Maandelijkse Archieven: augustus 2018

Eredienst – zondag 2 september 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. H. Zeefat (Wijhe)
Thema: Een onverwacht of een lang verwacht gesprek?

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Intochtslied: Psalm 42: 1,4
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 42: 7
 • Inleiding op de dienst
 • Gebed
 • Woorden ten leven
 • Zingen: Lied 413: 1-3
 • Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de schrift
 • Gesprek met de kinderen
 • Schriftlezing: Johannes 4: 4-30 (NBV)
 • Zingen: Lied 188
 • Verkondiging
 • Zingen: Hemelhoog 420
 • Voorbede en dankzegging, stil gebed en het Onze Vader
 • Inzameling van de gaven (tijdens de inzameling zingen we Opwekking 445)
 • Gedicht Bij de bron (van Michel van der Plas)
 • (staande) Slotlied: Hemelhoog 473
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 26 augustus 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. M. Zijlstra (Ede – interimpredikant)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Aanvangslied: Hemelhoog 88 (Evangelische Liedbundel 58)
 • (staande) Bemoediging en groet
 • Schriftwoord: Deuteronomium 8: 2-3
 • Zingen: Lied 34: 1,4
 • Gebed van verootmoediging
 • Zingen (als genadeverkondiging): Gezang 365 (Liedboek 1973)
 • Leefregel: Johannes 15: 1-17 (NBV)
 • Zingen: Lied 314
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Markus 8: 1-21 (NBV)
 • Zingen: Gezang 78: 1,2 (Liedboek 1973)
 • Verkondiging
 • Zingen: Gezang 78: 3,4 (Liedboek 1973)
 • Dank- en voorbeden
 • Collecten
 • (staande) Slotlied: Lied 868: 1,4
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 19 augustus 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Dr. W.M. Schinkelshoek (Wijckel en Sloten)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Aanvangslied: Psalm 27: 1,4,7
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Lied 218
 • Wetslezing: Kolossenzen 3: 5-17 (NBV)
 • Zingen: Lied 834
 • Gebed
 • Zingen: Lied 314
 • Schriftlezingen: Jesaja 61: 1-9 en Lucas 4: 14-30 (NBV)
 • Zingen: Hemelhoog 444
 • Preek
 • Zingen: Hemelhoog 702
 • Gebed
 • Collecte
 • (staande) Slotlied: Lied 146c: 1,3,7
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 12 augustus 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. A.H.J. Bierma (Nijverdal)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Intochtslied: “Mijn hart wacht stil op U, o Heer” vers 1-3,5 (een lied van Ds. A. Troost op de melodie van Psalm 24 uit de bundel “Zingende gezegend”)
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Lied 904: 1
 • Verootmoediging en schuldbelijdenis
 • Genadeverkondiging
 • Lezing van de samenvatting van de Wet uit het Evangelie van Mattheüs
 • Zingen: Psalm 118: 10
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Lucas 21: 5-9,25-36 (NBV)
 • Zingen: Lied 837: 3,4
 • Verkondiging
 • Zingen: Opwekking 311
 • Dienst der gebeden
 • Dienst der offerande
 • (staande) Slotlied: “Bescherming is er bij de Heer” (melodie van Gezang 397, liedboek voor de kerken, 1973)
 • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 5 augustus 2018 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Prof. Dr. H. Borst (Sleen)

 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • (staande) Aanvangslied: Lied 150A: 1,2
 • (staande) Votum en groet
 • Zingen: Lied 150A: 3,4
 • Gebed
 • Zingen: Psalm 34: 2
 • Woord van Genade
 • Zingen: Psalm 34: 7
 • Leefregel
 • Zingen: Psalm 34: 9
 • Schriftlezing: Psalm 92: 1-4,13-16
 • Zingen: Psalm 92: 1,3,4
 • Schriftlezing: Lukas 13: 10-17
 • Zingen: Psalm 92: 7,8
 • Verhaal voor de kinderen
 • Zingen: Lied 316: 1,4
 • Preek
 • Zingen: Psalm 73: 9,10
 • Gebed
 • Collecte
 • (staande) Slotlied: Lied 416
 • (staande) Wegzending en zegen
 • (staande) Zingen: Lied 425
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten