Maandelijkse Archieven: september 2016

Eredienst zondag 2 oktober 2016 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: Geloven is: doen én laten!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 70
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 105: 6
 • Gebed van verootmoediging
 • Genadeverkondiging
 • Zingen (staande): Apostolische geloofsbelijdenis
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezingen: Genesis 39: 1-9 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 166B: 2
 • Schriftlezing: 1 Petrus 3: 13-18a (NBV)
 • Zingen: Reinier Kleijer DV nr. 130 (melodie: Liedboek 2013 nr. 650)
 • Zingen: Reinier Kleijer nevendienstlied 6, terwijl groepen 1 t/m 5 en 6 t/m 8 naar de nevenruimte gaan (melodie: Liedboek 2013 nr. 801)
 • Prediking n.a.v. Genesis 39: 9b (NBV)‘Hoe zou ik dan zo’n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God?’
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 755
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 1973 nr. 298(staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst:Genesis 39: 9b (NBV)
‘Hoe zou ik dan zo’n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God?’

Jozef hééft iets. Zoals elk mens een bepaalde uitstraling heeft. De ene mens straalt nervositeit uit. De andere juist vrede. Zoals elke gemeente ook een eigen geestelijke uitstraling heeft. In de ene gemeente kun je kwijt, waarvoor je in een andere in het geheel géén gehoor vindt. De verzamelnaam luidt: kérk!

Wat aan Jozef opviel, was dat God mét hem was. Maar klópt dit? Als iemand ‘slaaf’ is, zien wij dit eerder als een bewijs van het tegendeel. Potifar – geschenk van de zonnegod Ra – ziet, dat Jozef bij hem ‘het zonnetje in huis’ was. Hij merkt bij hem een kracht op, die bestaat uit bepaald soort blijdschap.

Noem het een vorm van transparant zijn, die een ander aan het denken zet. Kan dat ook van óns gezegd worden? Als we werk hebben: ‘Zijn we op tijd op het werk? Òf stelen we tijd van de baas door met andere dingen bezig te zijn? Maak je als leerling elke dag je huiswerk òf gooi je er vaak met de pet naar?’

Geloven is dóen, maar soms ook làten! ‘t Zal zeker Jozefs gevoel van eigenwaarde ‘gestreeld’ hebben, dat de baas hem mocht. Maar zodra de bazin hem letterlijk wil ‘strelen’, strijkt hij tegen d’r haren in door te zeggen: ‘Hoe zou ik dan zo’n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God?’

Wie stopt er met rijden, terwijl álle lichten om je heen op gróen staan? Waarom is Jozef liever ‘brave dan bruisende Hendrik’? Waarom is hij géén dode vis, die met de stroom van de tijd meedrijft? Hartbewaking is dan van levensbelang (Spr.4:23). Jozef heeft twee waakhonden in zijn hart. De ene heet: geweten.

Zijn geweten maakt hem bewust: ‘Hoe zou ik dan zo’n grote wandaad kunnen begaan?’ Hij wil het vertrouwen van zijn heer niet beschamen. Géén geweten zo vrij als dat wat weigert een klap uit te delen aan het hart van de ander. Tweede waakhond in zijn hart heet: geloof. ‘Hoe zou ik zo kunnen zondigen tegen God?’

Zodra je met God leeft, ga je Hem in de praktijk van je leven próeven. Of Jozef daarbij het eerst gekeken heeft naar Potifar of God, is niet duidelijk. Maar geloof en geweten, geweten en geloof zijn níet los verkrijgbaar. Als ik niet eerst denk aan wat God zegt en wat ik een medemens mogelijk aan doe, doe ík de bijbel voor ánderen dicht.

Leven in zo’n hectische periode lijkt op een vliegtuig te midden van turbulenties. Zelfs veiligheidsgordels lijken dan niet(s) meer te helpen. Toen een toestel ooit veilig geland was, werd aan een meisje gevraagd hoe zij tijdens de onrustige vliegreis zo rustig een boek kon blijven lezen. Ze zei: ‘Papa is de piloot!’

Petrus (I,3:15) zegt: Wie Jezus Christus erkent en van harte eert als de Piloot van zijn/haar Leven, vliegt niet te pletter. Maar was Petrus niet de bange wezel, die onder druk zei ‘ik ken Hem niet!’ Hoe blijft de mens ‘op koers’ te midden van toenemende turbulenties van de tijd? Op de smalle weg van geloof/geweten?

Besef één ding: ‘Er is geen heilige zonder verleden en geen zondaar zonder toekomst!’ Dankzij de Meester, die nog steeds een geweldige uitstraling heeft. Deze Heer schaamde Zich er niet voor ons áller slaaf te worden. Behalve in de zonde. Enkel Hij is de hoop voor geloof, dat gewetensvol is in doen én laten!

Amen.


Eredienst zondag 25 september om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant)
Thema: Een goed woord!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 85: 1, 2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 85: 3, 4
 • Wet des Heren
 • Zingen: Reinier Kleijer uit de Bundel Zing nr. 9 (melodie: Liedboek 2013 nr. 972)
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Genesis 37: 1-11 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 166 B: 1
 • Zingen: Reinier Kleijer nevendienstlied, terwijl groepen 6 t/m 8 naar de nevenruimte gaan (melodie: Evangelische Liedbundel nr. 454)
 • Prediking n.a.v. Genesis 37: 4 (NBV)
  De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en kon er geen vriendelijk woord voor hem af.
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 152: 1, 2, 9
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 1973 nr. 312: 2, 3
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Genesis 37: 4 (NBV)
De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en kon er geen vriendelijk woord voor hem af.

Als mensen trouwplannen hebben, gaan sommigen tegenwoordig op cursus. En voor de opvoeding van kinderen waren er vroeger een paar standaardwerken in de handel. Maar hoe je dit allemaal ‘in het echie’ doet? De werkelijkheid laat zien dat de theorie er soms ver van af staat zoals daar en toen in ‘huize Israël’.

Kinderen vormen een haarscherpe barometer. Als we aan de 17-jarige Jozef gevraagd zouden hebben hoe de sfeer thuis is, zou hij daarover mogelijk het volgende hebben gezegd: ‘Ik kom uit een nest met elf broers en één zusje. Nou ja, op één na zijn ‘t eigenlijk halfbroers/zus, want ze zijn niet van míjn moeder.

Lievelingsvrouw van pa. Mij als late nakomer laat hij ‘merkkleding’ dragen. Mede daardoor sta ik er bij anderen ‘gekleurd’ op. Sindsdien kan ik géén goed meer doen. Vraag ik me af of ze me nog een keer wat zullen áándoen, als vader een keer uit de tijd is. Ze vinden me een dromer of misschien wel een fantast.’

Onze tekst maakt er inderdaad géén geheim van: De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en kon er geen vriendelijk woord voor hem af. Letterlijk staat er: ‘Zijn broers wierpen een haat op hem.’ Terwijl puber Jozef er juist bij wil horen, stuit hij op afwijzing.

Bijzonder is dat de boosheid van de zich achtergesteld voelende broers zich níet richt op de ‘dader/vóórtrekkende’ vader Jacob. Maar juist op het voorgetrokken kind: Jozef. Dit kwam onder andere tot uitdrukking in het feit dat de sfeer thuis langzamerhand om te snijden was. Op een dag zijn de vriendelijke woorden óp.

Zoals er wel méér is, dat in het leven van een mens soms opeens óp is. Neem gezondheid en werk. Maar het pijnlijkste is, als in familie/gezin of huisgezin van de Heer het krediet óp is. Mensen géén goed woord meer voor elkaar hebben. Als je niets kunt en toch iets wilt: zeg dan tenminste iets góeds over een ander!

Want ‘een goed woord’ is als balsem voor de ziel. In eigen kring en daarbuiten. Maar waardoor raakt ‘een goed woord’ nu eigenlijk zoek? Eerst is de liefde zoek. Daarna de goede wil. Dan het vertrouwen. En tenslotte het goede woord. In plaats daarvan komen dan niet zelden jaloezie, verwijdering, haat en wraak.

Vandaag zou ik een goed woordje willen doen voor ‘een goed woord’. In het spoor van Davids zoon Salomo, die zegt: ‘De juíste woorden op het juíste moment zijn net als gouden appels op een zilveren schaal (Spr.25:11). Hoe je op dit spoor komt? Daarvoor heb je als mens elke dag een goed woord van Bóven nodig.

Om aan de hand daarvan dagelijks je eigen weg te overdenken. En om ’t daarnà dóór te geven aan elkaar. Heeft een goed woord altijd kans? Níet altijd! Denk aan dromen van Jozef. Toen hij die als (beeld)woord van Boven doorgaf, ontstond kórtsluiting als we denken aan gevoelens die ’t bij vader Jacob en broers opriep.

Maar bij droom als ‘goed woord van Boven’ gaan gedachten ook naar ‘die ándere Jozef’. Die gaf juist áánsluiting in huiselijke crisissituatie. Maakte hem tot vader van ‘ándere Zoon van David’: Jezus Christus. Het lévende goede Woord van Boven. Geliefde, Leidsman ten leven, laat zien hoe geloof ‘in het echie’ is…

Zoals Petrus (I,4:11a) later zegt: ‘Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God.’ Dat is een goed begin van elke nieuwe week. Amen.


Eredienst zondag 18 september om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Bierma (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Voorbereidingslied: Gezang 381 : 1, 4, 5
 • Votum & Groet
 • Zingen: Psalm 84 : 1, 2
 • Verootmoediging, Schuldbelijdenis, Wetslezing
 • Zingen: Psalm 119 : 12
 • Gebed om opening van het Woord
 • Schriftlezing: Johannes 15 : 1 – 8 (NBV)
 • Zingen: Lied 317 : 2
 • Verkondiging n.a.v. Johannes 15 : 2
 • Zingen: Lied 653 : 5, 6
 • Dienst der gebeden
 • Dienst der offerande
 • Slotlied: Gezang 78 : 1, 2
 • Zegen
 • Orgelspel

Avondmaalsdienst zondag 11 september 2016 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant)
Thema: Stille kracht van Boven!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 147: 1, 2
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 1973 nr. 466: 2, 3
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Filippenzen 4: 10-20 (BGT)
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 186 A
 • Zingen: Reinier Kleijer nevendienstlied, terwijl groep 6 t/m 8 naar de nevenruimte gaat (melodie: Liedboek 2013 nr. 134)
 • Prediking n.a.v. Filippenzen 4: 13 (BGT)
  Ik kan alles verdragen, omdat de Heer mij kracht geeft.
 • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 186 B: 1, 2
 • Zingen: Reinier Kleijer nevendienstlied, terwijl groep 6 t/m 8 in de dienst terugkeert (melodie: Liedboek 2013 nr. 134)
 • Woorden der inzetting
 • (staande) Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis
  Nodiging
 • (staande) Gezongen dankzegging: Liedboek 2013 nr. 145: 2, 3, 5
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 416: 1, 4
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Filippenzen 4: 13 (BGT)
Ik kan alles verdragen, omdat de Heer mij kracht geeft

Over twee maanden is de Amerikaanse presidentsverkiezing al weer achter de rug: Trump versus Clinton. Twee miljonairs, die het tegen elkaar opnemen. Bij de 16e president van VS, Abraham Lincoln (1809- 1865), ging ’t anders toe. Tot zijn verkiezing in 1860 was zijn leven meer áf- dan opgang…

Voordat het zover was, had hij zes belangrijke verkiezingen verloren. Daarnaast weinig succes in het bedrijfsleven. Zijn geliefde overleed, toen hij midden dertig was. Kort daarop kreeg hij zelf een complete zenuw- inzinking. En uiteindelijk werd hij als president vermoord. Ja, hoeveel kan een mens hebben?

Als gevangene op last van de keizer te Rome zegt de apostel Paulus: Ik kan alles verdragen, omdat de Heer mij kracht geeft. Wat ís dit? Peptalk van iemand, die nederlaag wil re-framen tot overwinning? ‘Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming…’

Groei je dan als het ware boven jezelf uit tot een persoon, die dankzij God welhaast onverwoestbaar is? De apostel kon hierover vanuit eigen ervaring meepraten. Hij zat in Filippi gevangen, kreeg er stokslagen en elders werd hij gestenigd. Verder leed hij schipbreuk, honger, dorst en kou (2Cor.2).

Alles verdragen. Híj kan dat, maar ík? Wat heb ik meegemaakt? Hoe ben ik, als de wind tegen zit? Op school, op het werk, op relationeel vlak en in geval van ziekte? Ik kan dan van mezelf denken, dat ik als een thermostaat reageer. Door geloof zo op Jezus ingesteld dat klimaat om mij heen ‘aangenaam’ blijft.

Maar ís dat ook zo? Of lijk ik als mens met mijn ups en downs meer op een thermometer? Eén, waarbij het kwik naar believen kan stijgen en dalen. Een soort jojo, die op dat ogenblik géén chocola weet te maken van zijn geloof. Iemand waar een ander op dat moment niet zo bar veel aan heeft?!

Hoe kan ik geloof als ‘Bron van stille kracht van Boven’ zodanig laten functioneren, dat de thermostaat niet afslaat? Zoals Corrie ten Boom (1892-1983), dochter van een Haarlemse horlogemaker, in oorlogstijd. Zij vertelt hoe zij enkel door gebed de kracht van Boven naar beneden haalt, bij Christus.

Wij voeden geloof door bijbel lezen. In de kerk trainen wij elkaar om in Zijn kracht te strijden tegen zonde. Om als volgeling dieper in Zijn spoor te gaan. De Heilige Geest schakelt alle (genade)middelen (brood en wijn) in om te blíjven vertrouwen, dat Hij wáákt! Dan is ’t níet zo, dat je daarnà niemand meer nodig hebt.

Paulus is blij met zijn Epafrodítus (=vriendelijkheid). Een opsteker heeft elk mens onderweg nodig, want er is altijd iets dat een mens prikt of steekt. Ja, aan tafel getuigt de Geest met onze geest hoe diep aangewezen wij zijn op de overvloeiende kracht van Christus, die zegt: Mijn genade is u genoeg (2Cr.12:9). Amen.


Terugblik Herfstfair 2015

Categorie:Nieuws

De laatste, goed bezochte, fair was in het najaar 2015. Met een concert en verkoop van lekkernijen en leuke spullen is geld ingezameld voor het werk van Frank Abbas in Bulgarije.

Dat Frank Abbas in dezelfde periode vanwege burn-out werd opgenomen in een kliniek in de buurt van Frankfurt was toen nog niet bekend. Frank Abbas is enkele jaren geleden bij onze gemeente op bezoek geweest en heeft tijdens een goed bezochte avond ons verteld over zijn werk bij de Roma gemeenschap in Bulgarije. Gelukkig is in de loop van 2016 Frank Abbas opgeknapt en hebben we hem gesproken op zaterdag 11 juni 2016 in Oberhausen. Zijn enthousiasme om het evangelie te verkondigen over de kerkmuren heen steekt hij niet onder stoelen of banken.

Frank Abbas vertelt nog steeds met veel enthousiasme over zijn levenswerk in Bulgarije. “In de periode dat ik er niet was, zie je er vele mooie dingen gebeuren en dat Gods werk door gaat”. Frank wil zich in de toekomst nog meer richten op het verbeteren van de omstandigheden en nieuwe activiteiten ontplooien. Hij zal dit wel anders aanpakken omdat hij heeft ook geleerd van de afgelopen periode. “Want een burn-out krijg je niet zomaar”, zegt hij met een glimlach.

We hebben Frank verteld van de herfstfair, foto’s laten zien en de foto’s en video van het concert op een USB stick gegeven. Ook verteld dat de opbrengst voor zijn werk in Bulgarije is bestemd. Hij was erg onder de indruk en heeft ons diverse malen gezegd dat we toch vooral zijn dank moet overbrengen aan de Bethel gemeente. Ook wil hij graag nog een keer langs komen in Enschede als daar gelegenheid voor is.

We hebben Frank afgezet op het vliegveld, omdat hij terug ging naar Bulgarije. Een dag later kregen we al een bericht van hem. Frank had samen met de broeders en zusters in Bulgarije vol ontroering het concert bekeken en namens iedereen daar nogmaals dank voor ons medeleven en inzet.


Jaarthema 2016-2017 jeugdwerk

Categorie:Nieuws

In het nieuwe seizoen gaan we in het jeugdwerk een jaarthema introduceren. Voor het komende seizoen is het jaarthema ‘de vervolgde kerk’. Voor dit jaarthema gebruiken we lesmateriaal van Open Doors. Op 5 november vindt de Open Doors – dag plaats in Utrecht. Wij willen hier met een groep jongeren heengaan om meer te leren over hoe het onze medechristenen vergaat in landen waar je voor je geloof in de gevangenis kan komen. Ook hopen we hier inspiratie te vinden om standvastig te zijn in situaties waarin we zelf de enige christen zijn in een groep mensen waar we mee optrekken. Reserveer 5 novem-ber dus vast in je agenda! Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom om met ons mee te gaan.


Ben jij wel eens bang voor later? – thema seizoen 2016-2017

Categorie:Mini Bethelclub

Stel je voor dat je een klein zusje hebt van drie jaar. Ze komt naar je toe en vertelt: “Ik ben bang, want ik ga over een tijdje voor het eerst naar groep 1 op jouw school. Ik hoor dat je allemaal daar moeilijke dingen moet doen en mama zegt dat ik moet leren plassen op de wc omdat er geen luiers zijn op school. Is dat echt zo? En moet ik nog meer weten voor ik naar groep 1 ga?”

Je zou je zusje gerust kunnen stellen door haar te vertellen over de basisschool. Over de leuke dingen, maar ook heel eerlijk over de moeilijke dingen. En ook door haar te vertellen wat belangrijk is om te weten als ze naar de basisschool gaat. Op die manier zou je zusje niet meer zo bang zijn en tegelijk ook veel beter voorbereid zijn op wat komen gaat. Misschien gaat ze zelfs wel een beetje uitkijken naar school of naar de eindmusical!

Wij, als volgelingen van Jezus Christus, gaan ook een toekomst in die onzeker is. En dat kan ons soms ook bang maken: Hoe zal het zijn? Wat hebben we nodig om ook dan als Christenen te kunnen leven? Gelukkig kunnen ook wij dingen daarover vragen aan anderen. Aan onze meer ervaren broers en zussen, net zoals een jong zusje dat doet als het voor het eerst naar de basisschool gaat. Oudere christenen kunnen ons bijvoorbeeld vertellen hoe het is om te geloven en te leven met God als er moeilijke dingen in je leven gebeuren. Helpt God dan echt? En we kunnen ook veel leren van christenen die nu in andere landen leven waar het helemaal niet veilig is om christen te zijn. Hoe doen ze dat? Waarom doen ze dat? En wist je dat Jezus Zichzelf onze Broer noemt? Van Hem kunnen we ook heel veel leren!

Zo willen we dit jaar gaan leren over wat echt belangrijk is in je leven met God en Jezus, wat er ook gebeurt. Dankbaar maken we daarbij gebruik van de ervaringen die wij via Open Doors krijgen aangereikt, waardoor wij van de vervolgde christenen kunnen leren.

En weet je wat zo fijn is? Wij weten nu al zeker dat we straks samen met Jezus thuis zullen komen in een prachtige nieuwe wereld, waar God ons zal troosten en waar geen verdriet, gepest, angst, prestatiedrang of pijn meer zal zijn. Daar mogen we met Jezus onze Broer en Koning voor altijd in vrijheid leven in een wereld vol vrede, vreugde en blijdschap.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten