Gaat de kerk dicht?!

Gaat de kerk dicht?!

Categorie:Mini Bethelclub

Maart 2017

Jongens en meisjes, een belangrijke mededeling: “Komende zondag zal de laatste gezamenlijke kerkdienst plaatsvinden. Daarna sluit de kerk.”

Cartoon: Kowiko, kowiko@outlook.com

 
Als je dat zou horen, wat zou je dan denken? Zou je de kerk gaan missen, of zou je het wel lekker vinden om zondag uit te kunnen slapen?

Maar, wanneer zou je dan nog tijd vrijmaken om met God bezig te zijn? En zou je ooit nog in een grote groep samen zingen? En wie legt dan de Bijbel nog voor je uit? En je vrienden uit de kerk, ga je die nog zien? Kan je wel in je eentje blijven geloven met zoveel ongeloof om je heen?

Het is wel even wennen aan het idee dat de kerk zou sluiten. Kan je een kerk eigenlijk wel sluiten? Of kan je alleen een kerkgebouw sluiten?

In sommige landen is het heel gevaarlijk om bij elkaar te komen in een kerk. Als de politie dat ziet, worden de mensen meteen gearresteerd, omdat ze niet in Jezus mogen geloven van de regering. In die landen komen mensen in kleine groepjes stiekem bij elkaar in gewone huizen. En daar lezen ze zachtjes uit de Bijbel en fluisteren de liederen met elkaar in plaats van luidkeels te zingen.

En het kan nog gekker. In Noord-Korea mag je alleen maar geloven dat de dictator van Noord-Korea god is en moet je hem letterlijk aanbidden. Als je dat niet wilt omdat je in Jezus gelooft, loop je de kans om levenslang opgesloten te worden in een werkkamp. Daar moet je altijd heel hard werken en altijd met je hoofd omlaag lopen omdat je volgens de bewakers anders tot God zou kunnen bidden. Maar om de toeristen te laten denken dat Noord-Korea een prachtig en vrij land is, zijn er wel wat kerken gebouwd langs de toeristische routes. Daar worden heuse kerkdiensten gehouden met een toneelspeler als predikant en toneelspelers als luisterende gemeenteleden!!

Is er dan in Noord-Korea geen kerk? Toch wel!

Het woord kerk is afkomstig van het Griekse Woord “kuriakos”. Dat betekent: “Wat van de Heer is.” In de Bijbel komt dit woord niet op die manier voor; daar staat het Griekse woord “ekklesia”. Dat betekent “een groep bij elkaar geroepen mensen”. Zijn die bij elkaar geroepen mensen van de Kerk dan de mensen die op zondag in het kerkgebouw zitten? Welke roep hebben ze dan gehoord? De kerkklokken misschien, of de roep van de dominee of van hun vader of moeder?

Nee, de mensen die bij Jezus’ Kerk, horen hebben de roep van God gehoord! Er staat in de Bijbel een gebeurtenis beschreven (Mattheüs 16: 16-18), waarin je precies kan zien hoe dat de allereerste keer gegaan is. Jezus ervaart dat heel veel mensen niet goed weten wat ze met Hem aan moeten. En dan vraagt Hij plotseling aan Zijn eigen discipelen: “Wie ben ik volgens júllie?” En dan zegt Petrus: “U, Jezus, U bent de Gezalfde, onze Redder die wij al lang verwachtten, U bent de Zoon van de levende God.” Jezus zegt vervolgens tegen Petrus: “Dat heb jij niet gehoord van een mens, maar van Mijn Vader in de hemel.”

Petrus sprak hier de eerste geloofsbelijdenis uit: “Jezus, U bent de gezalfde, Mijn Redder, U bent de Zoon van God”. Iedereen die dit antwoord geeft op de vraag “Wie is Jezus voor jou?”, hoort bij de Kerk van Jezus.

Deze gedachte is net zo spannend als de eerste gedachte dat de kerk dicht zou gaan. Want, deze geloofsbelijdenis als basis van de Kerk houdt in, dat heel veel kerken in Enschede allemaal bij de Kerk van Jezus horen! Ja, dat heel veel kerken in Nederland en in de hele wereld allemaal bij één Kerk horen, Jezus’ Kerk!

Dat die kerken onderling allemaal heel verschillend zijn, is blijkbaar niet belangrijk. Het gaat erom wie Jezus voor ons is, en verder kunnen we wellicht nog veel van elkaars verschillen leren. Kijk bijvoorbeeld maar eens hoe een kerkdienst in Noord-Korea verloopt. Nee, niet hoe de geacteerde kerkdienst verloopt, maar de echte dienst in Jezus’ Kerk. Het gaat heel anders dan wij kennen, maar wat zal Jezus daar dicht bij Zijn gemeenteleden zijn!

Meestal bestaan samenkomsten in Noord-Korea uit slechts twee personen. Een christen zoekt bijvoorbeeld een bankje uit in het park en gaat daar zitten in zijn alledaagse kloffie. Een andere christen gaat op hetzelfde bankje zitten. Soms is het te gevaarlijk om zelfs maar tegen elkaar te spreken, maar ze weten van elkaar dat ze christen zijn en dat is op zo’n moment genoeg. Is er niemand in de buurt, dan kunnen ze wellicht een Bijbelvers delen dat ze uit het hoofd hebben geleerd en daar kort iets over zeggen. Ook wisselen ze gebedspunten uit. Vervolgens verlaten ze elkaar weer een zoeken ergens anders in hun stad of dorp weer een christen op. Zo gaat dat de hele zondag door.

De Kerk sluiten?! Dat is onmogelijk! Want Jezus heeft na Petrus’ prachtige geloofsbelijdenis, beloofd: Petrus, jij bent de rots. Op die rots zal ik Mijn Kerk bouwen en zelfs de poorten van de hel zullen haar nooit kunnen overweldigen.

Wil jij bij die Kerk horen? Vertel me dan: Wie is Jezus voor jou?


Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies op deze website

Als u deze website gebruikt wordt er een aantal cookies geplaatst. Hieronder geven we een korte uitleg.

Mededelingen pop-up
Soms hebben we een belangrijke mededeling die we aan u laten zien in de vorm van een pop-up. We plaatsen dan ook een cookie die reguleert wanneer u de mededeling te zien krijgt.

Google Maps
Op de Contact pagina vindt u een kaartje van Google, waarop u kunt zien waar de Bethelkerk is. Hier kunt u ook een routebeschrijving aanmaken. Als u deze pagina opent plaatst Google cookies.

Sluiten