Eredienst zondag 2 oktober 2016 om 10 uur

Eredienst zondag 2 oktober 2016 om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: Geloven is: doen én laten!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 70
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 105: 6
 • Gebed van verootmoediging
 • Genadeverkondiging
 • Zingen (staande): Apostolische geloofsbelijdenis
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezingen: Genesis 39: 1-9 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 166B: 2
 • Schriftlezing: 1 Petrus 3: 13-18a (NBV)
 • Zingen: Reinier Kleijer DV nr. 130 (melodie: Liedboek 2013 nr. 650)
 • Zingen: Reinier Kleijer nevendienstlied 6, terwijl groepen 1 t/m 5 en 6 t/m 8 naar de nevenruimte gaan (melodie: Liedboek 2013 nr. 801)
 • Prediking n.a.v. Genesis 39: 9b (NBV)‘Hoe zou ik dan zo’n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God?’
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 755
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 1973 nr. 298(staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst:Genesis 39: 9b (NBV)
‘Hoe zou ik dan zo’n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God?’

Jozef hééft iets. Zoals elk mens een bepaalde uitstraling heeft. De ene mens straalt nervositeit uit. De andere juist vrede. Zoals elke gemeente ook een eigen geestelijke uitstraling heeft. In de ene gemeente kun je kwijt, waarvoor je in een andere in het geheel géén gehoor vindt. De verzamelnaam luidt: kérk!

Wat aan Jozef opviel, was dat God mét hem was. Maar klópt dit? Als iemand ‘slaaf’ is, zien wij dit eerder als een bewijs van het tegendeel. Potifar – geschenk van de zonnegod Ra – ziet, dat Jozef bij hem ‘het zonnetje in huis’ was. Hij merkt bij hem een kracht op, die bestaat uit bepaald soort blijdschap.

Noem het een vorm van transparant zijn, die een ander aan het denken zet. Kan dat ook van óns gezegd worden? Als we werk hebben: ‘Zijn we op tijd op het werk? Òf stelen we tijd van de baas door met andere dingen bezig te zijn? Maak je als leerling elke dag je huiswerk òf gooi je er vaak met de pet naar?’

Geloven is dóen, maar soms ook làten! ‘t Zal zeker Jozefs gevoel van eigenwaarde ‘gestreeld’ hebben, dat de baas hem mocht. Maar zodra de bazin hem letterlijk wil ‘strelen’, strijkt hij tegen d’r haren in door te zeggen: ‘Hoe zou ik dan zo’n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God?’

Wie stopt er met rijden, terwijl álle lichten om je heen op gróen staan? Waarom is Jozef liever ‘brave dan bruisende Hendrik’? Waarom is hij géén dode vis, die met de stroom van de tijd meedrijft? Hartbewaking is dan van levensbelang (Spr.4:23). Jozef heeft twee waakhonden in zijn hart. De ene heet: geweten.

Zijn geweten maakt hem bewust: ‘Hoe zou ik dan zo’n grote wandaad kunnen begaan?’ Hij wil het vertrouwen van zijn heer niet beschamen. Géén geweten zo vrij als dat wat weigert een klap uit te delen aan het hart van de ander. Tweede waakhond in zijn hart heet: geloof. ‘Hoe zou ik zo kunnen zondigen tegen God?’

Zodra je met God leeft, ga je Hem in de praktijk van je leven próeven. Of Jozef daarbij het eerst gekeken heeft naar Potifar of God, is niet duidelijk. Maar geloof en geweten, geweten en geloof zijn níet los verkrijgbaar. Als ik niet eerst denk aan wat God zegt en wat ik een medemens mogelijk aan doe, doe ík de bijbel voor ánderen dicht.

Leven in zo’n hectische periode lijkt op een vliegtuig te midden van turbulenties. Zelfs veiligheidsgordels lijken dan niet(s) meer te helpen. Toen een toestel ooit veilig geland was, werd aan een meisje gevraagd hoe zij tijdens de onrustige vliegreis zo rustig een boek kon blijven lezen. Ze zei: ‘Papa is de piloot!’

Petrus (I,3:15) zegt: Wie Jezus Christus erkent en van harte eert als de Piloot van zijn/haar Leven, vliegt niet te pletter. Maar was Petrus niet de bange wezel, die onder druk zei ‘ik ken Hem niet!’ Hoe blijft de mens ‘op koers’ te midden van toenemende turbulenties van de tijd? Op de smalle weg van geloof/geweten?

Besef één ding: ‘Er is geen heilige zonder verleden en geen zondaar zonder toekomst!’ Dankzij de Meester, die nog steeds een geweldige uitstraling heeft. Deze Heer schaamde Zich er niet voor ons áller slaaf te worden. Behalve in de zonde. Enkel Hij is de hoop voor geloof, dat gewetensvol is in doen én laten!

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten