Categorie Archieven: Levende Woorden

Levend Woord – september 2018

Categorie:Levende Woorden

Anna was altijd in de tempel. Daar eerde zij God dag en nacht door te bidden en te vasten.
(Lucas 2:37)


Levend Woord – juni 2018

Categorie:Levende Woorden

Iets is alleen onrein voor wie het als onrein beschouwt.
(Romeinen 4:14b)


Levend Woord – mei 2018

Categorie:Levende Woorden

Zegen de Heer, u allen …
(Psalm 134:1a)


Levend Woord – april 2018

Categorie:Levende Woorden

Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.
(Spreuken 4:23)


Levend Woord – maart 2018

Categorie:Levende Woorden

Jullie zijn Mijn schapen, de schapen die Ik weid; jullie zijn mensen en Ik ben jullie God – zo spreekt God de HEER.
(Ezechiël 34:31)


Levend Woord – februari 2018

Categorie:Levende Woorden

Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: ”Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie gehoorzamen.
(Lucas 17: 6)

Ga er maar aanstaan. Je vraagt Jezus heel nederig om meer geloof, om een sterker geloof, en je krijgt dit antwoord. In eerste instantie zou je in je schulp kruipen van schaamte: blijkbaar is mijn geloof nog kleiner dan het allerkleinste mosterdzaadje, want voor mij gaan de bomen echt niet aan de loop. Mijn geloof is veel te klein om dat te verwachten.

Het lezen van de tekst in meerdere Bijbelvertalingen liet gelukkig echter een heel ander licht schijnen op deze tekst. Neem bijvoorbeeld de Willibrord vertaling of de Bijbel in gewone taal. Zij geven de tekst met een iets andere inval weer “De Heer zei: ‘Al heb je maar een vertrouwen als een mosterdzaadje, als je tegen die moerbeiboom daar zegt: “Kom met wortel en al uit de grond en verplant je naar zee”, dan zou hij je gehoorzamen.’ Jezus zegt daarmee: Jullie vragen om een groter geloof, een sterker geloof, maar daar gaat het niet om. Al is je geloof maar zo klein als een miezerig zaadje, het is groot genoeg voor God om wonderen te doen.

Pfff…opluchting, we kunnen weer tevoorschijn kruipen uit onze schulp met ons miezerig klein geloof. Voor God is het genoeg om wonderen door ons heen te doen. Het hangt blijkbaar helemaal niet van de grootte van ons eigen geloof af!

En wat blijkt bij navraag onder elkaar? Het blijkt inderdaad precies zo te werken in de praktijk!
Nee, er zijn géén bomen letterlijk gaan lopen naar de zee, maar er zijn wél andere wonderlijke en verstrekkende dingen gebeurd in mensenlevens van hier en nu. Het overkomt hen onverwacht. Plotseling heb je de moed om op te staan en anderen voor te gaan, spontaan mag je in kwetsbare momenten Gods liefde en vrede ervaren met een ander, zonder idee waar vandaan, weet je ineens zeker dat God iets bijzonders gaat doen en het gebeurt. Plotseling overkomt het je. Je wordt als het ware door God in je nekvel gegrepen en …voor je het weet is er iets gebeurd waar je achteraf zelf van staat te kijken: “Dat was ik niet….dat is onmogelijk. Dat deed God door mij!”

En hoe reageer je daarna? Jezelf op de borst slaan omdat jij door God bent uitgekozen om zoiets te mogen doen of beleven? Dat komt niet eens in je op. Je weet maar al te goed dat je er uit jezelf niet het lef of de kracht toe had gehad. Jezus Zelf laat de juiste reactie op zo’n wonder zien in Zijn onderwijs direct aansluitend op zijn uitspraak over de boom die zich verplaatst: Je gaat een werknemer die gewoon zijn werk doet toch ook niet opeens uitbundig prijzen. Het is niet meer dan normaal dat hij de taak uitvoert die zijn baas hem opdraagt.

Zo moeten wij dit ook zien: Ja, wij mogen soms bijzondere dingen doen en meemaken, maar het overkomt ons gewoon tijdens ons dagelijks werk in Zijn Koninkrijk. Het feit dat God daarbij soms prachtige dingen door ons heen doet, maakt Hém groot, niet onszelf, want we doen alleen maar wat God ons te doen geeft. En het zegt al helemaal niets over de grootte van ons eigen geloof, want een kruimeltje geloof is blijkbaar al genoeg voor God om grootse dingen tot stand te brengen.

Laten we dan met volle verwachting ons dagelijks leven met Hem weer ingaan, omdat God Zelf de wonderen door ons heen zal doen op Zijn tijd, op Zijn wijze en door Zijn kracht.


Levend Woord – januari 2018

Categorie:Levende Woorden

Heb ik het u niet geboden? Wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
(Jozua 1: 9)

Jozua krijgt nogal een opdracht! Het boegbeeld Mozes, zijn leraar, is net gestorven en nu wordt hij door God aangewezen om het volk te leiden bij het in bezit nemen van het beloofde land. Hij moet sterk en moedig zijn van God. Maar hoe doe je dat als er zo’n enorme zware taak voor je ligt?

Dat doe je door nauwkeurig te handelen naar alles wat God aan Mozes verteld heeft, zegt God Zelf aan Jozua. Dan zal namelijk Gods belofte waar worden dat God hem elk gebied in handen zal geven waar hij zijn voet zetten zal. Gods Woord moet centraal staan en blijven staan in het leven van Jozua, dan kan hij moedig en sterk optreden. Dan mag hij zeker weten dat God bij hem is en hoeft hij van niets of niemand te schrikken.

Wat moet het heerlijk zijn om zonder angst door het leven te gaan. “Geluk begint, waar bang zijn ophoudt” (uitspraak van schrijver Guus Kuijer). Paulus spreekt hier ook over in Filippenzen 4: 5b-7 : ”De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.”

Jozua kreeg een grote opdracht van God. Maar wij ook! Allemaal hebben wij de opdracht ontvangen om het evangelie uit te dragen (Markus 16: 15), op wat voor manier dan ook. En God belooft daarbij aan ons, net als aan Jozua, om met ons te zijn (Mattheüs 28: 19,20).

Het was een enorme stap in vertrouwen voor Jozua om aan zijn opdracht te beginnen. Dat is het voor ons ook. Durven we dat? Zo ja, dan moeten we niet te snel van start gaan met van alles te gaan doen en organiseren. God zegt er namelijk nog iets bij: Mijn Woord moet leidend zijn in je leven! Niet onze plannen, niet onze kracht, niet onze wijsheid zal resultaat boeken, maar ons leven met God zal krachtig zijn om overwinningen te behalen in ons leven!

Wat kunnen we dan verwachten van God? Dat leer je door de Bijbel goed te bestuderen. Dan lees je wat je van God verwachten en bidden mag. Daar denken wij nogal eens te klein over, of we vergeten er helemaal aan te denken.

Een prachtig voorbeeld van hoe kortzichtig het is als je op eigen inzicht aan de slag gaat, is het volgende:

Je hebt een wedstrijd gewonnen bij de supermarkt en mag vijf minuten gratis winkelen. Je arriveert op de afgesproken tijd bij de winkel, en niet veel later stuif je de winkel in met een leeg boodschappenkarretje. Na vijf enerverende minuten is je wagentje barstensvol met allerlei lekkere dingen die je onderweg tegenkwam. Had je je echter goed voorbereid, dan was je meteen doorgelopen naar de schappen met de duurdere, houdbare producten en was de waarde van je gratis boodschappen aanzienlijk hoger uitgevallen.

Stuiven wij ook niet al te gemakkelijk het leven in zonder voorbereiding? En zijn we niet te snel tevreden met kleine dingetjes die ons onderweg aanstaan? God biedt ons veel kostbaardere dingen waar we uit onszelf misschien niet eens aan denken. Daarom, bestudeer Zijn Woord, weet wat Hij te koop heeft en van je vraagt en volg dan Zijn route door het leven! En Hij zal je zegenen in het uitvoeren van Zijn opdracht, wat je in je leven ook tegenkomt. Wees dan vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer je God zal bij je zijn. En je ontvangt daarbij het aller kostbaarste wat er is: je naam zal opgeschreven zijn in de hemel! (Lukas 10: 20)


Levend Woord – november 2017

Categorie:Levende Woorden

Wie overwint, zal samen met Mij op Mijn troon zitten.
(Openbaring 3: 21)

Deze tekst komt uit de laatste brief die Jezus in een visioen aan Johannes dicteert en is gericht aan de christenen in Laodicea. Nabij het rijke Laodicea bevond zich in de heuvels een kuuroord dat gevoed werd met water uit de hete waterbronnen van Pamukkale (vroeger Hierapolis) genoemd. Het kalkrijke water stroomde van het kuuroord naar Laodicea, waar het zijn warmte dan al grotendeels verloren was. Het stroomde langs de stad als lauw kalkrijk water, dat te koud was om in te kuren en te warm en smerig van smaak was om de dorst te lessen. Het water was onbruikbaar.

Laodicea was een rijke stad. Het kende een artsenopleiding en een laboratorium waar een beroemde ogenzalf gemaakt werd. Ook was er een bedrijvige linnenindustrie en zetelde er een belangrijke internationale bank. De mensen waren zelfvoldaan en rijk in vele opzichten. Maar niet in Jezus’ ogen.

Als deze laatste brief wellicht ook bedoeld is voor de laatste tijd vlak voor Jezus terugkomst, moeten wij deze brief nu wellicht extra ter harte nemen. Eén overeenkomst is in ieder geval duidelijk: wij leven ook in een rijke maatschappij, waar veel belang gehecht wordt aan geld, opleiding en positie (kleding). De sociale en economische druk om daaraan mee te doen is zeer groot. De offers die dit kost zijn tegelijkertijd ook wezenlijk. Meer en meer jongeren bijvoorbeeld krijgen tijdens hun studie al een burn-out!

Hoe kunnen we onze jongeren daarin bijstaan? Hoe kunnen we hen voorleven dat we het moeten hebben van Gods kracht en leiding en niet van ons eigen kunnen en onze eigen prestaties? (Jes. 40: 29-31). Onze eigen maatschappij is blind voor die goddelijke waarheid. Haar ogen azen op geld, zelfontplooiing en (liefst snelle) bevrediging van als maar meer verlangens. Zij erkent de levensvisie van Jezus niet Die ons vraagt om ons voor te bereiden op het Koningschap dat Hij ons geeft, door goed te doen aan onze naaste en door de mensen in alle nederigheid te dienen. (Lucas 22: 24-30)

Hoe kijkt Jezus dan naar Laodicea en hoe kijkt Hij wellicht ook naar onze maatschappij? Zal Hij trots zijn op onze rijke positie, hoog in de ranglijst van de wereldeconomie?

Vrij vertaald zegt Jezus hierover in de brief aan het rijke Laodicea:

Bah! Ik kan niets met jullie! Jullie zijn zo nutteloos als het lauwe, smerige water dat langs jullie stad stroomt, Laodicea! Jullie leven lijkt rijk en gelukkig, maar het is leeg en waardeloos. Jullie kijken met vreugde naar jullie goud en geld, maar het zal je niet helpen als God gaat oordelen. Koop van Mij goud (genade) dat gelouterd is en wel stand zal houden in het goddelijke vuur. Jullie denken goed gekleed te gaan, maar zonder mijn vergeving van zonden ben je naakt. Kom bij Mij toch je zuivere witte kleding halen! Jullie denken goed te zien, maar zijn blind voor de goddelijke waarheid. Koop toch van Mij zalf voor je ogen om echt te kunnen zien!

Ik geef om jullie, Laodicea, daarom waarschuw Ik jullie. Ik schrijf jullie dit zodat jullie je leven radicaal kunnen veranderen. Aan ieder van jullie zeg ik: Laat Mij toch je leven binnenkomen, dan mag je bij Mij aan tafel zitten. Je leven wordt dan opvallend anders en dat zal niet altijd even makkelijk zijn. Maar als je volhoudt en overwint, mag je met Mij op Mijn troon zitten, net zoals ik volgehouden heb en met Mijn Vader op Zijn troon mag zitten.

En dat zegt jezus ook tegen ons, via de Bijbel. Maar is het nog wel mogelijk om tegenwoordig Jezus’ weg te gaan? Ja, want het is naar Gods wil dat we deze weg gaan. Jezus zegt: Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven. (Lucas 12: 32)

Wie overwint zal samen met Jezus op Zijn troon zitten!


Levend Woord – oktober 2017

Categorie:Levende Woorden

Tijdens de bijeenkomsten wordt inmiddels zoveel levendig besproken en komen zoveel onderwerpen aan bod, dat we in de verslaggeving in het vervolg slechts enkele treffende onderwerpen naar voren zullen laten komen, om het schrijven en ook het lezen van de verslagen behapbaar te houden. Tegelijk is er de hartelijke uitnodiging om zelf de bijeenkomsten te bezoeken, indien dat in uw vermogen ligt. Dan hoeft u geen detail van het besprokene te missen.

De zaaier is hij die het Woord zaait.
(Markus 4: 14)

Wat bijzonder dat Jezus in gelijkenissen spreekt. Zou het niet veel makkelijker zijn als Hij gewoon direct zegt wat Hij bedoelt? Nu blijken we allemaal andere beelden en ideeën te hebben bij deze gelijkenis. We praten er een hele avond over en moeten elkaar steeds weer uitleggen wat wij er in zien.

Maar wat een rijke avond is het daardoor geworden. Door het moeten verwoorden van onze visie en het luisteren naar andere inzichten, is de gelijkenis tot leven gekomen en dieper in ons verstand en in ons hart doorgedrongen. We hebben geluisterd naar de woorden van Jezus, ze overwogen diep in ons hart en ervan getuigd naar anderen. Dat lijkt wel heel erg veel op het volgen van Jezus! Het spreken in gelijkenissen van Jezus was zo gek nog niet. Zo zaait de Zaaier Zijn Woord!

En welke vruchten levert dat dan op?

Interne vruchten: Je leven richt zich in doen en laten steeds meer naar Gods wil. Dit kan op het ene levensvlak sneller gaan dan op het andere vlak, maar vruchten mogen zich uiteindelijk op alle gebieden in je leven gaan vormen.

Externe vruchten: Het doorgeven van het Evangelie in woord en daad, zodat nieuwe mensen van Gods Koninkrijk horen en zich bekeren en Jezus’ redding aanvaarden. Zij mogen op hun beurt ook weer zaad gaan dragen en zo groeit het Koninkrijk van God tot eer van Zijn Naam.

Dat opgroeien uit zaad tot zaaddragende halm gaat niet vanzelf. Zorgen en aardse genoegens kunnen zo onze aandacht opeisen, dat er geen ruimte meer over is in ons leven voor het zaad om te groeien. Het wordt weggedrukt door al het andere kruid dat uiteindelijk onkruid blijkt te zijn, omdat de aandacht daaraan besteed, geen waar geluk brengt en eeuwig leven.

Het zaad kan ook ontkiemen en vervolgens te weinig wortel hebben om staande te blijven onder verdrukking. Als je bijvoorbeeld moet kiezen tussen je status of het volgen van Jezus, of als je moet kiezen tussen je veiligheid of het volgen van Jezus, dan blijkt pas echt hoe diep je keuze voor Jezus is. Jezus windt daar geen doekjes om. In Lukas 9: 23 zegt Hij: “Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal om wille van Mij, die zal het behouden.”

Kiezen voor Jezus is een ingrijpende keuze. Maar tegelijk staat er de belofte dat, áls wij ons daadwerkelijk overgeven aan Jezus met ons hele leven, ons leven vrucht zal dragen, veel vrucht: dertig, zestig of zelfs wel honderdvoudig!


Levend Woord – september 2017

Categorie:Levende Woorden

Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel.
(Mattheus 9: 12)

Daar gaat Jezus’ reputatie

“Waar je mee omgaat, word je mee besmet”, is het niet doordat je je gaat gedragen zoals je vrienden, dan wel doordat je over de tong gaat bij de goegemeente vanwege je vrienden. Zo ook bij Jezus. Wie gaat er nu om met tollenaars, die samen heulen met de bezetter en die vanuit die machtspositie geld aftroggelen van hun volksgenoten? Wie kiest er nu voor zulke slechte vrienden?! De Farizeeën hebben geen goed woord over voor Jezus.

Maar Jezus weet wat hij doet; Hij heeft een doel voor ogen: de genezing van hen die ziek zijn. Zijn antwoord aan de Farizeeën maakt voor iedereen duidelijk waarom Jezus juist omgaat met zulke slechte mensen als de tollenaars: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar Jezus geeft de Farizeeën er nog een vreemde instructie bij: ‘Ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer’.

Wie is er nu eigenlijk ziek?

De aanklacht van de Farizeeën en hun oordeel over Jezus, maakt hun harde houding tegenover ‘slechte mensen’ zichtbaar. Maar zodra de farizeeën zouden inzien dat God juist een warm kloppend hart vraagt (barmhartig betekent letterlijk ‘zacht van hart’) voor deze mensen, dan zouden ze zien dat ze zelf ziek zijn. Want in plaats van barmhartig te zijn, veroordelen ze deze mensen keihard, aan de hand van de strenge regels die ze zichzelf hebben opgelegd als een offer om God te dienen. Als ze zouden gaan inzien dat ze zelf ziek zijn in hun hart en dus ook een dokter nodig hebben, zouden ze Jezus wellicht wel als Redder en Heelmeester toelaten in hun leven.

Dit advies van Jezus aan de farizeeën is dus erg liefdevol, omdat Hij daarmee ook hen de weg naar hun heil wijst. Hij wil ook de dokter zijn voor de farizeeën. Jezus is niet gekomen om te veroordelen, zelfs niet om de farizeeën te veroordelen, maar om de hele wereld te redden! (Johannes 12: 47b) Hij wil iedereen tot bekering roepen.

Oordeel maar liever niet

Hoe voorzichtig moeten wij dan zijn met ons oordeel over andere mensen. Jezus waarschuwt ons in Mattheus 7: 1,2 : ‘Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt; want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden.’

In ons menselijk oordeel gaan we vaak af op de buitenkant en op wat we op dat moment zien. Maar vaak is er een voorgeschiedenis die we niet kennen. God kijkt naar de binnenkant en weet van de last die mensen met zich meetorsen of de schade die zij geleden hebben in hun ziel, waardoor ze wellicht onbegrijpelijk handelen en…..Hij heeft ze lief.

Bestaan er hopeloze gevallen?

Maar, zo kan je je afvragen, is het echt altijd onmogelijk voor ons om te oordelen? Soms, heel soms lijkt toch wel echt duidelijk dat iemand er helemaal naast grijpt? Neem nu iemand die lange tijd kerkelijk zeer meelevend is geweest, maar nu volledig de andere kant heeft gekozen en flink tegen de kerk aan schopt. Kan je dan niet zeggen dat iemand in zo’n geval verloren is?

‘NEE!’, zegt Ezechiël in Ezechiël 18: 21-32. Zolang je leeft is ommekeer mogelijk en op dat moment zal je (weer) zijn alsof je nooit gezondigd hebt! Al je overtredingen, die je begaan hebt, zullen je niet meer in herinnering gebracht worden (vers 22), want God schept geen behagen in de dood van een goddeloze. Als je je bekeert dan zal je leven! (vers 23) Iedereen kan terugkeren, ook na zich eerst afgekeerd te hebben, want God roept daar Zijn volk Zelf toe op in vers 30b-32: ‘Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen, dan zal de ongerechtigheid u geen struikelblok worden. Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël? Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef!

Dus zolang iemand leeft, is het verhaal nog niet af en is er hoop! God redt hem zonder aarzeling zodra hij zich omkeert naar Hem toe, want Hij wil dat iedereen zal leven (zie ook 1Timoteus 2: 4, 2 Petrus 3: 9). Jezus is immers gestorven voor de hele wereld, dat wil zeggen voor iedereen (Johannes 3: 16) . En Jezus is ook de enige weg tot God, zoals staat in de Bijbel (Johannes 14: 6) en dat geldt ook voor alle mensen.

Maar wat als je Jezus helemaal niet kent?

Maar wat als je helemaal nooit over Jezus geleerd hebt, zoals moslims bijvoorbeeld? Heb je dan wel een kans op vergeving van je zonden en het eeuwige leven? En wat te denken van mensen die zo geraakt zijn in het leven, soms zelfs binnen de kerk, dat ze niets meer willen weten van de God die daarmee, in hun beleving, te maken heeft. Ze willen dan ook niets meer horen over Jezus, Zijn zoon. Hun beeld van God en Jezus is beschadigd door wat hen is geleerd of overkomen en ze keren zich van die God af. Kunnen zulke mensen dan nog wel gered worden?

Ook al weten wij geen volledig antwoord op deze vragen, toch zijn er vertroostende Bijbelteksten te noemen.

  • Jacobus leert ons in Jacobus 4:17: ‘Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde.’ Hieruit zou je kunnen opmaken dat je geoordeeld wordt naar datgene wat je weet.
  • Ook Jezus zegt iets dergelijks tegen de farizeeën die uit de Heilige Geschriften heel goed zouden kunnen weten dat Jezus de Messias is, maar het niet willen erkennen: Als u blind was, zou u geen zonde hebben maar nu u zegt: Wij zien, zo blijft uw zonde. Dit zou je kunnen vertalen met: Als u de Heilige Geschriften niet zou kennen, zou u geen zonde hebben, maar nu u zegt: wij kennen de Heilige Geschriften wel, is het zonde dat u Mij niet erkent. Dus opnieuw wordt geoordeeld naar wat je weet of weten kunt.
  • En Jezus leert ons ook dat degenen die Zijn wil niet gekend hebben en dingen gedaan hebben die slagen verdienen, maar met weinig slagen geslagen zullen worden. (Lucas 12: 47,48) Ook hier lijkt weer dat er geoordeeld wordt naar wat je hebt kunnen weten.
  • Ook Paulus schrijft hierover in Romeinen 1: 16-23. Hij schrijft dat God enkel en alleen mensen die geloven als rechtvaardig aanneemt en dat Zijn toorn zal komen over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. Vervolgens schrijft Paulus dat alle mensen op aarde iets van God kunnen weten, want ook al kan je God niet zien, je kan wel zien wat Hij gedaan heeft. Hij heeft namelijk de hele wereld geschapen en daaruit kan je Zijn eeuwige macht opmaken en begrijpen dat Hij God is. En op basis van die aanwijzingen kan een mens beslissen of ze in eerbied en dank willen leven voor de Schepper van dit alles, of dat ze hun leven richten op eigen verzadiging en al hun kracht en tijd besteden aan het ‘aanbidden’ van de schepping zelf, hetgeen leidt tot hebzucht, jaloezie, boosheid en onrecht (Romeinen 1: 29-32). De mensen weten ten diepste dat je niet zo hoort te leven, maar doen het toch of keuren het toch goed. Tegen die achtergrondkennis zal God de mensen oordelen (vers 18).

Dat alles werpt intussen een prachtig licht op de mensen die in liefde, trouw en rechtvaardigheid leven en mensen om hen heen tot steun zijn en die toch God en Jezus (nog) niet kennen…. Zou de Heilige Geest hen wellicht al onderwijzen over liefde, trouw en rechtvaardigheid, en over een Schepper van alles om hen heen voor wie zij moeten buigen, zonder dat ze de Bijbel en Jezus al kennen.…???

Als ze Jezus ooit eens zullen leren kennen zoals Hij werkelijk is, hoe zeer zullen ze dan van Hem houden, Hij die, nog veel meer dan zijzelf, een en al liefde, trouw en rechtvaardigheid is.

En wat nu als je ‘verkeerd gelooft‘?

Ook binnen Gods gemeente kunnen we heel gemakkelijk elkaar oordelen. De één geeft christen-zijn een heel andere vorm dan de ander. Die verschillen zie je tussen individuele christenen binnen één gemeente, maar ook tussen verschillende gemeentes.

Hoe zal God aankijken tegen onze ‘interne’ oordelen over andere christenen en kerkelijke stromingen? Zal God Zelf ons ook ooit oordelen op basis van onze kennis over Hem, of onze leerstellingen die we aanhangen of onze dogma’s die we aanvaard hebben? Moeten we bij de hemelpoort eerst een schriftelijk examen afleggen om te toetsen of onze leerstellingen wel correct zijn geweest? Wellicht zouden we allemaal zakken, omdat dit ons allemaal boven de pet gaat, vanuit Gods ogen bekeken.

Natuurlijk gaat het daar niet om; het gaat God om barmhartigheid, niet om onze offers of kennis. Het gaat Hem om ons hart, of daarin barmhartigheid, liefde, eerlijkheid en trouw te vinden is (Hosea 6: 6, Micha 6: 6-8, Mattheus 9: 13)

Een eerlijk en heerlijk oordeel

Jezus zal voor iedereen de enige weg zijn tot God (Johannes 14: 6) en gelukkig zal Hij daarbij ook de Enige zijn Die eerlijk (rechtvaardig) zal oordelen over alle mensen. En dat oordeel zal dan ook volkomen eerlijk en goed zijn voor alle mensen, daarop mogen we vertrouwen. En het zou zomaar eens kunnen zijn, dat we verrast zullen zijn, als we straks zien wie er allemaal op de nieuwe aarde zullen leven. Want Paulus schrijft in Romeinen 14: 4 aan mensen die elkaar binnen het geloof menen te moeten terechtwijzen: Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt gaat alleen zijn heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden.

Genezen!

Jezus toont ons in Matth. 9 dat alle mensen, ‘goed’ of ‘slecht’, Jezus nodig hebben als hun geneesheer. Maar hoe gaat de genezing door Jezus dan in zijn werk?

Als de mensen zich bekeren en Jezus als hun Redder aanvaarden, zullen hun zonden voor goed vergeven zijn en zullen ze door Gods Woord en de Heilige Geest anders in het leven gaan staan. Ze zullen rechtvaardigheid en barmhartigheid belangrijk gaan vinden. Ze zullen leren om te vergeven en ze zullen een innerlijke rust en vrede gaan ervaren. Ze zullen meer en meer gaan leren vertrouwen op God en minder over elkaar gaan oordelen. Ze zullen graag meer willen leren uit de Bijbel over God en Jezus en steeds meer wijsheid en inzicht ontvangen. Ze zullen het fundament van hun leven op Jezus en Zijn verlossing gaan bouwen.

Ze zullen het reddende werk van Jezus wel nodig blijven hebben, want geheel vrij van misstappen zullen ze, tot hun spijt, in dit leven nooit worden. Maar in Jezus zijn zij toch volkomen rechtvaardig, want Christus woont in hen (Galaten 2: 20).

Ja, ze zijn genezen. Ze zijn voor eeuwig kinderen van God geworden (Galaten 4: 6)!


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

YouTube
Op de pagina over de Alpha-Cursus staat een linkje naar een YouTube filmpje. Als u deze pagina opent plaatst YouTube cookies.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten