Maandelijkse Archieven: april 2017

Wie scheurt er nu een Bijbel in stukken?!

Categorie:Mini Bethelclub

April 2017

Naar aanleiding van Hebreeën 3:7 – 4:16

Stel, iemand woont in een land met hongersnood. Hij en heel zijn familie hebben al dagen niets meer te eten. En dan is er ineens iemand die hem zomaar één heel brood geeft. Wat doet hij dan met dat kostbare brood? Hij scheurt het voorzichtig in stukken en deelt het uit, zodat iedereen er iets van eten kan.

Kan jij je voorstellen dat zoiets ook met een Bijbel gebeurt? Kunnen mensen zo sterk verlangen naar het lezen van een Bijbel dat, als iemand die plotseling krijgt, hij hem voorzichtig in stukken scheurt en uitdeelt aan de mensen om hem heen?

Ja, dat gebeurt echt!

In Eritrea worden mensen gevangen genomen omdat ze als christenen in huis bij elkaar komen. Soms bestaat hun gevangenis uit niet meer dan een donkere zeecontainer waar ze met veel mensen in vast zitten. Eens werd daar een Bijbel binnengesmokkeld. Dat was zo’n groot geschenk, dat de Bijbel in stukken gescheurd werd zodat iedereen in de container een stukje kreeg. Zodra de container geopend werd om de gevangen te luchten, en het licht naar binnen stroomde, keken de gevangen eerst heel vlug stiekem in hun stukje Bijbel om één klein stukje te kunnen lezen, voordat ze in beweging kwamen. Dat was hun dagelijkse Bijbelrantsoen.

Op onze boekenplank staan vaak meerdere Bijbels. Wat een rijkdom! Of….ervaren we dat niet zo? Lezen de gevangenen in hun flardje Bijbel op dit moment misschien meer in de Bijbel dan wij? Waar zijn wij dan mee bezig?

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
Ach, zeggen we misschien, wij kennen de boodschap uit de Bijbel toch al en we horen hem toch ook iedere week in de dienst.

Wat dat betreft lijken we op Israël, Gods volk, dat na haar bevrijding uit Egypte 40 jaar door de woestijn trekt. De Israëlieten hadden gezien en gehoord wie hun God was, maar leefden vervolgens hun eigen leventje en wisten God vooral te vinden als het hen tegenzat. En hoewel er geen twijfel over bestaat dat ze als Israëlieten en nakomelingen van Abraham, Gods volk zijn, zegt God toch over hen: ”Ze dwalen met hun hart en ze erkennen Mijn wegen niet. Daarom zullen zij Mijn rust niet ingaan!” En ze zijn inderdaad gestorven in de woestijn en nooit het beloofde land binnengegaan!

Wij zijn óók Gods volk, door Jezus ingelijfd in Israël. Ook wij zijn bevrijd (van schuld) en weten wie God is. Maar ook wij kunnen, net als Israël, aan God voorbij leven en Zijn rust mislopen! En als we de Bijbel te lang in de kast laten staan, moet dat voor ons een flinke alarmbel laten rinkelen.

De Bijbel is namelijk niet zomaar een boek, maar een Boek met kracht. Als je het gaat lezen, gaat de Heilige Geest, via de Bijbel, aan de slag met jouw persoonlijk leven. Hij legt langzaamaan alles bloot wat nog dwars zit tussen jou en God. Hij ruimt alles op wat jou nog blokkeert om Gods rust te vinden. Als je God zo toelaat in je leven, zal alles aan het licht komen en zo nodig opgeruimd worden, zodat je vrij tot God kan gaan en niets meer hoeft te verbergen voor Hem.

Vind je het eng om alles aan God te laten zien? Weet dan dat Hij het toch al ziet en meer nog….dat Jezus ook zelf alle moeite beleefd heeft waar jij in vastloopt. Hij heeft begrip en oordeelt niet. Hij zal je schoonwassen met Zijn bloed, zodat je zonder schaamte of angst voor God kunt staan en Zijn rust in mag gaan. Nu…en straks!

Leessuggestie: Jesaja 55 en verder.


Gaat de kerk dicht?!

Categorie:Mini Bethelclub

Maart 2017

Jongens en meisjes, een belangrijke mededeling: “Komende zondag zal de laatste gezamenlijke kerkdienst plaatsvinden. Daarna sluit de kerk.”

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
Als je dat zou horen, wat zou je dan denken? Zou je de kerk gaan missen, of zou je het wel lekker vinden om zondag uit te kunnen slapen?

Maar, wanneer zou je dan nog tijd vrijmaken om met God bezig te zijn? En zou je ooit nog in een grote groep samen zingen? En wie legt dan de Bijbel nog voor je uit? En je vrienden uit de kerk, ga je die nog zien? Kan je wel in je eentje blijven geloven met zoveel ongeloof om je heen?

Het is wel even wennen aan het idee dat de kerk zou sluiten. Kan je een kerk eigenlijk wel sluiten? Of kan je alleen een kerkgebouw sluiten?

In sommige landen is het heel gevaarlijk om bij elkaar te komen in een kerk. Als de politie dat ziet, worden de mensen meteen gearresteerd, omdat ze niet in Jezus mogen geloven van de regering. In die landen komen mensen in kleine groepjes stiekem bij elkaar in gewone huizen. En daar lezen ze zachtjes uit de Bijbel en fluisteren de liederen met elkaar in plaats van luidkeels te zingen.

En het kan nog gekker. In Noord-Korea mag je alleen maar geloven dat de dictator van Noord-Korea god is en moet je hem letterlijk aanbidden. Als je dat niet wilt omdat je in Jezus gelooft, loop je de kans om levenslang opgesloten te worden in een werkkamp. Daar moet je altijd heel hard werken en altijd met je hoofd omlaag lopen omdat je volgens de bewakers anders tot God zou kunnen bidden. Maar om de toeristen te laten denken dat Noord-Korea een prachtig en vrij land is, zijn er wel wat kerken gebouwd langs de toeristische routes. Daar worden heuse kerkdiensten gehouden met een toneelspeler als predikant en toneelspelers als luisterende gemeenteleden!!

Is er dan in Noord-Korea geen kerk? Toch wel!

Het woord kerk is afkomstig van het Griekse Woord “kuriakos”. Dat betekent: “Wat van de Heer is.” In de Bijbel komt dit woord niet op die manier voor; daar staat het Griekse woord “ekklesia”. Dat betekent “een groep bij elkaar geroepen mensen”. Zijn die bij elkaar geroepen mensen van de Kerk dan de mensen die op zondag in het kerkgebouw zitten? Welke roep hebben ze dan gehoord? De kerkklokken misschien, of de roep van de dominee of van hun vader of moeder?

Nee, de mensen die bij Jezus’ Kerk, horen hebben de roep van God gehoord! Er staat in de Bijbel een gebeurtenis beschreven (Mattheüs 16: 16-18), waarin je precies kan zien hoe dat de allereerste keer gegaan is. Jezus ervaart dat heel veel mensen niet goed weten wat ze met Hem aan moeten. En dan vraagt Hij plotseling aan Zijn eigen discipelen: “Wie ben ik volgens júllie?” En dan zegt Petrus: “U, Jezus, U bent de Gezalfde, onze Redder die wij al lang verwachtten, U bent de Zoon van de levende God.” Jezus zegt vervolgens tegen Petrus: “Dat heb jij niet gehoord van een mens, maar van Mijn Vader in de hemel.”

Petrus sprak hier de eerste geloofsbelijdenis uit: “Jezus, U bent de gezalfde, Mijn Redder, U bent de Zoon van God”. Iedereen die dit antwoord geeft op de vraag “Wie is Jezus voor jou?”, hoort bij de Kerk van Jezus.

Deze gedachte is net zo spannend als de eerste gedachte dat de kerk dicht zou gaan. Want, deze geloofsbelijdenis als basis van de Kerk houdt in, dat heel veel kerken in Enschede allemaal bij de Kerk van Jezus horen! Ja, dat heel veel kerken in Nederland en in de hele wereld allemaal bij één Kerk horen, Jezus’ Kerk!

Dat die kerken onderling allemaal heel verschillend zijn, is blijkbaar niet belangrijk. Het gaat erom wie Jezus voor ons is, en verder kunnen we wellicht nog veel van elkaars verschillen leren. Kijk bijvoorbeeld maar eens hoe een kerkdienst in Noord-Korea verloopt. Nee, niet hoe de geacteerde kerkdienst verloopt, maar de echte dienst in Jezus’ Kerk. Het gaat heel anders dan wij kennen, maar wat zal Jezus daar dicht bij Zijn gemeenteleden zijn!

Meestal bestaan samenkomsten in Noord-Korea uit slechts twee personen. Een christen zoekt bijvoorbeeld een bankje uit in het park en gaat daar zitten in zijn alledaagse kloffie. Een andere christen gaat op hetzelfde bankje zitten. Soms is het te gevaarlijk om zelfs maar tegen elkaar te spreken, maar ze weten van elkaar dat ze christen zijn en dat is op zo’n moment genoeg. Is er niemand in de buurt, dan kunnen ze wellicht een Bijbelvers delen dat ze uit het hoofd hebben geleerd en daar kort iets over zeggen. Ook wisselen ze gebedspunten uit. Vervolgens verlaten ze elkaar weer een zoeken ergens anders in hun stad of dorp weer een christen op. Zo gaat dat de hele zondag door.

De Kerk sluiten?! Dat is onmogelijk! Want Jezus heeft na Petrus’ prachtige geloofsbelijdenis, beloofd: Petrus, jij bent de rots. Op die rots zal ik Mijn Kerk bouwen en zelfs de poorten van de hel zullen haar nooit kunnen overweldigen.

Wil jij bij die Kerk horen? Vertel me dan: Wie is Jezus voor jou?


Wederom een geslaagd jeugdkamp

Categorie:Nieuws

Ook dit jaar was het weer zover. Op vrijdagavond 7 april begon het jeugdkamp van Bethel. Deze keer waren we te gast in een bijzonder mooie kampeerboerderij in Hellen-doorn. Het complex was recent gebouwd en was van alle gemakken voorzien. Achter het complex was een groot grasveld met daarop een tafeltennistafel, voetbalveld, volleybalnet, klim-rek en een grote trampoline. Toen iedereen vrijdagavond was gearriveerd hebben we een spel gedaan: Het Verboden Woord. In dit spel moet je antwoord geven op vragen, zonder ‘ja’, ‘nee’ of ‘uh’ te zeggen. Dit is natuurlijk erg moeilijk, maar erg leuk. De volgende ochtend zat iedereen weer min of meer fris en fruitig aan het ontbijt. Na het ontbijt hebben we ochtendgymnastiek gedaan en was er ruimte voor sport en spel buiten op het terrein. Na de lunch vertrokken de jongeren naar een nabij gele-gen bosperceel voor een spelletje Levend Stratego. De jeugd werd echter verjaagd door een boze land-eigenaar, die daar niet op zat te wachten. Gelukkig kon de jeugd zich op het kampterrein ook uitste-kend vermaken. Na een heerlijke avondmaaltijd was het tijd voor de bonte avond. Tijdens de bonte avond hebben we het ‘Moordspel’ gespeeld, ook wel bekend van het tv-programma ‘de Lama’s’. Bij dit spel moeten groepen naar elkaar een zogenaamde moord (wie deed het, waar en waarmee) uitbeelden, waarna de details ervan moeten worden geraden. Dit klinkt misschien wat luguber maar was erg grappig. Na de bonte avond is de jeugd naar buiten gegaan voor het smokkelspel. Passend bij het Open Doors jaarthema moest de jeugd Bijbels gaan smokkelen, hierbij moesten ze oppassen voor rondwandelende patrouilles (bestaande uit oudere jeugd, kampleiding en vrijwilligers van binnen en buiten de gemeente – waarvoor dank). Eén groep stak boven de anderen uit en hield de tocht langer vol, zelfs langer dan de patrouilles. Zij traden ook op als een hecht team. Daarom heeft dat team de prijs, bestaande uit chocoladepaashazen, dik verdiend. Terug op het kampterrein kwamen we gezellig samen rond het kampvuur, met chocolademelk, hamburgers en marshmallows. Op zondagochtend hebben we na het ontbijt een viering gehouden, die werd geleid door Cor van der Weijden, van onze buren van de Heidestraat. Na een geslaagde viering hebben we samen geluncht en hierna kwamen de ouders druppelsgewijs binnen om de jeugd weer op te halen. De kampleiding kijkt terug op een zeer gezellig kamp en hoopt de jeugd volgend jaar wederom op het jeugdkamp te ontmoeten.


Actie Roemenië, pannenkoekenrestaurant

Categorie:Nieuws

Op zaterdag 1 april was het weer zover, er was een pannenkoekenrestaurant in de grote zaal van de Bethelkerk. Om 17.00 uur ging het restaurant open en al snel was het gezellig druk. De pannenkoeken smaakten goed, de zaal was goed gevuld met eters. Rond 18.00 uur was het topdrukte, de spekpannenkoeken waren niet aan te slepen!

Het was een fijne en gezellige avond, met tijd voor elkaar. Nadat het restaurant gesloten was en alle gasten met een vol gevoel naar huis waren, werd het geld geteld. De opbrengst was dit jaar € 630,-. Het geld wordt verdeeld tussen de Actie Roemenië en het jeugdweekend.
Dank aan iedereen die geholpen heeft door pannenkoeken te bakken, door pannenkoeken te komen eten, achter de tafels de pannenkoeken uit te delen of in de keuken te helpen. Zonder jullie was de avond niet zo voorspoedig verlopen!


Levend Woord – maart 2017

Categorie:Levende Woorden

De Heere zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.
(Exodus 14: 14)

Er lijkt geen redden meer aan…

De Israëlieten hebben op bevel van Mozes hun kamp opgeslagen aan de rand van de zee. Dit had God aan Mozes opgedragen. Plots rijzen grote stofwolken op aan de horizon. De Farao en zijn leger stormt op hen af! Het is te laat, de weerloze groep mensen met hun kinderen en vee kan geen kant meer op. De mensen roepen het uit tot God en verwijten Mozes dat hij hen in deze afschuwelijke situatie gebracht heeft: Had ons toch met rust gelaten in Egypte! We waren liever daar gebleven als slaven, dan nu in doodsnood hier!

Ze hebben helemaal geen vertrouwen in God. Maar hoe zou dat ook kunnen? Net bevrijd, is dit hun eerste confrontatie met het kwaad dat hen naar het leven staat. Ze moeten God nog leren kennen!

Mozes doet het hen voor. Hij vertrouwt wel op God, zelfs in deze ogenschijnlijk hopeloze situatie. Hij zegt hen: Wees niet bang, houd stand. Kijk dan toch hoe God jullie vandaag nog gaat redden van die aanstormende Egyptenaren. De heer zal voor jullie strijden en jullie… hold your peace (Engelse vertaling van Exodus 14: 14b).

De Israëlieten konden geen kant meer op, maar juist daardoor werden ze getuigen van één van de grootste uitreddingen die God het volk ooit bewezen heeft. Dit wonderlijke ingrijpen van God gonst nog na tot op de dag van vandaag en versterkte in de loop van de geschiedenis keer op keer het geloof van velen. De kracht die God hier liet zien, liet de omringende volken beven voor Israël, want Israël was Gods volk.

God had Naam gemaakt en met Hem ook Zijn volk. Besef dan nu eens dat deze God ook jouw God is hier en nu en dat jij ook bij Zijn volk hoort.

Ja maar, dat was toch vroeger…

Dit Bijbelgedeelte toont ons hoe machtig en betrokken onze God is, ook bij ons hier en nu. Maar je zou kunnen denken dat God nu toch wat anders werkt dan toen. Waarom zijn er anders zoveel Joden omgekomen in de tweede wereld oorlog? Hoe kan je dat verklaren, als God nu ook strijdt voor Zijn volk?

Omdat het lang geleden is dat Israël in Egypte onderdrukt werd, staan de beelden van de tweede wereld oorlog ons veel scherper voor ogen dan de situatie in Egypte. Maar, lezend in de Bijbel, zien we dat de Israëlieten ook in Egypte afgebeuld werden onder te zware arbeid om hen te decimeren in aantal. We lezen zelfs dat al hun baby jongetjes op den duur zonder pardon in de Nijl werden gesmeten. Hoeveel onschuldige kinderen en volwassenen zijn er door de overheerser (Farao’s) gedood voordat God ingreep? De Israëlieten zijn maar liefst 400 jaar onderdrukt in Egypte!

Dus de onbegrijpelijke vraag waarom God niet meteen ingrijpt lijkt van nu én toen. Maar toch werd uiteindelijk het volk Israël uitgeleid uit Egypte naar het beloofde land.
En toch kregen de Joden na de tweede wereldoorlog een eigen staat. Is God echt zo anders toen dan nu?

God grijpt in op het moment dat Hij de tijd daarvoor rijp vindt. Hij is soeverein en Zijn gedachten en plannen zijn groter dan onze “snelle oplossingen”. Dat accepteren is moeilijk voor ons en vraagt veel vertrouwen. Maar de Bijbel laat ons telkens weer zien dat God betrouwbaar is. Hij geeft uitredding aan Zijn kinderen, dwars door alles heen en laat uiteindelijk niet met Zijn Naam, noch met Zijn volk, sollen.

Vertrouwen is nog niet zo makkelijk

Vertrouwen op God moet je leren. Steeds weer stelde Israël zijn vertrouwen op mensen of afgoden in plaats van op God. God toonde daarin veel geduld maar moest soms toch ingrijpen om het volk weer op Hem gericht te krijgen. Wij moeten ook leren vertrouwen. Soms leren we dat, net als Israël, door moeilijkheden heen. Denk bijvoorbeeld eens aan de discipelen tijdens de storm op het meer. (Mattheüs 9: 23-27) Terwijl de discipelen totaal in paniek raken, ligt Jezus te slapen in de boot. Wat geeft het vertrouwen van Jezus op God Hem een rust! En dan Jezus’ vraag als Hij wakker gemaakt wordt: “Waarom bent u angstig, kleingelovigen?”. Alsof het de gewoonste zaak zou moeten zijn dat wij zonder angst leven in vertrouwen op God!

Dat vertrouwen moet groeien en je kan het voeden door het lezen van Gods Woord. Lees bijvoorbeeld eens Psalm 37 of Psalm 27.

Vertrouwen leer je ook door naar God te luisteren. Mozes hoorde God rechtstreeks spreken, maar dat kan bij ons ook anders. Als je bidt en stil bent voor God kan je soms Zijn stem van binnen horen als een gedachte, een tekst die in je boven komt of een lied. Het kan ook in de vorm van een verlangen of een drang om iets te doen. Maar soms blijft antwoord van God lang uit. Dan komt het aan op vertrouwen. Je vertelt je probleem aan God en daarna vertrouw je op Hem dat Hij het zal oppakken. Dan mag je het loslaten in Zijn handen en rust vinden.

Bidden tegen de klippen op

Dat wil overigens niet zeggen dat je dan ook maar moeten stoppen met ervoor bidden. Jezus leert ons juist om door te gaan met bidden. Na Zijn gelijkenis over de onrechtvaardig behandelde weduwe (Lukas 18: 1-8) zegt Jezus: “Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten.

En deze aanmoediging geeft God ons vandaag de dag nog steeds. Iemand dacht namelijk na dertig jaar trouw bidden voor het behoud van iemand, om er nu toch maar eens mee te stoppen. Het bidden leek vruchteloos. De persoon voor wie gebeden werd wist niets van het voortdurende gebed af, maar kwam kort na deze beslissing op bezoek en zei, zonder duidelijke aanleiding, plotseling boos: “Ik gooi jou toch ook niet zomaar uit mijn systeem!” Enigszins verbouwereerd heeft de bidder toen onmiddellijk het bidden weer trouw op zich genomen.

Soms vindt verhoring pas zo laat plaats dat je het zelf niet meer meemaakt. Zo gebeurt het tijdens evangeliseren op straat regelmatig dat jongeren een Bijbel aannemen omdat ze weten dat hun oma ook geloofde en ze nu wel eens willen weten wat er in de Bijbel staat. Die oma heeft tijdens haar leven vast gebeden voor haar kleinkinderen… Wat een vreugde geeft dat!

God strijdt

God strijdt voor ons de grote strijd in de hemelse gewesten. De overwinningen daar zijn niet altijd meteen zichtbaar voor ons. Maar het brengt je tot stille verwondering en grote dankbaarheid als je iets mag zien van Zijn grote daden in liefde en rechtvaardigheid.

Als je gaat beseffen dat God voor ons strijdt, verandert je gebedsleven. Dan durf je oprecht te gaan bidden wat Jezus ons leert in het Onze Vader: Laat Uw wil geschieden.
Stil vertrouwen op wat God doet geeft je een innerlijke rust. Je wacht af hoe God het zal leiden. En soms moet je dan ook zelf wat gaan doen, zoals de Israëlieten die hun kamp aan de zee moesten opslaan of Mozes die zijn staf moest opheffen opdat de zee zou splijten. Maar God vraagt nooit het onmogelijke van ons, hij vraagt slechts om Hem te vertrouwen.

Tot slot een prachtige overweging van Ad Roos

Door mij zijn enkele Bijbelvertalingen uit de boekenkast gepakt en met elkaar vergeleken. De Herziene Statenvertaling schrijft: “De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.” De Groot Nieuws vertaling formuleert het iets anders: “De Heer zal voor jullie strijden, jullie hoeven niets te doen.” De Bijbel in Gewone Taal: “Jullie hoeven zelf niets te doen, want de Heer zal voor jullie vechten.”

In 1 Timotheüs 6: 12 roept Paulus op tot het strijden van “de goede strijd des geloofs”. Dit lijkt een heel andere oproep dan die in Exodus 14: 14, waar gevraagd wordt stil te zijn en zelf niets te doen. Toepassing van Exodus 14: 14 op de geestelijke strijd komt mij voor als onjuist. Onze geestelijke wapenrusting hebben wij immers niet om er helemaal niets mee te doen!

Eerlijkheidshalve dien ik hierbij wel op te merken dat juist in het gebed strijd en stil zijn frappant dicht bij elkaar komen! Is de goede strijd, met gebed als onmisbaar ingrediënt, misschien ook “de stille strijd des geloofs” te noemen?


Eredienst – zondag 7 mei 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Thema: Onder de radar blijven!

  • Orgelspel
  • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
  • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 66: 1,3
  • (staande) Bemoediging en groet
  • Zingen: Liedboek 2013 nr. 66: 6,7
  • Woord van verootmoediging: Handelingen 5: 29-32 (NBV)
  • Genadeverkondiging
  • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 502
  • Gebed om Gods Geest
  • Schriftlezing: Exodus 1: 8-22 (NBV)
  • Zingen: Liedboek 2013 nr. 77: 2,3
  • Kinderen van groep 6 t/m 8 gaan naar de nevenruimte, terwijl wij Kinderlied 3 zingen
  • Prediking n.a.v. Exodus 1: 17 (NBV)
  • Zingen: Liedboek 2013 nr. 538: 3,4
  • Dienst der gebeden
  • Inzameling der gaven
  • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 146C: 3,4,7
  • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
  • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Exodus 1: 17 (NBV)
Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen: ze lieten de jongetjes in leven.

Egypte, graanschuur van het Midden-Oosten, puilde ten tijde van Jozef uit van de vreemdelingen. Buitenlanders, die graantjes meepikken van de welvaart, werden toen en nu gezien als bedreiging. Farao Ramses II (1290-1224) kon de roep om maatregelen hiertegen te nemen niet goed weerstaan. Wat deed hij?

Hij vroeg eerst advies bij de Sociale Verzekeringsbank. Ja, de gezinnen van buitenlanders zijn te groot. En er gaat te veel kinderbijslag de grens over. Ondanks het harde werken hebben ze toch nog te veel ‘vrije tijd’. Oftewel ‘tijd om te vrijen’ (vs.12). Spoedoverleg volgt met het Centraal Bureau Statistiek (CBS).

Prognoses over bevolkingsgroei zijn alarmerend. En daarna komt het Nationaal Consultatie Bureau met een plan van aanpak. Onder leiding van de vroedvrouwen Sifra (=schoonheid) en Pua (=schittering). Tekst: Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte opdroeg.

Ze lieten de jongetjes in leven. Níet doen wat je van hogerhand gezegd wordt, heet in onze cultuur: burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar kan een mens dit maken? Petrus zou zeggen: ‘Ja zeker, want men moet God meer gehoorzamen dan de mensen (Hd.5:29).’ Maar wat is dan in deze wijsheid, ‘vroede vrouwen’?

Overigens: ‘vroed’ betekent ‘wijs’. En deze twee lieten zich niet ‘van de wijs’ brengen. Het geloof speelde daarin onmiskenbaar een rol. Echter de wijze waarop ze ermee werkten, roept tot op deze dag bij menigeen vragen op. Toen ze moesten uitleggen waarom de kinderzegen bij Israël níet ophield, kozen ze een list.

Joodse vrouwen bevallen zo snel, dat je als ‘t ware zou kunnen zeggen: ‘Floep, daar is Joep (vs.19)!’ En zo spelen deze vrouwen het klaar om ‘onder de radar te blijven’. De grote hoogte waarop farao regeert, is kennelijk een andere dan de laagvlakte waarop ‘het gewone leven’ geleefd wordt. God zégent hun aanpak.

Immers als beloning kregen beide vroedvrouwen ook zelf nog een gezin (vs.21). Maar is zulk ‘slim handelen’ dan toegestaan? Je zou geneigd zijn om dit te gaan denken. Neem de manier waarop Jacob bezig is aan het bed van zijn vader Izaäk. En niet te vergeten: Rachab, die vijanden van verspieders om de tuin leidt.

Heiligt dan het goede van het doel het oneigenlijke middel? Dit blijft in elke tijd een spannende vraag. Deze week was het weer bevrijdingsdag. Ds. Buskes (1899-1980) zei: ‘Tegenover de bezetter loog men tegen de klippen op!’ Maar wáár ligt de grens? Deze vrouwen zijn voor dit ene bang: ingaan tegen wil van God.

Gemeente, wie ‘onder de radar blijft’, laat zich niet per definitie leiden door een geest van lafhartigheid (2Tm.1:7a)? De vraag aan ons is: Door Wie laten wíj ons leiden? Hoe dragen wij geloof aan onze kinderen in de praktijk over? Als je kind vraagt om een verzuim-briefje voor school te schrijven, terwijl het níet ziek is?

Of als je teveel geld terug krijgt bij de kassa? Maakt geloof dan écht het verschil? Als het ons verlangen is om de wil des Heren te doen, zal het belang van de ander ‘t steeds vaker gaan winnen van het eigen belang (Fp.2:4). Bij niemand is dit zozeer gebleken te zijn als bij de Opgestane. Hij gaf in ons belang het Zijne op!’

Zijn leven en lijden zijn níet ‘onder de radar gebleven’, maar staan op het netvlies van de hele wereld gebrand. En Zijn groot ontzag voor God.

Amen.


Eredienst – zondag 30 april 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Drs. A. Bor (Valkenburg – ZH)

  • Orgelspel
  • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
  • (staande) Zingen: Psalm 98: 1,3
  • (staande) Votum en groet
  • Zingen: Psalm 100: 1,3,4
  • Wetlezing
  • Zingen: Lied 642: 1-4
  • Gebed om de opening van het Woord
  • Schriftlezing: Johannes 20: 19-29
  • Zingen: Lied 645: 1,2,5,6
  • Preek
  • Zingen: Lied 624 vers 1-3
  • Dank- en voorbede
  • Collecte
  • (staande) Zingen: Lied 641: 1,3,4
  • (staande) Zegenbede (3x gezongen Amen)
  • Orgelspel

Uitgangscollecte zondag 14 mei 2017 – Dorcas

Categorie:Collectes diaconie

Dorcas legt zich niet neer bij de nood en armoede in Oost – Europa , het Midden –Oosten en Afrika. Ze werkt samen met lokale kerken en partnerorganisaties aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de allerarmsten en de weerbaarheid van mensen in nood. Ze geven drie vormen van hulp en ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling : Dorcas helpt mensen hun levensomstandigheden duurzaam te verbeteren met langlopende projecten op het gebied van werk en inkomen, landbouw, kinderontwikkeling , water, hygiëne en gezondheid. Sociale zorg: Dorcas zorgt voor mensen die kwetsbaar zijn en er vaak alleen voor staan. Ouderen, kinderen, chronisch zieken, gevangenen, mensen met een beperking. Dorcas bezoek ze, begeleidt ze en geeft wat nodig is aan eten, warmte, kleding en medische voorzieningen. Rampenmanagement: Wereldwijd staat Dorcas mensen bij die in risicogebieden leven of getroffen zijn door een ramp. Bij een dreigende noodsituatie helpt Dorcas met preventieve maatregelen en voorbereiding. Als een ramp plaatsvindt, biedt Dorcas noodhulp en ondersteunt de wederopbouw.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.


Eredienst – zondag 23 april 2017 om 10.00 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. Bierma (Nijverdal)

  • Orgelspel
  • Voorzang: Lied 978: 1,4
  • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
  • (staande) Aanvangslied: Psalm 95: 1,2
  • (staande) Stilte, Votum & Groet
  • Zingen: Lied 868: 1,2,5
  • Verootmoediging/Schuldbelijdenis, Genadeverkondiging, Lezing samenvatting van de Wet
  • Zingen: Lied 413: 1
  • Gebed bij de opening van de Schrift
  • Schriftlezing: Lucas 24: 13–35 (NBV)
  • Zingen: Lied 642: 1,2,4,5,8
  • Verkondiging
  • Zingen: Psalm 81: 8,9
  • Dank- en voorbeden
  • Inzameling van de gaven
  • Slotlied: Lied 248: 1,3
  • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
  • (staande) Zingen: Wilhelmus (Lied 708: 1,6)
  • Orgelspel

Paasgezinsdienst – zondag 16 april 2017 om 9.50 uur

Categorie:Digipreek

Orde van Dienst

Voorganger: Ds. E.G.H. Laseur
Orgel: Dhr. B. Kok
Trompet: Dhr. J. Schreurs
Met medewerking van Voices of Bethel o.l.v. dhr. B. Eenkhoorn en Kinderen van zondagsschool Jesaja 40: 8b

Thema: Niet langer versteend leven!

  • Liederen voor de dienst
    • Evangelische Liedbundel nr. 132
    • Liedboek 2013 nr. 624
    • Weet je dat de lente komt
  • Woord van welkom, mededelingen, stil gebed
  • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 118: 8, 9
  • (staande) Bemoediging en groet
  • Zingen: Liedboek 2013 nr. 645: 1, 2, 5, 6
  • Gebed om Gods Geest
  • Schriftlezing: Marcus 16: 1-8 (NBV), door Lisa
  • Voices of Bethel
    • Because He lives
    • Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft
  • Schriftlezing: Romeinen 6: 17-23 (NBV), door Alison
  • Zingen: Liedboek 2013 nr. 86: 4, 5
  • Kinderen van groep 1 t/m 8 gaan naar de nevenruimte, terwijl we nevendienstlied 2 (melodie: Evangelische Liedbundel nr. 454) zingen
  • Paasverkondiging n.a.v. Marcus 16: 4 en Romeinen 6: 23 (NBV)
  • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 122: 1, 2
  • Presentatie van het Paasproject door zondagsschool Jesaja 40: 8b
  • Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 122: 3, 4
  • Gedicht: Waarlijk opgestaan (Robert Doek), door Tineke Pijpker
  • Voices of Bethel
    • He is Risen from the Dead
    • Mijn Jezus, ik hou van U
  • Dienst der gebeden
  • Inzameling der gaven, door Tobias, Naquiah, Eva, Max
  • (staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 769: 1, 2, 3, 4
  • (staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen)
  • Orgelspel

 

Samenvatting preek

Tekst: Marcus 16: 4 en Romeinen 6: 23 (NBV)
Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

Op een graf, ergens in Engeland, staat op de steen geschreven: ‘To be continued: Wordt vervolgd!’ Dus géén einde, maar nieuw begin. Zoals Petrus ergens zegt: ‘Je mag het graf zien als een baarmoeder.’ Ja, ‘t kan een mens zelfs doen zingen op een kerkhof. Wat moslims soms christen doet worden.

Enkel omdat Jezus’ Pasen ergens ook óns Pasen is. Hij die niet slechts als Eenling, maar als Eersteling van het nieuwe leven opstond. Nieuw leven maakt blij. Denk daarbij eens aan de geboorte van een kindje. Of aan iemand, die vrijgesproken wordt. Of aan een leerling, die eindelijk een diploma haalt.

Paulus zegt: Het oude leven is uit de oude Adam. Vaak verstéénd leven. Met vastgeroeste kijk op God. En een houding van: ‘Het wordt toch niet anders!’ Zoals bij de eerste getuigen op Paasmorgen. Zij leven met herinnering aan gestórven Here Jezus! Verdriet om Hem ligt als zware steen op het hart.

Steen én dood gaan vaak samen. Denk aan piramiden en hunebedden. Bij Jezus ook nog met zegel van de keizer te Rome en wachters. Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. Nee, de steen is níet helemaal weg, maar niet langer meer belemmering.

Dankzij één persoon eróp! Soms meent men in die jonge man de auteur van Marcus te herkennen, die zich hier als een soort Alfred Hitchcock in zijn films even in het evangelie laat zien. Mogelijk was hij die ene volgeling, die als laatste vluchtte in plaats van bij Jezus te blijven. Toen naakt, maar nú?

Te zien in witte kleren. Dankzij bloed van het Lam. En wáár zat hij? Aan de rechterkant. Als teken van het feit, dat zijn falen inmiddels vergeven is. Deel uitmakend van een lof brengende schare, die niemand tellen kan. Op Paasmorgen wordt de steen van het graf gerold. Komt níeuw leven te voorschijn…

Met Christus, die de zware steen van de last der zonde wegneemt. Door de macht van de tegenstander te breken, die als machtigste wapen de dood heeft. Paulus zegt: Immers het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Stééngoed leven!

De apostel weet waarover hij ‘t heeft. Leven dat niet langer gekerkerd is in het vóóroordeel over God en medemens. De steen, waarmee de ene mens de andere dóód gooit. Zoals Paulus bij Stefanus. Leven-op-dóód-spoor, waarvan enkel de Opgestane Here Saulus terughaalt. Dát is pas Paasgenade: níet langer versteend leven.

Amen.


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten