze naaste en door de mensen in alle nederigheid te dienen. (Lucas 22: 24-30)

Hoe kijkt Jezus dan naar Laodicea en hoe kijkt Hij wellicht ook naar onze maatschappij? Zal Hij trots zijn op onze rijke positie, hoog in de ranglijst van de wereldeconomie?

Vrij vertaald zegt Jezus hierover in de brief aan het rijke Laodicea:

Bah! Ik kan niets met jullie! Jullie zijn zo nutteloos als het lauwe, smerige water dat langs jullie stad stroomt, Laodicea! Jullie leven lijkt rijk en gelukkig, maar het is leeg en waardeloos. Jullie kijken met vreugde naar jullie goud en geld, maar het zal je niet helpen als God gaat oordelen. Koop van Mij goud (genade) dat gelouterd is en wel stand zal houden in het goddelijke vuur. Jullie denken goed gekleed te gaan, maar zonder mijn vergeving van zonden ben je naakt. Kom bij Mij toch je zuivere witte kleding halen! Jullie denken goed te zien, maar zijn blind voor de goddelijke waarheid. Koop toch van Mij zalf voor je ogen om echt te kunnen zien!

Ik geef om jullie, Laodicea, daarom waarschuw Ik jullie. Ik schrijf jullie dit zodat jullie je leven radicaal kunnen veranderen. Aan ieder van jullie zeg ik: Laat Mij toch je leven binnenkomen, dan mag je bij Mij aan tafel zitten. Je leven wordt dan opvallend anders en dat zal niet altijd even makkelijk zijn. Maar als je volhoudt en overwint, mag je met Mij op Mijn troon zitten, net zoals ik volgehouden heb en met Mijn Vader op Zijn troon mag zitten.

En dat zegt jezus ook tegen ons, via de Bijbel. Maar is het nog wel mogelijk om tegenwoordig Jezus’ weg te gaan? Ja, want het is naar Gods wil dat we deze weg gaan. Jezus zegt: Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven. (Lucas 12: 32)

Wie overwint zal samen met Jezus op Zijn troon zitten!


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten