Levend Woord – april 2018

Levend Woord – april 2018

Categorie:Levende Woorden

Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.
(Spreuken 4:23)

Zolang ons hart klopt, heeft ons lichaam kleur, warmte en is vol leven. Zo is het ook geestelijk. Een heilig en rein hart geeft ons leven een prachtige kleur, geur en warmte. Want waar ons hart vol van is, stroomt niet alleen onze mond van over maar het uit zich ook in ons handelen. Daarom is het zo belangrijk om ons hart te beschermen en zuiver te houden.

Een slechte jeugd, een traumatische ervaring, horrorfilms, verkeerde sites, roddel, uitsluiting, seksuele verleiding, hebzuchtig makende reclames, maatschappelijke demoralisering, stress, overspannen verwachtingen. Het is niet moeilijk om verontreinigd of gekwetst te worden in je hart en daardoor in je leven. Maar waar haal je de middelen vandaan om je hart te beschermen en zuiver te houden?

Salomo, de schrijver van Spreuken, wijst ons op het belang van wijsheid daarin. Wijsheid is iets veel waardevoller dan het hebben van veel kennis en is tegelijk toch voor iedereen bereikbaar.

De basis van het verkrijgen van wijsheid is namelijk het voornemen om wijsheid te gaan zoeken (Spreuken 4: 7) En dat kan iedereen. Salomo (Spreuken 1: 7) en de schrijver van Psalm 111 (vers 10) vertellen ons zelfs waar we het moeten gaan zoeken: het is te vinden in ontzag voor God.

Als we God namelijk beter leren kennen, zal onze kijk op het leven en op elkaar veranderen. En dat zal op den duur merkbaar zijn voor alle mensen om ons heen. Dit heeft tijd nodig, maar zal zeker gebeuren, want Gods ogen gaan over de hele aarde om hen krachtig bij te staan van wie het hart volkomen naar Hem uitgaat (2 Kronieken 16: 9). De weg die je door het leven mag gaan, licht dan steeds helderder op, tot hij zo duidelijk wordt als bij klaarlichte dag, belooft God in Spreuken 4: 18. Daar staat tegenover dat mensen die geen behoefte hebben om God beter te leren kennen, geen helder inzicht krijgen op hun levenspad en daardoor het risico lopen onderuit te gaan (Spreuken 4:19).

God beter leren kennen, kunnen we niet op eigen houtje en naar eigen inzicht. Dan zou het geen wijsheid maar eigenwijsheid worden, waar de wereld al vol van is. Het is nodig dat de Heilige Geest ons onderwijst (Johannes 4: 26) en Gods Woord is daarbij het licht op ons pad (Psalm 119: 104,105).

Laten we daarom, zoals David in Psalm 51, God smeken om, door Zijn Heilige Geest, een nieuw hart in ons te scheppen.

En gaandeweg zal God dan, door Zijn Heilige Geest, heling en reinheid brengen in ons hart. We zullen een afkeer krijgen van wat onrein is in deze wereld en onze eigen zonden gaan zien en belijden. De vruchten van de Geest zullen zich gaan ontwikkelen en stapje voor stapje gaan we lijken op de mens die God ooit voor ogen had: een mens vol liefde en rechtvaardigheid. Het wonder zal geschieden dat je gaat lijken op je Vader; we zijn immers ooit geschapen naar Zijn beeld! (Efeziërs 4: 20-24)


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten