Eredienst zondag 25 september om 10 uur

Eredienst zondag 25 september om 10 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Laseur (wijkpredikant)
Thema: Een goed woord!

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 85: 1, 2
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 85: 3, 4
 • Wet des Heren
 • Zingen: Reinier Kleijer uit de Bundel Zing nr. 9 (melodie: Liedboek 2013 nr. 972)
 • Gebed om Gods vergeving en Geest
 • Schriftlezing: Genesis 37: 1-11 (NBV)
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 166 B: 1
 • Zingen: Reinier Kleijer nevendienstlied, terwijl groepen 6 t/m 8 naar de nevenruimte gaan (melodie: Evangelische Liedbundel nr. 454)
 • Prediking n.a.v. Genesis 37: 4 (NBV)
  De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en kon er geen vriendelijk woord voor hem af.
 • Zingen: Liedboek 2013 nr. 152: 1, 2, 9
 • Dienst der gebeden
 • Inzameling der gaven
 • (staande) Zingen: Liedboek 1973 nr. 312: 2, 3
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Genesis 37: 4 (NBV)
De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en kon er geen vriendelijk woord voor hem af.

Als mensen trouwplannen hebben, gaan sommigen tegenwoordig op cursus. En voor de opvoeding van kinderen waren er vroeger een paar standaardwerken in de handel. Maar hoe je dit allemaal ‘in het echie’ doet? De werkelijkheid laat zien dat de theorie er soms ver van af staat zoals daar en toen in ‘huize Israël’.

Kinderen vormen een haarscherpe barometer. Als we aan de 17-jarige Jozef gevraagd zouden hebben hoe de sfeer thuis is, zou hij daarover mogelijk het volgende hebben gezegd: ‘Ik kom uit een nest met elf broers en één zusje. Nou ja, op één na zijn ‘t eigenlijk halfbroers/zus, want ze zijn niet van míjn moeder.

Lievelingsvrouw van pa. Mij als late nakomer laat hij ‘merkkleding’ dragen. Mede daardoor sta ik er bij anderen ‘gekleurd’ op. Sindsdien kan ik géén goed meer doen. Vraag ik me af of ze me nog een keer wat zullen áándoen, als vader een keer uit de tijd is. Ze vinden me een dromer of misschien wel een fantast.’

Onze tekst maakt er inderdaad géén geheim van: De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en kon er geen vriendelijk woord voor hem af. Letterlijk staat er: ‘Zijn broers wierpen een haat op hem.’ Terwijl puber Jozef er juist bij wil horen, stuit hij op afwijzing.

Bijzonder is dat de boosheid van de zich achtergesteld voelende broers zich níet richt op de ‘dader/vóórtrekkende’ vader Jacob. Maar juist op het voorgetrokken kind: Jozef. Dit kwam onder andere tot uitdrukking in het feit dat de sfeer thuis langzamerhand om te snijden was. Op een dag zijn de vriendelijke woorden óp.

Zoals er wel méér is, dat in het leven van een mens soms opeens óp is. Neem gezondheid en werk. Maar het pijnlijkste is, als in familie/gezin of huisgezin van de Heer het krediet óp is. Mensen géén goed woord meer voor elkaar hebben. Als je niets kunt en toch iets wilt: zeg dan tenminste iets góeds over een ander!

Want ‘een goed woord’ is als balsem voor de ziel. In eigen kring en daarbuiten. Maar waardoor raakt ‘een goed woord’ nu eigenlijk zoek? Eerst is de liefde zoek. Daarna de goede wil. Dan het vertrouwen. En tenslotte het goede woord. In plaats daarvan komen dan niet zelden jaloezie, verwijdering, haat en wraak.

Vandaag zou ik een goed woordje willen doen voor ‘een goed woord’. In het spoor van Davids zoon Salomo, die zegt: ‘De juíste woorden op het juíste moment zijn net als gouden appels op een zilveren schaal (Spr.25:11). Hoe je op dit spoor komt? Daarvoor heb je als mens elke dag een goed woord van Bóven nodig.

Om aan de hand daarvan dagelijks je eigen weg te overdenken. En om ’t daarnà dóór te geven aan elkaar. Heeft een goed woord altijd kans? Níet altijd! Denk aan dromen van Jozef. Toen hij die als (beeld)woord van Boven doorgaf, ontstond kórtsluiting als we denken aan gevoelens die ’t bij vader Jacob en broers opriep.

Maar bij droom als ‘goed woord van Boven’ gaan gedachten ook naar ‘die ándere Jozef’. Die gaf juist áánsluiting in huiselijke crisissituatie. Maakte hem tot vader van ‘ándere Zoon van David’: Jezus Christus. Het lévende goede Woord van Boven. Geliefde, Leidsman ten leven, laat zien hoe geloof ‘in het echie’ is…

Zoals Petrus (I,4:11a) later zegt: ‘Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God.’ Dat is een goed begin van elke nieuwe week. Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten