Maandelijkse Archieven: mei 2021

Eredienst – zondag 30 mei 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Prop. Gerda van Vliet (Geesburg)
 

Muziek

Henk Vledder (piano)
Anita van der Molen (zang)

 

Orde van Dienst

Voorbereiding

 • Pianospel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Aanvangslied: Nieuwe Liedboek 695: 1-3 (Heer, raak mij aan met uw adem)
 • Votum & Groet
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 695: 4,5 (Kom en doorstraal mijn dagen)
 • Verootmoedigingsgebed
 • Zingen: Psalm 95: 1 (Zing blij een loflied voor de HEER – De Nieuwe Psalmberijming)
 • Leefregel: Galaten 5: 16-23
 • Zingen: Psalm 95: 3 (Kom in Gods huis en buig je neer – De Nieuwe Psalmberijming)

Dienst van het Woord

 • Gebed om de opening van het Woord
 • Eerste Schriftlezing: Psalm 8
 • Zingen: Hemelhoog 591: 1,2 (Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam)
 • Tweede Schriftlezing: Efeze 1: 3-14
 • Zingen: Hemelhoog 591: 3,4 (U komt ons, Heer, in Christus tegemoet)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Nieuwe Liedboek 675: 1,2 (Geest van hierboven, leer ons geloven)

Gebeden en gaven

 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo: korte orgelimprovisatie over het lied “God is getrouw Zijn plannen falen niet”)
 • Gebeden en Onze Vader

Wegzending en zegen

 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 415: 1,2 (Zegen ons Algoede)
 • Zegen
 • Amen: Nieuwe Liedboek 415: 3
 • Pianospel

Verkiezingen ambtsdragers

Categorie:Nieuws

Op 6 juni houden we de verkiezingen voor ambtsdrager welke oorspronkelijk gepland stonden voor 7 februari j.l. Het betreffen de verkiezing van twee ouderlingen, één kerkrentmeester en twee diakenen.

Kieslijst

De kieslijst wordt bekendgemaakt via de digitale weekbrief en via de Bethelbode.

Procedure

In verband met de corona maatregelen vragen we u gespreid naar de kerk te komen. Wij verzoeken de kerkgangers van zondag 6 juni om vóór de dienst hun stem uit te brengen. Na het uitbrengen van uw stem neemt u plaats in de kerk. Het zou fijn zijn als u een beetje op tijd bent.

De gemeenteleden die de kerkdienst niet kunnen bezoeken kunnen na de dienst, tot 13.00 uur, naar de kerk komen om hun stem uit te brengen. Als de belangstelling op een bepaald moment te groot is kan u worden gevraagd even in de kerkzaal plaats te nemen.

Volmacht

U kunt ook per volmacht stemmen. Het volmachtformulier kunt u hier downloaden. Lukt het u niet om dit formulier te printen of in te vullen neem dan contact op met Renate Kok. Ook bij andere vragen mag u bellen.

De uitslag

Om 14:00 uur wordt de uitslag van de stemming bekend gemaakt via Kerkdienst Gemist.

Looproutes en mondkapjes

Stemmen Ingang via de zijdeur van de kerk, uitgang via het jeugdhonk
Kerkdienst Ingang en uitgang via de hoofdingang
.

In het hele kerkgebouw geldt een mondkapjesplicht, dus ook tijdens de verkiezing! Wilt u ook zelf een mondkapje meenemen?
Volg aub de aanwijzingen op.

Corona gerelateerde klachten

Heeft u corona gerelateerde klachten of verschijnselen? Kom niet zelf, maar stem per volmacht.


Pinksterdienst – zondag 23 mei 2021 om 9.50 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano, zang)
Anita van der Molen, Eva Eenkhoorn en Sanne Gijselaar-Eenkhoorn (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Voorafgaand aan de dienst: Come, Holy Spirit, come
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Psalm 33: 1,2,5 (Kom nu met zang en roer de snaren)
 • Votum & Groet
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 681 (Veni sancte Spiritus)
 • Gebed
 • Woord van genade: Hosea 2: 21-25
 • Zingen: Liedboek van de Kerken 487: 1-3 (De Heer heeft mij gezien en onverwacht)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste deel van de Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13
 • Zingen: De wind steekt op (Sela)
 • Eerste deel van de verkondiging
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 672: 1,3 (Kom laat ons deze dag)
 • Tweede deel van de Schriftlezing: Handelingen 2: 14-42
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 672: 4,7 (Gij liefdevuur van God)
 • Tweede deel van de verkondiging
 • Antwoordlied: Holy Spirit, Truth Divine
 • Wij gedenken broeder Arie de Vogel (* 10 augustus 1925, † 18 mei 2021) en zingen “Lichtstad met uw paarlen poorten” vers 3 en 4
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo: Joh. de Heer 58 – Stromen van zegen)
 • Gebeden en Onze Vader
 • Slotlied: Opwekking 334 (Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 16 mei 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano, zang)
Reina Marchand-Meere (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Psalm 27a: 1,2 (De Heer is mijn licht)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Psalm 27a: 3,4
 • Kyriëgebed
 • Woord van genade: Johannes 14: 26-29
 • Zingen: Opwekking 385 (Mijn vrede laat Ik u)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Eerste Schriftlezing: Joël 3: 1-5
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 360: 1-6 (Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer)
 • Tweede Schriftlezing: Efeziërs 4: 1-16
 • Zingen: Een toekomst vol van hoop (Sela)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: Be still my soul (op de melodie ‘Finlandia’)
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo: Joh. de Heer – Heer, ik hoor van rijke zegen)
 • Gebeden en Onze Vader
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 968: 1,3,5 (De ware kerk des Heren)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Hemelvaartdienst – donderdag 13 mei 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Ds. Alex Brinkman
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano, zang)
Anita van der Molen (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Intredelied: Psalm 118: 1,5 (Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen)
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: Psalm 118: 8 (De steen, die door de tempelbouwers)
 • Gebed om vergeving
 • Aansporing tot leven in Christus: Matteüs 7: 7-11
 • Zingen: Liedboek 905: 1,4 (Wie zich door God alleen laat leiden)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: Handelingen 1: 1-14
 • Zingen: Liedboek 663: 1,2 (Al heeft Hij ons verlaten)
 • Verkondiging
 • Gezongen geloofsbelijdenis: Liedboek 340b (Ik geloof in God de Vader)
 • Inzameling van de gaven (met instrumentaal intermezzo: The Holy City – S. Adams: 1,3)
 • Gebeden en Onze Vader
 • Slotlied: Nieuwe Liedboek 415: 1-3 (Zegen ons, Algoede)
 • Zegen
 • Amen
 • Orgelspel

Eredienst – zondag 9 mei 2021 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

LET OP: Alleen online te bekijken via Kerkdienst Gemist.
 

Voorganger

Prop. Harrie van Toor (Zetten)
 

Muziek

Gerrit Nuis (orgel)
Benno Kok (piano, zang)
Eva Eenkhoorn en Sanne Gijselaar-Eenkhoorn (zang)

 

Orde van Dienst
 • Orgelspel
 • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
 • Zingen: Nieuwe Liedboek 273: 1-3
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Hemelhoog 392 (Breng ons samen (Eén kerk))
 • Gebed om verootmoediging (met gebedsstilte)
 • Genadeverkondiging
 • Apostolische vermaning
 • Zingen: Aan mijn zij (Sela)
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Lezing: Johannes 14: 23-29
 • Zingen: Opwekking 602 (Vrede van God)
 • Verkondiging
 • Zingen: Eén woord is genoeg (Sela)
 • Wij gedenken mevrouw Trijntje Stuiver – Tine (* 23 mei 1940, † 1 mei 2021), en zingen Psalm 42: 7
 • Inzameling van de gaven (met muzikaal intermezzo: “Heer wees mijn Gids” en “Signaal Last Post” – geschreven voor uitvoering tijdens Bevrijdingsdag voor brassband)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen: Nieuwe Liedboek Lied 705: 1-4
 • Zegen
 • Amen
 • Volkslied: Nieuwe Liedboek 708: 1,6 (Wilhelmus van Nassouwe)
 • Orgelspel

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten