Categorie Archieven: Levende Woorden

Levende Woorden – voor altijd

Categorie:Levende Woorden

Hoe kan je als volgeling van Jezus staande blijven in de wereld, zonder steeds weer Gods Woord tot je te nemen? In Deuteronomium 8: 3 staat: De mens leeft niet van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. Dit was het Woord van God dat Jezus nodig had toen Hij verzocht werd in de woestijn. Hoe hard hebben wij het dan wel niet nodig?

Twee jaar lang mochten we als gemeente Levende Woorden van God uit Zijn Bijbel overpeinzen met behulp van even zovele geknutselde geheugensteuntjes. Door onze gedachten met elkaar te delen, hebben we veel mogen leren. Een weergave daarvan kunt u hier zien.

De arbeidsintensieve manier waarop dit onder de aandacht van de hele gemeente gebracht is, gaan we verlaten. Maar het overpeinzen van Gods Woord, elk uur, elke dag (Psalm 119) moge blijven toenemen, opdat geloof, hoop en liefde blijven groeien tegen de verdrukking in van een wereld die erom smacht, maar haar tegelijk vertrappen wil!

We kondigen hierbij aan dat de bijeenkomst van november 2018 de laatste zal zijn.


Levend Woord – november 2018

Categorie:Levende Woorden

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer.
(Jesaja 60: 1)


Levend Woord – oktober 2018

Categorie:Levende Woorden

Met mijn God spring ik over een muur.
(Psalm 18:30b)


Levend Woord – september 2018

Categorie:Levende Woorden

Anna was altijd in de tempel. Daar eerde zij God dag en nacht door te bidden en te vasten.
(Lucas 2:37)


Levend Woord – juni 2018

Categorie:Levende Woorden

Iets is alleen onrein voor wie het als onrein beschouwt.
(Romeinen 4:14b)


Levend Woord – mei 2018

Categorie:Levende Woorden

Zegen de Heer, u allen …
(Psalm 134:1a)


Levend Woord – april 2018

Categorie:Levende Woorden

Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.
(Spreuken 4:23)


Levend Woord – maart 2018

Categorie:Levende Woorden

Jullie zijn Mijn schapen, de schapen die Ik weid; jullie zijn mensen en Ik ben jullie God – zo spreekt God de HEER.
(Ezechiël 34:31)


Levend Woord – februari 2018

Categorie:Levende Woorden

Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: ”Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie gehoorzamen.
(Lucas 17: 6)

Ga er maar aanstaan. Je vraagt Jezus heel nederig om meer geloof, om een sterker geloof, en je krijgt dit antwoord. In eerste instantie zou je in je schulp kruipen van schaamte: blijkbaar is mijn geloof nog kleiner dan het allerkleinste mosterdzaadje, want voor mij gaan de bomen echt niet aan de loop. Mijn geloof is veel te klein om dat te verwachten.

Het lezen van de tekst in meerdere Bijbelvertalingen liet gelukkig echter een heel ander licht schijnen op deze tekst. Neem bijvoorbeeld de Willibrord vertaling of de Bijbel in gewone taal. Zij geven de tekst met een iets andere inval weer “De Heer zei: ‘Al heb je maar een vertrouwen als een mosterdzaadje, als je tegen die moerbeiboom daar zegt: “Kom met wortel en al uit de grond en verplant je naar zee”, dan zou hij je gehoorzamen.’ Jezus zegt daarmee: Jullie vragen om een groter geloof, een sterker geloof, maar daar gaat het niet om. Al is je geloof maar zo klein als een miezerig zaadje, het is groot genoeg voor God om wonderen te doen.

Pfff…opluchting, we kunnen weer tevoorschijn kruipen uit onze schulp met ons miezerig klein geloof. Voor God is het genoeg om wonderen door ons heen te doen. Het hangt blijkbaar helemaal niet van de grootte van ons eigen geloof af!

En wat blijkt bij navraag onder elkaar? Het blijkt inderdaad precies zo te werken in de praktijk!
Nee, er zijn géén bomen letterlijk gaan lopen naar de zee, maar er zijn wél andere wonderlijke en verstrekkende dingen gebeurd in mensenlevens van hier en nu. Het overkomt hen onverwacht. Plotseling heb je de moed om op te staan en anderen voor te gaan, spontaan mag je in kwetsbare momenten Gods liefde en vrede ervaren met een ander, zonder idee waar vandaan, weet je ineens zeker dat God iets bijzonders gaat doen en het gebeurt. Plotseling overkomt het je. Je wordt als het ware door God in je nekvel gegrepen en …voor je het weet is er iets gebeurd waar je achteraf zelf van staat te kijken: “Dat was ik niet….dat is onmogelijk. Dat deed God door mij!”

En hoe reageer je daarna? Jezelf op de borst slaan omdat jij door God bent uitgekozen om zoiets te mogen doen of beleven? Dat komt niet eens in je op. Je weet maar al te goed dat je er uit jezelf niet het lef of de kracht toe had gehad. Jezus Zelf laat de juiste reactie op zo’n wonder zien in Zijn onderwijs direct aansluitend op zijn uitspraak over de boom die zich verplaatst: Je gaat een werknemer die gewoon zijn werk doet toch ook niet opeens uitbundig prijzen. Het is niet meer dan normaal dat hij de taak uitvoert die zijn baas hem opdraagt.

Zo moeten wij dit ook zien: Ja, wij mogen soms bijzondere dingen doen en meemaken, maar het overkomt ons gewoon tijdens ons dagelijks werk in Zijn Koninkrijk. Het feit dat God daarbij soms prachtige dingen door ons heen doet, maakt Hém groot, niet onszelf, want we doen alleen maar wat God ons te doen geeft. En het zegt al helemaal niets over de grootte van ons eigen geloof, want een kruimeltje geloof is blijkbaar al genoeg voor God om grootse dingen tot stand te brengen.

Laten we dan met volle verwachting ons dagelijks leven met Hem weer ingaan, omdat God Zelf de wonderen door ons heen zal doen op Zijn tijd, op Zijn wijze en door Zijn kracht.


Levend Woord – januari 2018

Categorie:Levende Woorden

Heb ik het u niet geboden? Wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
(Jozua 1: 9)

Jozua krijgt nogal een opdracht! Het boegbeeld Mozes, zijn leraar, is net gestorven en nu wordt hij door God aangewezen om het volk te leiden bij het in bezit nemen van het beloofde land. Hij moet sterk en moedig zijn van God. Maar hoe doe je dat als er zo’n enorme zware taak voor je ligt?

Dat doe je door nauwkeurig te handelen naar alles wat God aan Mozes verteld heeft, zegt God Zelf aan Jozua. Dan zal namelijk Gods belofte waar worden dat God hem elk gebied in handen zal geven waar hij zijn voet zetten zal. Gods Woord moet centraal staan en blijven staan in het leven van Jozua, dan kan hij moedig en sterk optreden. Dan mag hij zeker weten dat God bij hem is en hoeft hij van niets of niemand te schrikken.

Wat moet het heerlijk zijn om zonder angst door het leven te gaan. “Geluk begint, waar bang zijn ophoudt” (uitspraak van schrijver Guus Kuijer). Paulus spreekt hier ook over in Filippenzen 4: 5b-7 : ”De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.”

Jozua kreeg een grote opdracht van God. Maar wij ook! Allemaal hebben wij de opdracht ontvangen om het evangelie uit te dragen (Markus 16: 15), op wat voor manier dan ook. En God belooft daarbij aan ons, net als aan Jozua, om met ons te zijn (Mattheüs 28: 19,20).

Het was een enorme stap in vertrouwen voor Jozua om aan zijn opdracht te beginnen. Dat is het voor ons ook. Durven we dat? Zo ja, dan moeten we niet te snel van start gaan met van alles te gaan doen en organiseren. God zegt er namelijk nog iets bij: Mijn Woord moet leidend zijn in je leven! Niet onze plannen, niet onze kracht, niet onze wijsheid zal resultaat boeken, maar ons leven met God zal krachtig zijn om overwinningen te behalen in ons leven!

Wat kunnen we dan verwachten van God? Dat leer je door de Bijbel goed te bestuderen. Dan lees je wat je van God verwachten en bidden mag. Daar denken wij nogal eens te klein over, of we vergeten er helemaal aan te denken.

Een prachtig voorbeeld van hoe kortzichtig het is als je op eigen inzicht aan de slag gaat, is het volgende:

Je hebt een wedstrijd gewonnen bij de supermarkt en mag vijf minuten gratis winkelen. Je arriveert op de afgesproken tijd bij de winkel, en niet veel later stuif je de winkel in met een leeg boodschappenkarretje. Na vijf enerverende minuten is je wagentje barstensvol met allerlei lekkere dingen die je onderweg tegenkwam. Had je je echter goed voorbereid, dan was je meteen doorgelopen naar de schappen met de duurdere, houdbare producten en was de waarde van je gratis boodschappen aanzienlijk hoger uitgevallen.

Stuiven wij ook niet al te gemakkelijk het leven in zonder voorbereiding? En zijn we niet te snel tevreden met kleine dingetjes die ons onderweg aanstaan? God biedt ons veel kostbaardere dingen waar we uit onszelf misschien niet eens aan denken. Daarom, bestudeer Zijn Woord, weet wat Hij te koop heeft en van je vraagt en volg dan Zijn route door het leven! En Hij zal je zegenen in het uitvoeren van Zijn opdracht, wat je in je leven ook tegenkomt. Wees dan vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer je God zal bij je zijn. En je ontvangt daarbij het aller kostbaarste wat er is: je naam zal opgeschreven zijn in de hemel! (Lukas 10: 20)


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

YouTube
Op de pagina over de Alpha-Cursus staat een linkje naar een YouTube filmpje. Als u deze pagina opent plaatst YouTube cookies.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten